کلونینگ و بیان ژن Omp 16 بروسلا ملی تنسیس همراه با ژن اینترلوکین 2 انسانی در باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس MG1363 و ارزیابی ایمنی زایی تجویز خوراکی آن به موش BALB/c


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 2763
عنوان فارسی پایان‌نامه کلونینگ و بیان ژن Omp 16 بروسلا ملی تنسیس همراه با ژن اینترلوکین 2 انسانی در باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس MG1363 و ارزیابی ایمنی زایی تجویز خوراکی آن به موش BALB/c
عنوان لاتین پایان‌نامه Cloning and expression of Brucella melitensis Omp16 gene fused to the human Interleukin 2 gene in Lactococcus lactis MG1363 and evaluation of its immunogenicity by oral administration in BALB/c mice
گروه گروه ندارد
دانشکده/محل خدمت سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور
دانشجویان مرضیه رضایی
تاریخ تصویب 1396/04/14
تاریخ شروع 1396/05/04
تاریخ دفاع
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکترای تخصصی (ph.D)
نوع پایان نامه سایر مطالعات
بودجه 0
وضعیت پایان نامه در حال اجرا است
محل اجرای پایان نامه آزمایشگاه میکروب شناسی ملکولی و ویروس شناسی- مرکز تحقیقات پزشکس مولکولی
محل اعتبار پایان نامه خارج از این معاونت و نیاز به قرارداد ندارد.
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری تخصصی /Ph.D
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1396.99
تاریخ تصویب شورای اخلاق 1396/06/26
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامههدف این مطالعه آن است که ، از باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس سویه MG1363 برای بیان ژن (Omp16) بروسلا ملی تنسیس به صورت فیوژن (الحاق) با ژن اینترلوکین 2 انسانی به عنوان ادجوان استفاده شود . اینترلوکین 2 به عنوان یک تنظیم کننده مهم پاسخ ایمنی، قادر به تکثیر و فعالسازی لنفوسیت ها ، تولید آنتی بادی و سایتوکاین می باشد. بنابراین در این مطالعه به عنوان یک ادجوان مناسب درنظر گرفته می شود و نهایتا ایمنی زایی علیه بروسلا ملی تنسیس با استفاده از باکتری های ترانسفورم شده در موش های نژاد BALB/c بررسی می شود.
چکیده انگلیسی پایان نامه
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1مرضیه رضایینویسنده پایان نامه
2حمید ابطحیاستاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
Prediction of the Omp16 Epitopes for the Development of an Epitope-based Vaccine Against Brucellosis