کلون ، بیان ، تخلیص و بررسی آنتی ژنیسیته زیر واحد بتای نوترکیب هورمون TSH انسانی.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1487
عنوان فارسی پایان‌نامه کلون ، بیان ، تخلیص و بررسی آنتی ژنیسیته زیر واحد بتای نوترکیب هورمون TSH انسانی.
عنوان لاتین پایان‌نامه Cloning, experssion, purification and antigenicity evalution of recombinant β subunit of human TSH.
گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان هادی محمدزاده.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1393/02/31
تاریخ دفاع 1394/09/25
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مطالعات علوم پایه (Experimental)
بودجه 50000000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه دانشکده پزشکی
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق 93-161-10
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهزمینه و هدف هورمون محرک تیروئید (TSH)، هورمونی گلیکوپروتئینی است که از بخش قدامی غده ی هیپوفیز سنتز و آزاد می‌شود. چهار هورمون گلیکوپروتئینی TSH، LH،FSH و CG از دو زیر واحد α (مشترک) و β (اختصاصی) تشکیل شده اند. اندازه گیری سطح خونی هورمون TSH در بررسی اختلالات تیروئیدی نظیر کم‌کاری یا پرکاری و ... بسیار مفید است. بیماری های تیروئیدی شیوع متوسط تا نسبتا زیادی در جامعه دارند. TSH بوسیله ی آزمونهای فوق حساس (ایمنو رادیو متریک و الایزا) اندازه گیری می شود. در مطالعات قبلی دیدند که Abهای منوکلونال بر علیه سابیونیت βTSH انسانی بطور اختصاصی hTSH را شناسایی کرده و هیچ واکنش متقاطعی با سایر هورمون های گلیکو پروتئینی نشان نمی دهند. بنابراین تکنیکهای RIA و ELISA می توانند برای CG،FSH ،LH یا TSH اختصاصی باشند زمانی که آنتی بادیهای علیه زیر واحد β استفاده می شوند. مواد و روشها در این مطالعه ی تجربی، ژن β TSH انسانی پس از بهینه سازی کدون هایش برای میزبان باکتریایی به طور مصنوعی سنتز شد، با تکنیک PCR تکثیر یافت، به وکتور پلاسمیدی pET32a متصل گشت و این مجموعه به باکتری میزبان (E.coli DH5α) ترانسفورم شد. در مرحله ی بعد وارد میزبان بیانی (E.coli BL21(DE3)pLysS) گردید. القای بیان پروتئین صورت گرفت و نتیجه با الکتروفورز SDS-PAGE سنجیده شد. در ادامه، پروتئین نوترکیب با استفاده از کیت Ni-NTA تخلیص گشت و در آخر با تکنیک وسترن بلات آنتی ژنیسیته ی این پروتئین نوترکیب در برابر آنتی بادی های منوکلونال حیوانی، بررسی شد. یافته ها الکتروفورز افقی محصول های PCR و تخلیص پلاسمید pET32a ، نشان داد که ژنهای هدف به درستی تکثیر یافته و در میزبان مورد نظر کلون شده اند. القای بیان پروتئین، منجر به پدیدار شدن باند پروتئینیpET32a+ TSHβ ، در روی ژل عمودی گردید. بعد از تخلیص پروتئین، همین باند به صورت منفرد و با غلظت متوسطی مشاهده شد. در آخر پروتئین نوترکیب خالص، در تکنیک وسترن بلات باندهای واضحی روی غشای PVDF بر جای گذاشت. نتیجه گیری با توجه به اینکه پروتئین نوترکیب TSHβ با آنتی بادی های منوکلونال در تکنیک وسترن بلات به خوبی واکنش داد، می توان امیدوار بود که با انجام کارهای تکمیلی دیگر جهت هر چه بیشتر شبیه شدن TSHβ نوترکیب به TSHβ طبیعی از لحاظ شاخص های آنتی ژنیکی، از این پروتئین به عنوان استاندارد در کیت های تشخیصی الایزا استفاده کرد و یا اینکه آنتی بادی های منوکلونال بر علیه آن را تولید و از این آنتی بادی ها در کیت های الایزا استفاده کرد.
چکیده انگلیسی پایان نامهBackground Thyroid stimulating hormone (TSH), is a glycoprotein hormone that is synthesized and released from the anterior pituitary gland. Four glycoprotein hormones; TSH, LH, FSH and CG are composed of two subunits: α (common) and β (specific). Measuring blood levels of TSH hormone is very useful for evaluating thyroid disorders such as hypothyroidism or hyperthyroidism. thyroid diseases have moderate to relatively high prevalence in community. TSH is measured by ultra sensitive tests (immunoradio metric assay and ELISA). In previous studies, monoclonal Abs against human βTSH specifically identified hTSH and no cross-reactivity with other glycoprotein hormones were seen. Therefore RIA and ELISA techniques can be specific to CG, FSH, LH, or TSH when antibodies against β subunit are used. Materials and Methods In this study, the gene of human β TSH after its codon optimization for bacterial host synthesized Artificially, was amplified by PCR, then was connected to plasmid vector pET32a, and this complex were transformed to the host bacteria (E.coli DH5α). In the next step, were entered into the expression host (E.coli BL21 (DE3) pLysS). Induction of protein expression were performed and the results were evaluated by SDS-PAGE electrophoresis. Then, the recombinant protein was purified using Ni-NTA kit and finally the antigenicity of the recombinant protein against animal monoclonal antibodies were evaluated by Western blot technique. Results Horizontal electrophoresis of PCR products and plasmid pET32a purification, showed that target genes were correctly reproduced and cloned in the interest host. Induction of protein expression, leading to the emergence of pET32a + TSHβ protein band in vertical gel. After purification of protein, this band was observed singular with a mean concentration. Finally, pure recombinant protein, left clear bands on the paper membrane in Western Blot technique. Conclusion Since TSHβ recombinant protein reacted well with monoclonal antibodies in Western Blot technique, it can be hoped that with additional works in order to liken recombinant TSHβ to the natural TSHβ considering antigenic indexes, this protein can be used as a standard for ELISA diagnostic kits or monoclonal antibodies against this protein can be produced and used in ELISA kits.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1487c.pdfچکیده فارسی. 1396/02/19257921دانلود
1487d.pdfچکیده لاتین. 1396/02/19206246دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1حمید ابطحیاستاد راهنما اول/ اصلی
2بهزاد خوانساری نژاداستاد مشاور
3عبدالرحیم صادقیاستاد مشاور
4هادی محمدزادهنویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله