کبری  راهزانی

 فعالیت های پژوهشی

 

کبری راهزانی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : کبری راهزانی مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Kobra Rahzani رشته تخصصی : پرستاری
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : دانشیار
: Scopus ID 25221641900 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری
نحوه همکاری: دانشجو خاتمه همکاری : فارغ التحصیل
: H-index 6

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1تأثیر الگوی بالینی مبتنی بر واحدهای اختصاص یافته به آموزش بر دیدگاه دانشجویان نسبت به یادگیری بالینی در مرکز آموزشی- درمانی امیر کبیر اراک در سال 1388.507خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/05/201389/08/301390/04/15
2تبیین موانع برقراری ارتباط با بیماردر دانشجویان پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک : یک مطالعه کیفی.647خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/07/131390/08/121392/03/08
3بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد پرستاران از روشهای تسکین درد در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه1390.654خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/08/111390/09/021392/05/09
4مقایسه علایم اختلالات روانی بدو بستری ودو هفته بعد بیماران سوخته در بخش سوختګی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک.655خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/11/081390/09/021392/04/19
5ارزیابی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی در انتقال بیماران سکته قلبی به بیمارستان امیرالمومنین (ع) و امیرکبیر شهر اراک.681خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/10/071390/11/051391/06/01
6تبیین موانع ایجاد انگیزه شغلی در کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک.685خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/10/141390/11/081390/12/27
7مقایسه رویکردهای یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در بدو ورود و یک سال بعد711خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/12/251392/05/25
8مقایسه اثرژل آلوئه ورا وکرم سیلورسولفادیازین1% بربهبودی ودرد سوختگی درجه دو مقایسه اثرژل آلوئه ورا وکرم سیلورسولفادیازین1% بربهبودی ودرد سوختگی درجه دو763خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1390/12/241391/04/041392/04/04
9مقایسه تاثیر ماساژ بازتابی و ضربه ایاستروک بر شاخص(سطحی و عمقی) بر شاخص های فیزیولوژیک و اضطراب در بیماران مبتلا به سکته قلبی783خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1391/06/121391/12/12
10بررسی تاثیر بادرنجبویه خوراکی بر سطح استرس اکسیداتیو سرم و بهبودی زخم درجه دو سوختگی.840خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/09/271393/02/10
11بررسی تاثیر وضعیت ترندلنبرگ درساعت پایانی همودیالیز برروی وضعیت .همودینامیک بیماران همودیالیزی بیمارستان امام خمینی خمین857خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/10/131391/11/011393/02/31
12مقایسه فاصله زمانی بین ورود بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد به اورژانس تا تزریق1391.894خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/12/231392/02/231393/09/05
13بررسی تاثیر بادرنجبوبه خوراکی بر خارش پس از سوختگی.1113خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/05/151394/02/16
14بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بیمارستان ولیعصر (عج ) اراک در سال 1392 .1146خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/08/011393/06/301393/11/01
15بررسی ارتباط بار مراقبت مراقبت کننده اصلی با کیفیت زندگی آنان و کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور در بیمارستان امیرکبیر شهر اراک در سال 1393.1189خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1393/07/021393/08/101394/05/28
16تأثیر اکسیژن درمانی بر پیامدهای ناشی از سندرم حاد کرونر بدون بالا رفتن قطعه ST1361خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1393/11/011394/02/06
17بررسی ارتباط درک وجدان پرستاری و عملکرد بالینی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اراک ،سال 13942245خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/04/081394/04/08
18بررسی تاثیر ورزش منظم بر عزت نفس و نشاط دانشجویان اتاق عمل2565دست اجرامجری1395/02/291395/03/231396/03/22

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1Study on genotoxicity, oxidative stress biomarkers and clinical symptoms in workers of an asbestos-cement factory3175ISIEXCLI Journal1394مجلات خارجی1.292
2Romantic Relationship and Mental Health among Payame Noor University Students in East Azarbayjan3174Chemical AbstractEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences1392مجلات خارجی
3حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در بیماران همودیالیز2761iscنشریه روان پرستاری1393مجلات داخلی
4Anti-Oxidative Stress Activity of Stachys Iavandulifolia Aqueous Extract in Human3014ISICELL JOURNAL1392مجلات داخلی1.034
5The Effect of Aloe Vera Clinical Trials on Prevention and Healing of Skin Wound: A Systematic Review4615ISIIranian Journal of Medical Sciences1397مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
6Comparing the effectiveness of sponge cooling and ice packs methods on controlling the patients’ fever in intensive care units: A randomized clinical trial4164ISIProgress in Palliative Care1396مجلات خارجی0.0
7The effect of oxygen on the outcomes of non- ST- segment elevation acute coronary syndromes3818scopusIJC Metabolic & Endocrine1395مجلات خارجی0.0
8A comparsion of the effects of Anethum graveolens and wheat germ oil on the blood oxidative stress in wistar rats3911 Journal of Medicinal Plants
9Oxidative stress in operating room personnel: Occupational exposure to anesthetic gases3836 HUM EXP TOXICOL 1.453
10A Survey on Neuropsychological State, Oxidative Stress and Hematological Parameters in Coke Oven Workers3194PubMed.Health1393مجلات خارجی
11The association between conscience understanding and clinical performance among nurses working at education hospital of Arak4442ISIAnnals of Tropical Medicine and Public Health1396مجلات خارجی
12Improvement of oxidative stress biomarkers in human plasma following consumption of Mentha pulegium decoction; a before and after clinical trial3910 Pharmacologyonline
13بررسی تاثیر ماساژ بر شدت و دفعات سر درد تنشی مزمن در زنان .1142سایر مجلات داخلی
14بررسی برخی عوامل مرتبط با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق1470iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یزد. مجلات داخلی
15Anti-Oxidative Stress Activity of Stachys lavandulifolia Aqueous Extract in Human2214ISICELL JOURNAL(Yakhteh), Vol 14, No 4, winter 2013 مجلات داخلی2.43
16مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی و ماساژ استروک بر شاخص های فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به سکته قلبی2205iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی
17فرآیند قطع ارتباط رابطین بهداشت با مراکز مجری برنامه رابطین2112iscدو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه مجلات داخلی
18بررسی تأثیر روغن زیتون و کرم سیلور سولفادیازین و نرمال سالین بر سوختگی درجه دوم موش‌های آزمایشگاهی1980iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی
19Comparison of learning approaches in successful and unsuccessful students in Arak University of Medical Sciences, 20102254copernicusEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences مجلات خارجی
20بررسی عملکرد ریوی و فاکتورهای خونی در کارگران مواجهه یافته با آزبست در کارخانه آزبست- سیمان2675iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1393مجلات داخلی
21Study on genotoxicity, oxidative stress biomarkers and clinical symptoms in workers of an asbestoscement factory3912 EXCLI Journal1394
22On the Benefit Of Cinnamomum Zeylanicum For Radiology Unit Staff1434ISIJournal Medical Science مجلات خارجی
23Improvement of Oxidative stress Biomarkers in Human plasma Following Consumptiomof Mentha pulegium decoction, a Before and after clinical Trial1422scopusPharmacologyonline مجلات داخلی
24Benefit of Lemon Verbena in Healthy Subjects; Targeting Diseases Associated with Oxidative Stress1795ISIAsian Journal of Animal and Veterinary Advances مجلات خارجی0.235
25A randomized control trial: the effect of guided imagery with tape and perceived happy memory on chronic tension type headache1815ISIScandinavian Journal of Caring Sciences مجلات خارجی0.0
26Anti – oxidative Stress Activity of Stachys lavandulifolia Aqueous Extract in Human2203ISICell journal مجلات داخلی0.364
27The Effect of Oral Melissa officinalis on Serum Oxidative Stress and Second Degree Burn Wounds Healing2706PubMed.Health (Irvine Calif)1393مجلات خارجی0.0

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1خشونت خانگی علیه مردان تهدیدی برای سلامت خانواده و جامعه : یک مطالعه کیفی3239همایش کشوری عوامل اجتماعی و نابرابری های سلامت شهرکردمقاله1393
2اشکال خشونت خانگی علیه مردان تهدیدی برای خانواده و جامعه : یک مطالعه کیفی3374همایش ملی تحقیقات کیفی یاسوجیاسوجپوستر1394

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی تاثیر بادرنجبوبه خوراکی بر خارش پس از سوختگی.4113 اول
2بررسی ارتباط درک وجدان پرستاری و عملکرد بالینی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اراک ،سال 13945245 اول
3بررسی تاثیر بادرنجبویه خوراکی بر سطح استرس اکسیداتیو سرم و بهبودی زخم درجه دو سوختگی.3840 اول
4تاثیر تنفس عمیق و آرام بر پیامدهای ناشی از درد هنگام خارج ساختن شیت شریانی در بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر5072 اول
5مقایسه تاثیر ماساژ بازتابی و ضربه ایاستروک بر شاخص(سطحی و عمقی) بر شاخص های فیزیولوژیک و اضطراب در بیماران مبتلا به سکته قلبی3783 دوم
6تأثیر اکسیژن درمانی بر پیامدهای ناشی از سندرم حاد کرونر بدون بالا رفتن قطعه ST4361 استاد راهنما
7فلزات سنگین موادغذایی و استرس اکسیداتیو افراد ساکن در منطقه شازند استان مرکزی.902فقط دریافت کد اخلاق = خاتمه یافته1392/12/04دوماستاد راهنمافرشته کریمی.1392/10/301393/06/30
8مقایسه تاثیر ماساژ بازتابی و ضربه ایاستروک بر شاخص(سطحی و عمقی) بر شاخص های فیزیولوژیک و اضطراب در بیماران مبتلا به سکته قلبی.1383 1391/05/11اولاستاد مشاورپروین تقی زاده.
9تاثیر ژل آلوئه ورا بر پیشگیری از زخم فشاری در بیماران بستری در بخش ارتوپدی1155خاتمه یافته است1395/02/01اولاستاد مشاورفاطمه مهرابی
10مقایسه تأثیر دو روش کیسه یخ و تن شویه با گاز مرطوب بر تب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه.1222خاتمه یافته است1395/05/20اولاستاد مشاورمنصوره کریمی کیا.1395/06/01
11تأثیر دو شیوه آماده سازی بیماران قبل از آزمون ورزش بر میزان اضطراب و شاخص های تست ورزش.1213خاتمه یافته است1395/05/20اولاستاد مشاورمعصومه اسلامی راد.1395/06/151398/03/01
12بررسی تاثیر بادرنجبویه خوراکی بر سطح استرس اکسیداتیو سرم و بهبودی زخم درجه دو سوختگی.1403خاتمه یافته است1391/09/01اولاستاد راهنما اول/ اصلیمعصومه عباس دوست ارباستان.
13"بررسی تأثیر یوگای تقویت ذهن بر عملکرد شناختی بیماران همودیالیزی"2840در حال اجرا است1396/08/10اولاستاد راهنما اول/ اصلیمهدی باباخانی1396/10/24
14تاثیر رنگ آمیزی ماندالا بر درد و اضطراب از درد پانسمان سوختگی3144در حال اجرا است1397/12/01اولاستاد راهنما اول/ اصلیحمیدرضا صادقی1397/12/05
15بررسی تاثیر گل همیشه بهار خوراکی بر بهبودی زخم سوختگی درجه دو.1741خاتمه یافته است1396/02/20اولاستاد راهنما اول/ اصلیثریا رضایی.1396/03/011398/04/04

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان