محبوبه  خورسندی

 فعالیت های پژوهشی

 

محبوبه خورسندی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : محبوبه خورسندی مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mahboobeh Khorsandi رشته تخصصی : آموزش بهداشت
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : استاد
: Scopus ID 25229103900 دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 5

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک از وضعیت آموزش بالینی.68خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1381/06/011381/07/03
2بررسی کیفیت زندگی کارکنان ستاد و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 87.322خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/11/251388/03/27
3بررسی عملکرد رانندگان موتور سیکلت در استفاده از کلاه ایمنی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر خمین سال 1388.361خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1388/05/241389/10/22
4بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری پوکی استخوان در مادران باردار شهر اراک.368خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/05/311389/01/18
5بررسی عوامل مرتبط با ترس از زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای مراقبت بارداری شهر اراک در سال 88.390خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/10/181390/04/29
6بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388.422خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1389/01/021389/03/05
7میزان شیوع درک غلط مفاهیم احتمال در دانشجویان پزشکی اراک.436خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/01/231390/05/26
8بررسی عوامل رفتاری پیشگیری کننده از پوکی استخوان برمبنای مدل اعتقاد بهداشتی در دختران دبیرستانی شهر اراک در سال 1389.457خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/01/261389/12/25
9روان سنجی فرم کوتاه ابزار فارسی خودکارآمدی زایمان.460خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/04/051389/12/25
10بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر استرس درک شده کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک.520خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/09/101389/09/221389/12/05
11بررسی رفتارهای ارتقاء سلامت ورفتارهای پر خطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389.557خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/12/051390/01/221391/04/07
12مقایسه ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید به دو روش سنتی و آنلاین توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389.575خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/01/241390/02/101390/09/22
13تبیین موانع ایجاد انگیزه شغلی در کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک.685خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/10/141390/11/081390/12/27
14ارتقای فعالیت جسمانی کارکنان مرکز بهداشت استان مرکزی753خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/12/271391/05/011393/05/01
15بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتار های پیشگیری کننده از کمر درد در پرستاران .854خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/151393/09/05
16بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقا د بهداشتی در اتخاذ رفتارهای کنترل کننده پرفشاری خون در سالمندان.869خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/151393/09/05
17تبیین موانع انجام پایان نامه دکترای عمومی : یک مطالعه کیفی.860خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/08/031391/12/151392/05/09
18بررسی تاثیر آموزش با استفاده از مولتی مدیای طراحی شده ی تئوری محور به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان بالای 35 سال .868خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/151393/09/05
19بررسی ارتباط مهارت تفکر انتقادی و میزان گرایش به آن با مهارت های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارک .873خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/12/021392/01/241393/05/15
20تدوین و روانسنجی پرسشنامه در ک تجربه زایمان طبیعی در زنان نخست زا.902خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/10/131392/03/071393/03/28
21ارزشیابی عملکرد معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراک بر اساس مدل تعالی سازمانی(EFQM) درسال 1391.922خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/231392/04/191393/01/27
22بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارمادران درخصوص نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال براساس دستورالعمل مانا.1001خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/10/141394/10/23
23بررسی تاثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقاء رفتار مدیریت استرس پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 50-30 سال1040خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1392/10/181394/11/05
24بررسی تاثیر مولتی مدیای طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقای رفتار تغذیه ای پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 30 تا 50 سال 1088خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/10/181394/06/16
25بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقا رفتارهای پیشگیری. .کننده از کمبود ویتامین دی در دختران دوره اول متوسطه. 1054خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/12/021394/10/23
26بررسی تاثیر آموزش تئوری محور بر اتخاذ رفتارهای مناسب پوسچر بدنی در دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی (دوره اول دبیرستان).1101خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1392/12/211394/06/18
27بررسی خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اراک درسال 93 .1065خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/12/211392/12/211393/03/21
28بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در شهر اراک در سال-93 .13921031خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/10/181393/02/061394/04/31
29بررسی تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی.1070خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/02/101394/10/23
30تأثیر آموزش تئوری محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سوانح وحوادث در مادران دارای کودک زیر 5سال.1212خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/02/311394/09/25
31بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتار اهداء خون کارمندان.1123خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/05/211394/11/14
32بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از اختلال رشد کودکان در مادران دارای کودک یک تا پنج سال .1192خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/08/031394/06/18
33بررسی تأثیرآموزش مادران براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از کم خونی فقرآهن درکودکان6 - 1 سال.1202خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/08/271395/05/20
34بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده ازبیماری هپاتیت B دررابطین بهداشتی1216خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/09/161395/05/20
35بررسی تاثیر روش آموزشی ایفای نقش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف تنقلات کم ارزش در دانش آموزان مقطع ابتدایی2177خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/02/161394/02/211395/05/27
36تاثیر پیام های کوتاه مبتنی بر مدل فرانظری بر ارتقاء فعالیت جسمانی دانشجویان دختر 2178دست اجرااستاد مشاور 1394/03/10
37مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی پزشکان و پرستاران بر رضایتمندی بیماران در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی استان مرکزی2148دست اجرامجری 1394/04/011394/08/28
38اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری با تمرکز عزت نفس بر ترس از زایمان زنان نخست زا.2111خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/05/061395/02/21
39بررسی تاثیر آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده برانجام مراقبت های پیش از بارداری.2249خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما1394/04/311394/06/311395/12/25
40بررسی تأثیر آموزش بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در کاهش استرس دانشجویان جدیدالورود 2329خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/07/191395/09/14
41بررسی تاثیر آموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر میزان ترس زایمان طبیعی در زنان باردار2248خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما1394/04/311394/07/191396/01/14
42بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی انگیزش محافظت با هدف پیشگیری از سرطان پوست در زنان روستایی 2036خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/09/151395/03/17
43تأثیر ماساژ درمانی برکاهش شدت درد زایمان در زنان نخست زا: مرور منظم و متاآنالیز مطالعات کارآزمایی بالینی در ایران.2561خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1395/02/011395/03/051395/05/20
44بررسی مدل مکانی سرطان کولورکتال در شهر اراک در سال های 93-1388: داده های ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت2708دست اجرامجری1395/08/051395/11/041397/08/23
45بررسی مدل مکانی سرطان معده در شهر اراک در سال های 93-1388: داده های ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت.2705دست اجرامجری1395/08/051395/11/041397/08/23
46آموزش خانوارهای شهر اراک جهت تفکیک از مبدا و کاهش تولید پسماند2253دست اجراهمکار 1396/03/011397/05/24
47روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه باورها نسبت به غربالگری سرطان پستان2889دست اجرامجری1396/10/131396/11/011397/11/01
48بررسی تاثیر کارگاه اصول ایمنی و اخلاقی کار با تشریح جسد بر میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص کار با جسد در سال 1396.554دست اجرامجری1395/12/181397/03/20
49طراحی و روان سنجی ابزار سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد شاغلین فضای روباز در زمینه استرس گرمایی با استفاده از مدل پرسید3354دست اجراهمکار1397/12/011398/01/18

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1مهارت های تفکر انتقادی و ارتباط آن با راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک2726iscگام های توسعه در آموزش پزشکی مجلات داخلی
2Effect of Educational Intervention on Self‑efficacy for Choosing Delivery Method among Pregnant Women in 20133068PubMed.International Journal of Preventive Medicine1393مجلات داخلی
3بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاریِ خون با رفتارهای خودمراقبتی2734iscدوماهنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1393مجلات داخلی
4Low Back Pain Preventive Behaviors Among Nurses Based on the Health Belief Model Constructs2693scopusSAGE Open مجلات خارجی
5low back pain preventive behaviors among nurses, based on the health belief model constructs2814scopusSAGE Open1393مجلات خارجی
6بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر کیفیت زندگی کارکنان مرکز بهداشت شهر اراک: یک گزارش کوتاه2881iscمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1394مجلات داخلی0.0
7A Survey on Health Beliefs Relation with Self-Care Practice among the Elderly Hypertension in Iran (2013)2624iscBulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences1393مجلات خارجی0.0
8Knowledge, self-efficacy, and practice among nurses for prevention of chronic low back pain in Arak, Iran, in 201402217iscمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
9سنجش سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده درخصوص ماموگرافی غربالگری در زنان خانه دار بالای 40 سال2773iscدانشور پزشکی1393مجلات داخلی0.0
10سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص پیشگیری از بروز سوانح و حوادث در کودکان شهرستان خرم آباد در سال 13932861iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
11Cultural Adaptation and Psychometric Testing of the Short Form of Iranian Childbirth Self Efficacy Inventory3003ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1392مجلات خارجی0.533
12بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک: کاربرد مدل پرسید2774iscمجله تحقیقات نظام سلامت1393مجلات داخلی
13Knowledge, self-efficacy, and practice among nurses for prevention of chronic low back pain in Arak, Iran, in 20142992iscمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
14بررسی رابطه میان موانع درک‌شده و عدم تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی نوع 2 شهر اراک در سال 1393:2933iscدانشور پزشکی1394مجلات داخلی0.0
15آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در خصوص نشانه های خطر عفونت های تنفسی و اسهال در کودکان کمتر از پنج سال شهر اراک در سال 13932823iscمجله آموزش و سلامت جامعه1393مجلات داخلی
16سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص مراقبت از نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال2876scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1394مجلات داخلی0.0
17Effect of Training with Teaching Methods Designed Based on Health Belief Model on Knowledge and Self-efficacy in Nurses on the Disciplines Standard Precautions in Hospitals2170iscJournal of Human Health1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
18The effect of an educational intervention program on the adoption of low back pain preventive behaviors in urses: an application of the health belief model2925PubMed.Global spine journal1394مجلات خارجی0.0
19The Effect of an Educational Intervention Program on the Adoption of Low Back Pain Preventive Behaviors in Nurses: An Application of the Health Belief Model2791PubMed.Global spine journal1393مجلات خارجی
20The effects of stress inoculation training on perceived stress in pregnant women2917ISIJournal of Health Psychology1395مجلات خارجی2.01
21سنجش سازه ‏های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص ارتقاء رفتارهای پیش‏گیری کننده از مواجهه با هوای آلوده در زنان باردار شهر اراک در سال 13933100iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
22بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتار مادران درخصوص نشانه‌های خطر در کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مانا (مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی های اطفال)3101iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
23The Most Critical Barriers in Conducting Mammography Screening among the Iranian Women in Arak in 20143102iscHealth Education & Health Promotion1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
24سازه های پیشگویی کننده سوانح در مادران دارای کودک زیر 5 سال شهرستان خرم آباد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی3176iscمجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها1394مجلات داخلی0.0
25طراحی و روان سنجی ابزار مراقبت از نشانه های خطر کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی3177iscمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی1394مجلات داخلی0.0
26بررسی رابطه سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی با عملکرد مادران در پیش‌گیری از اختلال رشد کودکان یک تا پنج سال شهرستان شازند در سال 13933180iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
27تبیین چالش های موجود در تدوین پایان نامه های دکتری عمومی بر اساس تجارب فارغ التحصیلان این رشته : یک مطالعه کیفی3226iscفصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1394مجلات داخلی0.0
28سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص رفتارهای پیش‌گیری کننده از مصرف تنقلات کم ارزش در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اراک در سال3230iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
29Prevalence of preterm labor in Iran: A systematic review and meta-analysis3235ISIInternational Journal of Reproductive BioMedicine1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
30بررسی عوامل موثر بر تبعیت از رژیم دارویی بیماران دیابتی شهر اراک بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال 13933370iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1395مجلات داخلی0.0
31تأثیر آموزش بر خودکارآمدی مادران درخصوص برخورد با نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال شهر اراک در سال 13933415iscمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان 1395مجلات داخلی0.0
32بررسی تاثیر برنامه آموزشی مدرسه کمر در قالب مولتی‌مدیا در بهبود رعایت رفتار و اصول ارگونومی پیشگیری‌کننده از کمردرد مزمن در پرستاران3419iscطب کار1395مجلات داخلی0.0
33آیا با آموزش مادران باردار می‌توان موارد سزارین را کاهش داد؟3442Cinahlنشریه پایش1394مجلات داخلی0.0
34بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر اعتقاد بهداشتی بر تبعیت از رژیم دارویی در بیماران مبتلا به دیابت3454scopusمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1395مجلات داخلی0.0
35آگاهی، اعتقادات و عملکرد رابطین بهداشتی شهر ملایر در خصوص هپاتیت B: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی3626iscمجله علمی پژوهان1394مجلات داخلی0.0
36پیش بینی انجام رفتارهای پیشگیری کننده در مورد کم خونی فقر آهن کودکان توسط مادران روستایی شهرستان بابل در سال 1393: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی3627iscمجله علمی پژوهان1395مجلات داخلی0.0
37شیوع کیفیت خواب نامطلوب در دانشجویان دانشگاه‌های ایران: مرور ساختاریافته و متاآنالیز3628iscمجله علوم پزشکی رازی1395مجلات داخلی0.0
38خودکارآمدی عامل کلیدی در کنترل ترس و انجام زایمان طبیعی .854سایر مجلات داخلی
39Cultural Adaptation and Phsychomertic Testing Of the Short Form of Iranian Childbirth Self Efficacy Inventory2421ISIIranian Red Crescent Medical Journal مجلات داخلی0.333
40شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب زایمان سزارین : مطالعه ای تئوری محور1888iscدانشورپزشکی مجلات داخلی
41تأثیر آموزش نظریه‌محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری‌کننده از سوانح و حوادث در مادران دارای کودک زیر 5 سال3815iscفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت1395مجلات داخلی0.0
42Investigation of the effect of education based on the health belief model on the adoption of hypertension-controlling behaviors in the elderly3820ISIClinical interventions in aging1395مجلات خارجی2.13
43بررسی تأثیر آموزش بر رفتارهای پیش گیری کننده از اختلال رشد کودکان در مادران دارای کودک یک تا پنج سال: بر اساس کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی3721iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1396مجلات داخلی0.0
44Effect of massage therapy on labor pain reduction in primiparous women: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials in Iran4070PubMed.Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research1396مجلات داخلی
45فاکتورهای تاثیرگذار بر رفتار پیشگیری از مواجهه با هوای آلوده در مادران باردار4191iscپرستاری و مامایی جامع نگر1396مجلات داخلی
46تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در پیشگیری از مواجهه با هوای آلوده در زنان باردار4229scopusمجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل1396مجلات داخلی
47تأثیر آموزش تئوری رفتار برنامه‌ ریزی شده به روش ایفای نقش بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری‌ کننده دانش‌ آموزان در زمینه‌ی مصرف تنقلات با ارزش غذایی اندک4289scopusمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1396مجلات داخلی
48Development and Psychometrics of Perceived Experiences of Natural Vaginal Childbirth in Iranian Primiparous Women Questionnaire4295ISICrescent Journal of Medical and Biological Sciences1397مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
49تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر عزت نفس زنان باردار نخست زا- یک مطالعه کارآزمایی بالینی4296iscمجله بالینی مامائی پرستاری1397مجلات داخلی
50سنجش سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از کم خونی در زنان باردار شهر اراک در سال 13964521iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1397مجلات داخلی
51تاثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری پوکی استخوان در زنان باردار شهر اراک1748iscدانشور پزشکی1389مجلات داخلی
52تاثیر روش مراقبت کانگرویی بلافاصله پس از تولد بر رفتارهای دلبستگی مادر قبل از ترخیص از بیمارستان .1383سایرمجله پزشکی هرمزگان مجلات داخلی
53بررسی خود کار آمدی درک شده زایمان در زنان باردار1431iscمجله سازمان نظام پزشکی ایران. مجلات داخلی
54نقش ترس و دردو عوامل روانشناختی مرتبط با آن در پیش بینی سزارین1650iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
55کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی کارکنان ستاد و بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی اراک 1387.1583iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
56بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان د ر مادران باردار شهر اراک : کاربردی از الگوی اعتقاد بهداشتی.1643iscدانشور پزشکی مجلات داخلی
57آموزش مبتی بر سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و کاهش میزان سزارین در زنان باردار: یک مطالعه مداخله ای1632iscمجله تحقیقات نظام سلامت مجلات خارجی
58Cognitive factors related to childbirth and their effect on women's delivery preference: A comparison between a private and public hospital in Tehran2106PubMed.World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean مجلات خارجی
59بررسی عملکرد زنان باردار شهر اراک در پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی.2227iscدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مجلات داخلی
60تاثیر آماده سازی زایمانی با استفاده از مهارت های رفتاری شناختی بر پیامدهای زایمان زنان نخست زا2328scopusمجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل1392مجلات داخلی0.0
61XML بررسی میزان آگاهی، خود کار آمدی و عملکرد پرستاران در زمینه احتیاطات استاندارد در جهت پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 13922378iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
62The Status of Dental Caries and Some Acting Factors in a Sample of Iranian Women with Pregnancy2410scopusWorld Journal of Medical Sciences مجلات خارجی
63مقایسه نگرش اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک از ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید به روش ارزیابی آنلاین2448iscمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان مجلات داخلی
64Measurement of the Health Belief Model (HBM) in Nurses Hand Hygiene among the Hospitals2564PubMed.World Applied Sciences Journal1393مجلات خارجی
65بررسی ارتباط خودکارآمدی و انتظار پیامد با شیوه زایمان مورد تمایل زنان باردار شهرکرد2612iscنشریه دانشور پزشکی1393مجلات داخلی0.0
66بررسی دلایل و عوامل مرتبط با ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اراک - یک مطالعه مقطعی2602Chemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی فسا1393مجلات داخلی
67Effect of educational intervention on self-efficacy for choosing delivery method among pregnant women in 20133908 International Journal of Preventive Medicine1393
68Online vs. traditional teaching evaluation: a cross-sectional study1806scopusProcedia social and Behavioral Sciences مجلات خارجی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی دررفتارهای پیشگیری ازپوکی استخوان در دختران دبیرستانی شهراراک19اولین کنگره بین المللی و چهارمین گنگره ملی ارتقاء آموزش بهداشت 1389 پوستر
2تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت بیمارستانی برمبنای اصول احتیاطات استاندارد در پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اراک1392204کنگره کشوری بیماری های عفونی مقاوم به آنتی میکروبیالساریپوستر
3اثر بخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر عزت نفس زنان باردار نخست زا3988اولین کنگره ملی مشاوره در ماماییتهرانپوستر1395
4بررسی دو روش سخنرانی وآموزش الکترونیک در آموزش درس اصول وبرنامه ریزی بهداشتی دانشجویان کاردانی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مر کزی 493داوزدهمین کنگره آموزش پزشکی مشهد
5بررسی سطح آگاهی از بلوغ جسمی در دانش اموزان مدارس راهنمایی منتخب دخترانه شهر اراک573کنگره بین المللی سلامت مدرسهشیرازپوستر1390
6The effect of education based on health belief model on osteoproside prevention among pregnant woman refer to arak513نخستین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش بهداشتتبریزسخنرانی1390
7use of health belief model to examine high school female students osteoporosis prevention behaviors arak iran512نخستین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش بهداشتتبریزسخنرانی1390
8مقایسه دیگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک نسبت به ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید به دو روش آنلاین و سنتی سال 1389613سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیمازندرانپوستر1391
9مقایسه نمرات ارزشیابی اساتید با دو روش آن لاین و سنتی در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389619سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیمازندرانپوستر1391
10بررسی تاثیر تکنیک تنفسی با آروماتراپی و بدون آروماتراپی بر طول فاز فعال و فاز دوم زایمان668دومین سمینار بین المللی سلامت زنان ایراندانشگاه علوم پزشکی شیرازمقاله
11The Survey of Practice and Preventive Nutritional Behavior of Hypertenison among women Over 30 of arak731دومین کنگره بین المللی آموزش و ارتقا سلامتکرمانشاهپوستر1394
12Effectiveness of blood Donation Behavior Promoting Program among Staff based on Theory730دومین کنگره بین المللی آموزش و ارتقا سلامتکرمانشاهپوستر1394
13Factors Related to Blood Donation: Application of Theory of Planned Behavior729دومین همایش بین المللی آموزش و ارتقا سلامتکرمانشاهپوستر1394

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک
1بیماری های شایع زنان با رویکرد حل مساله 771380دیوید. ام . لوزلی فروزان خاتمی دوست، محبوبه خورسندی.0-00-7621-964
2دنیای شیرین بچه داری - پرستار کودک خود باشیم .361389دکتر محبوبه خورسندی .-9-189-413-964-978

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری هپاتیت B در رابطین بهداشتی942 آموزش بهداشت
2بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از اختلال رشد کودکان در مادران دارای کودک یک تا پنج سال شماره اولویت :139و143953
3بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتار های پیشگیری کننده از کمر درد در پرستاران .3854 اول
4بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقا د بهداشتی در اتخاذ رفتارهای کنترل کننده پرفشاری خون در سالمندان.3869 اول
5بررسی تاثیر مولتی مدیای طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقای رفتار تغذیه ای پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 30 تا 50 سال 4088 اول
6بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقا رفتارهای پیشگیری. .کننده از کمبود ویتامین دی در دختران دوره اول متوسطه. 4054 اول
7بررسی تأثیرآموزش مادران براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از کم خونی فقرآهن درکودکان6 - 1 سال.4202خاتمه یافته است1393/04/18اول نیره محمد زاده لاریجانی1393/07/281395/05/20
8بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از اختلال رشد کودکان در مادران دارای کودک یک تا پنج سال .4192خاتمه یافته است1393/07/02اول سیده مهتاب نوابی1393/07/071394/07/08
9بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتار اهداء خون کارمندان.4123 اول
10بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی انگیزش محافظت با هدف پیشگیری از سرطان پوست در زنان روستایی 5036
11بررسی تأثیر آموزش بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در کاهش استرس دانشجویان جدیدالورود5329خاتمه یافته است1394/06/18اول زهرا فاضل دهکردی1394/02/231396/05/08
12بررسی تاثیر آموزش با استفاده از مولتی مدیای طراحی شده ی تئوری محور به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان بالای 35 سال .3868 اول
13بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارمادران درخصوص نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال براساس دستورالعمل مانا.4001 اول
14بررسی تاثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقاء رفتار مدیریت استرس پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 50-30 سال4040
15بررسی تاثیر روش آموزشی ایفای نقش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف تنقلات کم ارزش در دانش آموزان مقطع ابتدایی5177 اول
16تاثیر پیام های کوتاه مبتنی بر مدل فرانظری بر ارتقاء فعالیت جسمانی دانشجویان دختر 5178
17بررسی تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی.4070 اول
18بررسی تاثیر آموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر میزان ترس زایمان طبیعی در زنان باردار5248 اولاستاد راهنما
19بررسی تاثیر آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده برانجام مراقبت های پیش از بارداری.5249 اولاستاد راهنما
20بررسی تاثیر آموزش تئوری محور بر مراقبت از چشم بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان اراک در سال 13972950در حال اجرا است1397/02/23دوماستاد راهنماسید شهریار حسینی1397/02/16
21طرح بررسی تاثیر بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اگاهی و رفتار پیشگیری از صدمات ناشی از سر سوزن و بیماری های منتقله از راه خون در پرستاران.1368 1390/12/17دوماستاد راهنمامهرشاد صدیق.
22بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده ازبیماری هپاتیت B دررابطین بهداشتی4216خاتمه یافته است1393/06/12اولاستاد راهنماطاهره برزگر محمودی1393/06/171395/06/13
23بررسی تاثیر آموزش تئوری محور بر اتخاذ رفتارهای مناسب پوسچر بدنی در دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی (دوره اول دبیرستان).4101 استاد راهنما
24بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار مادران باردار در خصوص تغذیه انحصاری با شیر مادران در شهر اراک، سال 13941066فقط دریافت کد اخلاق = خاتمه یافته1394/07/22اولاستاد مشاورآذر ابراهیمی
25بررسی تاثیر آموزش با استفاده از مولتی مدیای طراحی شده ی تئوری محور به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان بالای 35 سال.1412خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد مشاورسمیه دژم.
26بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارمادران درخصوص نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال براساس دستورالعمل مانا.1450خاتمه یافته است1392/09/13اولاستاد مشاورطاهره رضی.
27بررسی تاثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقاء رفتار مدیریت استرس پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 50-30 سال.1462خاتمه یافته است1392/10/18اولاستاد مشاورسمانه جلالی.
28بررسی تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی.1476خاتمه یافته است1392/11/30اولاستاد مشاورفهیمه دستجانی فراهانی.
29بررسی تاثیر مداخله بهداشت خواب بر عادات خواب دانش آموزان مقطع ابتدایی2861خاتمه یافته است1396/09/01اولاستاد مشاورمعصومه مسن آبادی1396/09/121397/11/29
30تأثیر آموزش تئوری محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سوانح وحوادث در مادران دارای کودک زیر 5سال.4212خاتمه یافته است1393/02/31اولاستاد مشاورمریم فتحی شیخی1393/03/051394/06/03
31بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مراحل تغییر و میزان فعالیت بدنی کارکنان آموزش و پرورش شهر اراک5905در حال اجرا است1398/03/29اولاستاد مشاورمهدیه فرامرزی1398/04/231399/09/23
32بررسی تاثیر آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در ارتقا رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از کم خونی در زنان باردار .1710در حال اجرا است1395/11/20اولاستاد مشاورزهرا جهانگیری.
33تاثیر گروه های خود یار بر رفتارهای خود مراقبتی زنان فشارخونی30-59ساله.1713خاتمه یافته است1395/11/20اولاستاد مشاورفاطمه صفری.1395/12/161398/03/07
34تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر ترس و تجربه زایمان طبیعی3098در حال اجرا است1397/09/28اولاستاد مشاورفاطمه رحمتی1397/10/23
35اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری با تمرکز عزت نفس بر ترس از زایمان زنان نخست زا.5111خاتمه یافته است1393/12/20اولاستاد مشاورمریم پور جندقی1393/12/251395/02/21
36ارزیابی نحوه تدوین شرح حال و معاینه فیزیکی و ارائه مدل مناسب جهت کارآموزان بخش داخلی مرکز آموزشط درمانی امیرالمؤمنین (ع) شهر اراک در سال 1391.753خاتمه یافته است1391/08/10سوماستاد مشاورعلی اصغر نبوی.1391/11/301392/12/20
37بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقا د بهداشتی در اتخاذ رفتارهای کنترل کننده پرفشاری خون در سالمندان.1413خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیزهره فکری زاده.
38تأثیر آموزش های ترکیبی بر خودکارآمدی و رفتارهای خود مراقبتی سلامت دهان و دندان دانش آموزان 6-12 ساله.1712خاتمه یافته است1395/11/20اولاستاد راهنما اول/ اصلیزهرا سادات هاشمی.1395/11/201398/02/16
39بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتار های پیشگیری کننده از کمر درد در پرستاران.1408خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد راهنما اول/ اصلی ناصر شرفخانی.
40بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقا رفتارهای پیشگیری. .کننده از کمبود ویتامین دی در دختران دوره اول متوسطه. 1470خاتمه یافته است1392/12/02اولاستاد راهنما اول/ اصلیزهرا آدینه.
41بررسی تاثیر مولتی مدیای طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقای رفتار تغذیه ای پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 30 تا 50 سال .1483خاتمه یافته است1392/10/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیآزیتا محسن نژاد.
42بررسی تاثیر آموزش تئوری محور بر اتخاذ رفتارهای مناسب پوسچر بدنی در دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی (دوره اول دبیرستان).1489خاتمه یافته است1392/12/21اولاستاد راهنما اول/ اصلیفرخنده کرمیان.
43بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارپیشگیرانه بیماری وبا در سفیران سلامت مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان کارون2889در حال اجرا است1396/11/04اولاستاد راهنما اول/ اصلیمعصومه اصغریان1396/12/07
44بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر انتخاب زایمان بدون درد در زنان نخست زا2961در حال اجرا است1397/01/29اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه خسروی1397/02/09
45بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در قصد بارداری در خانمهای دارای تک فرزند شهر قم2986در حال اجرا است1397/05/10اولاستاد راهنما اول/ اصلیمعصومه فرشید مقدم1397/06/251398/03/25
46بررسی تاثیرآموزش بهداشت با مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده ازآنفلوانزاA(H1N1) در سفیران سلامت خانوار شهرستان باخرز3090در حال اجرا است1397/09/28اولاستاد راهنما اول/ اصلیاحمدفرهادیان1397/10/23
47بررسی تاثیر آموزش تئوری محور بر رفتار مصرف کربوهیدرات در بیماران دیابتی نوع 2 شهر اراک5901در حال اجرا است1398/03/01اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه محبیان1398/03/121399/06/12

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان