سعید  بابایی

 فعالیت های پژوهشی

 

سعید بابایی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : سعید بابایی مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Saeid Babaei رشته تخصصی : علوم تشریحی
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : استادیار
: Scopus ID 6602607445 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 4

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
زیست شناسیکارشناسی1368دانشگاه گیلان
بافت شناسیکارشناس ارشد 1370دانشگاه علوم پزشکی تهران
علوم تشریحی دکتری تخصصی /Ph.D1391دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1اثر میدانهای الکترو مغناطیسی التر ناتیو 100 هرتز بر رشد ونمو پیش از تولد سیستم خون سازی در موش با استفاده از سیستم هلمو هلتز.60خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1380/04/011382/06/18
2مقایسه روند ترمیم استخوان در پیوند همو گرافت از منشاء استخوان Intra membanous با پیوند همو گرافت از منشاء استخوان endo chondrolدر خرگوش نیوزیلندی.67خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1380/11/151382/04/25
3بررسی اثرات مفید تجویز امگا 3 بر نارسایی حاد کلیوی در رت.351خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1388/04/131391/04/15
4مقایسه اثر سلول های بنیادی مشتق از چربی و مغز استخوان در ترمیم زخم.913خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/03/081392/04/041394/12/12
5ارزیابی اثر اسیدهای چرب امگا-3 بر شدت دگرانولاسیون ماست سلها در روند ترمیم زخم حاد پوستی در موش صحرایی نر .930خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/03/291392/05/151393/05/15
6اثر حفاظتی پنتوکسی فیلین بر نوروتو کسیسیتی ناشی از تری متیل تین کلراید در مدل تجربی آسیب هیپو کامپ2158خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1394/02/141394/10/09
7بررسی اثر عصاره الکلی کنگر فرنگی بر شاخصهای آزمایشگاهی و حساسیت به انسولین درموش صحرایی دیابتی شده درمقایسه با اثر گلی بنکلامید2093خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1394/02/161394/07/251395/11/06
8مطالعه ی اثربیوکانینA (نوعی ایزوفلاوون)برسطح VEGF-A وTNF-αدربافت شبکیه رتهای دیابتی نوع یک القاشده بااسترپتوزوتوسین2410دست اجرامجری 1394/11/101395/11/05
9بررسی تاثیر اسانس آویشن بر کنترل عفونت زخم سوختگی درجه اول و دوم در رت نژاد ویستار.2433خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1394/10/231394/11/101395/04/23
10بررسی اثر پروتئین هایE6- E7 در مقایسه با DNA واکسن حامل توالی ژن های E6-E7 در درمان ویروس پاپیلومای انسانی تایپ 16 در موش2591خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1395/03/191395/04/121395/11/06
11بررسی مقایسه ی تاثیر عصاره هیدرو الکلیک کنگر فرنگی و آویشن بر روی شاخصهای آزمایشگاهی در رت های دیابتی شده ی نوع یک .2849دست اجراهمکار1396/08/101396/09/011396/05/01
12بررسی اثر درمانی سلول های بنیادی مزانشیمال مشتق از بافت چربی در نارسایی کلیوی ناشی از جنتامایسین در رت3060دست اجراهمکار1397/01/291397/02/09
13بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه آب بشقابی (Centella asiatica) بر نارسایی کلیوی القا شده ناشی از جنتامایسین در رت3064دست اجراهمکار1397/03/231397/03/27

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1بررسی وضعیت رتینول(ویتامین آ) سرم، بند ناف و دریافتی مادران باردار و وزن نوزادان به دنیا آمده در زایشگاه های شهر اراک در سال های 1391-13902322iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1392مجلات داخلی0.0
2Morphometric analysis of hypoglossal canal of the Occipital Bone in Iranian dry skulls2973PubMed.Journal of craniovertebral junction & spine1394مجلات خارجی0.0
3Histological Changes of the Ovary in Pregnant Mice Vaginally Exposed to Toxoplasma gondii03118ISIIranian Journal of Parasitology1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.857
4Comparison of Ethanol and Ionomycine for cleavage and development of blocked mouse two-cell embryo3130ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
5Physalis alkekengi and Alhagi maurorum ameliorate the side effect of cisplatin-induced nephrotoxicity3403ISICancer Gene Therapy1395مجلات خارجی2.468
6Dietary Intake Adequacy and Evaluation of Nutritional Value in Diabetic Patients3407PubMed.British journal of medicine and medical research1394مجلات خارجی0.0
7Evaluation of liver volume and its megakaryocyte's population in NMRI mice fetus exposed to electromagnetic field3936 Iranian Red Crescent Medical Journal
8Effect of Omegaven on mast cell concentration in diabetic wound healing3737ISIJournal of tissue viability1394مجلات خارجی1.656
9A Case Report: Variation of the Cephalic and External Jugular Veins3738iscAnatomical Sciences Journal1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
10Heterologous expression of a truncated form of human recombinant vascular endothelial growth factor-A and its biological activity in wound healing4031ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)1.424
11Comparing the Effect of Pentoxifylline Administration on Mast Cells Maturing Process in a Diabetic and Normoglycemic Rat Wound Healing2738Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
12Pentoxifylline Accelerates Wound Healing Process by Modulating Gene Expression of MMP-1, MMP-3, and TIMP-1 in Normoglycemic Rats2899ISIJournal of Investigative Surgery1394مجلات خارجی1.0
13Nutritional Assessment and Its Correlation with Anthropometric Measurements in Hemodialysis Patients2935ISISaudi journal of kidney diseases and transplantation : an official publication of the Saudi Center for Organ Transplantation, Saudi Arabia.1394مجلات خارجی0.0
14بررسی اثر میدان الکترومغناطیس ضعیف بر حجم کبد و تعداد مگاکاریوسیت های آن در جنین موش سوری نژاد NMRI.1028سایر مجلات داخلی
15بررسی مقایسه ای روند ترمیم دو نوع آلوگرافت استخوانی داخل غضروفی با یکدیگر و با آلوگرافت های داخل غشایی همراه با آنتی ژن زدایی دوگانه1083iscمجله علوم پزشکی رازی1386مجلات داخلی0.0
16تاثیر سیمواستاتین در درمان بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی از طریق تعدیل پاسخ ایمنی1780iscمجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز1390مجلات داخلی0.0
17بررسی اثر تابش لیزر کم توان فرو سرخ با حالت منقطع بر التیام زخم پوستی در موش صحرایی سالم و دیابتی شده بوسیله استرپتوزوتوسین با استفاده از یک روش ارزیابی بیو مکانیکی1850ISIJournal of Iranian Anatomical Sciences مجلات داخلی
18اثر تابش لبزر کم توان مادون قرمزبر زخم پوستی باز موشهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین2174iscJournal of Iranian Anatomical Sciences مجلات داخلی
19A report of anomalous renal blood supply2412iscAnatomical Sciences Journal1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
20بهبود پارامترهای اسپرم بعد از استفاده از هورمون آزاد کننده گنادوتروپین در موش های نابالغ دریافت کننده بوسولفان2444iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1392مجلات داخلی0.0
21تاثیر تجویز پنتوکسیفیلین برتعداد سلولهای سرتولی و لیدیگ بیضه موشهای صحرایی نر که بطور تجربی دیابتی شده اند2346iscمجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران1392مجلات داخلی0.0
22اثر پنتوکسیفیلین بر شاخص های بیومکانیک پوست در فاز حاد ترمیم زخم پوستی موش صحرایی دیابتی2695iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1393مجلات داخلی0.0
23Histological Changes of the Ovary in Pregnant Mice Vaginally Exposed to Toxoplasma gondii2911ISIIranian Journal of Parasitology1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.686
24.Morphometric analysis of hypoglossal canal of the Occipital Bone in Iranian dry skulls2956ISIJournal of craniovertebral junction & spine1394مجلات خارجی0.0
25Evaluation of liver volume and its mega karyocyte's population in NMRI mice fetus exposed to electromagnetic field1490ISIIranian Red Crescent Medical Journal مجلات خارجی0.504
26Effect of exposure to extremely low electro-magnetic field during prenatal period on mice spleen1786ISIIndian Journal of Experimental Biology1390مجلات خارجی1.265

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1The role of Embryonic Sertoil cell in maintenance of Spermatogonial stem cell710دهمین کنگره بین المللی رویانتهرانپوستر

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1ارزیابی اثر اسیدهای چرب امگا-3 بر شدت دگرانولاسیون ماست سلها در روند ترمیم زخم حاد پوستی در موش صحرایی نر .3930 اول
2اثر حفاظتی پنتوکسی فیلین بر نوروتو کسیسیتی ناشی از تری متیل تین کلراید در مدل تجربی آسیب هیپو کامپ5158 استاد راهنما
3ارزیابی اثرات حفاظت نورونی کارواکرول در مدل تجربی آسیب هیپوکامپ القا شده با TMT در موش های صحرایی نر بالغ2963در حال اجرا است1397/01/29دوماستاد مشاورفرزانه بابک1397/02/09
4تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید وتمرین تناوبی متوسط ومعروف الوئه ورا بر مقادیر واپسین وشاخص های مقاومت انسولینی در موش های نر دیابتی نوع 2.1735کد اخلاق دریافت کرد.1396/02/20اولاستاد مشاوردریا عسگری هزاوه.
5ارزیابی اثر اسیدهای چرب امگا-3 بر شدت دگرانولاسیون ماست سلها در روند ترمیم زخم حاد پوستی در موش صحرایی نر.1427خاتمه یافته است1392/01/28اولنویسنده پایان نامهسعید بابائی، محمود رضا نخعی، رضا طالبی.
6اثر بروملین بر روند ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی دیابتی نوع یک.2681خاتمه یافته است1395/09/16اولاستاد راهنما اول/ اصلیآمنه نیک گفتار فتحی.1395/11/041396/09/21
7بررسی اثر ویتامین C بر میزان بیان ژن‌‌های پروتامین 1 و 2 اسپرم انزالی در مردان دارای زنان مبتلا به سقط مکررخود به خودی.2705در حال اجرا است1395/10/08اولاستاد راهنما اول/ اصلیسعیده حمیدیان.

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان