حمیدرضا  ابراهیمی فخار

 فعالیت های پژوهشی

 

حمیدرضا ابراهیمی فخار

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : حمیدرضا ابراهیمی فخار مقطع تخصصی : کارشناس ارشد
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : hamidreza ebrahimi fakhar رشته تخصصی : پرستاری
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : هیئت علمی
: Scopus ID دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : بازنشستگی
: H-index

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی میزان تاثیر پماد روغن کنجد و هیدروکسید کلسیم برروند بهبود زخمهای سوخته درجه 3.113خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1383/03/091384/04/29
2مقایسه دو روش ساکشن ترشحات ریوی به روش باز و بسته در پیشگیری از پنو مونی در بیماران تحت ونتیلاتور بستری در بخش مراقبتهای ویژه.248خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1386/06/311388/04/10
3بررسی پیامد بیماران مبتلا به صدمات مغزی شدید سالهای 1386-1385 شهر اراک.304خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/05/281387/06/281388/03/06
4مقایسه اثر ترمیمی فنی تویین ،استروژن و سیلور سولفادیازین موضعی در زخمهای ایجاد شده در پوست رت نر .320خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/11/041389/02/08
5تعیین تاثیر بستری شدن در بخشهای مراقبت های ویژه بیمارستانهای شهر اراک بر میزان بروز سوء تغذیه بیماران در سال 1388.376خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/04/271389/10/22
6وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان ساکن خانه های سالمندان استان مرکزی در سال 1388.400خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/11/021389/07/28
7طراحی نرم افزار داروئی بخش های بیمارستانی.396خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/11/021389/04/02
8بررسی نقشه مفهومی بر رویکرد یادگیری و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک.416خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1388/12/191389/06/17
9مقایسه دو گروه از دانشجویان از نظر رویکرد یادگیری و راهبرد های انگیزشی برای یادگیری در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388.431خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/01/051389/06/31
10طراحی و ساخت دستگاه پیشگیری از افتادگی پا و ترومبوز وریدهای عمقی.466خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/05/031389/09/03
11بررسی اثر سیر بر مهار تجمع پلاکتی وزمان خونروی.490خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/07/071390/08/25
12تأثیر الگوی بالینی مبتنی بر واحدهای اختصاص یافته به آموزش بر دیدگاه دانشجویان نسبت به یادگیری بالینی در مرکز آموزشی- درمانی امیر کبیر اراک در سال 1388.507خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/05/201389/08/301390/04/15
13تبیین نیازهای درک شده خانواده بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه: یک مطالعه کیفی.511خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/04/301389/09/141390/03/04
14بررسی تاثیر برنامه شیوه زندگی سالم بر سلامت سالمندان شهر اراک.519خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1389/08/101389/09/221390/10/28
15تاثیر آموزش تزریقات با استفاده از بیمارنما بر میزان یادگیری و اضطراب دانشجویان گروه پزشکی.518خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/08/101389/09/221389/12/05
16مقایسه دیدگاه بیماران مبتلا به بیماری مزمن در خصوص میزان مشارکت واقعی و ترجیحی آنها در تصمیم گیری درمانی در سال 1390.577خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/01/241390/02/101391/06/01
17بررسی تاثیر عصاره آبی برگ گردو، سیر کوهی و خارخاسک بر میزان گلوکز موش های دیابتی.592خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/12/051390/03/161390/08/25
18طراحی و ساخت لوله تراشه دو کافه مجهز به سیستم فشار متناوب و ساکشن پشت کاف.612خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/03/181390/05/161390/12/17
19بررسی تاثیر گیاه مشگک بر اضطراب پس از سکته قلبی.821خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/07/271393/04/18

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1Effect of Injection Teaching by Simulated Patient on2362iscQuarterly of Education Strategies in Medical Sciences مجلات داخلی
2بررسی تاثیر گیاه مشگک بر اضطراب پس از سکته قلبی2374iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1393مجلات داخلی
3Addressing Disruption in Family Life: Exploration of the Perceived Needs of the Families of Patients Hospitalized in Critical Care Units in Iran3090ISIThe journal of nursing research : JNR1394مجلات خارجی0.97
4بررسی و مقایسه میزان شیوع افسردگی بین پرستاران و معلمان زن شهر اراک در سال 1381.1169سایر مجلات داخلی
5بررسی رضایتمندی بیماران بستری از نحوه ارتباط پرستاران با آنان در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک در سال 1382.1168سایر مجلات داخلی
6بررسی تاثیر پماد روغن کنجد و هیدروکسید کلسیم بر زمان دبریدمان غیر جراحی زخم های سوختگی درجه 3 در موش های صحرایی بالغ نر.13620 کنگره داخل کشور
7بررسی کیفیت مراقبت های اورژانسی ازبیماران مبتلا به ضربه مغزی در بخش فوریت های بیمارستان ولی عصر اراک در سال13841406iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
8بررسی موارد قصور در مراقبت های اورزانسی از بیماران مبتلا به صدمات مغزی مراجعه کننده به بخش اورزانس بیمارستان ولی عصر اراک در سال 138414430 مجله علمی پزشکی قانونی مجلات داخلی
9پیامد بیماران مبتلا به صدمات مغزی شدید بیمارستان ولی عصر (عج) بر اساس معیار پیامد گلاسکو 1385 - 1384.15200 کنگره داخل کشور
10تاثیر ساکشن بسته ترشحات ریوی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور.1605iscمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مجلات داخلی
11بررسی عملکرد مراقبت تنفسی در بیماران مبتلا به ضربه مغزی در بخش فوریت های بیمارستان ولی عصر (عج) اراک.1593iscفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم. مجلات داخلی
12مقایسه اثر ترمیمی فنی توئین ، استروژن کونژوگه و سیلور سولفادیازین موضعی در زخم های ایجاد شده در پوست موش صحرایی.1679iscفیض کاشان مجلات داخلی
13مقایسه ی تأثیر عصاره آبی برگ گردو، سیر کوهی وخارخاسک با گلی بن کلامید بر میزان گلوکز موش های دیابتی1899iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی0.0
14مقایسه تأثیر نقشه مفهومی و فرایند پرستاری بر یادگیری خود-تنظیم، خودکارآمدی و راهبردهای شناختی دانشجویان پرستاری1978iscدوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه مجلات داخلی
15بررسی عوامل مستعد کننده خشونت نسبت به دانشجویان پزشکی2057iscسلامت کار ایران مجلات داخلی
16بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مقیم در خانه های سالمندی2266iscفصلنامه پایش مجلات داخلی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1ارزیابی جو روانی- اجتماعی محیط یادگیری بالینی: حلقه مفقوده در آموزش پرستاری.430سومین جشنواره شهید مطهریدانشگاه علوم پزشکی اراکپوستر

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک
1اصول مراقبت از بیمار تحت کشش63 دلورس شوئن.سلیمان زند- حمیدرضاابراهیمی فخار- هادی حسنخانی4-12-8124-964
2دانستنیهای درباره آب الکترولیت و اسید و باز .Water and electrolites27 حمیدرضا ابراهیمی فخار 8-16-7621964-978
3مراقبت های پیش بمارستانی- کاهش سطح هوشیاری .34 حمیدرضا ابراهیمی فخار--7-853-460-964-978
4مراقبت های پیش بیمارستانی تروما 1.56 حمیدرضا کوهستانی .--9-67-2524-964-978
5راه هوایی و تهویه مکانیکی .Air way & mechanical ventilation .43 حمیدرضا ابراهیمی فخار.--9-030-101-600-978
6مراقبت های پیش بیمارستانی 1- فوریت های پزشکی در گروه های خاص. .44 نیره باغچقی.---04-019-101-600-978
7مراقبت های پیش بیمارستانی2 تروما .Prehospital care of Trauma(2(.40 حمیدرضا ابراهیمی فخار----9-043-101-600-978
8نشانه شناسی و معاینات بالینی در اورژانس های پیش بیمارستانی- ویژه پرستاران و تکنسین های فوریت پزشکی .89 حمیدرضا کوهستانی.------978-600-101-192-4

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی تاثیر گیاه مشگک بر اضطراب پس از سکته قلبی.3821 اول
2بررسی تاثیر گیاه مشگک بر اضطراب پس از سکته قلبی.1397خاتمه یافته است1391/07/05اولاستاد مشاورحسین شکری.

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان