ارائه روشهای مدل بندی چند متغیرهRoc Curve در تشخیص آپاندیسیت حاد با کمک متغیرهای مارکر های سلولی سطحی.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 4210
عنوان فارسی پایان‌نامه ارائه روشهای مدل بندی چند متغیرهRoc Curve در تشخیص آپاندیسیت حاد با کمک متغیرهای مارکر های سلولی سطحی.
عنوان لاتین پایان‌نامه Provide Methods to Model Multivariate ROC curve the Diagnosis of Acute With the help of Cell Surface Marker variables.
گروه آمار زیستی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان ناصر محمد قلی مزرجی
تاریخ تصویب 1393/02/13
تاریخ شروع 1393/02/31
تاریخ دفاع 1394/07/08
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه سایر مطالعات
بودجه 2800000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه کارشناس ارشد
کد اخلاق 93-163-13
تاریخ تصویب شورای اخلاق 1393/03/05
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1محمد رفیعیاستاد راهنما
2قاسم مسیبیاستاد مشاور
3زهرا شایاناستاد مشاور
4ناصر محمدقلی مزرجینویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله