کلون ، بیان ، تخلیص و بررسی آنتی ژنیسیته و ایمونوژنیسیته ناحیه آنتی ژنیک پروتئین flaA هلیکوباکترپیلوری.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1482
عنوان فارسی پایان‌نامه کلون ، بیان ، تخلیص و بررسی آنتی ژنیسیته و ایمونوژنیسیته ناحیه آنتی ژنیک پروتئین flaA هلیکوباکترپیلوری.
عنوان لاتین پایان‌نامه Cloning, experssion,purification,antigenicity and immunogenicity evalution of flaA antigenic fragment recombinant protein of helicobacter pylori.
گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان منصور زارعی.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1393/02/10
تاریخ دفاع 1394/12/12
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مطالعات علوم پایه (Experimental)
بودجه 51000000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه آزمایشگاه میکروب شناسی ملکولی و ویروس شناسی- مرکز تحقیقات پزشکس مولکولی
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه پزشکی عمومی
کد اخلاق 92-162-9
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهزمینه و هدف: هلیکوباکتر پیلوری جزء یکی از شایع ترین پاتوژن های انسانی می باشد که در بافت معده تقریبا 50% از مردم جهان کلونیزه است. اکثر عفونت های ناشی از این باکتری بدون علایم بوده و شیوع بالای آن در بین جوامع, مرگ و میر بالا (حدودا نیم میلیون نفر سالیانه) و بروز سویه های مقاوم باعث تلاش های رو به افزایشی در جهت طراحی کیت های تشخیصی مناسب و تولید واکسن های موثر برای این عفونت ها شده است. تحرک در این باکتری یکی از فاکتورهای اولیه و مهم به منظور تهاجم وکلونیزاسیون می باشد که بواسطه فلاژل ها انجام میگیرد. فلاژلها به تعداد 7-3 عدد بوده و متشکل از دو پروتئین FlaA و FlaB میباشند. ژن های کد کننده این دو نوع پروتئین در بین سویه های مختلف محافظت شده بوده لذا گزینه مناسبی به منظور تولید واکسن و کیت تشخیصی میباشند. هدف از این تحقیق کلون, بیان و تخلیص ناحیه اپی توپیک خاص از پروتیین FlaA به منظور بررسی میزان آنتی ژنیسیته و ایمونوژنیسیته آن بوده تا بتوان در آینده از آن در زمینه طراحی کیت تشخیص و واکسن بهره برد. روش کلی : در این مطالعه تجربی، ناحیه دارای بالاترین خاصیت آنتی ژنیک از سکانس ژن flaA به طول 414 جفت باز براساس نرم افزارهای بیوانفورماتیکی در زمینه Epitope mapping بدست آمد و ناحیه مربوطه پس از تکثیر باروش PCR در ناقل pBSK کلون و سپس به منظور تولید پروتئین نوترکیب در ناقل پلاسمیدی pET32a بیان شد. پس از خالص سازی پروتئین نوترکیب به وسیله کیت Ni-NTA، آنتی ژنیسیته آن به روش وسترن بلات با سرم افراد آلوده به عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری تایید شد. به منظور بررسی های ایمونوژنیسیته تزریق آنتی ژن به نمونه حیوانی (موش سوری (Balb/C انجام و شاخص های IgG1 و IgG2a , IFN-γ , IL5 اندازه گیری و تست MTT نیز انجام گرفت. یافته ها: نتایج PCR و تعیین توالی حاکی از این بود که ژن هدف به درستی در ناقل مورد نظر کلون شده است. پروتئین بیان شده با IPTG در ادامه کار تخلیص و سپس دیالیز گردید و با تکنیک وسترن بلات واکنش اتصالی آنتی بادی و آنتی ژن تایید شد. همچنین با بررسی های ایمونوژنیسیته در نمونه های حیوانی ایمنی زایی آنتی ژن FlaA با اندازه گیری آنتی بادی ها و سایتوکاین های مربوطه تایید گردید. نتیجه گیری: با توجه به اینکه طبق آزمایشات انجام شده پروتئین نوترکیب FlaA دارای خاصیت آنتی ژنیک و ایمونوژنیک می باشد. بنابراین می توان انتظار داشت که از آن به عنوان کاندید مناسبی برای طراحی کیت های تشخیصی و واکسن هلیکوباکتر پیلوری استفاده نمود.
چکیده انگلیسی پایان نامهAbstract Background: Helicobacter Pylori is one of the most common human pathogens affecting at least half of the world’s population. the majority of infections are without symptoms and its high prevalence in the Communities, high mortality (approximately half a million per year) and the increasing incidence of resistant strains leads to development of vaccines as suitable approach for the global control of H.pylori infections. Mobility is one of the important primary factors in bacterial colonization and invasion. Flagella in H.pylori are 3-7 numbers and consist of two proteins called FlaA and FlaB. Genes encoding these proteins are conserved among different strains so can be a good choice for the production of vaccines and diagnostic kits.The purpose of this research is cloning, expression and purification of FlaA protein specific epitopes in order to evaluate its antigenicity and immunogenicity so that can be used in the designing of diagnostic kits and vaccines . Materials and Methods: In this study, the antigenic Part of the flaA gene (414 bp) was obtained by Epitope mapping softwares in the field of bioinformatics and the area expressed by prokaryotic expression vector pET32a . The recombinant protein was purified by Ni-NTA Kit and antigenicity confirmed in Western blot test by individuals serums infected with H. pylori . To evaluate the immunogenicity, the antigen was injected to animal model (mice Balb / C) and indicators: IgG1,IgG2a,IgA , IFN-γ, IL5 were measured and MTT assay performed. Results: The consequence of PCR and sequencing showed that the target region was cloned into the vector correctly. Induction of Protein expression by IPTG leading to the emergence of related band in vertical gel and the purified and dialysed recombinant protein left clear bands on the PVDF membrane in Western Blot technique. The immunogenicity studies in animal models by measuring serumic antibodies (IgG1,IgG2a,IgA) and cytokines (IFN-γ, IL5) Revealed that the rFlaA has a Proper immune response in animal models. Conclusion: The Recombinant FlaA protein is antigenic and immunogenic . So it can be a good candidate for the design of diagnostic kits and vaccines used for H.Pylori.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1482c.pdfچکیده فارسی. 1396/02/18257822دانلود
1482d.pdfچکیده لاتین. 1396/02/18157748دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1حمید ابطحیاستاد راهنما اول/ اصلی
2بهزاد خوانساری نژاداستاد مشاور
3قاسم مسیبیاستاد مشاور
4منصور زارعینویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله