کورش  رضایی

 فعالیت های پژوهشی

 

کورش رضایی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : کورش رضایی مقطع تخصصی : کارشناس ارشد
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Korosh Rezaei رشته تخصصی : پرستاری
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : مربی
: Scopus ID 55581517100 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 4

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی نتایج آزمایشگاهی خون گرفته شده از سالین لاک بدنبال تزریق دارو با مایعات وریدی و مقایسه آن با خونگیری وریدی در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان امیرکبیر اراک.231خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1386/01/201386/01/201387/03/29
2بررسی رابطه انفارکتوس میوکارد زودرس والدین با مقادیر چربی و فشار خون فرزندان.234خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1386/01/251386/12/22
3بررسی تاثیر آموزش بر مهارتهای ارتباطی کارکنان پرستاری و مامایی با بیماران در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 87.299خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/06/021389/01/18
4ارتباط سبک یادگیری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک به تفکیک رشته در سال تحصیلی 88-87.308خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/07/201388/03/27
5مقایسه تدریس به روش سخنرانی و بحث گروهی بر مهارتهای ارتباط با بیمار دانشجویان پرستاری در سال 87.307خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/08/201388/04/31
6مقایسه اثر ترمیمی فنی تویین ،استروژن و سیلور سولفادیازین موضعی در زخمهای ایجاد شده در پوست رت نر .320خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1387/11/041389/02/08
7بررسی تاثیر راهبرد جلب حمایت همه جانبه بر میزان استفاده از ظروف PVC در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اراک و کلیه ادارات کل استان مرکزی طی سالهای 88-87.360خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1388/05/101389/10/01
8بررسی اپیدمیولوژیک صدمات ناشی از اجسام برنده و نوک تیز و مواجهه با ترشحات بیماران در دانشجویان دانشکده های پرستاری - مامایی اراک، خمین و ساوه د دانشگاه علومد پزشکی اراک در سال 1388.371خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1388/05/101389/02/29
9بررسی شیوه تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی اراک بر اساس الگوی آموزش بالغین و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک آنها در سال تحصیلی 88-87.386خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/05/241389/05/20
10بررسی انتقال دانش حاصل از پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی اراک.385خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1388/09/061390/02/07
11مقایسه درک واقعی و ترجیحی دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388.387خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/09/271389/02/29
12بررسی میزان و عدم تبعیت از رژیم دارویی دربرخی از بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک درسال 88.399خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/10/231390/12/09
13بررسی اپیدمیو لوژیک مواجهه با خشونت در محیط بالینی دانشجویان دانشکده پرستاری-مامایی اراک در سال 1389435خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1388/11/301389/07/07
14بررسی نقشه مفهومی بر رویکرد یادگیری و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک.416خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/12/191389/06/17
15مقایسه دو گروه از دانشجویان از نظر رویکرد یادگیری و راهبرد های انگیزشی برای یادگیری در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388.431خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/01/051389/06/31
16تاثیر بکارگیری مدل مراقبتی حساس سازی در کنترل پرفشاری خون بیماران مراجعه کننده به اورژانس قلب بیمارستان امیر کبیر اراک.461خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1389/03/221391/12/09
17مقایسه ارزشیابی بالینی مبتنی بر پوشه کار(پورت فولیو) و روش معمول در دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه علوم پزشکی اراک.505خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/08/191389/08/301389/12/18
18تأثیر الگوی بالینی مبتنی بر واحدهای اختصاص یافته به آموزش بر دیدگاه دانشجویان نسبت به یادگیری بالینی در مرکز آموزشی- درمانی امیر کبیر اراک در سال 1388.507خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/05/201389/08/301390/04/15
19مقایسه درک دانشجویان و مربیان پرستاری از شیوه تدریس مشارکتی در آموزش بالینی و جو روانی اجتماعی محیط یادگیری بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389.516خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/08/191389/09/161391/08/03
20طراحی نرم افزار موبایل آموزش خواندن و تفسیر ECG.547خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/12/051389/12/051390/12/05
21مقایسه دیدگاه بیماران مبتلا به بیماری مزمن در خصوص میزان مشارکت واقعی و ترجیحی آنها در تصمیم گیری درمانی در سال 1390.577خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/01/241390/02/101391/06/01
22مقایسه رضایت از کنترل درد بعد از عمل جراحی و میزان تداخل آن با عملکرد بیماران معتاد و غیر معتاد به مواد مخدر .663خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/06/161390/09/171391/02/27
23بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اعتقادات دارویی.686خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/10/071390/11/081392/11/02
24تاثیر محیط یادگیری رقابتی و مشارکتی بر میزان یادگیری پایدار دانشجویان پرستاری و فضای روانی اجتماعی کلاس.705خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/11/121390/12/071391/07/17
25مقایسه رویکردهای یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در بدو ورود و یک سال بعد711خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1390/12/251392/05/25
26مقایسه تاثیر دهانشویه اکیناسه و کلرهگزیدین ر بهداشت دهان بیماران اینتوبه بستری در بخش های مراقبت ویژه.750خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/03/201393/01/27
27ارزشیابی آموزش مبتنی بر الگوی TTM برای ماندگاری رفتار ترک سیگار در شهرخمین در سال 1390758خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1391/03/101391/04/011392/03/01
28تاثیر مصرف جینکو بر میزان استرس پرستاران778خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1391/04/071391/04/261393/04/26
29بررسی ارتباط کفایت دیالیز با کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز771خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/04/071391/04/261392/01/26
30تاثیر وبلاگ نویسی گروهی بر یادگیری و تداوم آن در دانشجویان پرستاری.1042خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/08/101391/08/101393/05/15
31بررسی فراوانی آلرژی غذایی در دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1391830خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/08/031391/08/271392/08/28
32تاثیر رایحه نعناع بر تهوع و استفراغ بیماران مبتلا به سکته قلبی.888خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/02/151393/07/23
33تعیین میزان افسردگی اساسی بیماران بستری در بیمارستان های وایسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1392.1051خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/04/191392/04/191393/04/18
34تاثیر شیرین بیان ( قرص د - رگلیس ) بر افسردگی پرستاران.974خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/05/301392/07/281393/07/28
35مقایسه تاثیر دهانشویه حاوی عصاره ترکیبی چوب مسواک/آلوئه ورا با کلرهگزیدین بر شاخص پلاک و لثه در بیماران دارای لوله تراشه بستری در بخش های مراقبت ویژه.1235خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/11/021393/10/27
36بررسی تاثیر بادرنجبوبه خوراکی بر خارش پس از سوختگی.1113خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/05/151394/02/16
37بررسی تاثیر بخور اکالیپتوس بر آلودگی میکروبی پلاک لوله تراشه در بیماران تحت تهویه مکانیکی .1118خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1393/05/221393/11/29
38بررسی مقایسه تاثیر دو روش آموزش چند رسانه ای خانواده محور و بیمار محور بر پیامد بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد.1155خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1393/02/101393/06/111394/02/16
39تأثیر اکسیژن درمانی بر پیامدهای ناشی از سندرم حاد کرونر بدون بالا رفتن قطعه ST1361خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1393/11/011394/02/06
40مقایسه تاثیر دو روش مراقبت از چشم بر بروز کراتوپاتی بی حفاظی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه2191خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1394/04/081394/12/05
41بررسی تأثیر حرکات غیر فعال پلک بر بروز کراتوپاتی تماسی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه.2707خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1395/08/051395/10/121397/08/14
42رفتارهای خود مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی نوع دو در شهر اراک 13962812دست اجرامجری1396/05/251396/07/301397/07/30
43بررسی شیوع و عوامل خطر مرتبط با آسیب های چشمی در بیماران تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 13962910دست اجرامجری1396/08/101396/09/261397/07/26

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1A comparison of the 7 cooperative learning and traditional learning methods in theory classes on nursing students' ommunication skill with patients at clinical settings1696ISINurse Education Today مجلات خارجی1.6
2مقایسه دیدگاه واقعی و ترجیحی دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 13881863iscمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی مجلات داخلی
3بحث گروهی در مقایسه با سخنرانی: آیا باید کیفیت را فدای کمیت و سرعت کنیم؟ یا ...1619iscمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی مجلات داخلی
4بررسی تاثیر اکالیپتوس استنشاقی بر پلاک میکروبی لوله تراشه بیماران تحت تهویه مکانیکی4083PubMed.Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research1395مجلات داخلی
5INVESTIGATION OF VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AND ITS RESPONSIBLE PATHOGENS IN HOSPITALS AFFILIATED TO ARAK UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SUMMER 20143824ISIIranian Journal of Public Health1395مجلات داخلی0.498
6The effect of oxygen on the outcomes of non- ST- segment elevation acute coronary syndromes3818scopusIJC Metabolic & Endocrine1395مجلات خارجی0.0
7مقایسه تاثیر دهان شویه ی حاوی عصاره ی چوب مسواک/ آلوئه ورا و کلرهگزیدین بر شاخص لثه در بیماران دارای لوله تراشه2737iscطب مکمل1394مجلات داخلی0.0
8سبک یادگیری دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی اراک 13871559iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
9بررسی تاثیر دهانشویه اکیناسه و کلرهگزیدین بر فلور میکروبی بیماران اینتوبه بخش مراقبت ویژه4130PubMed.Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
10A comparison of the cooperative learning and traditional learning methods in theory classes on nursing students' communication skill with patients at clinical settings3856 NURS EDUC TODAY 1.218
11Effect of concept mapping on approach to learning among nursing students3970 HAYAT
12ایمنی استفاده مجدد از سرنگ های یکبار مصرف انسولین در بیماران وابسته به انسولین .894سایر مجلات داخلی
13مقایسه روش خونگیری به وسیله نرمال سالین لاک با شیوه معمول، جهت اندازه گیری قند خون و الکترولیت893سایر مجلات داخلی
14بررسی تاثیر دهانشویه اکیناسه بر شیوع پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیماران بخش‌های مراقبت ویژه993iscفصلنامه پرستاری داخلی جراحی1394مجلات داخلی0.0
15مقایسه پروفایل چربی و فشار خون در کودکان و نوجوانان 3 تا 18 ساله با سابقه سکته قلبی زودرس در والدین با گروه کنترل1469iscمجله بیماریهای کودکان ایران. مجلات داخلی
16فاصله زمانی بین شروع علائم تا بستری شدن بیماران مبتلا به سکته قلبی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان فاطمه زهرا بندر بوشهر در سال 1384.1467iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
17مقایسه نتایج آزمایشات بیوشیمیایی خون گرفته شده از سالین لاک و خون گیری وریدی به دنبال تزریق متناوب دارو و مایعات وریدی1497iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
18مقایسه پارامترهای هماتولوژیک در خون گیری با شیوه معمول و خون گیری از سالین لاک1498iscفصلنامه علمی - پژوهشی فیض1388مجلات داخلی
19فراوانی فاکتورهای خطر آترواسکلروز در فرزندان افراد مبتلا به سکته ی قلبی زودرس1538iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مجلات داخلی
20صدمات سرسوزن / اجسام تیز آلوده به خون و مواجهه با ترشحات بیماران در دانشجویان فوریت های پزشکی.1602iscمجله پرستاری مراقبت ویژه -بقیه ا... تهران . مجلات داخلی
21تاثیر ساکشن بسته ترشحات ریوی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور.1605iscمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مجلات داخلی
22فراوانی فاکتورهای خطر آترواسکلروز در فرزندان افراد مبتلا به سکته قلبی زودرس .1317iscمجله علمی _ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مجلات داخلی
23تاثیر خونگیری از طریق سالین لاک بر اعتبار نتایج آزمایشات انعقادی1589iscمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجلات داخلی
24مقایسه تأثیر تدریس به روش سخنرانی و بحث گروهی بر مهارت های ارتباط با بیمار در دانشجویان پرستاری.13000مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی مجلات داخلی
25بررسی شیوع آسیبهای سرسوزن و اجسام برنده آلوده به خون در دانشجویان پرستاری و عوامل مربوط به آن1875scopusIran Occupational Health1389مجلات داخلی0.0
26مقایسه اثر ترمیمی فنی توئین ، استروژن کونژوگه و سیلور سولفادیازین موضعی در زخم های ایجاد شده در پوست موش صحرایی.1679iscفیض کاشان مجلات داخلی
27علل عدم گزارش‌دهی صدمات ناشی از سرسوزن و اجسام برنده در دانشجویان پرستاری و مامایی1884iscمجله اپیدمیولوژی ایران مجلات داخلی
28بررسی اپیدمیولوژیک خشونت محل کار نسبت به دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 13891634scopusIranian Journal of Epidemiology1390مجلات داخلی0.0
29بررسی تاثیر نقشه مفهومی بر رویکردهای یادگیری دانشجویان پرستاری1788iscمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات) مجلات داخلی
30مقایسه تاثیر دهانشویه اکیناسه و کلرهگزیدین بر بهداشت دهان بیماران اینتوبه بستری در بخش های مراقبت ویژه2136iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی
31بررسی عوامل مستعد کننده خشونت نسبت به دانشجویان پزشکی2057iscسلامت کار ایران مجلات داخلی
32استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک از رویکرد مشارکتی در هنگام تدریس و عوامل مرتبط با آن در سال 13892063iscمجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی1391مجلات داخلی0.0
33مقایسه تأثیر نقشه مفهومی و فرایند پرستاری بر یادگیری خود-تنظیم، خودکارآمدی و راهبردهای شناختی دانشجویان پرستاری1978iscدوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه مجلات داخلی
34بررسی سطح اضطراب و افسردگی در والدین کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن2503iscنشریه روان پرستاری1392مجلات داخلی0.0
35Comparison of learning approaches in successful and unsuccessful students in Arak University of Medical Sciences, 20102254copernicusEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences مجلات خارجی
36Barriers to the reporting of needlestick/sharps injuries among nursing and midwifery students in Arak, Iran3857 Iranian Journal of Epidemiology1392
37تأثیر رایحة نعناع بر علائم حیاتی و بروز بی نظمی های قلبی در بیماران مبتلا به سکتة قلبی حاد2730iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی
38مقایسه رضایت از کنترل درد بعد از جراحی و میزان تداخل آن با عملکرد بیماران معتاد و غیر معتاد به مواد مخدر2729iscمجله پرستاری و مامایی جامع نگر مجلات داخلی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1مواجهه دانشجویان فوریتهای پزشکی با خشونت در حین آموزش بالینی 390
2استراتژی های نوین در بهبود تبعیت دارویی بیماران آسمی424621th Annual Congress of Iranian Society of Physical Medicine, Rehabilitation& Electrodiagnosisتهرانپوستر1396
3اطلاع نگاشت یا فیلم؛ کدام روش آموزشی برای آموزش بیماران آسمی جذاب تر است؟4247اولین کنگره سراسری بیماری های تنفسی کودکاناهوازپوستر1396
4مقایسه تأثیر تدریس به روش سخنرانی و بحث گروهی بر مهارت های ارتباط با بیمار دانشجویان پرستاری.433دومین سمینار سراسری پرستار، ماما، پژوهشدانشگاه علوم پزشکی گلستانسخنرانی
5ارتباط سبک یادگیری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی ترم اول دانشگاه علوم پزشکی اراک به تفکیک رشته در سال تحصیلی 1388 - 1378.98ماما- پژوهش.گلستان .سخنرانی
6مقایسه مقادیر آزمایشات هماتولوژی با دو روش متقاوت خونگیری: خونگیری با شیوه معمول و خونگیری از سالین لاک.434دومین سمینار سراسری پرستار، ماما، پژوهشدانشگاه علوم پزشکی اراکپوستر
7انواع و درمان شکستگی های باز.436کتفرانس علمی شکستگی های باز و مراقبت های پرستاریدانشگاه علوم پزشکی اراکسخنرانی
8مقایسه پروفایل چربی در کودکان و نوجوانان 3 تا 18 ساله با سابقه سکته قلبی زودرس در والدین با گروه کنترل.431همایش کشوری سلامت محوری در طب کودکاندانشگاه علوم پزشکی یاسوج
9ارزیابی جو روانی- اجتماعی محیط یادگیری بالینی: حلقه مفقوده در آموزش پرستاری.430سومین جشنواره شهید مطهریدانشگاه علوم پزشکی اراکپوستر
10مقایسه درک واقعی و ترجیحی دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388492سنندج پوستر1389
11اجرای تدریس به شیوه بحث گروهی در کلاس و ارزیابی تأثیر آن بر مهارت های ارتباط با بیمار در دانشجویان پرستاری.435سومین جشنواره شهید مطهریدانشگاه علوم پزشکی اراک
12درک دانشجویان پرستاری از جو روانی اجتماعی محیط یادگیری بالینی در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر اراک 1388.800یازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران پوستر
13بررسی عملکرد دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اراک در رابطه با انجام واکسیناسیون هپاتیت B در سال 1388.458همایش سراسری ایمنی و سلامت در مراکز آموزشی و درمانی همدان .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان .
14فراوانی علل و عملکرد دانشجویان پرستاری در صدمات ناشی از سر سوزن و اجسام برنده آلوده به خون .457همایش سراسری ایمنی و سلامت در مراکز آموزشی و درمانی همدان .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان .
15بررسی شیوع پرفشاری خون در کودکان 3- 18 ساله شهر اراک .456همایش سراسری چالش های پرستاری از کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پرستاری تبریز.
16تأثیر تزریق متناوب دارو و مایعات وریدی بر نتایج آزمایشات خون گرفته شده از سالین لاک525همایش سراسری دستاوردهای بومی در پرستاری و ماماییاراکسخنرانی1390
17مقایسه تاثیر نقشه مفهومی و فرآیند پرستاری بر یادگیری خود- تنظیم، خودکارآمدی و راهبردهای شناختی دانشجویان پرستاری607سومین همایش راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایییزدسخنرانی
18مقایسه دیدگاه واقعی وتر جیحی دانشجویان پرستاری ازجو روانی - اجتماعی محیط های آموزشی بالینی در دانشگاه علومپزشکی اراک 508دوازدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی مشهدپوستر
19مقایسه عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دو گروه از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389498دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدپوستر1390
20آیا نقشه مفهومی برای تمام فراگیران و در هر شرایطی تأثیر یکسان دارد؟497داوزدهمین همایش کشوریمشهدپوستر1390
21سیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری624سیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهریمازندرانپوستر

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک
1راهنمای جامع و کاربردی -دارو درمانی در اورژانس های قلب و عروق .55 حمیدرضا کوهستانی .---3-24-7621-964-978
2راهنمای جامع و کاربردی - محاسبات دارویی. 49 حمیدرضا کوهستانی .--1-89-2524-964-978

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1تاثیر رایحه نعناع بر تهوع و استفراغ بیماران مبتلا به سکته قلبی.3888 اول
2مقایسه تاثیر دهانشویه اکیناسه و کلرهگزیدین ر بهداشت دهان بیماران اینتوبه بستری در بخش های مراقبت ویژه.3750 اول
3بررسی تاثیر بادرنجبوبه خوراکی بر خارش پس از سوختگی.4113 اول
4تاثیر تنفس عمیق و آرام بر پیامدهای ناشی از درد هنگام خارج ساختن شیت شریانی در بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر5072 دوم
5تأثیر اکسیژن درمانی بر پیامدهای ناشی از سندرم حاد کرونر بدون بالا رفتن قطعه ST4361 دوم
6مقایسه تاثیر دو روش مراقبت از چشم بر بروز کراتوپاتی بی حفاظی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه5191 استاد راهنما
7مقایسه تاثیر دهانشویه حاوی عصاره ترکیبی چوب مسواک/آلوئه ورا با کلرهگزیدین بر شاخص پلاک و لثه در بیماران دارای لوله تراشه بستری در بخش های مراقبت ویژه.4235خاتمه یافته است1392/11/02اولاستاد راهنماصحرا رضایی بیداخویدی1392/12/05
8بررسی تاثیر بخور اکالیپتوس بر آلودگی میکروبی پلاک لوله تراشه در بیماران تحت تهویه مکانیکی .4118 استاد راهنما
9مقایسه تاثیر دهانشویه اکیناسه و نرمال سالین بر پنومونی وابسته به تهویه مصنوعی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه.1488خاتمه یافته است1393/02/31اولاستاد مشاورمریم غلامی مهرآبادی.
10 تاثیر زنجبیل بر علائم سندرم روده تحریک پذیر.1724خاتمه یافته است1395/11/06اولاستاد مشاورمحمد رستم خانی.
11تاثیر یک برنامه حمایتی بر نیازهای مراقبت حمایتی خانواده افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ2784در حال اجرا است1396/08/10اولاستاد مشاورسیده مریم حسینی جوینی1396/10/24
12تاثیر قطره سرم اتولوگ بر بروز کراتوپاتی تماسی در بیماران بستری بخش مراقبت ویژه3029در حال اجرا است1397/07/25اولاستاد مشاورسینا دهقان1397/11/021398/05/02
13فلزات سنگین موادغذایی و استرس اکسیداتیو افراد ساکن در منطقه شازند استان مرکزی.902فقط دریافت کد اخلاق = خاتمه یافته1392/12/04اولاستاد مشاورفرشته کریمی.1392/10/301393/06/30
14مقایسه تاثیر اطلاع نگاشت و فیلم بر تبعیت دارویی بیماران آسمی.2563خاتمه یافته است1395/11/20اولاستاد مشاورمریم ابراهیم آبادی بزچلوئی.
15مقایسه تاثیر دهانشویه اکیناسه و کلرهگزیدین ر بهداشت دهان بیماران اینتوبه بستری در بخش های مراقبت ویژه.1373 1391/02/27اولاستاد راهنما اول/ اصلیمهدی صفرآبادی.
16تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر حجم باقیمانده معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخشهای مراقبت ویژه1295در حال اجرا است1394/06/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیفائزه طاهر شمسی
17تاثیر رایحه نعناع بر تهوع و استفراغ بیماران مبتلا به سکته قلبی.1418خاتمه یافته است1392/01/28اولاستاد راهنما اول/ اصلیمریم محسنی فرد.
18تاثیر بسته مراقبت پرستاری بر هزینه های درمانی بیماران نارسایی قلبی2832خاتمه یافته است1396/09/22اولاستاد راهنما اول/ اصلیحمیدرضا حیدری1396/06/301397/11/10

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان