داود  حکمت پو

 فعاليت هاي پژوهشي

 

داود حکمت پو

در دانشگاه علوم پزشکي اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي اراک
علوم پزشکي اراک
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : داود حکمت پو مقطع تخصصي : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : davood hekmat po رشته تخصصي : آموزش پرستاری
پست الکترونيک، آکادميک : dr_hekmat@arakmu.ac.ir مرتبه علمي : دانشیار
پپست الکترونيک : hekmatpou@yahoo.com دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری
وضعيت استخدام : رسمی قطعی نحوه همکاري: تمام وقت
: Scopus ID 34869665800 خاتمه همکاري : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 4

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
مدیر تحقیقات و اطلاع رسانی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ار اک / آدرس اراک: میدان بسیج ( سردشت) جنب بیمارستان امیرالمومنین (ع) - ساختمان امام جواد (ع) طبقه دوم واحد مدیریت تحقیقات و اطلاع رسانی پزشکی1389/04/01

سوابق تحقيقاتي
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگي موسسه سمت محل اصلي اجرا/ ارائه محل اصلي اجرا/ارائه

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري وضعيت طرح سمت تاريخ تصويب شوراي پژوهشي تاريخ شروع تاريخ خاتمه مصوب شورا
1مقایسه تاثیر دو روش آموزش بر عملکرد پرستاران بخش های داخلی و جراحی در استفاده از ونتیلاتور.2760دست اجرامجری
2بررسی تاثیر آموزش بهداشت با بکارگیری مدل پری سید در کاهش آلودگی انگلی -روده ای در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک سال 80 .63خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1380/05/311381/06/23
3بررسی نقشه مفهومی بر رویکرد یادگیری و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک.416خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1388/12/191389/06/17
4تاثیر بکارگیری مدل مراقبتی حساس سازی در کنترل پرفشاری خون بیماران مراجعه کننده به اورژانس قلب بیمارستان امیر کبیر اراک.461خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/03/221391/12/09
5بررسی نیازهای مذهبی بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک448خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1389/03/291389/11/06
6بررسی تاثیر شرکت درکارگاه انس با قرآن بر سلامت روان پرستاران بیمارستان امیرالمومنین (ع).504خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/09/101389/08/301389/12/05
7مقایسه ارزشیابی بالینی مبتنی بر پوشه کار(پورت فولیو) و روش معمول در دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه علوم پزشکی اراک.505خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/08/191389/08/301389/12/18
8تأثیر الگوی بالینی مبتنی بر واحدهای اختصاص یافته به آموزش بر دیدگاه دانشجویان نسبت به یادگیری بالینی در مرکز آموزشی- درمانی امیر کبیر اراک در سال 1388.507خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/05/201389/08/301390/04/15
9تبیین نیازهای درک شده خانواده بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه: یک مطالعه کیفی.511خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/04/301389/09/141390/03/04
10تبیین تجارب تلاوت قرآن در زندگی استادان ، دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی اراک.512خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/09/031389/09/141390/02/14
11تاثیر آموزش تزریقات با استفاده از بیمارنما بر میزان یادگیری و اضطراب دانشجویان گروه پزشکی.518خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/08/101389/09/221389/12/05
12بررسی تاثیر برنامه شیوه زندگی سالم بر سلامت سالمندان شهر اراک.519خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/08/101389/09/221390/10/28
13مقایسه اثر حجامت و فصد خون بر میزان اکسیژن خون شریانی افراد سیگاری.529خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/10/141391/04/07
14طراحی نرم افزار موبایل آموزش خواندن و تفسیر ECG.547خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/12/051389/12/051390/12/05
15تعیین تاثیر آموزش بهداشت بر اساس مدل بزنف بر کاهش میزان سزارین در زنان باردار شهرستان خمین سال1389.545خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/11/201389/12/161390/09/02
16بررسی کیفیت خدمات درمانی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی،اراک با استفاده از مدلSERVQUAL درسال 1389.558خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/12/181390/01/251390/08/11
17بررسی رابطه دینداری و سازگاری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک.563خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/12/251390/01/251390/08/11
18تبین تجارب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک پیرامون برونداد پژوهشی.570خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/12/261390/02/011390/05/12
19بررسی تاثیر عصاره آبی برگ گردو، سیر کوهی و خارخاسک بر میزان گلوکز موش های دیابتی.592خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/12/051390/03/161390/08/25
20تاثیر سه شیوه تبیین تجارب دانشجویان پرستاری از انس با قرآن در کنترل اضطراب امتحان.589خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/12/101390/03/161390/07/06
21تبیین تجارب والدین دارای کودک مبتلا به سرطان خون: یک مطالعه کیفی.594خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/04/111390/04/061390/11/12
22تبیین تجارب درک شده یادگیری فعال دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک.599خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/03/041390/04/121390/07/19
23بررسی تاثیر کارگاه آموزش سنجش درد بردانش ،نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان ولیعصر(عج )در سال 1390.610خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/03/251390/05/101391/06/01
24بررسی تاثیر آرام سازی عضلانی بر شدت درد خارش و علائم حیاتی بیماران مبتلا به سوختگی.614خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/12/181390/05/181391/06/01
25تبیین تجارب دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اراک از تاثیر قرائت قران بر حافظه.620خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/05/121390/06/161391/08/03
26تبیین تجارب دانشجویان پرستاری از حجاب در محیطهای آموزشی و بالینی.626خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/05/261390/06/291391/07/05
27بررسی شیوع خطرات شغلی و عوامل زمینه ساز آن در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.631خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/06/161390/07/181390/12/27
28ویژگی های یک استاد توانمند پرستاری: مطالعه کیفی.661خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/03/041390/08/101390/12/03
29تاثیر مصرف زیتون بر میزان کنترل درد مفصلی صبحگاهی زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید.645خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/01/131390/08/101391/10/13
30تبیین تجارب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک پیرامون شرکت در نماز جماعت.651خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/07/131390/09/011390/10/21
31بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد پرستاران از روشهای تسکین درد در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه1390.654خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/08/111390/09/021392/05/09
32مقایسه علایم اختلالات روانی بدو بستری ودو هفته بعد بیماران سوخته در بخش سوختګی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک.655خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/11/081390/09/021392/04/19
33تببین تجارب دانشجویان پرستاری درباره شستن دست در محیطهای بالینی.664خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/05/191390/09/191391/04/28
34مقایسه روش بحث گروهی ( بیان تجارب) و روش سخنرانی در تدریس واحد درسی آئین زندگی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک.678خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/10/071390/10/261391/06/01
35ارزیابی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی در انتقال بیماران سکته قلبی به بیمارستان امیرالمومنین (ع) و امیرکبیر شهر اراک.681خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/10/071390/11/051391/06/01
36بررسی تاثیر آموزش ارگونومی بر کاهش سطح ریسک بروز اختلالات اسکلتی - عضلانی کاربران رایانه بخش اداری در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 90.680خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/06/161390/11/051392/04/19
37بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی - خانواده محور بر سبک زندگی کودکان مبتلا به سرطان خون شهر اراک در سال 1391.748خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/02/271391/03/20
38ارزشیابی آموزش مبتنی بر الگوی TTM برای ماندگاری رفتار ترک سیگار در شهرخمین در سال 1390758خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/03/101391/04/01
39تاثیر مصرف جینکو بر میزان استرس پرستاران778خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/04/071391/04/26
40تبیین تجارب خواب در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کیفی781خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/04/071391/05/17
41مقایسه تاثیر ماساژ بازتابی و ضربه ایاستروک بر شاخص(سطحی و عمقی) بر شاخص های فیزیولوژیک و اضطراب در بیماران مبتلا به سکته قلبی783خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/06/12
42بررسی کیفیت زندگی زنان سالمند خانه دار شهر اراک در سال 1391784خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/05/111391/06/121392/03/12
43مقایسه تاثیر آموزش به شیوه مولتی مدیا با ارائه تجارب زنده موفق بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو.789خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/04/161391/06/181392/03/18
44بررسی تاثیر آموزش کنترل افسردگی (با تاکید بر خطاهای شناختی) به شیوه پیام کوتاه بر افسردگی دانشجویان پرستاری787خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/04/071391/06/18
45اپیدمیولوژی بیماران سوخته بستری در بخش سوختگی بیمارستان ولیعصر(عج) (1391). 1217خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1391/06/211393/11/29
46بررسی تاثیر گیاه مشگک بر اضطراب پس از سکته قلبی.821خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/07/271393/04/18
47تبیین دیدگاه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک نسبت به مرگ: یک مطالعه کیفی850خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/09/151391/09/21
48بررسی تاثیر بادرنجبویه خوراکی بر سطح استرس اکسیداتیو سرم و بهبودی زخم درجه دو سوختگی.840خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/09/271393/02/10
49بررسی تاثیر وضعیت ترندلنبرگ درساعت پایانی همودیالیز برروی وضعیت .همودینامیک بیماران همودیالیزی بیمارستان امام خمینی خمین857خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/10/131391/11/011393/02/31
50بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتار های پیشگیری کننده از کمر درد در پرستاران .854خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1391/12/151393/09/05
51مقایسه اضطراب زنان نابارور شاغل و خانه دار شهرستان اراک880خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/12/021392/01/281392/12/21
52مقایسه فاصله زمانی بین ورود بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد به اورژانس تا تزریق1391.894خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/12/231392/02/231393/09/05
53بررسی تأثیر مواجهه با غبار آرد بر عملکرد تنفسی کارگران کارخانه های تولید آرد شهرستان اراک.900خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1391/12/231392/04/041393/02/31
54بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی برتئوری بزنف و اصول مصاحبه انگیزشی بر ارتقاء رفتار استفاده از وسائل حفاظت فردی در کارگران کارخانه های نوشابه سازی 929خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1392/04/31
55بررسی تاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس و گل محمدی بر میزان خستگی پرستاران اورژانس.943خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/12/021392/05/271395/02/01
56ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه استرس شغلی پرستاری.951خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/05/091392/06/131393/09/05
57مقایسه تاثیر ارتعاش درمانی و آرام سازی عضلانی بر کمردرد پرستاران بیمارستان ولیعصر(عج.968خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/05/301392/07/141394/10/23
58مقایسه دو روش فشار مثبت مداوم راه وهوایی از راه بینی و کانول بینی بعد از خارج کردن لوله تراشه در نوزادان نارس.996خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1392/09/271393/11/29
59مقایسه اثر گاباپنتین، اندانسترون و زنجبیل در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از سزارین به روش اسپاینال.1000خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1392/10/141393/10/17
60بررسی تاثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقاء رفتار مدیریت استرس پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 50-30 سال1040خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1392/10/181394/11/05
61بررسی تاثیر سو مصرف مواد مخدر و سیگار بر پیامدهای مادری و عوارض نوزادی در زنان باردار معتاد مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر اراک 13931077خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1392/12/211394/10/23
62مقایسه تاثیر دو روش آموزشی نقشه مفهومی و case study بر تفکر انتقادی و میزان یاد داری دانشجویان پرستاری اراک در سال92.1120خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1393/03/211393/06/12
63مقایسه تاثیر شیرین بیان و آویشن شیرازی برعلائم گوارشی پرستاران بخش های مراقبت ویژه.1114خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/05/181394/04/31
64بررسی تاثیر پروتکل SBT در روند جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی در مقایسه با روش های رایج در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک .1161خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1393/06/171393/10/17
65تاثیر بکارگیری محلول دیالیز سرد بر سندروم خستگی بعد از دیالیز.1107خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/06/251395/05/20
66تاثیر مراقبت پرستاری خانواده محور بر سطح اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه.1195خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/08/201394/12/12
67بررسی تاثیر ورزش های هوازی(به روش یوگا) بر کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- کمبود توجه.2018خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1393/09/051393/09/251394/04/31
68مقایسه تاثیر روغن درخت چای و اسطوخودوس بر نمونه های باکتریایی دست پرستاران2010دست اجرامجری 1393/10/10
69بررسی تاثیر آموزش براساس دستورالعمل ایمنی و بهداشت شغلی بر آگاهی از اختلالات اسکلتی عضلانی وابسته به کار در کارکنان بخشهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی اراک.2066خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1393/12/091394/02/16
70کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک درسال1393.2100خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1394/01/161395/07/14
71بررسی تاثیر بابونه بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی.2155خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/02/091394/06/25
72بومی سازی و تعیین روایی و پایایی دو ابزار گرین و مقیاس درجه بندی یائسگی(MRS) .2166خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1394/03/301395/05/20
73تاثیر بکارگیری مدل مراقبتی (حساس سازی) در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع22179خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/04/011394/09/16
74تاثیر بکارگیری مدل مراقبتی (حساس سازی ) بر تبعیت داروئی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم2171خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/04/011394/09/15
75بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی ابزار غربالگری دلیریوم در واحدهای مراقبت ویژه.2053خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1394/04/06
76بررسی تاثیر کرفس کوهی بر میزان بهبودی بیماران مبتلا به زخم های گوارشی.2205خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1394/04/071394/08/27
77بررسی اثر حنا بر پیشگیری از زخم فشاری در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه.2170خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما1394/02/161394/04/081395/02/01
78بررسی تاثیر یوگای تقویت ذهنی بر کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم.2221خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1394/04/301394/10/23
79تاثیر تمرینات مراقبه بر تهوع و استفراغ بیماران سرطان سینه تحت شیمی درمانی2333دست اجرامجری 1394/06/18
80تاثیر کاربرد اصول علمی مصرف داروهای خوراکی در بیماران دارای لوله تغذیه بر آگاهی و عملکرد پرستاران بخش های مراقبت ویژه2161خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/07/071394/10/01
81مقایسه ی تاثیر فیزیوتراپی اندامها و قفسه ی سینه بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه .2334خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1394/08/251394/11/14
82 بررسی شیوع سندرم یاسگی مردان 45 تا 65 سال شهر اراک سال 13952506دست اجرامجری 1395/02/04
83بررسی مقایسه روش های آموزشی حل مسئله و مشارکتی بر یادگیری بالینی، اضطراب و رضایت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک2523خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1395/02/011395/03/08
84تاثیر رایحه درمانی با اسانس پرتقال بر درد , اضطراب و علایم حیاتی بیماران مبتلا به شکستگی اندام بستری دربخش اورژانس2604خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1395/03/191395/04/261395/09/16
85غربالگری عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در کارکنان دولتی شهر اراک1015دست اجراهمکار 1396/10/18

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري نمايه نام نشريه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضريب تاثير
1تاثیر آموزش لوله گذاری تراشه با ویدیو لارنگوسکپ در میزان مهارت دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اراک.1289سایر کنگره داخل کشور
2Effectiveness of Muscle Relaxation on Pain, Pruritus and Vital Signs of Patients with Burns2331iscIran J Crit Care Nurs مجلات داخلی
3مقایسه تأثیر آموزش مراقبت از پیس‌میکر به دو روش آموزش گروهی و آموزش با لوح فشرده، بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک،سال 91- 13902340iscModern Care Journal مجلات داخلی
4Effect of Injection Teaching by Simulated Patient on2362iscQuarterly of Education Strategies in Medical Sciences مجلات داخلی
5بررسی تاثیر کارگاه آموزش سنجش درد بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان ولی‌عصر(عج) اراک2397iscمجله 'مراقبت های نوین' دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند مجلات داخلی
6تببین تجارب دانشجویان پرستاری از انس با قرآن در کنترل اضطراب امتحان : یک مطالعه کیفی2445iscمجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت مجلات داخلی
7عملکرد رانندگان موتور سیکلت در استفاده از کلاه ایمنی، بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در منطقه مرکزی ایران2272scopusمجله اپیدمیولوژی ایران مجلات داخلی
8Comparison of Compositing Training with Simple Training in Learning of Theoretic Microbiology in the Students of Arak University of Medical Sciences in Iran2573scopusMiddle-East Journal of Scientific Research مجلات خارجی
9عملکرد رانندگان موتور سیکلت در استفاده از کلاه ایمنی بر اساس مدل اعتقادی بهداشتی در منطقه مرکزی ایران2453scopusمجله تخصصی اپیدمیولوزی ایران مجلات داخلی
10بررسی کیفیت زندگی زنان سالمند شهر اراک در سال 13922536iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
11بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری بر خودکارآمدی و وابستگی به نیکوتین در افراد سیگاری2641iscمجله تحقیقات نظام سلامت حکیم مجلات داخلی
12بررسی یک دهه نتایج مراقبت از عفونت ویروس نقص ایمنی انسان در ایران و لزوم توجه بیشتر به آموزه های دینی2582iscنشریه اسلام و سلامت مجلات داخلی
13تاثیر مصرف جینکو بر میزان استرس پرستاران2506scopusفصلنامه گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی1393مجلات داخلی
14بررسی تأثیر آروماتراپی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب دانشجویان2692iscطب مکمل1393مجلات داخلی0.0
15“Parents a dead end life”: The main experiences of parents of children with leukemia3076PubMed.Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research1393مجلات داخلی
16Addressing Disruption in Family Life: Exploration of the Perceived Needs of the Families of Patients Hospitalized in Critical Care Units in Iran3090ISIThe journal of nursing research : JNR1394مجلات خارجی0.97
17تاثیر اویشن شیرازی بر علائم گوارشی پرستاران بخش های مراقبت ویژه2885iscطب مکمل1394مجلات داخلی0.0
18مقایسه تأثیر پماد کلوبتازول با نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت2509Cinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393مجلات داخلی
19مقایسه اثر زنجبیل ، گاباپنتین و اندانسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از سزارین به روش اسپاینال2921iscطب مکمل1394مجلات داخلی0.0
20The Effect of Educational Intervention based on BASNEF Model on Decreasing the Cesarean Section Rate among Pregnant Women in Khomain Country2961PubMed.Journal of family & reproductive health1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
21The Effect of Ramadan Fasting on Outcome of Pregnancy2209scopusMiddle-East Journal of Scientific Research1394مجلات خارجی0.0
22Depression, Functionality and Adaptability of Elderly Patients After Open Heart Surgery Off- or On-Pump3137iscJundishapur Journal of Chronic Disease Care1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
23تاثیر افزایش زمان ملاقات بر شاخصهای درد و سطح هوشیاری بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه3172Chemical Abstractافق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1394مجلات داخلی0.0
24تاثیر افزایش زمان ملاقات بر شاخصهای درد و سطح هوشیاری بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه03241Chemical Abstractافق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1394مجلات داخلی0.0
25مقایسه تاثیر دو روش جداسازی "تلاش بیمار برای تداوم تنفس" و "تهویه اجباری متناوب همزمان" بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران تحت تهویه مکانیکی3294Cinahlفصلنامه پرستاری داخلی جراحی1394مجلات داخلی0.0
26The Effect of Using the Care Model of “Sensitization” on Medication Adherence in Asthmatic Patients3327PubMed.Global journal of health science1395مجلات خارجی0.0
27Evaluating Medication Compliance in Asthmatic Patients Referring to Asthma and Allergy Clinic in Ahvaz, Southern Iran3348ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
28تأثیر بابونه بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی: یک کارآزمایی بالینی3364iscطب مکمل1394مجلات داخلی0.0
29The Impact of Application of Sensitization Care Model on Quality of Life of Type 2 Diabetic Patients3365ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
30The Effect of Increasing Meeting Time on the Physiological Indices of Patients Admitted to the Intensive Care Unit3405iscJundishapur Journal of Chronic Disease Care1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
31Prevention of Pressure Ulcer in Intensive Care Units3411Cinahlمجله پرستاری مراقبت ویژه1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
32بررسی تأثیر رضایت از کنترل بیماری و رفتارهای مراقبتی بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت نوع 23452iscمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1395مجلات داخلی0.0
33تبیین تجارب پزشکان اورژانس از موانع گرفتن شرحال و انجام دقیق معاینه فیزیکی بیمار: مطالعه کیفی3453iscفصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی1395مجلات داخلی0.0
34بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی ابزار غربالگری دلیریوم در تشخیص آن در واحدهای مراقبت ویژه3464scopusAAOHN J1395مجلات داخلی0.0
35Effect of scientific principles of gavage feeding in oral medicine administration on knowledge and function of nurses in Intensive Care Unit3514scopusDer Pharmacia Lettre1395مجلات خارجی0.0
36تعیین امتیاز کمی آسیبهای شغلی موجود و عوامل زمینه ساز آنها در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر اراک3516iscمجله آموزش پرستاری1391مجلات داخلی0.0
37اثر مداخله بالینی خانواده محور بر اضطراب اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه3556Chemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (گلستان)1395مجلات داخلی0.0
38Cold Dialysis Solution for Hemodialysis Patients With Fatigue: a Cross-over Study3578ISIIranian Journal of Kidney Diseases1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)1.14
39مقایسه تاثیر آموزش به شیوه چند رسانه ای با ارائه تجارب زنده موفق بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو3664CinahlIranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders1395مجلات داخلی0.0
40اثربخشی یوگای تقویت ذهن بر کودکان دبستانی مبتلا به اختلال اوتیسم3689iscJournal of Complementary Medicine1395مجلات داخلی0.0
41Termination of professional responsibility: Exploring the process of discharging patients with heart failure from hospitals3766 INT J NURS PRACT 0.881
42The effect of Ginkgo on stress level of nurses3854 Journal of Medicinal Plants
43The effect of a healthy lifestyle program on the elderly's health in Arak3957 Indian Journal of Medical Sciences
44تأثیر آموزش ایمنی شغلی بر آگاهی و بهبود عملکرد کارکنان بخشهای مراقبت ویژه حین جابهجایی بیماران3729scopusIran Occupational Health1395مجلات داخلی0.0
45The Effect of Aromatherapy with the Essential Oil of Orange on Pain and Vital Signs of Patients with Fractured Limbs Admitted to the Emergency Ward: A Randomized Clinical Trial3825PubMed.Indian Journal of Palliative Care1396مجلات خارجی0.0
46Effect of Inhalation Aromatherapy with Lavender and Rose Damascene Essential Oil on the Fatigue of Emergency Nurses.3998scopusDer Pharmacia Lettre1396مجلات خارجی0.0
47سکته ی قلبی بدون بالا رفتن قطعه ی ST بعد از زنبور گزیدگی: گزارش مورد4025scopus---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1396مجلات داخلی
48THE EFFECT OF AROMATHERAPY WITH ORANGE ESSENTIAL OIL ON ANXIETY AND PAIN IN PATIENTS WITH FRACTURED LIMBS ADMITTED TO AN EMERGENCY WARD: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL4099scopusCentral European Journal of Nursing and Midwifery1396مجلات خارجی
49بررسی اثر عصارهی آبی کهلیک اوتی ( et. Boiss kotschyanus Thymus.Hohen) بر کنترل قند خون و اختلالات لیپیدی بیماران دیابتی نوع 2 :یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی4118scopusIranian Journal of Endocrinology and Metabolism1396مجلات داخلی
50Comparing the effectiveness of sponge cooling and ice packs methods on controlling the patients’ fever in intensive care units: A randomized clinical trial4164ISIProgress in Palliative Care1396مجلات خارجی0.0
51The Effect of Aromatherapy with the Essential Oil of Orange on Pain and Vital Signs of Patients with Fractured Limbs Admitted to the Emergency Ward: A Randomized Clinical Trial4333PubMed.Indian Journal of Palliative Care1396مجلات خارجی
52بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر سبک زندگی کودکان مبتلا به سرطان خون4425iscپرستاری و مامایی جامع نگر1397مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
53بررسی تاثیر گیاه مشگک بر اضطراب پس از سکته قلبی2374iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1393مجلات داخلی
54مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی و استروک بر اضطراب در بیماران مبتلا به سکته قلبی2812iscفصلنامه تحقیقات بالینی در پیراپزشکی1393مجلات داخلی
55بررسی خاصیت ضد هرپسی عصاره ریشه گیاه جعفری مکزیکی علیه ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ یک و دو انسانی در کشت سلول.1387iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
56آسیب شناسی آموزش به مددجو : یک مطالعه کیفی.1380iscفصلنامه پرستاری ایران مجلات داخلی
57آسیب شناسی برنامه های آموزش مداوم در جامعه پزشکی ایران.1388iscگام های توسعه در آموزش پزشکی مجلات داخلی
58موانع کنترل بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب : یک مطالعه کیفی.1465iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
59مقایسه اثرات چای سیاه و چای سبز بر رشد و تشکیل بیوفیلم در میکروارگانیسم های خانواده انتروباکتریاسه.1290iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1387مجلات داخلی
60عوامل عدم تمکین بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب دچار بستری مکرر در بخش های ویژه قلب .1521copernicusمجله پرستاری مراقبت ویژه بقیه الله مجلات داخلی
61تاثیر بکارگیری مدل مراقبتی ' حساس سازی بستر مجدد' بر کنترل عوارض بیماری نارسایی احتقانی قلب بیماران بستری در مراکز قلب و عروق تهران 13881609Chemical Abstractمجله علوم پزشکی رازی مجلات داخلی
62تبیین تجارب تلاوت قرآن در زندگی اساتید دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی1648iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
63مقایسه ی تأثیر عصاره آبی برگ گردو، سیر کوهی وخارخاسک با گلی بن کلامید بر میزان گلوکز موش های دیابتی1899iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی0.0
64تعیین تجارب دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک از عوامل موثر در فرآیند یادگیری فعال: پژوهش کیفی.1954iscمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. مجلات داخلی
65بررسی تأثیر آموزش برنامه شیوه زندگی سالم بر ارتقای فعالیت‌های جسمانی سالمندان شهر اراک1942iscدانشور پزشکی مجلات داخلی
66بررسی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهر اراک با استفاده از مدلSERVQUAL در سال2125iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
67تبیین تجارب والدین دارای کودک مبتلا به سرطان خون: یک مطالعه کیفی.2180iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
68مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی و ماساژ استروک بر شاخص های فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به سکته قلبی2205iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی
69مقایسه دو شیوه بحث گروهی و سخنرانی بر یادگیری و رضایت دانشجویان از درس آیین زندگی2290iscمجله دانشگاه علوم پزشکی قم مجلات داخلی
70بررسی تاثیر برنامه آموزش شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان شهر اراک2291iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
71ویژگی های یک استاد توانمند پرستاری یک مطالعه کیفی2298iscپژوهش پرستاری مجلات داخلی
72The effect of a healthy lifestyle program on the elderly’s health in Arak2222scopusIndian Journal of Medical Sciences, مجلات خارجی
73بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی TTM برای ماندگاری رفتار ترک سیگار2262iscمجله دانشور پزشکی مجلات داخلی
74تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرا نظری بر ماندگاری رفتار ترک سیگار2259iscدانشور پزشکی مجلات داخلی
75The effectiveness of wet cupping vs. venesection on arterial O2 saturation level of cigarette smokers: A randomized controlled clinical trial2358ISIPak J Med Sci مجلات خارجی0.1
76تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی بین نظریه ای بر فرآیندهای شناختی و رفتاری ترک سیگار2416iscمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه مجلات داخلی
77مفهوم مرگ ازدیدگاه دانشگاهیان : یک مطالعه کیفی2452iscمجله تحقیقات کیفی درعلوم سلامت مجلات داخلی
78Termination of Professional responsibility : Exploring the process of discharging patients with heart faiure from hospitals .1595ISIInternational Journal of Nursing Practice. مجلات خارجی0.0
79بررسی تأثیر ارزشیابی به روش پورت فولیو بر صحت ارزشیابی بالینی در دانشجویان دوره کارورزی درعرصه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک1995iscگام های توسعه در آموزش پزشکی مجلات داخلی
80The Effect of Oral Melissa officinalis on Serum Oxidative Stress and Second Degree Burn Wounds Healing2706PubMed.Health (Irvine Calif)1393مجلات خارجی0.0

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show
excel

رديف عنوان مقاله کد رهگيري نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1بررسی تاثیر مدل حساس سازی بر تبعیت دارویی بیماران مبتلا به آسم3334چهارمین کنگره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمارانجمن علمی آموزش پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران پوستر1394
2تاثیر بکارگیری مدل مراقبتی حساس سازی برکنترل هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت نوع 23336چهارمین کنگره خودمراقبتی و آموزش بیمارانجمن علمی آموزش پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران سخنرانی1394
3مدیریت درد سوختگی در کودکانی که قادر به بیان درد خود نیستند3593همایش بین المللی سوختگیتهراننامشخص1392
4اثر بخشی یوگای تقویت ذهن بر کودکان دبستانی مبتلا به اختلال بیش فعالی3597بیست و هفتمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و سیزدهمین همایش ملی پرستاری کودکانتهرانپوستر1394
5بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی - خانواده محور بر سبک زندگی کودکان مبتلا به سرطان خون3598یازدهمین همایش سراسری مراقبت خانواده محورشیرازپوستر1394
6مقایسه تاثیر آموزش به شیوه چند رسانه ای با ارائه تجارب زنده موفق بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو3599همایش پرستاری رامسررامسرپوستر1395
7Healthy lifestyle programme on elderly people health Arak, Iran635
8جایگاه و نقش مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در پیشگیری از بروز خطرات شغلی در بین کارکنان.298همایش سراسری حفاظت کارکنان حرفه پزشکی.پرستاری و مامایی اراک .
9تعیین عوامل مؤثر در عدم تمکین بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلب دچار بستری مکرر .803چهارمین همایش کشوری بیماریهای مزمن نقش پرستار و ماما .دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا - رامسر
10فرایند ترخیص بیماران بستری مبتلا به نارسایی قلب از بیمارستانهای آموزشی دانشگاهی تهران .715اعتبار بخشی بیمارستانها بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران .تهران
11تاثیر انس با قرآن در تحمل عواقب بیماری های صعب العلاج فرزند: یک مطالعه کیفی649همایش کشوری قرآن پژوهی و طبدانشگاه علوم پزشکی اراکمقاله1391
12Study of the effectiveness of education on medical students (interns) clinical skills promotion about suturing and chest tube insertion in clinical skill education center in Arak university of medical sciences.411ُُSimulation in medical educationTurkeey/31 October - 2 November
13Study of the education effect on the communication skills among nurses and midwives: an effectives simulation strategy to promoting communication skills in educational fields in Arak university of medical science.410Simulation in medical educationTurkeey/ 31 October - 2 November
14بررسی تاثیر آموزش شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان شهر اراک7698th world congress on active ageing Glasgowسخنرانی

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري سال چاپ نويسنده اصلي مترجم شابک
1اصول مراقبت از زخم. 11379داود حکمت پو.داود حکمت پو 5-2-92648-964

پايان نامه ها
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري وضعيت پايان نامه تاريخ تصويب شوراي پژوهشي نوع همکاري سمت همکار پايان نامه نام دانشجو
1بررسی تاثیر گل همیشه بهار خوراکی بر بهبودی زخم سوختگی درجه دو.1741در حال اجرا است1396/02/20دوماستاد مشاورثریا رضایی.
2مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول و نیتروگلیسیرین بر پیشگیری فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت .918 اولاستاد مشاورحمید اکبری.
3تاثیر پرستار همراه بر اضطراب بیمار حین انتقال از اورژانس به بخش مراقبت ویژه قلبی1187خاتمه یافته است1395/04/23اولاستاد مشاورمجید نوروزی
4بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی برتئوری بزنف و اصول مصاحبه انگیزشی بر ارتقاء رفتار استفاده از وسائل حفاظت فردی در کارگران کارخانه های نوشابه سازی. 1426خاتمه یافته است1392/03/29اولاستاد مشاورزهرا رستمی.
5بررسی تاثیر روزه داری بر سیر بارداری و زایمان686 1390/05/10اولاستاد مشاورشیما اردلان.
6بررسی تاثیر بادرنجبویه خوراکی بر سطح استرس اکسیداتیو سرم و بهبودی زخم درجه دو سوختگی.1403خاتمه یافته است1391/09/01اولاستاد مشاورمعصومه عباس دوست ارباستان.
7تاثیر بسته مراقبت پرستاری بر هزینه های درمانی بیماران نارسایی قلبی2832در حال اجرا است1396/09/22اولاستاد مشاورحمیدرضا حیدری
8"بررسی تأثیر یوگای تقویت ذهن بر عملکرد شناختی بیماران همودیالیزی"2840در حال اجرا است1396/08/10اولاستاد مشاورمهدی باباخانی
9تاثیر یک برنامه حمایتی بر نیازهای مراقبت حمایتی خانواده افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ2784در حال اجرا است1396/08/10اولداوری پروپوزالسیده مریم حسینی جوینی
10بررسی تاثیر گیاه مشگک بر اضطراب پس از سکته قلبی.1397خاتمه یافته است1391/07/05اولاستاد راهنما اول/ اصلیحسین شکری.
11تأثیر آموزش مراقبت از بیمار بر بار مراقبت و کیفیت زندگی در خانواده ی بیماران مبتلا به سکته ی مغزی.824 1395/07/14اولاستاد راهنما اول/ اصلیالهام محمدباغبان.
12تاثیر ژل آلوئه ورا بر پیشگیری از زخم فشاری در بیماران بستری در بخش ارتوپدی1155در انتظار دریافت کد اخلاق1395/02/01اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه مهرابی
13تاثیر آموزش خود مراقبتی بر امید و کیفیت زندگی بیماران تحت رادیوتراپی دستگاه گوارش.1225خاتمه یافته است1395/05/20اولاستاد راهنما اول/ اصلیآزاده نصیری.
14مقایسه تأثیر دو روش کیسه یخ و تن شویه با گاز مرطوب بر تب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه.1222خاتمه یافته است1395/05/20اولاستاد راهنما اول/ اصلیمنصوره کریمی کیا.
15تأثیر دو شیوه آماده سازی بیماران قبل از آزمون ورزش بر میزان اضطراب و شاخص های تست ورزش.1213در انتظار دریافت کد اخلاق1395/05/20اولاستاد راهنما اول/ اصلیمعصومه اسلامی راد.
16مقایسه تاثیر ماساژ بازتابی و ضربه ایاستروک بر شاخص(سطحی و عمقی) بر شاخص های فیزیولوژیک و اضطراب در بیماران مبتلا به سکته قلبی.1383 1391/05/11اولاستاد راهنما اول/ اصلیپروین تقی زاده.

اختراعات
hide/show
excel

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان