سعید  چنگیزی آشتیانی

 فعالیت های پژوهشی

 

سعید چنگیزی آشتیانی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : سعید چنگیزی آشتیانی مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Saeed Changizi-Ashtiyani رشته تخصصی : فیزیولوژی
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : استاد
: Scopus ID 35179128100 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 11

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1مقایسه روند ترمیم استخوان در پیوند همو گرافت از منشاء استخوان Intra membanous با پیوند همو گرافت از منشاء استخوان endo chondrolدر خرگوش نیوزیلندی.67خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1380/11/151382/04/25
2بررسی عوامل بر انگیزاننده و باز دارنده گسترش فرهنگ حجاب در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1381.81خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1381/04/011382/01/01
3بررسی علل و عوامل موثر بر عدم پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک و ارائه برخی از راهکارهای مناسب در این زمینه از دیدگاه دانشجویان.325خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/11/041388/07/29
4بررسی اثرات مفید تجویز امگا 3 بر نارسایی حاد کلیوی در رت.351خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/04/131391/04/15
5بررسی مقایسه ای مشکلات دانشجویان عادی با دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی اراک.367خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/05/311389/05/20
6بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری پوکی استخوان در مادران باردار شهر اراک.368خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1388/05/311389/01/18
7بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده بر اساس Service quality در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388.411خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/10/181389/09/10
8بررسی اثرات مصرف عصاره ی خارخاسک بر نارسایی حاد کلیوی در رت.410خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/11/301391/10/13
9بررسی علل عدم گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک به امر تحقیق و پژوهش.437خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1389/01/231390/10/07
10بررسی اثر عصاره هسته انگور برآسیب بافتی ناشی از نارسایی حاد کلیوی در رت.479خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/06/101390/12/17
11مقایسه اندازه گیری غیر مستقیم تحریک پذیری حوضچه های نورونی حرکتی آلفا به وسیله منحنی رفلکس هوفمن و نسبت پاسخ Hmax به Mmax دردووضعیت ایستاده ,و خوابیده در افراد سالم.471خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1389/06/201391/04/07
12تبیین تجارب تلاوت قرآن در زندگی استادان ، دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی اراک.512خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/09/031389/09/141390/02/14
13بررسی اثرات پیش و پس درمانی خوراکی عصاره گل نسترن (روزا کانینا) بر نارسایی حاد کلیوی در رت.527خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/09/171389/10/131391/09/15
14مقایسه ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید به دو روش سنتی و آنلاین توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389.575خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/01/241390/02/101390/09/22
15بررسی تاثیر عصاره آبی برگ گردو، سیر کوهی و خارخاسک بر میزان گلوکز موش های دیابتی.592خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/12/051390/03/161390/08/25
16بررسی اثر محافظتی عصاره انار بر روی نفروتوکسیتی القاشده توسط جنتامایسین و کاپتوپریل در موش بزرگ صحرایی.653خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/07/201390/09/241392/10/18
17بررسی مقایسه ای اثر آتورواستاتین و عصاره بخش های هوایی گیاه خرفه و بر میزان پروفایل های لیپیدی، آنزیم های کبدی و هورمون های تیروئیدی در موش های هیپرکلسترولمی نر749خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/12/271391/03/201392/01/20
18بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک ( Berberis Vulgaris )بر پروفایلهای لیپیدی،هورمونهای تیروئیدی و آنزیمهای کبدی در رت های هیپرکلسترولمی شده746خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/12/241391/03/201392/10/20
19بررسی اثر حفاظتی عصاره ی گیاه salvia officinalis و Rosmarinic Acid بر نفروتوکسیسیتی ناشی از جنتامایسین751خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/12/271391/03/221392/06/20
20بررسی اثر حفاظتی عصاره ی گیاه آنیسون (pimpinella anisum)بر نفروتوکسیسیتی ناشی از جنتامایسین.957خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/05/301392/07/081393/11/01
21بررسی اثر عصاره آبی گیاه کاکنج (Physalis Alkekenji) و خارشتر (Alhaji maurorum) بر نفروتوکسیسیتی از سیسپلاتین (Cisplatin) در رت .994خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/06/131392/09/171393/11/10
22بررسی اثر عصاره آبی گیاه کهلیک اوتی (Thymus Kotschyanus Boiss. et Hohen) بر کنترل قندخون و دیس لیپیدمی ناشی از دیابت تیپ دو1071خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/12/211394/10/12
23تأثیرعصاره الکلی ریشه گیاه ختمی ((Althaea officinalis بر سطح قند خون و پروفایل چربی در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین.1080خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/01/271393/11/29
24بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه نسترن کوهی (Rosa canina L) بر پروفایل های چربی هورمون های تیروئیدی و آنزیم های کبدی در رت های نر هایپر لیپیدمی شده.1165خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1393/06/261394/12/12
25بررسی پیامدهای مصرف مزمن مرفین در موشهای صحرایی پیش از بارداری بر توان یادگیری و کارکردهای سیناپسی ناحیه هیپوکمپ فرزندان1173دست اجراناظر 1393/07/151394/07/10
26تشخیص و درمان میگرن از دیدگاه حکیم ابوبکر محمد ابن زکریای رازی و ابوعلی سینا2853خاتمه یافته با ارائه مقالهمجری اصلی 1396/05/041395/05/231397/08/23
27بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برخی گیاهان دارویی در تغییرات وزن، سطوح پروفایل های لیپیدی، هورمونهای تیروئیدی و آنزیم های کبدی در رتهای هیپرلیپیدمیک شده.2752خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1395/08/051395/08/051396/02/04
28بررسی اثربخشی عصاره هیدروالکلی بخش های هوایی گیاه کاکوتی (Ziziphora clinopodiods) بر شاخص های عملکردی و بافتی کبد و پانکراس رت های دیابتی شده2695دست اجرامجری اصلی 1395/06/241395/09/291396/04/26
29بررسی اثربخشی عصاره هیدروالکلی گیاه کهلیک (Thymus Kotschyanus Boiss. et Hohen) بر عملکرد بافت کلیوی رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین.508دست اجرامجری1395/12/181396/02/201396/11/20
30بررسی اثر مصرف خوراکی هم زمان عصاره¬های آبی ثعلب و سیر بر بافت بیضه و شاخص¬های اسپرماتوژنز در رت¬های تیمار شده با سیکلوفسفامید2860دست اجرامجری اصلی 1396/07/30
31آسیب گلیکوکالیکس، کلید احتمالی پیدایش نفروپاتی دیابتی2807دست اجرامجری1396/05/251396/07/301397/07/30
32بررسی اثر عصاره هیدروالکلی خرنوب بر بافت گنادی و شاخص های اسپرماتوژنز در رت های تیمار شده با سیکلوفسفامید2895دست اجرامجری اصلی 1396/09/011396/09/121397/09/12
33غربالگری عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در کارکنان دولتی شهر اراک1015دست اجراهمکار 1396/10/181397/11/18
34بررسی اثر درمانی سلول های بنیادی مزانشیمال مشتق از بافت چربی در نارسایی کلیوی ناشی از جنتامایسین در رت3060دست اجرامجری1397/01/291397/02/09
35بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه آب بشقابی (Centella asiatica) بر نارسایی کلیوی القا شده ناشی از جنتامایسین در رت3064دست اجرامجری1397/03/231397/03/27

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1The Effect of Chelidonium majus Extract on the Lipid Profile and Activity of Pituitary-Gonadal Axis in Hypercholesterolemic Rats2722Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1393مجلات داخلی
2Oral Administration of the Aqueous Extract of Rosmarinus Officinalis in Rats Before Renal Reperfusion Injury2998ISIIRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES1392مجلات داخلی1.05
3اثر شدت های مختلف تمرینی بر اسپرماتوژنز و هورمون های تولید مثلی در موش های چاق2338iscعلوم زیستی ورزشی _ مجلات داخلی
4مقایسه موانع تحصیلی از دیدگاه دانشجویان استعداد درخشان و دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 13902036iscمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد مجلات داخلی
5The effects of Artemisia aucheri extract on hepatotoxicity induced by thioacetamide in male rats2389Chemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine مجلات داخلی
6Protective Effects of Rosa Canina L Fruit Extracts on Rena ldisturbances induced by raperfusion injury in rats2324ISIIranian Journal of Kidney Diseases مجلات داخلی0.94
7Protective Effects of Pomegranate Juice on Nephrotoxicity Induced by Captopril and Gentamicin in Rats4241ISIIranian Journal of Kidney Diseases1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.916
8A Survey of the Ideas of Some Great Iranian Sages on the Diagnosis and Treatment of Pterygium4165scopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
9Protective effect of Malva sylvestris L. extract in ischemia-reperfusion induced acute kidney and remote liver injury4151ISIPLOS ONE1396مجلات خارجی2.8
10Antioxidant activity of omega-3 derivatives and their delivery via nanocages and nanocones: DFT and experimental in vivo4126ISIJournal of Molecular Modeling1396مجلات خارجی1.425
11بررسی اثر عصارهی آبی کهلیک اوتی ( et. Boiss kotschyanus Thymus.Hohen) بر کنترل قند خون و اختلالات لیپیدی بیماران دیابتی نوع 2 :یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی4118scopusIranian Journal of Endocrinology and Metabolism1396مجلات داخلی
12Innovations and discoveries of Jorjani in medicine3924 Journal of Medical Ethics and History of Medicine
13The effects of L-carnitine and α-tocopherol on acid excretion defect during the acute ureteral obstruction in anaesthetized rats3925 Tehran University Medical Journal
14Rhazes diagnostic differentiation of smallpox and measles3926 Iranian Red Crescent Medical Journal
15Protective effects of Rosa Canina L fruit extracts on renal disturbances induced by reperfusion injury in rats3929 IRAN J KIDNEY DIS 0.94
16The experimental study of the effect of hydroalcoholic extracts of Chelidonium majus on liver function tests and renal in rats with hypercholesterolemia3931 Journal of Medicinal Plants
17The effect of short-term aerobic training on liver enzyme, serum lipid and lipoprotein levels in sedentary men3932 Der Pharma Chemica
18The effects of Hydroalcoholic extract of melissa officinalis. L on the level of renal function and liver enzymes in diabetic rats3935 Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism
19Rhazes' prescriptions in treatment of gout3956 Iranian Red Crescent Medical Journal
20A brief review of Rhazes, Avicenna, and Jorjani's views on diagnosis of diseases through urine examination3960 IRAN J KIDNEY DIS 0.94
21Anti-inflammatory and protective effects of saffron extract in ischaemia-reperfusion induced acute kidney injury3450ISINephrology1395مجلات خارجی1.796
22بررسی تاثیر مصرف داروی ضد صرع لاموتریژین، بر میزان عملکرد هورمون های تولیدمثلی در رت های نر3426iscنشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز1395مجلات داخلی0.0
23تأثیر عصاره الکلی بخشهای هوایی گیاه گل ارونه بر فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما در رتهای نر مبتلا به هیپرکلسترولمی3404Chemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قم1395مجلات داخلی0.0
24A study on the effects of the alcoholic extract of the aerial parts of Echinophora platyloba on the activity of pituitary-gonadal axis in hypercholesterolemic rats3472scopusJournal of Applied Pharmaceutical Science1395مجلات خارجی0.0
25The Effects of Short-term Circuit Resistance Training with Supplementation of Milk, Cheese Juice, Whey Protein on Resting Level Apolipoprotein M- HDL Total Cholesterol, Lipid Profile, Gastric Inhibitory Polypeptide and Plasma Estradiol in Untrained Young Men3302scopusJournal of Applied Pharmaceutical Science1394مجلات خارجی0.0
26L-carnitine improves oxidative stress and suppressed energy metabolism but not renal dysfunction following release of acute unilateral ureteral obstruction in rat3930 NEUROUROL URODYNAM 2.674
27اثر سم دیازینون بر محور هیپوفیز – گناد و روند اسپرماتوژنز موش صحرایی نر بالغ3291Chemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (گلستان)1395مجلات داخلی0.0
28بررسی اثر عصاره بخش های هوایی گیاه خوشاریزه بر تست های عملکردی کبدی و کلیوی در رت های چاق هیپرکلسترولمی شده3237iscمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات وبهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد1394مجلات داخلی0.0
29The effects of B vitamins on pain relief and improving physical function in patients with medial compartment knee osteoarthritis3202scopusDer Pharma Chemica1394مجلات خارجی0.0
30The effect of short –term aerobic training on liver enzyme, serum lipid and lipoprotein levels in sedentary men3201scopusDer Pharma Chemica1394مجلات خارجی0.0
31تأثیر عصاره الکلی ریشه گیاه ختمی (Althaea officinalis.L) بر سطوح قند خون و پروفایل چربی در رت‌های دیابتی شده با استرپتوزوسین3117scopusIranian Endodontic Journal1394مجلات داخلی0.0
32The effect of Short-term Plyometric Training Program on Sprint, Strength, Power and Agility Performance in non-athletic men2930scopusBiosciences, Biotechnology Research Asia1394مجلات خارجی0.0
33The effect of Short-term Plyometric Training Program on Sprint Strength, Power and Agility Performance in non-athletic Men2957ISIBiosciences, Biotechnology Research Asia1394مجلات خارجی0.134
34اثر عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه بر سطح سرمی هورمون‌های تیروئیدی موش‌های صحرایی با کلسترول بالا2945Chemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (گلستان)1394مجلات داخلی0.0
35Pimpinella anisum L. ethanolic extract ameliorates the gentamicin- induced nephrotoxicity in rats.3761ISINEPHROLOGY1395مجلات خارجی1.796
36بررسی اثر عصاره ریشه گیاه زرشک( Berberis Vulgaris) بر غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی در موش صحرایی هیپرکلسترولمی شده2892iscطب جنوب1394مجلات داخلی0.0
37A Quick Review of the Effects of Chelidonium majus L and Its Active Components on Health and Disease Treatment4243scopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
38An Overview of the Ideas of the Traditional Medical Scholars on the Symptoms, Causes and Treatment of Nasal Catarrh and Post Nasal Drip.2836ایندکس نشدهAmerican Journal of Ethnomedicine1393مجلات خارجی
39Studying the effects aqueous extract of Urtica dioica and swimming training on the histochemical properties of liver in diabetic rats2758PubMed.Journal of Chemical and Pharmaceutical Researc1393مجلات خارجی
40مروری گذرا بر آرا و نظرات ابن سینا اخوینی و تفلیسی در باب تب و تشخیص بیماریها و راه تشخیص آنها2636iscفصلنامه تاریخ پزشکی1393مجلات داخلی
41A Review of the Role and Importance of Swaddling in Persian Medicine4422ISIInternational Journal of Pediatrics1397مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
42Swertia Longifolia Boiss Has Beneficial Effects on Hepatic and Renal Functions in Diabetic Rats.4244ISIJournal of Physiology and Pharmacology1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
43Effects of selenium nanoparticles on kidney and liver functional disorders in streptozotocin-induced diabetic rats4252ISIJournal of Physiology and Pharmacology1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
44Protective effects of omega-3, atorvastatin, vitamin E and vitamin C against doxorubicin-induced cardiotoxicity4319ISIPhysiology and Pharmacology1397مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
45Topical Application of the Hydroalcoholic Extract of Allium porrum L. as a Novel Treatment for Common Warts based on Persian Medicine4341scopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1397مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
46Effect of Hydroalcoholic Extract of Some Medicinal Plants on Obesity4414Chemical AbstractEuropean Journal of Medicinal Plants1397مجلات خارجی
47The perspectives of Traditional Persian Medicine on the Diagnosis and Treatment of Migraine4482scopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1397مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
48Swaddling in Persian medicine4503ISIJournal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine1397مجلات خارجی1.49
49اثر تمرین مقاومتی فزاینده بر وضعیت فشار اکسایشی بیضه و کیفیت اسپرماتوژنز در موشهای نر4504copernicusJournal of Arak University of Medical Sciences1397مجلات داخلی0.0
50The Effects of the Extract of Rosa Canina L. On Lipid Profile, Liver and Thyroid Functions in Hypercholesterolemic Rats4610scopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1397مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
51A quick overview on some aspects of endocrinological and therapeutic effects of Berberis vulgaris L3135PubMed.Avicenna Journal of Phytomedicine 1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
52Therapeutic effects of curcumin on the functional disturbances and oxidative stress induced by renal schemia/reperfusion in rats2247PubMed.Avicenna Journal of Phytomedicine 1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
53The Effects of Hydroalcoholic Extract of Melissa officinalis .L on the Level of Renal Function and Liver Enzymes in Diabetic Rats.3213scopusIranian Journal of Endocrinology and Metabolism1394مجلات داخلی0.0
54.Calcium Dobesilate for Prevention of Gentamicin-induced Nephrotoxicity in Rats3022ISIIranian Journal of Kidney Diseases1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.917
55.Protective Effects of Tribulus Terrestris L Extract Against Acute Kidney Injury Induced By Reperfusion Injury in Rats3048ISIIranian Journal of Kidney Diseases1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.917
56A critical review of the works of pioneer physicians on Kidney Diseases in Ancient Iran: Avicenna, Rhazes, Al-Akhawayni, and Jorjani3844 IRAN J KIDNEY DIS 0.94
57A Comparative Study on the Effects of Glutathione and Green Tea Extract (Camellia Sinensis L) on Thioacetamide-induced2750Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1393مجلات داخلی
58بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کاکنج بر روی شاخص های خونی در رت2739Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1393مجلات داخلی
59The Discoverer of Pulmonary Blood Circulation: Ibn Nafis or William Harvey?2443scopusMiddle-East Journal of Scientific Research مجلات خارجی
60Comparison between effects of different doses of Melissa officinalis andatorvastatin on the activity of liver enzymes in hypercholesterolemia rats2480PubMed.Avicenna Journal of Phytomedicine مجلات داخلی
61مطالعه تجربی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مامیران برتست های عملکردی کبد وکلیه در رت های هیپر کلسترومی شده2373iscگیاهان دارویی مجلات داخلی
62Total phenol, antioxidant and antibacterial activity of the essential oil and extracts of Ferulago angulata ssp. angulata3933 Journal of Medicinal Plants
63A Brief Review of Rhazes, Avicenna, and Jorjani's Views on Diagnosis of Diseases Through Urine Examination2595ISIIRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.917
64نقش راز ی در آموزش پزشکی نوین1608iscمجله علمی پژوهشی اخلاق و تاریخ پزشکی، مجلات داخلی
65اثر دوازده جلسه تمرین مقاومتی دایره ای به همراه مصرف پروتئین وی بر سطوح استراحتی تام و پروفایل لیپیدی آپولیپوپروتئین HDL-M در مردان غیر ورزشکار3191iscمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان1394مجلات داخلی0.0
66An Investigation on the Effect of Alcoholic Extract of Physalis alkekengi on Blood Indexes in Rats2765Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1393مجلات داخلی
67بررسی تاثیر عصاره ی الکلی ریشه ی گیاه ختمی بر سطح قند خون و پروفایل های چربی در رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین2953scopusIranian Endodontic Journal1394مجلات داخلی0.0
68The Impact of N-Acetyl Cysteine Consumption on Blood Biomarkers During a Single Session of Exhaustive Exercise in Rats2811iscWorld Journal of Sport Sciences1393مجلات خارجی
69تأثیر عصاره گیاه خرفه بر عملکرد فیزیولوژیکی بافت های بدن2782Chemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی قم1393مجلات داخلی
70ترکیب ویتامین E و تمرین شدید بر استرس اکسیداتیو بیضه و اسپرماتوژنز در موشهای نر2756iscفیزیولوژی ورزشی1393مجلات داخلی
71اثرات درمانی کورکومین بر آسیب های بافتی کلیوی ناشی از ایسکمی/خون رسانی مجدد در موش صحرایی2755scopusمجله کومش1393مجلات داخلی
72A Brief Overview of the Effects of Melissa officinalis L. Extract on the Function of Various Body Organs2633Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1393مجلات داخلی
73A study on the effects of the hydroalcholic extract of the aerial parts of Alhagi camelorum on prolactin and pituitary-gonadal activity in rats with hypercholesterolemia3063PubMed.Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 188 2014; 86, 31393مجلات خارجی
74ارزیابی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه (Portulaca Oleracea) بر میزان غلظت سرمی آنزیم های کبدی در موش های صحرایی نر2701iscدو ماهنامه طب جنوب1393مجلات داخلی
75Physalis alkekengi and Alhagi maurorum ameliorate the side effect of cisplatin-induced nephrotoxicity3403ISICancer Gene Therapy1395مجلات خارجی2.468
76Effects of oral administration of thyme (Thymus vulgaris) aqueous extract on delayed muscle soreness in Inactive women3300scopusDer Pharma Chemica1394مجلات خارجی0.0
77Effects of Alcoholic Extract of Myrtus communis L. on the Hypothalamic- Pituitary- Thyroid Axis in Rats2864Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
78The study of the effects hydro-alcoholic extract of Eryngium billardieri on lipid profiles levels and liver and renal functions tests in hypercholesterolemic rats2839PubMed.Journal of Chemical and Pharmaceutical Research1393مجلات خارجی0.0
79مطالعه روند تطابق با رورفلکس کاروتیدی در ورزش ایزومتریک و دینامیک.1327iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
80بررسی مقایسه ای روند ترمیم دو نوع آلوگرافت استخوانی داخل غضروفی با یکدیگر و با آلوگرافت های داخل غشایی همراه با آنتی ژن زدایی دوگانه1083iscمجله علوم پزشکی رازی1386مجلات داخلی0.0
81بررسی اثر ویتامین E بر روی استرس اکسیداتیو و اختلال متابولیسمی ناشی از انسداد حاد میزنای یک طرفه در رت بیهوش1464iscمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387مجلات داخلی
82The use of Honey as Antibiotic for Treatment of Wounds and Burnas in History of Medicine978سایر مجلات داخلی
83فراوانی افت تحصیلی و برخی از عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک 13881547iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
84Comparison of the effects of L-carnitine and α-tocopherol on acute ureteral obstruction-induced renal oxidative imbalance and altered energy metabolism in rats1460PubMed.Urol Res1387مجلات خارجی
85Innovation and Discoveries of JorJani in Medicine1481PubMed.Journal of medical Ethics and history of medicine مجلات داخلی
86عسل در قرآن و علم پزشکی1660iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
87تبیین تجارب تلاوت قرآن در زندگی اساتید دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی1648iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
88دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در مورد عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی و ارائه راهکارهای مناسب.1579iscپژوهش در آموزش علوم پزشکی1389مجلات داخلی
89اثر عصاره الکلی میوه گیاه عروسک پشت پرده بر میزان چربی خون در رت1781iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
90تاثیر عصاره الکلی گیاه کاکنج (Physalis Alkekengi) بر غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی در رت1822iscمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان مجلات داخلی
91مرور اثرات تحریک بارورسپتورها بر تعداد ضربان قلب و میزان جریان خون مغز در حین ورزش و استراحت1790iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
92آراء و نظرات علی بن عباس اهوازی پزشک نامدار فرهنگ و تمدن اسلام1827iscپژوهش در پزشکی مجلات داخلی
93تاثیر عصاره الکلی گیاه کاکنج(Physalis Alkekengi) بر روی برخی از عوامل بیوشیمیایی پلاسما در رت1862iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
94مقایسه مشکلات روحی، فردی، خانوادگی و شغلی دانشجویان استعداد درخشان با دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک1864iscفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم مجلات داخلی
95بررسی قابلیت اسانس و فراکنش های مختلف عصاره متانولی آویشن شیرازی، مریم گلی، رزماری، خالواش و دارچین در مهار رادیکال های آزاد1949iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مجلات داخلی
96The Study of the Effects of Post Treatment with Rosmarinus Officinalis Aqueous Extract the First 48 Hours after Renal Ischemia/Reperfusion in Rats2288Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences مجلات داخلی
97Evaluation of the effects of hydroalcoholic extract of Berberis vulgaris root on the activity of liver enzymes in male hypercholesterolemic rats2008Chemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine مجلات خارجی
98Total Phenol, Antioxidant and Antibacterial Activity of the Essential Oil and Extracts of Ferulago angulata2056scopusJournal of Medicinal Plants مجلات خارجی
99بررسی تاثیر حجامت بر شاخص های استرس اکسیداتیو و برخی فاکتورهای خونی در بیماران دیابت نوع2.2155iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
100مقایسه موانع تحصیلی از دیدگاه دانشجویان استعداد درخشان و دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک درسال 902118scopusمجله مرکز مطالعات و تو سعه آموزش پزشکی ع. پ. یزد مجلات داخلی
101اثر تمرین مقاومتی فزاینده بر اسپرماتوژنز و هورمون های تولید مثلی در موش نر2052iscمجله ورزش و علوم زیست حرکتی1391مجلات داخلی
102A Comparative Study of Hypolipidemic Activities of the Extracts ofMelissa officinalis and Berberis vulgaris in Rats2318Chemical AbstractJournal of Medicinal Plants مجلات داخلی
103سرقت علمی در تاریخ پزشکی: کاشف گردش خون ریوی ویلیام هاروی یا ابن نفیس؟2238iscفصلنامه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجلات داخلی
104مروری گذرا بر آرا و نظریات رازی، ابن سینا و جرجانی در باب باروری و ناباروری ومقایسه آن با طب نوین2357iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی
105Evaluating the Influencing Factors of Educational Decline in Gifted and Ordinary Students and Their Suggested Solutions2359scopusMiddle-East Journal of Scientific Research مجلات خارجی
106Rhazes, a Genius Physician in the Diagnosis and Treatment of Nocturnal Enuresis in Medical History2993ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1392مجلات داخلی0.533
107The Effects of Portulaca Oleracea Alcoholic Extract on Induced Hypercholesteroleomia in Rats2286Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1392مجلات داخلی
108Grape Seed Extract for Reduction of Renal Disturbances Following Reperfusion in Rats2160ISIIranian Journal of Kidney Diseases مجلات داخلی0.87
109Comparison Between the Effects of the Alcholic Extract of Mellissia Officinalis and Atorvastatin on Serum Levels of Thyroid Hormones in Hypercholesterolemic Male Rats2343Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences مجلات داخلی
110اثرات محافظتی عصاره گیاه مریم گلی در برابر نفروتوکسیسیتی ناشی از جنتامایسین در رت2327copernicusJOURNAL OF KERMANSHAH UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES مجلات داخلی
111تأثیر عصارة الکلی گیاه مامیران بر عملکرد محور هیپوفیزی- تیروئیدی در رتهای نر2574iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل1393مجلات داخلی
112اثرات ال- کارنیتین و آلفا- توکوفرول بر روی نقص دفع اسید ناشی از انسداد حاد میزنای در ر تهای بیهوش1536scopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1388مجلات داخلی
113Rhazes Diagnostic Differention of Smallpox and Measles1596EmbaseIranian Red crescent Medical Journal . مجلات داخلی0.0
114Rhazes, a Genius Physician in Diagnosis and Treatment of Kidney Calculi in Medical History1572ISIIranian journal of kidney diseases1389مجلات داخلی0.0
115L- Carnitine improves oxidative stress and suppressed energy metabolism but not renal dysfunction following release of acute unilateral obstruction in Rat.1669ISINeurourology & urodynamics مجلات خارجی2.903
116A Critical review of the works of pioneer physicians in ancient of iran, avicenna, rhazes, AL-Akawayni, and jorjani1800ISIIranian journal of kidney diseases مجلات داخلی
117Comparison of barriers to research activities form the point of view of normal and talented students at Arak University of Medical Sciences1934iscمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجلات داخلی
118The study of 24 h post treatment effects of the aqueous extract of rosmarinus officinalis after renal ischemia/ reperfusion in rat1922Chemical Abstractjournal of physiology and pathopysiology مجلات خارجی
119Rhazes Prescriptions in Treatment of Gout1908ISIIranian Red Crescent Medical Journal مجلات داخلی0.072
120مروری گذرا بر تاثیر مصرف عصاره گیاه کاکنج (Physalis Alkekengi) بر عملکرد فیزیولوژیکی بافتهای بدن2097iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1391مجلات داخلی
121Oral Omega-3 Fatty Acid for Reduction of Kidney Dysfunction Induced by Reperfusion Injury in Rats2013ISIIranian Journal of Kidney Diseases مجلات خارجی
122A Study on the Effects of Walnut oil on Plasma Levels of Testosterone Pre and Post Puberty in Male Rats3061ایندکس نشدهAmerican Journal of Ethnomedicine1393مجلات خارجی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1بررسی علل عدم گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک به امر تحقیق و پژوهش610همایش کشوری آموزش علوم پزشکیمازندرانپوستر1391
2مروری بر اهم بایسته های اخلاق تدریس3240چهارمین کنگره سراسری اخلاق پزشکیتهرانپوستر1394
3بررسی تاثیر عصاره الکلی ریشه گیاه ختمی (Althaea officinalis) بر سطح قند خون و پروفایل های چربی در رت های دیابتی با استرپتوزوتوسین3380اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394
4مروری بر اهم بایسته های اخلاق تدریس3385چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و چهارمین کنگره سالانه اخلاق پرستاریتهرانپوستر1394
5The Rhazes, a genius physician in treatment of urology and nephrology disease in medical history491دومین سمینار طب اسلامی و ایرانیشیرازپوستر
6Dept of physiology and urology,arak university of medical sciences195دومین سمینار طب اسلامی ایرانی .شیراز .
7نقش رازی در آموزش پزشکی نوین .791یازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی - رازی .دانشگاه علوم پزشکی ایران
8بیستمین کنگره فارماکولوژی و فیزیولوژی-568بیستمین کنگره فارماکولوژی و فیزیولوژیهمدان 1390
9مقایسه مشکلات آموزشی دانشجویان استعداد درخشان با دانشجویانعادی دانشگاه علوم پزشکی اراک 603دوازدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی مشهد مقدسپوستر
10مقایسه موانع انجام فعالیتهای پژوهشی از دیدگاه دانشجویان عادی واستعدادهای درخشان در دانشگاه علوم پزشکی اراک 600دوازدهین کنگره کشوری آموزش پزشکی مشهد مقدس پوستر
11بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده بر اساس service quality در دانشگاه علوم پزشکی اراک 500دوازدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی مشهد
12مقایسه برخی از ابعاد کیفیت زندگی دانشجویان استعداد در خشان با دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک 499دوازدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی مشهد
13آموزش پزشکی پویا با تاکید بر دانش بومی سازی طب سنتی و استفاده از داروهای گیاهی660چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانمقاله
14بررسی اثر محافظتی آب انار بر روی نفروتوکسیتی القا شده توسط کاپتوپریل و جنتامایسین در موش صحرایی673بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیدانشگاه علوم پزشکی تبریزپوستر
15تبیین آموزه های اخلاق حرفه ای پزشکی بر اساس منابع و متون دینی و تاریخ پزشکی ایران اسلامی664چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیمعاونت اموزشی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکیمقاله

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک
1فیزیولوژی کلیه871393koeppen و همکاراندکتر سعید چنگیزی آشتیانی- دکتر یاسر عزیزی 978-600-7440-04-9
2 اصول علم اعصاب .37 ERICR .KANDELدکتر سعید چنگیزی آشتیانی
3مروری گذرا بر فیزیولوژی بدن انسان62 علی زارعی-... 7-791-151-964-978

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1تأثیرعصاره الکلی ریشه گیاه ختمی ((Althaea officinalis بر سطح قند خون و پروفایل چربی در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین.4080 اول
2بررسی اثر عصاره آبی گیاه کهلیک اوتی (Thymus Kotschyanus Boiss. et Hohen) بر کنترل قندخون و دیس لیپیدمی ناشی از دیابت تیپ دو4071 اول
3بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه نسترن کوهی (Rosa canina L) بر پروفایل های چربی هورمون های تیروئیدی و آنزیم های کبدی در رت های نر هایپر لیپیدمی شده.4165 اولاستاد راهنما
4بررسی اثرات اگزوژن هیدروژن سولفید و prostaglandinE2 بر روی نفروتوکسیسیتی القا شده توسط جنتامایسین در رت.1367 1390/11/19اولاستاد مشاورمحبوبه احمدی.
5بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی همودینامیک و عملکرد کلیه در مدل تجربی نارسایی حاد کلیوی در موش صحرایی2780در حال اجرا است1396/06/22اولاستاد راهنما اول/ اصلیلیلا حفذه
6بررسی اثرات مصرف خوراکی Calcium Dobesilate(Doxium) بر نفروتوکسیستی ناشی از جنتامایسین در رت.868خاتمه یافته است1391/10/13اولاستاد راهنما اول/ اصلیمصطفی جعفری.1391/11/30
7بررسی تاریخی بیماریهای چشم و درمان آن در تاریخ تمدن اسلامی.1297خاتمه یافته است1394/07/22اولاستاد راهنما اول/ اصلیزهرا منصوری.
8بررسی اثرات پیش و پس درمانی خوراکی عصاره آبی گیاه رزماری بر نارسایی حاد کلیوی رت.672 اولاستاد راهنما اول/ اصلیمرضیه ظهرابی.
9بررسی اثرات پیش و پس درمانی خوراکی عصاره ی آبی گیاه رزماری(Rosmarinus Officinalis) بر نارسایی حاد کلیوی در رت.1319خاتمه یافته است1389/09/17اولاستاد راهنما اول/ اصلیمرضیه ظهرابی. 1390/11/12
10بررسی اثر عصاره آبی گیاه کهلیک اوتی (Thymus Kotschyanus Boiss. et Hohen) بر کنترل قندخون و دیس لیپیدمی ناشی از دیابت تیپ دو.1477خاتمه یافته است1392/12/21اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه قنادی.
11تأثیرعصاره الکلی ریشه گیاه ختمی ((Althaea officinalis بر سطح قند خون و پروفایل چربی در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین.1479خاتمه یافته است1393/01/27اولاستاد راهنما اول/ اصلیپروین یارمحمدی.
12بررسی سیرتشخیصی و درمانی نازایی درتاریخ تمدن اسلامی از منظر حکمای برجسته این عصر (رازی، اهوازی، ابن سینا و جرجانی)2747خاتمه یافته است1396/05/04اولاستاد راهنما اول/ اصلیبهناز مرادبیاتی.1396/05/211397/12/14
13بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی همودینامیک و عملکرد کلیه در مدل تجربی نارسایی حاد کلیوی در موش صحرایی2782در حال اجرا است اولاستاد راهنما اول/ اصلیلیلا حفذه
14سیر تشخیصی و درمانی بیماری های کلیوی از منظر محمد ابن زکریای رازی(313-251 ه.ق) در کتاب الحاوی فی الطب3087در حال اجرا است1397/08/24اولاستاد راهنما اول/ اصلیاعظم خسروی1397/09/21

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان