محمد  رفیعی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد رفیعی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : محمد رفیعی مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mohammad Rafiei رشته تخصصی : آمارزیستی
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : دانشیار
: Scopus ID 17346756100 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 7

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1رابطه حمایت اجتماعی و رضایت شغلی با مولفه های محتوای رویای پرستاران بیمارستان های دولتی شهر اراک2206خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور
2 تعیین میزان شیوع گلوکز-6- فسفات دهیدروژناز در نوزادان زنده متولد شده شهرستان اراک (1380-1381).65خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1380/07/301381/12/19
3بررسی شاخص های اپید میولوژیک در بیماران مبتلا به ITPمراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر از سال 81-71.94خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1382/03/241382/11/02
4مقایسه تاثیر امواج الکترو مغناطیسی به شدت کم و ویتامین E بر ساختار بافت تخمدان موش نوزادNMARYبا روشهای استریو لوژیک.101خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1382/09/011384/05/12
5تاثیر نقاط فشار بر BI32-GB21 بر درد مرحله اول زایمان.120خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1383/08/011385/12/09
6مقایسه اثر بخشی رژیم سیپرو فلوکساسین و داکسی سیکلین با رژیم ریفامبین و داکسی سیکلین در درمان بروسلوزیس.161خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1384/04/081384/05/081388/09/04
7بررسی نتایج آزمایشگاهی خون گرفته شده از سالین لاک بدنبال تزریق دارو با مایعات وریدی و مقایسه آن با خونگیری وریدی در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان امیرکبیر اراک.231خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1386/01/201386/01/201387/03/29
8بررسی تیتر آنتی بادی علیه عفونتهای ویروسی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس استان مرکزی .233خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1386/01/251388/01/23
9بررسی رابطه انفارکتوس میوکارد زودرس والدین با مقادیر چربی و فشار خون فرزندان.234خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1386/01/251386/12/22
10مقایسه میزان مصرف دارو در کادر پزشکی و کادر غیر حرف پزشکی .246خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/11/141386/06/171387/12/14
11مقایسه دو روش ساکشن ترشحات ریوی به روش باز و بسته در پیشگیری از پنو مونی در بیماران تحت ونتیلاتور بستری در بخش مراقبتهای ویژه.248خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1386/06/311388/04/10
12بررسی موانع آموزش بالینی و راهکارهای بهبود کیفیت آن در دانشکده پزشکی اراک.257خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1386/07/281388/04/03
13بررسی تاثیر حضور دستیار در ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی از دیدگاه استاد ودانشجو.256خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1386/07/281387/07/17
14بررسی اپیدو میولوژیک اقدام کنندگان به خود کشی از ابتدای سال 84 الی 86 در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه غلوم پزشکی اراک.264خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1386/10/071387/04/12
15تحلیل نمرات ارزشیابی اساتید بر اساس پاره ای از عوامل موثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی اراک.278خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/01/011388/03/01
16بررسی ارتباط بین مصرف کلی بنگلامید و پیش آگهی بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد.280خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/01/081392/03/29
17تعیین وضعیت واحد آمار و فرایند تولید و استفاده آماری بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 87.298خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1387/05/021387/06/021388/03/06
18بررسی علل مشروطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک .297خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/06/021388/08/27
19بررسی علل بستری ،مدت بستری و مرگ و میر بیماران بستری در بخشهای آی سی یو بیمارستانهای استان مرکزی .303خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/06/281388/10/30
20بررسی تاثیر ان استیل ستئین بر کاهش میزان کم شنوایی و ایمن شناسی از سر و صدا در کارکنان 20 تا 50 ساله شرکت هپکو.313خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1387/09/011388/10/02
21مقایسه سطح سلامت عمومی و بهداشت روانی زنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی و کادر اداری آموزش و پرورش اراک در سال 87.312خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1387/05/151387/09/221388/04/31
22مقایسه نتایج درمانی جراحی هموروئید تحت هدایت داپلر با سایر روشهای همورئید کتومی.317خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1387/10/201389/11/20
23بررسی شیوع کمبود ویتامین D در دانش آموزان مدارس راهنمایی اراک در سال 1387.326خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1387/10/201389/02/08
24بررسی مشکلات اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک پیرامون نگارش مقالات.323خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/11/251388/02/30
25بررسی کیفیت زندگی کارکنان ستاد و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 87.322خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/11/251388/03/27
26بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه تا مین اجتماعی و خصوصی استان مرکزی در سال 1387.327خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1387/12/021389/04/16
27بررسی عوامل موثر بر ضایعات مختلف پوستی در بیماران دیابتی در شهر اراک.341خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1387/12/301389/08/19
28بررسی و مقایسه شیوع اختلال ADHD (نقص توجه بیش فعالی و تکانشگری و نوع ترکیبی )و اختلالات همراه آن در دانش آموزان دختر - پسر 11-7 سال شهرستان اراک .339خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1388/04/061389/01/06
29مقایسه مارکرهای سرولوژیک هپاتیت B,C در معتادان تزریقی و اهداکنندگان خون در شهرستان اراک سال 1387.353خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1388/04/061388/11/21
30بررسی رضایت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در سال 88.350خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1388/04/131388/05/30
31بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری پوکی استخوان در مادران باردار شهر اراک.368خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/05/311389/01/18
32بررسی مقایسه ای مشکلات دانشجویان عادی با دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی اراک.367خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1388/05/311389/05/20
33بررسی انتقال دانش حاصل از پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی اراک.385خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1388/09/061390/02/07
34بررسی عوامل مرتبط با ترس از زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای مراقبت بارداری شهر اراک در سال 88.390خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1388/10/181390/04/29
35مقایسه ارتباط بین مولفه های شخصیتی نگرش مذهبی و راهبردهای مقابله ای دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشگاه اراک در سال 89-88.398خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/11/021389/12/05
36بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388.422خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/01/021389/03/05
37میزان شیوع درک غلط مفاهیم احتمال در دانشجویان پزشکی اراک.436خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/01/231390/05/26
38تعیین شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در جمعیت شهری و روستایی شهرستان اراک.463خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1389/01/231391/06/01
39بررسی ارتباط میان شادکامی و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389.451خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1389/01/261389/11/20
40بررسی نیازهای مذهبی بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک448خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1389/03/291389/11/06
41روان سنجی فرم کوتاه ابزار فارسی خودکارآمدی زایمان.460خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1389/04/051389/12/25
42مقایسه میزان عود و عوارض جراحی ناخنک با استفاده از میتومایسین C حین و بعدازعمل جراحی.472خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1389/06/031393/09/05
43مقایسه ارتباط بین اختلال بیش فعالی و کاهش توجه در کودکان مبتلا به یبوست عملکردی و غیر مبتلا به یبوست غیر عملکردی مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر.475خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/06/201389/12/25
44نیاز سنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک بر رویکردی بر توانمند سازی اساتید.493خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1388/10/271389/07/211390/10/07
45بررسی اپیدمیولوژی و اتیولوژی اجتماعی و اقتصادی موارد خودکشی در سطح شهرستانهای استان مرکزی در سال 1388.494خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1389/07/291393/01/27
46تعیین شیوع بالینی ریفلاکس مزمن معدی مروی و سندرم روده تحریک پذیر در جمعیت شهری و روستایی شهرستان اراک در سال90-1389 .502خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/07/271389/08/181391/05/11
47بررسی تاثیر شرکت درکارگاه انس با قرآن بر سلامت روان پرستاران بیمارستان امیرالمومنین (ع).504خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/09/101389/08/301389/12/05
48بررسی رابطه عملکرد خانواده و نگرش دینی پرسنل صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389.514خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/09/141390/01/31
49مقایسه تاثیر تامسولوسین و فلوکساتین با پلاسیو در درمان انزال زودرس.561خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1388/12/161390/01/251393/10/17
50بررسی تاثیر پیاده روی خانگی بر طبقه بندی عملکرد قلبی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی.572خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/09/101390/02/101394/01/26
51طراحی ابزار اندازه گیری مقیاس باورهای خودکارآمدی اختصاصی در بیماران مبتلا به سکته قلبی.571خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/12/251390/02/111390/10/21
52تاثیر برنامه بهسازی مدیریت بر عملکرد رهبری سرپرستاران بیمارستان امیرکبیر اراک.581خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/12/261390/02/261391/06/08
53مقایسه رشد و تکامل در کودکان مبتلا به بی اختیاری ادرار اولیه شبانه با کودکان سالم.611خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/01/311390/05/161390/12/17
54بررسی عفونت توکسوپلاسمایی در جنین های سقط شده ( زیر 14 هفته) به روش مولکولی در مدت یکسال در شهر اراک.621خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/05/191390/06/161392/06/13
55بررسی دیدگاه های اعضای هسته های گزینش دانشگاه های علوم پزشکی.624خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/04/151390/06/281392/05/09
56بررسی اختلالات روانپزشکی در استفاده کنندگان افراطی بازیهای کامپیوتری.641خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/05/121390/08/021392/05/30
57بررسی تاثیر کارگاه آموزش استدلال بالینی بر مهارت حل مسئله بالینی کارآموزان پزشکی652خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1390/09/011391/06/01
58بررسی وضعیت سیستم ایمنی ذاتی در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد658خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/12/031390/09/051397/02/04
59بررسی وضعیت سیستم ایمنی هومورال در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد656خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/07/061390/09/051397/02/04
60بررسی وضعیت سیستم ایمنی سلولار در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد657خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/07/061390/09/051397/02/04
61بررسی اثر تراماسینولون آستونید بر ادم ماکولای مقاوم در بیماران مبتلا به دیابتیک رتینوپاتی.667خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/04/151390/09/271393/09/05
62بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اعتقادات دارویی.686خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/10/071390/11/081392/11/02
63بررسی پایایی و روایی پرسشنامه اضطراب بک در دانشجویان.732خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/12/271391/02/131392/03/08
64بررسی تاثیر آموزش شیردهی بر خودکارآمدی مادران.735خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/08/111391/02/131394/08/27
65بررسی وضعیت اقامه نماز (برپاداری نماز) در افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره و ترک اعتیاد آوای مهر و نجات شهر اراک در سال 91-92742خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/12/271391/02/261392/02/26
66مقایسه رشد و تکامل در کودکان مبتلا به Infrequent Voiding با کودکان سالم752خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/12/271391/03/221392/07/22
67تاثیر روی خوراکی بر درمان سنگ کلیه در کودکان769خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/04/261393/04/26
68بررسی اثر بخشی قطره بتامتازون در درمان هیپرتروفی آدنوئید767خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/03/101391/04/261392/09/26
69تاثیر درمان ترکیبی کلیستین در درمان بیماران مبتلا به عفونت های اسینتوباکتربومانی مقاوم به کارباپنم در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر اراک در سال 1391791دست اجراهمکار 1391/06/011394/05/02
70تاثیر مونته لوکاست در پیشگیری ازعفونت های تنفسی فوقانی کودکان796خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1391/06/041392/09/04
71مقایسه تاثیر درمان ترکیبی سفتازیدیم امیکاسین و منوتراپی با ایمی پنم بر درمان تب و نوتروپنی بیماران مبتلا به کانسر809خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1391/07/151393/01/15
72مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسن بر دیسانتری اطفال.831خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1391/09/021393/09/05
73تاثیر مکمل ویتامین E در درمان عفونت ادراری کودکان.846خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/09/301392/09/30
74بررسی تاثیر وضعیت ترندلنبرگ درساعت پایانی همودیالیز برروی وضعیت .همودینامیک بیماران همودیالیزی بیمارستان امام خمینی خمین857خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/10/131391/11/011393/02/31
75بررسی ارتباط میزان ید و سلنیوم ادراری در سه ماهه سوم بارداری با نتایج عملکرد تیروئید نوزادان در اراک1078دست اجراهمکار 1392/01/241392/05/24
76بررسی ارتباط بین تب و تشنج و اختلالات اسید و باز در کودکان 6 تا 60 ماهه مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 91 -92.884خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1392/02/081393/10/17
77تعیین ارتباط هوش اخلاقی و نگرش دستیاران تخصصی و کارورزان پزشکی نسبت به اخلاق حرفه ای.896خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/01/281392/02/231393/06/12
78بررسی اندازه های وزن، قد و دور سر در نوزادان متولد شده در مرکز طالقانی اراک از سال 1384 الی 1391895خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/01/281392/02/231392/09/13
79مقایسه هزینه و اثربخشی دو روش بازآموزی از طریق پیام کوتاه و سخنرانی.908خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/01/281392/03/251393/03/21
80مقایسه تاثیر بیهوشی کتامین با پنتوتال در حین الکتروشوک در بیماران افسرده اساسی مقاوم به درمان.905خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/02/181392/03/251393/12/20
81بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ی کنترل کیفیت خواب پیتزبورگ در بین شهروندان شهر اراک در سال 1392.918خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/03/081392/04/101393/07/02
82مقایسه شیوع اختلال پیش فعالی و کاهش توجه (ADHD) در کودکان مبتلا به سندرم تکرر ادرار روزانه (pollakiuria) با کودکان سالم مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 1392917خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/02/181392/04/161392/12/14
83مقایسه اثر درمانی تریامسینولون و بواسیزومب در ادم ماکولای مقاوم در بیماران مبتلا به دیابتیک رتینوپاتی.923خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/10/131392/04/231393/11/29
84تعیین تاثیر کلشی سین در پیشگیری از نشانگان پس از باز کردن پریکارد.925خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/02/291392/04/301393/06/30
85مقایسه شیوع اختلال پیش فعالی و کاهش توجه (ADHD) در کودکان مبتلا به ناکافی بودن دفعات ادرار کردن (inferquent voiding) با کودکان سالم مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 1392.937خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/04/191392/05/121393/05/15
86بررسی تاثیر هیدروکلروتیازید بر کودکان مبتلا به شب ادراری اولیه و هیپرکلسی اوری ایدیوپاتیک.1149خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/05/301393/08/07
87اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد اطفال بستری شده در بیمارستان امیرکبیر اراک 87-91945خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1392/06/131394/05/28
88بررسی مورفولوژی و ریخت شناسی شکاف استخوان ساکروم و اهمیت بالینی آن.1038خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1392/06/201392/06/201393/06/12
89بررسی اپیدمیولوژی یبوسیت عملکردی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک .1333خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/10/181392/10/181393/12/20
90تعیین تاثیر درمان با لیزر کم توان در بهبود شقاق حاد مقعد.1014خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/09/181392/11/051393/08/07
91بررسی ارتباط بین اختلال وسواسی جبری با مثانه ناپایدار (بیش فعال) کودکان.1023خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1392/10/181392/11/151393/07/02
92بررسی تاثیر قرصsilica Q10 بر ترمیم زخم ناشی از سزارین بیماران نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی.1032خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/11/271394/01/27
93بررسی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث در دانش آموزان شهرستان اراک در یک سال تحصیلی91-92 1245دست اجراهمکار 1392/12/211393/12/16
94بررسی موانع اجرایی استاندارد های آموزش بالینی( ژورنال کلاب، گراند راند ، راند اموزشی،گزارش صبحگاهی در گروه های آموزشی بالینی ماژور) دانشگاه علوم پزشکی اراک1068دست اجرااستاد مشاور 1392/12/211393/12/16
95بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگر رشته پزشکی در مقایسه با سایر دانشجویان .1067خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/12/211392/12/211394/04/03
96بررسی رابطه بین استعداد ابتلا به تشنجات ناشی از کیندلینگ شیمیایی با میزان یادگیری فضایی و همچنین جهت گردش فضایی در ماز آبی موریس در موش صحرایی نر و ماده.1048خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/12/211393/11/29
97فراوانی لیستریا مونوسایتوژنز و بررسی پراکندگی ژن های موثر بر بیماری زایی در خانم های با سقط و بدون سقط جنین در بیمارستان طالقانی اراک.1083خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1393/02/101394/09/25
98 ارائه روشهای مدل بندی چند متغیرهRoc Curve در تشخیص آپاندیسیت حاد با کمک متغیرهای مارکر های سلولی سطحی.1210خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/02/311394/05/28
99طراحی فرم کوتاه ابزار خودکارآمدی اختصاصی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد.1108خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/10/181393/04/211393/05/30
100بررسی میزان شیوع و علل نیدل استیک شدن در کارکنان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1392.1090خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1393/01/271393/04/211393/07/02
101بررسی تاثیر معنادرمانی در افزایش خود کار امدی پرهیز و افزایش رشد معنوی در افراد معتاد.1089خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1393/02/101393/04/211394/12/12
102مقایسه عوامل مستعدکننده بی حوصلگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و آزاد اسلامی اراک (دانشکده فنی- مهندسی) در سال تحصیلی 93-1392.1060خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/11/091393/04/211394/01/26
103تعیین ارتباط مدیریت دانش با هوش سازمانی در بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک .1066خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/10/181393/05/111394/01/26
104مقایسه افسردگی و تکانشگری در دانشجویان با و بدون گرایش به تجربه بی حوصلگی دانشگاه علوم پزشکی و آزاد اسلامی اراک (دانشکده فنی- مهندسی) در سال تحصیلی 93-1392.1099خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1393/02/311393/05/151394/04/31
105مقایسه سطح سرمی آهن، مس، روی و منیزیوم در مصرف کنندگان تریاک، هروئین و شیشه. 1127خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1393/05/221393/09/05
106 تحلیل پیوستگی ژنتیکی توسط روش CL_LR در مطالعه ی کوهورت قند و لیپید تهران.1132خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/06/041394/06/18
107بررسی شیوع انواع کاهش شنوایی در کودکان مورد بررسی در طرح سنجش پیش از دبستان شهرستان اراک در سال 1393( بررسی شیوع انواع کاهش شنوایی در کودکان مورد بررسی در طرح سنجش پیش از دبستان شهر اراک در سال1393 ).1147خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1393/04/181393/06/171394/06/18
108بررسی تأثیر ویتامین A در درمان هماچوری مداوم ایدیوپاتیک میکروسکوپی در کودکان 5تا12 ساله.1171خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1393/06/261394/11/14
109مقایسه سطح سرمی روی در کودکان مبتلا به سنگ کلیه و غیر مبتلا.1183خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/07/061394/12/12
110ارزیابی روش های مشارکت فعال در ارتقاء سطح یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک.1184خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1393/06/121393/07/151394/05/28
111بررسی تاثیر مکمل یاری سلنیوم بر روی حساسیت به انسولین، فاکتورهای التهابی، مالون دی آلدئید و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به دیابت بارداری1197خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/12/211393/08/011393/08/07
112تاثیر مراقبت پرستاری خانواده محور بر سطح اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه.1195خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1393/08/201394/12/12
113ارائه مدل متغیر پنهانی در تعیین اعتبار پیشگویی بیو مارکر های CA15-3,NSE در تشخیص بد خیمی افیوژن جنب 1193خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/08/211394/06/23
114بررسی مطابقت کار آزماییهای بالینی منتشر شده در مجلات علوم پزشکی ایران با الگویCONSORT در سال1393.2011خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/10/031394/09/28
115برآورد تابع بقاء تحت داده های سانسور شده فاصله ای و کاربرد آن در داده های پزشکی.1044خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1393/10/271394/09/25
116آزمونهای نیکویی برازش تحت داده های سانسور شده فاصله ای و کاربرد آن در داده های پزشکی1226خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/10/271394/06/01
117طراحی کیت Taq Man Multiplex Realtime-PCR جهت تشخیص باکتری های کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم2071خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/11/281395/11/18
118بررسی تاثیر کاربرد ملاتونین - ویتامین E بر روی EEG و کیفیت خواب پرستاران شیفت در گردش بیمارستان ولی عصر (عج) اراک2096خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/12/181394/12/13
119ارائه مدل رگرسیون بیزی پروبیت جهت شناسایی ژنهای موثر در سرطان پروستات با استفاده از داده های بیان ژن2008خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/02/141394/06/01
120برازش مدل شفایافته با توزیع هندسی متغیر پنهان و کاربرد آن در داده های سرطان2159خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/02/141394/08/09
121بررسی اثر داروی آملودیپین درکاهش بار آهن بیماران تالاسمی ماژور 2182خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/04/011395/12/17
122بررسی منحنی رشد کودکان زیر 2 سال محدوده شمال شهر تهران و مقایسه آن با استاندارد nchs2239خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1394/04/211394/11/18
123بررسی عوامل خطر پیش از تولد بیماری کلیه پلی کیستیک اتوزومال مغلوب در کودکان.2233خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1394/04/031394/04/211395/02/01
124بررسی عوامل خطر پیش از تولد بیماری کلیه پلی کیستیک دیسپلاستیک در کودکان.2234خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1394/04/031394/04/211395/02/01
125بررسی اپیدمیولوژی ریفلاکس ادرار از مثانه به حالب.2236خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1394/04/031394/04/241394/12/12
126بررسی مقایسه ای فشار خون در کودکان مبتلا به آسم و کودکان سالم.2235خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1394/04/031394/04/241395/04/23
127ارتباط بین شدت هیدرونفروز دوره جنینی با یافته های سونوگرافی، سیستویورتروگرام ادراری و اسکن کلیه بعد از تولد2267خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/05/261395/10/14
128بررسی اثر سدیم والپروات بر تکرر ادرار و شب‌اداری در کودکان صرعی2263دست اجرااستاد مشاور 1394/05/271395/05/22
129مقایسه عوامل خطرساز بروز تشنج ناشی از واکسیناسیون و تب و تشنج بدون واکسیناسیون در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک.2085خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/05/271394/12/24
130بررسی اثرات ضد سرطانی آب سنگین در شرایط Invivo و Invitro2322دست اجرامجری 1394/06/181395/09/12
131 بررسی تاثیر انگیزه درونی و بیرونی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی اراک و تغییرات آن در طول تحصیل2330دست اجراهمکار 1394/06/191395/08/13
132بررسی ریسک فاکتورهای پیش از تولد هیدرونفروز جنینی در کودکان.2292خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1394/05/281394/06/231395/05/20
133بررسی خطر منتسب عوامل خطر سرطان کولورکتال: مطالعه آنالیز.2303خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1394/05/281394/07/251395/03/19
134بررسی تاثیر عوامل تغذیه ای در ایجاد سنگ کلیه درکودکان. 2006خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/09/091395/02/01
135بررسی عوامل اپیدمیولوژیک ارتباط فاکتورهای مستعد کننده ی آسم در دوران پیش از تولد.2389خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1394/08/271394/09/291395/04/23
136اولویت بندی عوامل خطر عمده سرطان تیروئید: مطالعه فراتحلیل.2385خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1394/08/271394/10/191395/07/14
137بررسی و اولویت بندی عوامل موثر روی میزان بقای سرطان پستان: مطالعه فراتحلیل2414دست اجرامجری 1394/10/191395/04/17
138بررسی ارتباط بین بیماری کلیه مولتی کیستیک دیسپلاستیک در کودکان و عوامل اپیدمیولوژیک.2388خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1394/08/271394/10/201395/02/01
139بررسی ارتباط بین بیماری کلیه پلی کیستیک اتوزومال مغلوب در کودکان و عوامل اپیدمیولوژیک.2387خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1394/10/201395/02/01
140بررسی عوامل خطر قبل از تولد در کودکان مبتلا به مثانه نوروژنیک .2341خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1394/11/171395/02/29
141 بررسی همبستگی سطح آهن قلب وکبد قابل اندازه گیری با T2*MRI و سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران تالاسمی ماژور2428خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1394/10/231394/11/281396/07/23
142بررسی میزان شیوع و علل پره اکلامپسی در ایران:مطالعه مرور سیستماتیک ومتاانالیز2538خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1395/02/011395/02/261395/10/08
143بررسی ارتباط بین غلظت مس و جیوه در سبب شناسی و درمان افراد مبتلا به اوتیسم : مرور سیستماتیک و متاآنالیز.2539خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1395/02/011395/02/261395/10/08
144بررسی شیوع اختلال دیسمنوره در زنان ایرانی: به روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز2540خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1395/02/011395/02/261395/10/08
145بررسی میزان شیوع پورفیروموناس ژینژیوالیس در بیماریهای دهانی : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز .2541خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1395/02/011395/02/261395/10/08
146بررسی میزان شیوع سزارین و علل آن در ایران: مطالعه متاآنالیز.2542خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1395/02/011395/02/261395/10/08
147بررسی مدل مکانی سرطان معده در شهر اراک در سال های 93-1388: داده های ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت.2705دست اجرامجری1395/08/051395/11/041397/08/23
148تعیین جنسیت جنین در سه ماهه اول بارداری با استفاده از اندازه گیری سونوگرافیک فاصله آنوژنیتال.2751دست اجرامجری اصلی 1395/10/081395/11/061396/09/20
149بررسی بقای بیماران و تعیین عوامل خطر در کودکان مبتلا به سرطان خون.706خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1396/02/201396/04/191396/11/16
150طراحی و روانسنجی ابزار صلاحیت آموزشی مربیان بالینی پرستاری2814دست اجرامجری1396/05/041396/05/231397/12/23
151بررسی مناسبت استفاده از میانگین و میانه جهت ارزیابی وضعیت تجویز تعداد اقلام دارویی2914دست اجرامجری1396/09/011396/09/121396/03/12

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1اثر درمانی کلشی سین و لامیوودین در مقایسه با لامیوودین و پلاسبو در بهبود بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B1288سایر
2تأثیر اتانول بر میزان رشد و تکوین جنین های دو سلولی متوقف شده موش1466iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
3Assessment of aflatoxin M1 levels in pasteurised milk, raw milk, and cheese in Arak, Iran2089ISIToxin Reviews1394مجلات خارجی0.647
4ارزیابی شیوع درک غلط مفاهیم احتمال در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک1994iscاپیدمیولوژی ایران مجلات داخلی
5.Helicobacter pylori Seropositivity in Children With Asthma2129scopusArchives of Pediatric Infectious Diseases1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
6Comparison of parents stress management and child behavior problem in children with and without CKD2368ISIPediatr Nephrol1392مجلات خارجی
7Cultural Adaptation and Phsychomertic Testing Of the Short Form of Iranian Childbirth Self Efficacy Inventory2421ISIIranian Red Crescent Medical Journal مجلات داخلی0.333
8Is CD19 an Immunological Diagnostic Marker for Acute Appendicitis?3015ISIIRANIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY1392مجلات داخلی0.649
9بررسی عیوب انکساری، ضخامت و انحنای قرنیه در دانشجویان شهر اراک2398iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
10A comparative study of nutritional status and foodstuffs in adolescent girls in iran3026PubMed.Annals of medical and health sciences research1392مجلات خارجی
11.Model determination of delayed causes of analgesics prescription in the emergency ward in arak, iran3042PubMed.The Korean journal of pain1393مجلات خارجی0.0
12شیوع کمبود گلوکز - شش- فسفات دهیدروناژ در نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان های شهرستان اراک (1380-81)1336iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
13ارتباط بین عزت نفس و شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک2667iscمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی مجلات داخلی
14Correlation of Sacral Ratio and Reflux-Related Renal Injury in Children with Vesicoureteral reflux with and without Nephropathy2530iscJournal of Pediatric Nephrology1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
15Prevalence of Obsessive-Compulsive Disorder in Pediatric and adolescent Patients with Chronic Kidney Disease2529iscJournal of Pediatric Nephrology1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
16بررسی فاکتور های اپیدمیولوژی پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ولیعصر (عج) اراک، تابستان 13912575iscمجله بیماری های عفونی و گرمسیری مجلات داخلی
17فاکتورهای اپیدمیولوژی پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ولیعصر (عج) اراک، تابستان 13912527iscفصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری مجلات داخلی
18Mean Platelet Volume: A Useful Marker in Reflux Nephropathy2704iscJournal of Pediatric Nephrology1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
19بررسی فاکتورهای موثر در میزان رشد و تکامل در کودکان و شیر خواران مبتلا به برگشت ادراری از مثانه به حالب2721Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مجلات داخلی
20شیوع اختلال وسواس جبری در کودکان مبتلا به اختلال تکرر ادرار بدون بی اختیاری (پولاکیوری)2712iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1393مجلات داخلی0.0
21فراوانی و الگوی مقاومت دارویی استریتوکوک B در زنان باردار(استان مرکزی)2524iscمجله علوم آزمایشگاهی1393مجلات داخلی0.0
22Congenital anomalies of kidney and upper urinary tract in children with congenital hypothyroidism; a case-control study2753PubMed.Journal of renal injury prevention1394مجلات داخلی0.0
23.Attention deficit hyperactivity disorder in children with early stages of chronic kidney disease3081PubMed.Medical Journal of The Islamic Republic of Iran1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
24.Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children Undergoing Peritoneal Dialysis2838PubMed.Nephro-Urology Monthly1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
25Is Attention deficit hyperactivity disorder more prevalent in children with functional constipation?2834copernicusScholars Journal of Applied Medical Sciences1393مجلات خارجی
26Cooperative working towards family-centred health education in acute care: Improvement in client satisfaction2466ISIHealth Education Journal1392مجلات خارجی0.821
27Cultural Adaptation and Psychometric Testing of the Short Form of Iranian Childbirth Self Efficacy Inventory3003ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1392مجلات خارجی0.533
28مقایسه اثر دوکسپین و سیتیریزین بر رینیت آلرژیک2830iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
29Correlation of sacral ratio and reflux-Related renal injury in children with Vesicoureteral reflux with and without nephropathy2517iscJournal of Pediatric Nephrology1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
30Emotional Disorders in Children with Monosymptomatic Primary Nocturnal Enuresis2518iscjournal of Pediatric Nephrology1393مجلات خارجی0.0
31Effect of movement and developmental factors in growth and evolution in children with vesicoureteral reflux2964PubMed.Journal of renal injury prevention1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
32..Vitamin E as adjuvant treatment for urinary tract infection in girls with acute pyelonephritis2853ISIIranian Journal of Kidney Diseases1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.917
33Is Attention deficit hyperactivity disorder more prevalent in children with functional constipation?2802copernicusscholars journal of applied medical sciences1393مجلات خارجی
34INTRAVENOUS PYRIDOXINE: IS IT EFFECTIVE IN CONTROL OF VOMITING DUE TO GASTROENTERITIS IN CHILDREN?2841Chemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393مجلات خارجی
35The relationship between iron deficiency anemia and simple febrile convulsion in children.2620PubMed.Journal of Pediatric Neurosciences1393مجلات خارجی0.0
36The Association Between Hyponatremia and Reflux- Related Renal Injury in Acute Pyelonephritis2928iscJournal of Pediatric Nephrology1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
37Mean Platelet Volume as a Predictive Marker for Poor Prognosis of Acute Renal Failure in children2927iscJournal of Pediatric Nephrology1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
38تعیین ارتباط هوش هیجانی با سبک یادگیری دانشجویان رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اراک2875iscدوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل1394مجلات داخلی0.0
39.Therapeutic Efficacy of Hydrochlorothiazide in Primary Monosymptomatic Nocturnal Enuresis in Boys With Idiopathic Hypercalciuria2968PubMed.Nephro-Urology Monthly1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
40پژوهشی در پایبندی و نحوه ی انجام فریضه ی نماز در معتادان مراجعه کننده به مرکز های ترک اعتیاد نجات و آوای مهر اراک2980ایندکس نشدهپژوهش در دین و سلامت1394مجلات داخلی0.0
41Emotional Disorders in Children with Monosymptomatic Primary Nocturnal Enuresis3114iscJOURNAL OF PEDIATRIC NEPHROLOGY1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
42مقایسه ارتباط بین اختلال بیش فعالی و کاهش تمرکز در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به تشنج ساده تبی مراجعه کننده به بیمارستان امیر کبیر بین سالهای 1391-13903126سایرInternational Jounal of Applied Behavioral Science (IJABS)1394کنگره خارج از کشور0.0
43The prevalence of hypercalciuria in girl kids with over active bladder3129PubMed.Journal of renal injury prevention1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
44Emotional Disorders in Pediatric Renal Transplant Recipients: A Comparative Study3103iscJournal of Pediatric Nephrology1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
45Prenatal Risk Factors for Infantile Reflux Nephropathy3112iscJournal of pediatric nephrology1394مجلات داخلی0.0
46The Relationship Between Iron Deficiency Anemia and Reflux-Related Renal Injury in Infant and Children3113iscJournal of pediatric nephrology1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
47.The correlation between attention deficit hyperactivity disorder and steroid-dependent nephrotic syndrome3141PubMed.Saudi journal of kidney diseases and transplantation : an official publication of the Saudi Center for Organ Transplantation, Saudi Arabia.1394مجلات خارجی0.0
48آموزش مراقبت های مذهبی بیماران، نیاز فراموش شده در آموزش پزشکی3243iscدو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1394مجلات داخلی0.0
49.Attention deficit hyperactivity disorder in children with primary monosymptomatic nocturnal enuresis: A case-control study3251PubMed.Saudi journal of kidney diseases and transplantation : an official publication of the Saudi Center for Organ Transplantation, Saudi Arabia.1394مجلات خارجی0.0
50بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز در زنان باردار در اراک3260iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
51رابطه بین رضایت شغلی، اضطراب مرگ وکیفیت خواب پرستاران در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک3314iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
52Hypercalciuria Incidence in Children, Central Province, Iran3349ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
53Prediction of seizure incidence probability in PTZ model of kindling through spatial learning ability in male and female rats3397ISIPhysiology and Behavior1395مجلات خارجی2.461
54Oral Zinc Sulfate as Adjuvant Treatment in Children With Nephrolithiasis: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial3429ISIIranian Journal of Pediatrics1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.521
55مقایسه عوامل پیش بینی کننده بی حوصلگی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد اسلامی اراک3447iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1395مجلات داخلی0.0
56The Relationship Between Child Anxiety Related Disorders and Primary Nocturnal Enuresis3449PubMed.Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
57Identification of Genes Involved in Prostate Cancer Based Gene Expression Profiles3459ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
58The effect of short-term workshop on improving clinical reasoning skill of medical students3480PubMed.Medical Journal of The Islamic Republic of Iran1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
59Relation between third trimester urinary iodine concentrations and newborn thyrotrophic hormone3503iscArchives of Medical Laboratory Sciences1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
60بررسی کیفیت زندگی (بعد روانشناختی) پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 13823517iscاصول بهداشت روانی1383مجلات داخلی0.0
61The Mean Platelet Volume in children with Pyelonephritis3547iscJournal of Pediatric Nephrology1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
62The Relationship between Blood Biomarkers Level and the Prognosis of Nephrotic Syndrome in the Children3555ISIInternational Journal of Pediatrics1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
63اثر مداخله بالینی خانواده محور بر اضطراب اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه3556Chemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (گلستان)1395مجلات داخلی0.0
64تحلیل آماری زمان خرابی دندان پیش آسیاب به روش آزمون نیکویی برازش داده های سانسور شده فاصلهای3559iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1395مجلات داخلی0.0
65تحلیل آماری زمان خرابی دندان پیش آسیاب به روش آزمون نیکویی برازش داده‌های سانسور شده فاصله‌ای3580iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1395مجلات داخلی0.0
66تأثیر پیاده‌روی خانگی بر سطوح عملکرد قلبی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی3592iscمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان1395مجلات داخلی0.0
67Attention-deficit/hyperactivity disorder in children with overactive bladder; a case-control study3605PubMed.Journal of renal injury prevention1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
68.Cooperative working towards family-centred health education in acute care: Improvement in client satisfaction3698ISIHealth Education Journal1392مجلات خارجی0.688
69Development of an arCagA Antigen-Based Assay for the Detection of Helicobacter pylori in Stool Specimens3762ISIJundishapur Journal of Microbiology1395مجلات داخلی0.655
70Prevalence of Helicobacter pylori Infection in Arak,Iran during 20113448scopusGovaresh1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
71تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال بیمارستان طالقانی تهران با استفاده از مدل شفا یافته ناآمیخته3777iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1395مجلات داخلی0.0
72پیش بینی بیوانفورماتیکی miRNA‌های هدف گیرنده ژن‌های HBx و NOTCH1 در هپاتوسلولار کارسینوما ناشی از هپاتیت Bمزمن3723iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1395مجلات داخلی0.0
73Multicystic dysplastic kidney and related epidemiologic factors4060PubMed.Journal of Renal Injury Prevention1396مجلات داخلی
74Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease and Epidemiologic Factors4074scopusJournal of Comprehensive Pediatrics1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
75Attributable risk fraction of four lifestyle risk factors of thyroid cancer: a meta-analysis4085ISIJournal of Public Health1396مجلات خارجی1.67
76Development and validation of a short form of the self-efficacy measurement tool for Iranian patients with myocardial infarction4089EmbaseJournal of Research & Health1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
77prevalence of obsessive-compulsive disorder in pediatric and adolescent patients with chronic kidney disease4104ISIIranian Journal of Kidney Diseases1396مجلات داخلی0.92
78Comparison of Development Indicators, According to Ages and Stages Questionnaires in Children with Pollakiuria Compared to Healthy Children4112scopusNephro-Urology Monthly1396مجلات داخلی
79بررسی میزان شیوع پورفیروموناس ژینژیوالیس در بیماریهای دهانی : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز4149PubMed.Medical Journal of The Islamic Republic of Iran1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
80ریسک فاکتورهای قبل از تولد مثانه نوروژنیک4153scopusJournal of Comprehensive Pediatrics1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
81Serum zinc levels in children with and without nephrolithiasis4155scopusCurrent Pediatric Research1396مجلات خارجی
82Therapeutic Efficacy of Hydrochlorothiazide in the Primary Monosymptomatic Nocturnal Enuresis of Children4158scopusNephro-Urology Monthly1396مجلات داخلی
83Congenital urogenital abnormalities in children with congenital hypothyroidism4186PubMed.Medical Journal of The Islamic Republic of Iran1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
84Pollakiuria and its relationship with obsessive compulsive disorder4256ISIJournal of Renal Injury Prevention1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
85Evaluation of Nutritional Factors in Kidney Stones Formation in Children4336ISIIranian Journal of Pediatrics1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.902
86Etiology of Hydronephrosis in Neonates4337scopusNephro-Urology Monthly1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
87تاثیر آموزش مهارت زندگی بر روی کیفیت زندگی زنان یائسه4343iscمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان1394مجلات داخلی
88بررسی عوامل مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان سینه بر اساس مخاطرات رقابت‎جو4378scopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان1397مجلات داخلی
89مدل‌بندی چند متغیره Roc Curve در تشخیص ناهنجاری‌های جنین با کمک مارکرهای مورد سنجش درغربال‌گری سندرم‌داون در سه ماهه اول و دوم بارداری4379iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1397مجلات داخلی
90تعیین ارتباط بین فشار خون سیستولیک و سکته قلبی در بیماران دیابت نوع دو با استفاده از قوانین انجمنی4380iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1396مجلات داخلی
91Prevalence, causes, and complications of cesarean delivery in Iran: A systematic review and meta-analysis4381ISIIranian Journal of Reproductive Medicine1397مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
92بررسی میزان شیوع باکتریAnaerobic به عنوان مهمترین عامل بیماری های دهان و دندان: مطالعه مرور سیستماتیک و متا آنالیز4389PubMed.J Dent Shiraz Univ Med Sci1397مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
93مقایسه مدلهای بقا در خصوص عوامل موثر بر سزطان معده4392PubMed.Asian Pacific Journal of Cancer Prevention1397مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
94Effects of a theory-driven educational package and social support on durability of cigarette smoking cessation behavior: A community-based program.4395PubMed.Electronic Physician1396مجلات خارجی
95تجزیه و تحلیل داده‌های سانسورشده فاصله ای با استفاده از تکنیک جانهی تصادفی4624iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1397مجلات داخلی
96Non-Parametric Methods in Genetic Linkage Analysis3091scopusژنتیک در هزاره سوم1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
97Model determination of delayed causes of analgesics prescription in the emergency ward in Arak, Iran3887 Korean Journal of Pain
98Comparison of ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) prevalence between female and male students of primary schools in Arak city in academic year of 2009-20103650 Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
99Evaluation of liver volume and its megakaryocyte's population in NMRI mice fetus exposed to electromagnetic field3936 Iranian Red Crescent Medical Journal
100Prevalence of low birth weight and obesity in Central Iran3703 Early Child Development and Care
101مقایسه عملکرد کلی والدین و مشکلات رفتاری در کودکان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال شب ادراری اولیه2681iscمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین1393مجلات داخلی
102بررسی شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن در جانبازان جسمی شهرستان اراک .1053سایر مجلات داخلی
103بررسی شیوع G6PD در نوزادان زنده متولد شده شهرستان اراک1337iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
104تهیه و تعیین اعتبار و پایایی ابزار ارزشیابی مربیان بالینی پرستاری و مامایی .1052سایر مجلات داخلی
105بررسی فراوانی نارسائی حاد کلیه در بیماران بستری شده در بخش اورژانس جراحی بیمارستان ولی عصر (عج) اراک .995سایر مجلات داخلی
106شیوع سرطانهای رایج در استان مرکزی در سالهای 1382 - 1381 و توزیع آنها بر اساس برخی عوامل اپیدمیولوژیک توصیفی.976سایر مجلات داخلی
107اوانی موراکساکاتارالیس (Moraxella Catarrhalis) و ریسک فاکتورهای ابتلاء به آن در بیماران مبتلا به عفونتهای تنفسی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر و امیرکبیر اراک972سایر مجلات داخلی
108فراوانی موراکسلاکاتارالیس (Moraxella catarrhalis) و ریسک فاکتورهای ابتلاء به آن در بیمارن مبتلا به عفونتهای تنفسی مراجعه کننده به بیمارستانهای ولیعصر و امیرکبیر.1063سایر مجلات داخلی
109بررسی سن یائسگی طبیعی و عوامل موثر بر آن در شهر اراک در سال 13851402iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
110Length of hospital stay at Arak (Central Iran) maternity clinics using proposed zero-inflated negative binomial modeling3807 Pakistan Journal of Biological Sciences1386
111بررسی اپیدمیولوژیک اقدام کنندگان به خودکشی ارجاع شده به بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از سال 1384الی 1386.1456scopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران. مجلات داخلی
112مدل بندی درصد اشتغال تخت های بیمارستانی شهر شیراز1446iscمجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین . مجلات داخلی
113Association of uric acid and C-reactive protein with severity of preeclampsia in Iranian women3950 Journal of Medical Sciences1387
114تیتر آنتی بادِ علیه هرپس ویروس انسانی تیپ - 6 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان مرکزی1517iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1388مجلات داخلی
115نتایج 6 ساله ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اراک1543iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
116نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص علل تمایل آن ها به استفاده از جزوات درسی به جای کتب مرجع 13871541iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
117مقایسه سطح سرمی تستوسترون آزاد در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان باردار با فشار خون نرمال در شهر اراک1499iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
118Obsessive Compulsive Inventory-Child Version (OCV-CI) to Evaluate Obsessive Compulsive Disorder in Children With Early Stages of Chronic Kidney Disease: A Case Control Study1268PubMed.Nephro-Urology Monthly1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
119بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در مورد علل تمایل آنها نسبت به مطالعه جزوات درسی به جای کتب مرجع.818سایر مجلات داخلی
120بررسی روند شیوع هپاتیت HIV و C,B بر اساس خصوصیات دموگرامیک اهداکنندگان خون اراک طی سال های 1383 الی 1386.820سایر مجلات داخلی
121بررسی میزان رضایت دانشجویان از برگزاری کلاسهای Rapid review جهت امتحان پیش کارورزی.822سایر مجلات داخلی
122بررسی وضعیت فشار خون در زنان یائسه شهر اراک در سال 1385.817سایر مجلات داخلی
123آیا نمره ارزشیابی اساتید در دانشجویان از قبل معین شده است؟.819سایر مجلات داخلی
124آیا نمره ارزشیابی اساتید با تعداد دانشجویان کلاس و ترم تحصیلی آنها ارتباط دارد؟821سایر مجلات داخلی
125ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه تحلیل محتوای آشکار رؤیای دانشجویان دانشگاه اراک (MDQ.AU)920iscفصلنامه مطالعات بالینی روانشناسی1394مجلات داخلی0.0
126عوامل موثر بر نگارش مقالات فارسی و لاتین از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1387.1269سایر کنگره داخل کشور
127مقایسه مشخصات دموگرافیک بیماران مبتلا به کانسر پروستات پیشرفته تحت درمان ارکیکتومی جراحی و مدیکال (هورمون تراپی).1272سایر کنگره داخل کشور
128علل و مدت بستری بیماران و میزان مرگ ومیر در بخش های مراقبت ویژه در استان مرکزی1597iscمجله پرستاری مراقبت ویژه . مجلات داخلی
129رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بیمارستانهای شهر اراک 1388.1584iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
130کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی کارکنان ستاد و بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی اراک 1387.1583iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
131Correlation of HbA1c and Major Depressive Disorder in Type 2 Diabetic Patients1551isciranian Journal of Diabetes and Obesity مجلات داخلی
132تاثیر بکارگیری مدل مراقبتی ' حساس سازی بستر مجدد' بر کنترل عوارض بیماری نارسایی احتقانی قلب بیماران بستری در مراکز قلب و عروق تهران 13881609Chemical Abstractمجله علوم پزشکی رازی مجلات داخلی
133تععین ارزش تشخیصی سونوگرافی و کلانژیو پانکراتوگراقی مغناطیستی تشدید یافته (MRCP) در بررسی سنگ کیسه صفرا و مجرای مشترک صفراوی نسبت به جراحی.1297isc کنگره داخل کشور
134ارتباط پپتید 34-1مرتبط با هورمون پاراتیروئید با شروع زایمان.1574iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1389مجلات داخلی
135Fasting Hyperglycemia and Insulin Resistance in Colorectal Adenomatous Polyps1961iscIranian journal of diabetes and obesity مجلات داخلی
136Insulin-like growth factor-1 and zinc status of goitrous primary-school children in Arak, Islamic Republic of Iran1962ISIEastern Mediterranean Health Journal مجلات خارجی
137ارتباط جنسیت جنین با عوارض حین زایمان و سزارین ناشی از آن در بیمارستان طالقانی شهر اراک در سال 13881798iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
138مقایسه شیوع اختلال ADHD(نقص توجه، بیش فعالی - تکانشگری، ترکیبی)در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی ناحیه یک شهرستان اراک در سال تحصیلی 89-1787scopusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مجلات داخلی
139تاثیر حرکات ساده ورزشی و وضعیت صحیح انجام کارهای روزانه بر متغیرهای موثر بر کمردرد در دوران بارداری1699scopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران مجلات داخلی
140میزان شیوع درک غلط دانشجویان از مفاهیم فیزیولوژی قلب و گردش خون و نقش گذراندن این دروس در کاهش آن1845iscمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1390مجلات داخلی
141مقایسه سلامت عمومی زنان بارور و نابارور شهر اراک در سال 13891906iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
142تعیین فراوانی عفونت های قارچی و شبه قارچی سطحی جلدی در بیماران مشکوک مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اراک1676iscمجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران1390مجلات داخلی0.0
143اثرات مصرف اپیوم در کنترل دیابت تیپ 21680iscIRNIAN JOURNAL OF Diabetes and obesity مجلات داخلی
144نیازسنجی بعد حقوقی مراقبت های مذهبی از بیماران بستری در بیمارستان های شهر اراک سال 13891782iscمجله علمی پزشکی قانونی مجلات داخلی
145تعیین شیوع و نقطه‏ برش کمبود ویتامین D در دانش‏آموزان مدارس راهنمایی اراک 13881836iscمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مجلات داخلی
146بررسی رضایت شغلی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 13881686iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
147ارتباط بین غلظت آلاینده های استنشاقی دی اکسید نیتروژن ، دی اکسید گوگرد ، منواکسید کربن و عملکرد ریوی1683Chemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مجلات داخلی
148بررسی ارتباط نشانگان پای بیقرار با میزان قند خون قبل از خواب در بیماران دیابتی1630iscمجله دیابت و لیپید ایران مجلات داخلی
149بررسی رابطه عملکرد خانواده و نگرش دینی پرسنل صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 901867iscطب و تزکیه مجلات داخلی
150مقایسه‌ی اثر بخشی رژیم ترکیبی سیپروفلوکساسین و داکسی سیکلین با ریفامپین و داکسی سیکلین در بیماران مبتلا به بروسلوز2054scopusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. مجلات داخلی
151مقایسه اثر ویتامین B6 و ریشه تازه زنجبیل بر تهوع و استفراغ دوران بارداری1940scopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility مجلات داخلی
152prevalence of prolonged QTC interval in ECG of 1-12 years old seizure patients2003PubMed.Nigerj j paed مجلات خارجی
153بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری از پوسیدگی دندان2142iscمجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان1391مجلات خارجی
154تاثیر سیکل قاعدگی بر پارامترهای التهابی در آپاندیسیت حاد.1996iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
155طراحی و روان سنجی ابزار مراقبت های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی.2115iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
156مقایسه اثربخشی دو هفته ای و سه هفته ای درمان با پردنیزولون در بیماران پورپورای ایمنی ترومبوسیتوپنیک2156iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
157بررسی شادکامی، سلامت روانی و ارتباط بین آنها در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال.13892032iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
158مقایسه میزان مصرف دارو در کادر پزشکی و حرفه غیر پزشکی.2009iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1391مجلات داخلی
159بررسی نیاز مراقبت های مذهبی بیماران بستری در بیمارستان.1958iscطب و تزکیه. مجلات داخلی
160مقایسه اثر ویتامین B6 و ریشه تازه زنجبیل بر تهوع و استفراغ دوران بارداری.1956scopusمجله زنان و مامایی نازایی. مجلات داخلی
161prevalence and cut- off point of vitamin D deficiency among sacondary students of arak iran in 20102062PubMed.Indian journal of endocrinology and metabolism مجلات خارجی
162The Diagnostic Value of Surface Markers in Acute Appendicitis; A Diagnostic Accuracy Study2124PubMed.Bulletin of Emergency and Trauma1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
163مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی و ماساژ استروک بر شاخص های فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به سکته قلبی2205iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی
164مقایسه اثر پودر و ریشه تازه زنجبیل بر تهوع و استفراغ بارداری2204iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی
165Cytokine Profiles in Long-Term Smokers of Opium (Taryak)2281ISI2013 American Society of Addiction Medicine مجلات خارجی1.951
166Serum markers of inflammation and oxidative stress in chronic opium(Taryak) smokers2325ISIImmunology Letters مجلات خارجی2.337
167بررسی اثربخشی قطره بتامتازون در درمان هیپرتروفی آدنوئید در کودکان2391iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
168Parents Function and Behavioral Disorders in Children with and without Diurnal Voiding Dysfunction: A Comparative Study2360Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1393مجلات داخلی
169بررسی تاثیر پیریدوکسین وریدی در کنترل استفراغ ناشی از گاستروآنتریت در کودکان 6 ماه تا 12 سال2387iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مجلات داخلی
170فراوانی آزمایشهای پاراکلینیک غیر طبیعی در نوزادان تب دار بستری در بخش نوزادان بیمارستان امیرکبیر 13892321iscمجله علوم آزمایشگاهی، دوره هفتم(شماره 2) تابستان مجلات داخلی
171Impact of glibenclamide versus Insulin on neurological and functional outcomes of hemorrhagic stroke in diabetic patients2278ISINeurology Asia مجلات خارجی0.162
172رابطه رضایت از رشته تحصیلی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک2361iscمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی مجلات داخلی
173طراحی ابزار مقیاس باورهای خود کارآمدی اختصاصی در بیماران مبتلا به سکته قلبی2366scopusمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه مجلات داخلی
174Oral health during pregnancy: A study from women with pregnancy2243PubMed.Dental Research Journal مجلات داخلی
175بررسی اثر آلندرونیت در پیشگیری از استئوپنی ناشی از درمان با کورتیکواستروئید در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد و لنفوم غیر هوچکین2316iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
176Cardiovascular physiology misconceptions and the potential of cardiovascular physiology teaching to alleviate these2282ISIMedical Teacher1392مجلات خارجی1.2
177ارزیابی توان زیستی و آپوپتوزیس در اسپرمهای انسان تیمار شده با سدیم آرسنیت2502iscمجله سلول و بافت1392مجلات داخلی
178ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در جمعیت عمومی شهر قم با استفاده از نسخه دوم پرسش‎نامه SF-362461iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
179The effect of educational program on increasing oral health behavior among pregnant women: Applying Health Belief Model2429copernicusHealth Education & Health Promotion (HEHP) مجلات داخلی
180ارتباط کم خونی فقر آهن و تب و تشنج ساده در کودکان2304scopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مجلات داخلی
181بررسی پایایی و اعتبار مقیاس اضطراب بک در دانشجویان2577iscمجله اندیشه و رفتار مجلات داخلی
182مقایسه بار ویروس سیتومگال انسانی در نمونه‌های خون تام و پلاسما بیماران دریافت کننده پیوند2580iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1393مجلات داخلی0.0
183.Serum Zinc, Copper, Iron, and Magnesium Levels in Iranian Drug Users: A Case Control Study2929ISIJournal of Addiction Medicine1394مجلات خارجی1.756
184نقش پروبیوتیک در پیشگیری از ابتلا به پنومونی ناشی از ونتیلاتور3750scopusکومش1395مجلات داخلی0.0
185فراوانی و ریسک فاکتورهای (Moraxella catarrhalis) موراکسلا کاتارالیس ابتلاء به آن در بیماران مبتلا به عفونتهای تنفسی مراجعه کننده به بیمارستانهای ولیعصر و امیرکبیر اراک1359iscنشریه یافته مجلات داخلی
186Association of unic acid and creactive protein with severity of preeclampsia in iranian woman1411سایرj.med.sci مجلات داخلی
187Prevalence of low brith weight and obesity in Central Iran1421سایرEarly Child Development and Care مجلات خارجی
188Evaluation of liver volume and its mega karyocyte's population in NMRI mice fetus exposed to electromagnetic field1490ISIIranian Red Crescent Medical Journal مجلات خارجی0.504
189A clinical-controlled trial compared carom caraway (black cumin, Niggella sativa) and metoclopramide in functional dyspepsia1646iscInternational Journal of Medicine and Medical Sciences مجلات خارجی
190Evaluation of viral antibodies in Iranian multiple sclerosis patients1799ISINeurosciences1390مجلات خارجی0.708
191Opium Consumption Challenge and Diabetes Mellitus Control1631iscIRANIAN JOURNAL OF DIABETES AND OBESITY, مجلات داخلی
192UV-B assisted gross examination of heart an easy and inexpensive method for post mortem pathologic diagnosis of MI2092scopusIndian Journal of Forensic Medicine and Toxicology مجلات خارجی
193The relation between Hyperlipidemia amd Body Mass Index(BMI) in male students of arak medical science university1930ایندکس نشدهINNOVA SCIENCIS مجلات خارجی
194The Effect of Oral Melissa officinalis on Serum Oxidative Stress and Second Degree Burn Wounds Healing2706PubMed.Health (Irvine Calif)1393مجلات خارجی0.0
195Cooperative working toward family centered health education in acute care : Improvement in client satisfaction2144ISIHealth Education Journal (HEJ مجلات خارجی0.6

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1مطالعه کارآزمایی بالینی جهت بررسی تاثیر درمان کمکی با ویتامین E در عفونت مجاری ادراری در کودکان مبتلا به پیلونفریت حاد7 سخنرانی
2بررسی تاثیر درمانی با هیدروکلروتیازید در درمان کودکان مبتلا به بی اختیاری اولیه ادرار در شب704
3اختلال وسواسی-جبری در کودکان با بیماری مزمن کلیوی268 پوستر
4درمان کمکی با سولفات روی در درمان کودکان مبتلا به نفرولیتیازیس287شانزدهمین کنگره سالانه ملی و ششمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشورزنجانسخنرانی1394
5پیچیدگی آوایی و لکنت در زبان فارسی3160سیزدهمین همایش ملی گفتار درمانیتهرانپوستر1394
6comparison of relation between ADHD in children with ana without simple febrile seizure admitted to Arak-Iran Amir Kabir hospital during 2010-20113169هفتمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان تهران 1394
7vitamin A in idiopathic microscopic hematuria3622کنگره بیومدیکالهلندسخنرانی1395
8Prevalence of Obsessive-Compulsive Disorder in Pediatric and Adolescent Patients with Chronic Kidney Disease4019شانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی و دیالیزشیرازپوستر1396
9The Mean Platelet Volume in Children with Pyelonephritis4020شانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی و دیالیزشیرازپوستر1396
10بررسی روشهای آماری به کار برده شده در مقالات منتشر شده علوم پزشکی داخل کشور 367نهمین کنفرانس امار ایران اصفهان
11بررسی تاثیر کارگاه آموزشی مهارتهای پایه وپیشرفت احیای قلبی ریوی بر میزان توانمندی کارورزان پزشکی وارزیابی عملکرد انها .363آموزش پزشکی کیش
12بررسی مناسب بر آورد حجم نمونه در مقالات علوم پزشکی منتشر شده در داخل کشور 804نهمین کنفرانس آمارایران اصفهان
13رهبری دانشجو در ارزشیابی طولی اساتید دانشگاه .468یازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی .تهران
14تعیین فراوانی عفونتهای قارچی و شبه قارچی سطحی جلدی در بیماران مشکوک مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اراک.417دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران.دانشگاه علوم پزشکی تهران.
15بررسی شیوع کمبود ویتامین D در دانش آموزان مدارس راهنمایی اراک در سال 1388211اولین همایش بین المللی و سومین همایش تازه های غدد و متابولیسم.دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
16رویکرد نوین تدریس آمار پزشکی بر مبنای عدم درک غلط مفاهیم آماری505دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیتهران 1390
17رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روانی در کارکنان دانشگاه اراک و دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389599اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاه هادانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهرانپوستر
18بررسی شادکامی، سلامت روانی و ارتباط آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389598اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاه هادانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهرانپوستر
19رویکرد نوین تدریس آمار پزشکی بر مبنای عدم درک غلط مفاهیم اماری در دانشگاه علوم پزشکی اراک504دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدپوستر
20ارتقاء سطح اموزش نظری و علمی دانشجویان در دوره کارآموزی بیماری های عفونی با مواجهه آنان با بیماران رفتاری503دوازدهمین همایش کشوری اموزش پزشکیمشهدپوستر
21رویکرد نوین ارائه درس آمار پزشکی به روش جدید چند بعدی502دوازدهمین همایش کشوری اموزش پزشکیمشهدپوستر
22مراقبت های مذهبی، بیماران نیاز فراموش شده در آموزش پزشکی501دوازدهمین همایش کشوری اموزش پزشکیمشهدپوستر
23Prevalence of fungal and fungal like superficial infections in paitents who refered to skin clinic of arak university of medical science494اولین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایرانساریسخنرانی
24Investigation of risk factors of hepatitis C in markazi province blood donors591چهارمین کنگره بین المللی سالیانه هپاتیتتهرانسخنرانی
25Comparison of parents stress management and child behavior problem in children with and without CKD787کنگره بین المللی نفرولوژیچینپوستر
26The Correlation between Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Asthma in children with Asthma692بیست و پنجمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و یازدهمین همایش کشوری پرستاری کودکانتهران-مرکز طبی کودکانمقاله
27سلامت روانی، ابعاد فرسودگی شغلی و هوش سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش استان مرکزی687دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادیقممقاله
28Assessment of complementary Vitamin C on Pediatrics Urinary Tract Infection789کنگره بین المللی نفرولوژیترکیهمقاله
29comparison Between the Microbial Resistant in Urine Culture of Breast Fed Versus Formula Fed Female Infants Suffering from Urinary Tract Infection Presented to Amirkabir Hospital of Arak City790کنگره بین المللی نفرولوژیترکیهمقاله
30Immunoglobulins in opium users765یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
31Cytokine profiles in chronic opium addicts785یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
32serum markers of inflammation in opium usres756یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1طراحی روش بومی به منظور اعتبار سنجی در تشخیص کیفی و کمی گونه های انگل لیشمانیا و همچنین تشخیص آلودگی های توام در ایران با هدف قرار دادن پنج ژن ITS-rDNA, hsp70, Cyt b, nagt, Coll .1039خاتمه یافته است1394/07/22 رضا فتوحی اردکانی.
2تاثیر روی خوراکی بر درمان سنگ کلیه در کودکان3769 اول
3تاثیر مونته لوکاست در پیشگیری ازعفونت های تنفسی فوقانی کودکان3796 سوم
4تعیین ارتباط هوش هیجانی با سبک یادگیری دانشجویان رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اراک4237 دوم
5مقایسه تاثیر درمان ترکیبی سفتازیدیم امیکاسین و منوتراپی با ایمی پنم بر درمان تب و نوتروپنی بیماران مبتلا به کانسر3809
6تاثیر مکمل ویتامین E در درمان عفونت ادراری کودکان.3846 اول
7بررسی ارتباط بین تب و تشنج و اختلالات اسید و باز در کودکان 6 تا 60 ماهه مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 91 -92.3884 دوم
8مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسن بر دیسانتری اطفال.3831 دوم
9بررسی تاثیر هیدروکلروتیازید بر کودکان مبتلا به شب ادراری اولیه و هیپرکلسی اوری ایدیوپاتیک.4149 اول
10بررسی تاثیر قرصsilica Q10 بر ترمیم زخم ناشی از سزارین بیماران نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی.4032 اول
11مقایسه سطح سرمی آهن، مس، روی و منیزیوم در مصرف کنندگان تریاک، هروئین و شیشه. 4127 دوم
12بررسی تأثیر ویتامین A در درمان هماچوری مداوم ایدیوپاتیک میکروسکوپی در کودکان 5تا12 ساله.4171 دوم
13 تحلیل پیوستگی ژنتیکی توسط روش CL_LR در مطالعه ی کوهورت قند و لیپید تهران.4132 اول
14مقایسه سطح سرمی روی در کودکان مبتلا به سنگ کلیه و غیر مبتلا.4183 اول
15ارائه مدل متغیر پنهانی در تعیین اعتبار پیشگویی بیو مارکر های CA15-3,NSE در تشخیص بد خیمی افیوژن جنب 4193 اول
16بررسی تاثیر عوامل تغذیه ای در ایجاد سنگ کلیه درکودکان.5006خاتمه یافته است1393/08/07دوم مهتاب بابایی کازیر1393/08/261395/02/20
17ارائه مدل رگرسیون بیزی پروبیت جهت شناسایی ژنهای موثر در سرطان پروستات با استفاده از داده های بیان ژن5008 اول
18طراحی کیت Taq Man Multiplex Realtime-PCR جهت تشخیص باکتری های کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم5071 اول
19مقایسه عوامل خطرساز بروز تشنج ناشی از واکسیناسیون و تب و تشنج بدون واکسیناسیون در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک.5085 سوم
20بررسی تاثیر کاربرد ملاتونین - ویتامین E بر روی EEG و کیفیت خواب پرستاران شیفت در گردش بیمارستان ولی عصر (عج) اراک5096 اول
21برازش مدل شفایافته با توزیع هندسی متغیر پنهان و کاربرد آن در داده های سرطان5159 اول
22بررسی اثر داروی آملودیپین درکاهش بار آهن بیماران تالاسمی ماژور 5182 دوم
23رابطه حمایت اجتماعی و رضایت شغلی با مولفه های محتوای رویای پرستاران بیمارستان های دولتی شهر اراک5206
24فراوانی لیستریا مونوسایتوژنز و بررسی پراکندگی ژن های موثر بر بیماری زایی در خانم های با سقط و بدون سقط جنین در بیمارستان طالقانی اراک.4083 دوم
25تاثیر مراقبت پرستاری خانواده محور بر سطح اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه.4195خاتمه یافته است1393/02/10دوم ملیحه وفایی1393/07/28
26ارتباط بین شدت هیدرونفروز دوره جنینی با یافته های سونوگرافی، سیستویورتروگرام ادراری و اسکن کلیه بعد از تولد5267 اول
27بررسی اثر سدیم والپروات بر تکرر ادرار و شب‌اداری در کودکان صرعی5263 دوم
28ارائه روشهای مدل بندی چند متغیرهRoc Curve در تشخیص آپاندیسیت حاد با کمک متغیرهای مارکر های سلولی سطحی.4210خاتمه یافته است1393/02/31اولاستاد راهنماناصر محمد قلی مزرجی1393/03/051394/07/08
29برآورد تابع بقاء تحت داده های سانسور شده فاصله ای و کاربرد آن در داده های پزشکی.1465خاتمه یافته است1392/11/30دوماستاد راهنمادانیال حبیبی.
30مدلسازی منحنی رشد با استفاده از معادلات ساختاری در کودکان 0-6 سال محدوده شمال شهر تهران5239 استاد راهنما
31آزمونهای نیکویی برازش تحت داده های سانسور شده فاصله ای و کاربرد آن در داده های پزشکی4226خاتمه یافته است1392/11/30اولاستاد راهنماسمیه ابوالحسنی1392/12/05
32برآورد تابع بقاء تحت داده های سانسور شده فاصله ای و کاربرد آن در داده های پزشکی.4044 دوماستاد راهنما
33مقایسه مقاومت میکروبی در آزمایش کشت ادرار شیرخواران دختر شیرمادر خوار با شیر مصنوعی خوار مبتلا به عفونت مجاری ادراری مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر شهر اراک677 دوماستاد راهنمامهشید دارابی.
34ارتباط حیطه های نگرانی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی.687 استاد راهنمامحمد دشتی.
35بررسی شیوع هیپرکسی اوری در کودکان دختر(12-5ساله) مبتلا به مثانه هیپراکتیو مراجعه کننده به درمانگاه امیرکبیر در سالهای(1392-1391) .711خاتمه یافته است1391/02/27دوماستاد راهنماعاطفه عظیمی نژاد.1391/03/011393/03/18
36بررسی همبستگی سطح سرمی فریتین و عملکرد قلبی قابل ارزیابی با اکوکاردیوگرافی در بیماران بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی امیرکبیر طی سال 90.717خاتمه یافته است1391/03/10دوماستاد مشاورسعیده نیک انجام.1391/03/221391/07/03
37تهیه سیستم نمره دهی جهت سنجش ارزش تهیه گرافی قفسه صدری بعد از کاتتریزاسیون ورید مرکزی در بیماران بستری 718 1389/12/23اولاستاد مشاورناصر کی خالی.
38اپیدمیولوژی پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ولی عصر اراک 1391.719خاتمه یافته است1391/04/07اولاستاد مشاوربنفشه بیات.1391/04/121391/12/07
39امکان سنجی استفاده از توالی ژن Card در تشخیص سریع باسیل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل بیماری سل731 1391/04/21 استاد مشاورفریبا رجبی
40مقایسه تاثیر داروهای استازولامید خوراکی و قطره Co-biosopt (تیمولول- دورزولامید) بر فشار داخل چشمی بعد از کپسولوتومی خلفی با لیزر Nd: YAG.733خاتمه یافته است1389/01/23اولاستاد مشاورسیدمصطفی موسوی.
41مقایسه شاخص های تکاملی بر اساس پرسشنامه ASQ در کودکان مبتلا به pollakiuria با کودکان سالم .738خاتمه یافته است1391/09/15اولاستاد مشاورزهرا نیاکان.1391/09/061393/03/12
42بررسی میزان رشد و تکامل در کودکان و شیرخواران مبتلا به برگشت ادراری از مثانه به حالب.742خاتمه یافته است1391/07/08اولاستاد مشاورسیمین نوری.1391/07/171391/12/19
43بررسی طرح واره ی ناسازگارانه اولیه ی مادران کودکان مبتلا به شب ادراری.1002خاتمه یافته است1393/11/29اولاستاد مشاورآزاده حاجی غلام سریزدی.1393/12/041395/06/28
44بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک، دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به کلینیک های نورولوژی بیمارستان ولی عصر (عج) و امام رضا (ع) شهر اراک1037خاتمه یافته است1394/01/26اولاستاد مشاورالهه کاظمینی.1394/01/31
45تاثیر دیابت نوع 2 بر میزان شادکامی و راهبردهای مقابله با استرس در بیماران شهر اراک سا ل94-931051فقط دریافت کد اخلاق = خاتمه یافته اولاستاد مشاورهدیه حقدادی
46رابطه حمایت اجتماعی و رضایت شغلی با مولفه های محتوای رویای پرستاران بیمارستان های دولتی شهر اراک.1034 استاد مشاورسمیه صالحی مرزیجرانی.
47بررسی میزان رضایت مادران از مراقبت های بیمارستانی در بخش کودکان بیمارستان امیرکبیر اراک .1035خاتمه یافته است1394/04/03دوماستاد مشاوررضا حاج اسفندیاری.1394/05/05
48بررسی مقایسه طول درمان و مدت بستری بین کودکان زیر 2 سال شیر مادر خوار مبتلا به پنومونی با کودکان زیر 2 سال شیر خشک خوار مبتلا به پنومونی مراجعه کننده به بیمارستان امیر کبیر اراک در سال 1395.2248خاتمه یافته است1395/05/20سوماستاد مشاورمحمد مقصودلو.1395/06/01
49بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستان امیر کبیر اراک از برنامه اعتبار بخشی بیمارستان.1054خاتمه یافته است1394/04/31دوماستاد مشاورعلی غضنفری.
50عملکرد بطن راست در کودکان مبتلا به آسم برونشیال با روش TDE اکو.1058خاتمه یافته است1394/04/31دوماستاد مشاورداود آفریده.1394/05/05
51بررسی ارتباط هوش هیجانی والدین و شب ادراری کودکان.1056خاتمه یافته است1394/04/31دوماستاد مشاورسحر سید علیزاده.1394/05/051394/05/20
52بررسی ارتباط دل بستگی والدین و شب ادراری در کودکان.1057خاتمه یافته است1394/04/31دوماستاد مشاورسروناز محرابی.1394/05/05
53بررسی عوارض جانبی معمول و غیرمعمول سدیم والپروات در کودکان صرعی مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی اطفال بیمارستان امیرکبیر1060خاتمه یافته است1394/04/31دوماستاد مشاورحسین صفی خانی محمود زاده.1394/05/051395/12/14
54توسعه، روانسنجی و بکارگیری پرسشنامه سنجش صلاحیت پرستاری از سالمندان در بیمارستان و تدوین برنامه آموزشی: یک مطالعه ترکیبی1190در انتظار دریافت کد اخلاق1394/04/31اولاستاد مشاورزهرا پورفرزاد
55بررسی مقایسه ای میزان مصرف ریتالین در بین گروه های مختلف دانشجویان پزشکی و دستیاران.1149خاتمه یافته است1394/05/28دوماستاد مشاورمحمد قایل.1394/06/021396/02/11
56بررسی ارتباط بین اختلال وسواسی جبری با تعداد دفعات کم ادرار کردن (Infrequent voiding).796خاتمه یافته است1392/03/29دوماستاد مشاورفاطمه فرهادی روزبهانی.1392/04/171392/08/27
57بررسی ارتباط اختلال اضطرابی منتشر در کودکان مبتلا به Pollakiuria با کودکان غیر مبتلا مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک.840خاتمه یافته است1392/06/20دوماستاد مشاورفاطمه طالبی.1392/06/251393/12/16
58مقایسه عملکرد والدین و علایم ADHD در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به سندرم نفروتیک وابسته به کورتون مراجعه کننده به بیمارستان امیر کبیر اراک .855خاتمه یافته است1392/11/30اولاستاد مشاورمژگان ده مردنژاد.1392/12/261393/02/07
59بررسی تغییرات سرمی سدیم در پیش آگهی ضربه مغزی در سن یک ماه تا 18 سال.867خاتمه یافته است1392/06/20دوماستاد مشاورمینا شیخی دزفولی.1392/06/251393/05/15
60ارزش تشخیصی آنتی ژن کارسینوامبریونیک (CEA) در شناسایی بیماران مبتلا به سل ریوی از سایر عفونت های ریوی.872خاتمه یافته است1391/12/27اولاستاد مشاورکتایون مشهدی فراهانی.1391/02/041391/08/01
61طراحی روش تشخیص سریع سل ریوی با کمک آمپلی فیکاس یون ژن katG .873خاتمه یافته است1390/11/12اولاستاد مشاورکتایون میرمهدیان.1390/12/081391/03/31
62بررسی و آنالیز شجره نامه های سه نسل از بیماران اختلال خلقی دو قطبی نوع I .878خاتمه یافته است1392/08/15اولاستاد مشاورسارا خوز.1392/08/201393/03/27
63تعیین ارتباط بین فشار خون و بی اختیاری اولیه ادراری شبانه در کودکان .888خاتمه یافته است1392/11/09دوماستاد مشاورسمیه بیات.1392/11/141394/03/26
64بررسی تاثیر ویتامین A در بهبود علائم و پیشگیری از عود عفونت ادراری در کودکان.899خاتمه یافته است1392/12/21اولاستاد مشاورپریسا کاویانی.1392/12/261392/12/26
65بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک.922خاتمه یافته است1393/02/31دوماستاد مشاوررضا صابر سنگری.1393/03/051394/07/06
66بررسی ارتباط اختلال اضطرابی منتشر در کودکان مبتلا به primery nocturnal enuresis با کودکان سالم مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیراراک.933خاتمه یافته است1393/03/28اولاستاد مشاورمهسا مستاجران.1393/04/231394/01/18
67بررسی مقایسه ای میزان فراوانی اختلالات ارتباطی زبان دربررسی مقایسه ای میزان اختلالات ارتباطی زبان با شب ادراری اولیه در کودکان مبتلا و سالم مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر وکلینیک امام رضا(ع)اراکبررسی مقایسه ای میزان اختلالات ارتباطی زبان با شب ادراری اولیه در کودکان مبتلا و سالم مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر وکلینیک امام رضا(ع)اراک.937خاتمه یافته است1393/05/15اولاستاد مشاورزهرا بیجن.1393/05/201394/05/18
68بررسی و مقایسه فراوانی اختلال وسواس فکری - عملی در بین کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر.938خاتمه یافته است1393/05/20دوماستاد مشاوررقیه سیفی شیخ محمد لو.1393/05/201393/11/16
69بررسی ارتباط بین مارکرهای CBC (شمارش کامل سلولهای خونی) و پیش آگهی سندرم نفروتیک.943خاتمه یافته است1393/05/15دوماستاد مشاورسیما طیبی.1393/05/201394/07/26
70بررسی سن و عوامل موثر بر زمان کنترل ادرار در کودکان مراجعه کننده به کلینیک های اطفال امام رضا و بیمارستان امیر کبیر شهر اراک.945خاتمه یافته است1393/05/15دوماستاد مشاورحمیدرضا بختیاری.1393/05/201393/10/20
71بررسی آسیب کلیه بر اساس گرید DMSA SCAN با توجه به گرید رفلاکس ادراری.949خاتمه یافته است1393/07/02اولاستاد مشاورسیده آرزو افضل شهیدی.1393/07/071395/01/24
72بررسی علل قطع شیردهی در کودکان زیر 2 سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر شهر اراک در سال 1393952خاتمه یافته است1393/07/02سوماستاد مشاورحمید ایمانعلی زاده.1393/07/071394/01/25
73بررسی ارتباط بین میزان هیدرونفروز دوره جنینی با شیوع نا هنجاری های کلیه و مجاری ادراری.955خاتمه یافته است1393/07/23اولاستاد مشاورمریم صابری فر.1393/07/281394/12/11
74بررسی همه گیر شناسی سوانح در کودکان زیر 11 سال مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر (ع) و بیمارستان امیرکبیر شهر اراک در سال 93.966خاتمه یافته است1393/09/05دوماستاد مشاورآرش کریمی فر.1393/09/101393/12/11
75ارزیابی ارتباط دوز و تعداد داروهای مصرفی موثر بر QT-Interval در بیماران SLE .1009خاتمه یافته است1393/09/05دوماستاد مشاورامیر احمد مصطفوی.1393/05/10
76بررسی فاکتورهای دخیل در پروگنوز کودکان بستری تحت احیای قلبی-ریوی(CRR) در PICU بیمارستان امیرکبیر اراک .1011خاتمه یافته است1393/09/05دوماستاد مشاورنازنین خسروی .1393/09/101394/01/24
77تاثیر هیروکلرتیازید روی شب ادراری تک علامتی اولیه.972خاتمه یافته است1393/09/19دوماستاد مشاورسحر اصلانی.1393/10/081395/06/29
78تعیین فراوانی فشار خون و مثانه بیش فعال در مقایسه با کودکان سالم.974خاتمه یافته است1393/09/19اولاستاد مشاورفاطمه السادات مجتهدی.1393/10/081394/07/27
79بررسی اپیدمیولوژی مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماه مراجعه کننده به بیمارستان های امیرکبیر و طالقانی شهر اراک.1014خاتمه یافته است1393/10/17سوماستاد مشاورمیثم انصاری.1393/11/061394/03/12
80بررسی ارتباط اختلال اضطرابی منتشر در کودکان مبتلا به infrequent voiding با کودکان غیر مبتلا مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک.971خاتمه یافته است1393/09/19دوماستاد مشاورزهره توده روستا.1393/10/081394/01/18
81اپیدمیولوژی مولکولار سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به داروهای خط اول جدا شده از بیماران مسلول در استان مرکزی با روش RFLP .1025خاتمه یافته است1393/09/19دوماستاد مشاورشیما ملک محمدی.1393/10/081394/01/25
82بررسی ارتباط بین درجه برگشت ادراری از مثانه به حالب با تغییرات سونوگرافی و DMSA.997خاتمه یافته است1393/07/23سوماستاد مشاورسیده بهناز شیر نژاد.1392/12/251396/04/10
83بررسی اپیدمیولوژیک کودکان با تشخیص احتمالی فلج مغزی مراجعه کننده به بیمارستان امیر کبیر اراک.1019خاتمه یافته است1393/11/01دوماستاد مشاوراحمد عزیزی.1393/11/061394/06/02
84فراوانی و علل ترک بیمارستان علی رغم توصیه های پزشکی در کودکان بیمارستان امیرکبیر اراک، در نیمه دوم سال 1393.1020خاتمه یافته است1393/11/01دوماستاد مشاورحسن ضیافتی کافی.1393/12/041394/04/08
85مقایسه ترابکولکتومی به روش بخیه کنترلی و روش استاندارد در درمان گلوکوم.691 1390/10/10دوماستاد مشاورعلی سورتیجی.
86ویژگی‌های شخصیتی مادران کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه - بیش فعالی و مقایسه آن با مادران کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی.693خاتمه یافته است1390/02/25دوماستاد مشاوررامین فخاری.1390/07/251391/09/29
87مقایسه ی تاثیر دوزهای متفاوت میدازولام بر تهوع و استفراغ بعد از عمل.136خاتمه یافته است1389/11/12دوماستاد مشاورزهره رئیسیان.
88بررسی آستانه شنوایی در بیماران با شکایت وزوز گوش.697خاتمه یافته است1390/09/02دوماستاد مشاورحمید عاشرلو.1390/09/071392/04/17
89تاثیر نوع پوشک بر عود عفونت ادراری در کودکان .698خاتمه یافته است1390/12/14اولاستاد مشاورفاطمه معتمد.1390/12/281393/06/08
90بررسی مقایسه‌ای میزان سطح پلاسمایی اسیداسکوربیک در بیماران مبتلا به کاتاراکت سنی نسبت به بیماران غیر مبتلا به کاتاراکت682 1390/04/01دوماستاد مشاوربهروز رسولی حسین زاده.
91تعیین مدل علل تأخیر تجویز مسکن در بیماران اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج) اراک.683 1389/12/09دوماستاد مشاورپریسا قاسمی، هانیه شهامت.
92بررسی ارتباط بین انمی و تشنج ناشی از تب ساده و اپی لپسی در کودکان بستری شده در بیمارستان امیرکبیر اراک و مقایسه آن با گروه شاهد684 اولاستاد مشاورمحدثه زلفی.
93بررسی رژییمهای پروفیلاکسی انتی بیوتیک مورد استفاده در بخشهای جراحی مراکز اموزشی درمانی اراک و مقایسه هزینه های آن با رژیمهای استاندارد685 1390/05/10دوماستاد مشاورمینا خرمی.
94مقایسه سطح سرمی ویتامین D هورمون پاراتیروئید، کلسیم و فسفر در اسکیزوفرنی، افسردگی و افراد سالم.652 دوماستاد مشاورکامران باقرزاده، زینب ناظری قادیکلائی.
95بررسی شیوع هیپرکلسیوری در کودکان شهرستان اراک سال 1389.556خاتمه یافته است1389/07/14دوماستاد مشاورسعید بادرستانی. 1390/08/11
96بررسی عوامل مستعد کننده و شیوع انواع بدخیمی های مراجعه کننده در طی 5 سال به بیمارستان امیرکبیر658 1387/08/26دوماستاد مشاورعلیرضا خازن.
97بررسی علل و عوامل مستعد کننده سرفه مزمن یا ویزینگ در کودکان بستری و سر پایی در بیمارستان امیر کبیر اراک.669 1389/02/15اولاستاد مشاورالهام السادات قریشی.
98تعیین ارتباط سندرم پای بیقرار با قند خون قبل از خواب بیماران دیابتی بستری در بیمارستان امیرالمومنین656 دوماستاد مشاوروحید کاوه ای.
99بررسی گرایش زنان باردار شهر اراک به زایمان سزارین یا طبیعی، علل آن و مقایسة آن در بخش خصوصی و دولتی در سال 1390679 1390/03/23دوماستاد مشاورسارا قره شیخلو.
100بررسی سلامت روان بیماران داخلی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389.644 1389/02/15دوماستاد مشاوراحسان حیدر بیگی .
101بررسی شاخص های کلینیکی و عوامل خطر بیماریهای التهابی روده در بیماران مراجعه کننده به کلینیک اعضای هیئت علمی و بیمارستان ولیعصر (عج ) در سال 80 - 79 در شهر اراک.42 اولاستاد مشاورمهدی شکری، آزاده قاسمی.
102بررسی شاخصهای آنترو پومتریک در نوزادان یک روزه متولد شده در زایشگاههای شهر اراک در تابستان سال 1382.109 اولاستاد مشاوررضا حبیبی،محمد جواد هاشمی مودب، رضا نظری.
103تاثیر آلودگی با هلیکوباکترپیلوری بر آسم کودکی.140 1389/05/27دوماستاد مشاورفائزه حیدربگی.
104ارتباط جنسیت جنین با پیشرفت غیر طبیعی زایمان و سزارین ناشی از آن در بیمارستان طالقانی شهر اراک.274 1388/03/27اولاستاد مشاورزهره پیشگاهی.
105بررسی تاثیر عصاره ی خار مریم Silymarin بر سطح آنزیم های کبدی « AST و ALT » در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن فعال C.285خاتمه یافته است1388/01/19اولاستاد مشاورپری خدام.
106بررسی ارتباط کمی هماتوکریت با ESR در افراد مذکر 50 - 18 ساله ای که ESR آنها در داخل دامنه مرجع بیولوژیک دارد.377 1383/12/05اولاستاد مشاورایرج سروشه.
107بررسی فراوانی QT طولانی در کودکان 1 تا 12 ساله مراجعه کننده با تشنج به بیمارستان امیر کبیر و مقایسه با گروه شاهد.426خاتمه یافته است1389/02/15اولاستاد مشاورلیلا آقاپور صباغی.
108مقایسه عملکرد والدین و مشکلات رفتاری در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به اختلالات ادراری در طول روز مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر.591 1389/10/12اولاستاد مشاورسیدعلی موسوی نژاد.
109بررسی عوامل مستعد کننده و پیش آگهی بیماران مبتلا به برگشت ادراری از مثانه به حالب.592 اولاستاد مشاورسارا خلیقی.
110مقایسه ارتباط بین اختلال بیش فعالی و کاهش توجه (ADHD) در کودکان مبتلا به تب و تشنج ساده و کودکان غیر مبتلا به تب و تشنج ساده بستری شده در مرکز درمانی امیرکبیر.593 اولاستاد مشاورسمیرا صفی آریان.
111مقایسه اثر تشخیصی اشعه ماوراء بنفش با یافته های آسیب شناسی عضله قلب در سکته قلبی در اجساد تشریح شده در ادره کل پزشکی قانونی اصفهان در سال 1389.663 1389/02/15اولاستاد مشاورشهریار موذنی.
112بررسی تاثیر استاتین ها (آتورواستاتین) در درمان بیماران مبتلا به آسم653 1387/04/12اولاستاد مشاورعبدالحی فریور.
113مقایسه تاثیر پرپوفول به همراه کتامین با پروپوفول به تنهایی در همودینامیک و زمان ریکاوری جهت بیهوشی بیماران تحت عمل جراحی آب مروارید.424 دوماستاد مشاورعلیرضا فتوت.
114تعیین میزان هم خوانی مقدار پروتئین نمونه های 6،4 و24 ساعته ادرار در تشخیص پره اکلامپسی622 1388/06/04 استاد مشاورمعصومه وفایی شوشتری.
115بررسی شیوع یافته های مثبت رادیو گرافی خوابیده شکمی در بیماران بستری شده با شک به آپاندیسیت حاد در بیمارستان ولیعصر (عج)اراک در سال 388.619خاتمه یافته است1388/07/04دوماستاد مشاورپیمان ضیائی.
116بررسی اثر کمکی کلشی سین در درمان به بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن.630خاتمه یافته است1388/02/15دوماستاد مشاورامیر حسن پور.
117بررسی ارتباط هیرسویتسم و شدت آن با مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و هیرسویتسم ایدپوپاتیک .637خاتمه یافته است1387/08/22اولاستاد مشاورزهرا ادگی.
118بررسی فراوانی هیپر لیپیدمی و نمایه توده بدنی در دانشجویان مذکر دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی (اراک).623 1389/02/15اولاستاد مشاورمجید غلامی.
119بررسی علل فلوتر در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان امیرکبیر .634 1389/02/15اولاستاد مشاورمریم کاوئی.
120ارزیابی بیان miRNA های موثر بر تکثیر ویروس هپاتیت B در بیماران مبتلا به هپاتوسلولار کارسینوما1283خاتمه یافته است1394/07/22دوماستاد مشاورنیلوفر مرادی.1394/07/271395/11/27
121اثر ویتامین دی تزریقی بر پروگنوز بیماران دچار سپسیر.1067خاتمه یافته است1394/09/25اولاستاد مشاورفاطمه کاظمی.
122بررسی ارتباط Torsion angle دیستال فمور با زاویه آنته ورژن فمور .1141خاتمه یافته است1394/12/12اولاستاد مشاورآرمین ناصرپور.1394/12/241397/07/25
123بررسی موانع موجود در مادران در زمینه فرزند آوری در شهر اراک.1147خاتمه یافته است1394/12/12دوماستاد مشاورستاره حمزه لو.1394/12/241396/01/23
124بررسی تاثیر هیوسین بر درد و اسپاسم لوله های فالوپ حین و پس از هیستروسالپینگوگرافی در زنان مبتلا به نازایی 1197در انتظار دریافت کد اخلاق1395/02/01 استاد مشاورمرضیه رضایی
125بررسی الکترومکانیکال دهلیز چپ و راست در کودکان مبتلا به آسم با روش اکوکاردیوگرافی داپلر بافتی.1153خاتمه یافته است1395/02/01دوماستاد مشاورمحمد عباسی.1395/02/061395/12/22
126بررسی اثر بخشی تامسولوسین پروفیلاکتیک در پیشگیری از بروز احتباس ادراری حاد متعاقب جراحی های خوش خیم پری آنال.1277خاتمه یافته است1395/02/29دوماستاد مشاوریاسمن شریعتی.1395/03/031395/12/03
127بررسی اثر آنتی هیستامین بر فشارخون کودکان مبتلا به سرماخوردگی.1179خاتمه یافته است1395/04/23اولاستاد مشاورالهام معدن دار.1395/04/281397/01/28
128مقایسه فراوانی اختلال بیش فعالی و کاهش تمرکز درکودکان مبتلا به بی اختیاری به دنبال خنده مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک سال 941203خاتمه یافته است1395/04/23دوماستاد مشاورزهرا برومند1395/05/181397/07/02
129بررسی میزان آگاهی والدین کودکان بستری شده در بیمارستان امیرکبیر اراک نسبت به نحوه صحیح مصرف دارو در کودکان.1204خاتمه یافته است1395/04/23دوماستاد مشاورلیلا صفی صمغ آبادی.1395/05/181395/12/11
130ارزیابی فشار خون در کودکان مبتلا به هیدرونفروز در مقایسه با کودکان سالم مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 1395.1219خاتمه یافته است1395/05/20اولاستاد مشاورمعصومه علوی.1395/06/011396/08/20
131مقایسه ارتباط بین اختلال بیش فعالی و کاهش توجه (ADHD) و اضطراب در کودکان مبتلا به بدخیمی و اضطراب در والدین این کودکان با والدین و کودکان غیر مبتلا به بدخیمی مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک.2664 دوماستاد مشاور ساقی فاطمی طبایی.
132فراوانی لیستریا مونوسایتوژنز و بررسی پراکندگی ژن های موثر بر بیماری زایی در خانم های با سقط و بدون سقط جنین در بیمارستان طالقانی اراک.1481خاتمه یافته است1393/02/10دوماستاد مشاورسید نعمت اله سیفی تیزابی.
133ارتباط سطح سرمی ویتامین D با شدت علاثم و مدت زمان بهبودی کودکان مبتلا به پیلونفریت2758در حال اجرا است1396/03/10اولاستاد مشاورعلی خسروبیگی
134ارتباط سطح سرمی عنصر روی (Zinc) با شدت علاثم و مدت زمان بهبودی کودکان مبتلا به پیلونفریت2759در حال اجرا است1396/03/10اولاستاد مشاورملیکا حاجی رحیمی
135بررسی اختلال خواب در کودکان مبتلا به اختلال دفع ادراری در روز.750خاتمه یافته است1391/06/07دوماستاد مشاورآتینه نظریان.1391/08/081392/03/28
136مقایسه اثر سیتریزین و دوکسپین بر روی رینیت آلرژیک.759خاتمه یافته است1391/09/01سوماستاد مشاورامین تمیزی.1391/09/061392/01/26
137بررسی میزان هورمون های پروژسترون، کلسیتونی و پارامترهای بیوشیمیایی گلوکز، سدیم، پتاسیم در بیماران بالغ ضربه مغزی.775خاتمه یافته است1391/12/02دوماستاد مشاورمحسن غلامی.1392/02/301393/09/17
138مقایسه اثر جریان های پرفرکانس دارسونوال و تزریق موضعی استروئید در بهبود درد، زبر دستی و شاخص های الکترودیاگنوستیک عصب مدیان در مبتلایان به سندروم کانال کارپ ایدیوپاتیک خفیف و متوسط؛ کار آزمایی بالینی دو سو کور.782خاتمه یافته است1391/12/09دوماستاد مشاورسارا جمشیدی فرد.1392/02/021392/05/07
139مقایسه خواص ضد باکتریایی عصاره سیر با آنتی بیوتیکها ، بر روی سه گونه باکتری استافیلوکوک اورئوس( MRSA) و سودومونا آئروژینوزا + ESBL و اشرشیاکلی + ESBL به روش انتشار از دیسک .627 1389/02/15اولاستاد مشاورالهه توکلی.
140مقایسه سنجش قند خون با روشهای مختلف و سنجش شاخص کنترل دیابت در بیماران دیابتی تیپ 2 با و بدون مصرف اپیوم مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین اراک درسال 88-89. 641 اولاستاد مشاورسعید کابلی.
141رسم منحنی رشد و تکامل هموار شده شیرخواران متولد شهر اراک .707خاتمه یافته است1390/12/14دوماستاد مشاورمینا شیخی دزفولی، فاطمه فرهادی.1390/12/281392/12/17
142بررسی فراوانی سندروم متابولیک در مبتلایان به بیماری عروق کرونر که تحت آنژیوگرافی قرار گرفته اند.1065خاتمه یافته است1394/05/28دوماستاد مشاورسمانه مسعودی.1394/06/02
143بررسی اثر عصاره اسطخدوس در کاهش درد و تهوع و استفراغ پس از عمل در بیماران کاندید هیسترکتومی شکمی غیر اورژانس.1076خاتمه یافته است1394/08/27دوماستاد مشاورمسعود فرهادی.1394/09/021395/07/05
144بررسی میزان کاهش شنوایی و عوارض دارویی در مقایسه دو داروی آمیکاسین و جنتامایسین در نوزادان .1083در انتظار دریافت کد اخلاق1394/09/25دوماستاد مشاوروحیده سیفی .1394/09/301396/05/15
145بررسی تأثیر پیش داروی دکسمدتومیدین در شرایط بیهوشی و همودینامیک جراحی کاتاراکت با بی‌حسی توپیکال و سداسیون با پروپوفل1104خاتمه یافته است1394/11/14اولاستاد مشاورسپیده صادقی1394/11/261396/07/17
146بررسی مقایسه ای کودک آزاری در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به درد راجعه ی غیرارگانیک شکم مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر اراک1105خاتمه یافته است1394/11/14دوماستاد مشاورفرشته مقصودلو1394/11/261396/06/13
147بررسی مقایسه ای سوءرفتار در کودکان مبتلا وغیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه کودکان بیمارستان امیرکبیر1106خاتمه یافته است1394/11/14دوماستاد مشاورسیما زاهدی1394/11/261396/05/30
148بررسی تأثیر سطح سرمی روی بر عود سندرم نفروتیک در کودکان 1 تا 10 سال1111خاتمه یافته است1394/11/14دوماستاد مشاورسبا نوروزی1394/11/261396/03/20
149بررسی و مقایسه اثر سداتیو در مصرف میدازولام و کلرال هیدرات در کودکان تحت سیستویورتروگرام ادراری1200خاتمه یافته است1394/11/14دوماستاد مشاورمهدی آقاگلی
150بررسی مقایسه ای فشار خون در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به پولاکیوری1112خاتمه یافته است1394/11/14 استاد مشاوربهناز شعبانی فولادی1394/11/261396/06/13
151بررسی اپیدمیولوژی،تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی مربوط به پلورال آمپیم در کودکان بستری در بیمارستان های امیرکبیر و ولیعصر (عج) اراک از سال 1384 تا 13941145خاتمه یافته است1394/11/14دوماستاد مشاورپیمان همراهی.1394/11/261397/07/02
152بررسی اپیدمیولوژی علایم بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به آپاندیسیت مراجعه کننده به بخش جراحی بیمارستان ولی عصر اراک از مهر 1393 الی اسفند13941115خاتمه یافته است1394/11/14 استاد مشاورعلی کربلایی1394/11/261396/06/27
153بررسی سوء تغذیه بالینی و آزمایشگاهی در بیماران کاندید آرتروپلاستی زانو و لگن و تعیین عوامل زمینه ای و بررسی صرفه اقتصادی1114خاتمه یافته است1394/11/14دوماستاد مشاورفاطمه خسروی پور1394/11/261396/06/25
154بررسی عوامل استرس زای شغلی در پرستاران بخش های اطفال و نوزادان بیمارستان امیر کبیر1103خاتمه یافته است1394/10/23دوماستاد مشاورفریده زمانی1394/10/281395/11/19
155مقایسه میزان فراوانی کودک آزاری در کودکان مبتلا به اختلال دفع ادراری درطول روز(مثانه بیش فعال) با کودکان سالم1133خاتمه یافته است1394/12/12دوماستاد مشاوراکرم رحمانی پور1394/12/241395/12/24
156مقایسه میزان کودک آزاری در کودکان مبتلا به شب ادراری ثانویه با کودکان سالم مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر.1134خاتمه یافته است1394/12/12دوماستاد مشاورمریم سادات وطن خواه.1394/12/241395/12/24
157مقایسه سطح سرمی ویتامین D هورمون پاراتیروئید کلسیم و فسفر در اسکیزوفرنی افسردگی و افراد سالم.1304خاتمه یافته است1389/04/03دوماستاد مشاورکامران باقرزاده، زینب ناظری قادیکلائی. 1389/04/03
158اثر درمانی کلشی سین به همراه لامیوودین به همراه پلاسبو در بهبود بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به هپاتیت مزمنB.1305خاتمه یافته است1388/04/03دوماستاد مشاورامیر حسن پور. 1389/05/03
159مقایسه سنجش قند خون به روشهای متفاوت در بیماران دیابتی تیپ 2 با و بدون مصرف اپیوم.1307خاتمه یافته است1388/05/14اولاستاد مشاورسعید کابلی. 1389/07/14
160تعیین اثر نیکوتینیک اسید بر روی فسفر خون در بیماران همودیالیزی در مرکز ولیعصر اراک.1311خاتمه یافته است1388/10/02اولاستاد مشاوردکتر فاطمه ضامنی. 1390/04/08
161تعیین ارزش تشخیصی روش های مختلف کلانژیوپانکراتوگرافی تشدید مغناطیسی MRCPدر مقایسه با سونو گرافی برای تشخیص سنگها و ضایعات کیسه صفرا و مجاری صفراوی.1312خاتمه یافته است1388/06/25سوماستاد مشاوربهروز علیزاده. 1389/09/25
162بررسی ارتباط سندرم متابولیک با سیر بالینی BPH.1313خاتمه یافته است1389/02/15سوماستاد مشاورالهه فرمانی ، الهام شهبازی. 1390/02/15
163بررسی پارامترهای التهابیESR,CRP,TNF در آپاندیسیت حاد طی فازهای مختلف سیکل قاعدگی.1315خاتمه یافته است1389/02/22دوماستاد مشاورابوالفضل فاتحی میبدی. 1390/08/11
164بررسی سطح سرمی و بافتی سیتوکینهای التهابی در بیماران با تشخیص آپاندیسیت و بیماران با تشخیص غیر آپاندیسیت.1331خاتمه یافته است1389/12/18اولاستاد مشاورعلی الستی. 1392/01/25
165تاثیر مکمل ویتامین ث در درمان عفونت ادراری کودکان.1340خاتمه یافته است1390/03/25اولاستاد مشاورعلی احمد گودرزی.1390/04/131390/12/29
166بررسی تاثیر پیریدوکسین(vitamin B6) در کنترل استفراغ ناشی از گاستروانتریت حاد در کودکان 6 ماهه تا 12ساله.1345خاتمه یافته است1390/06/02اولاستاد مشاورفرشاد جعفری.1390/06/141391/01/27
167بررسی اثر درمان با فشار منفی در کاهش عفونت و ترمیم زخم بیماران کوله سیستیت حاد عمل شده به روش جراحی باز.1347خاتمه یافته است1390/05/26اولاستاد مشاورمحسن نوروز علیایی.1390/06/141391/05/12
168بررسی تاثیر کارگاه آموزش استدلال بالینی بر مهارت حل مسئله بالینی کارآموزان پزشکی .1352 1390/07/20اولاستاد مشاور فرشاد جعفری.
169: مقایسه اثربخشی دو هفته‌ای و سه هفته‌ای درمان با پردنیزولون در بیماران پورپورای ایمنی ترومبوسیتوپنیک بیمارستان خوانساری.1355 1390/03/25دوماستاد مشاورسعیده بخشی.
170بررسی توالی ژن card در سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و استفاده از آن در تشخیص سریع باکتری سل.1369 1390/12/27اولاستاد مشاور فریبا رجبی.
171تاثیر روی خوراکی بر درمان سنگ کلیه در کودکان.1378خاتمه یافته است1391/04/07دوماستاد مشاورفریارفروهر.
172بررسی تاثیر مصرف خوراکی ملاتونین بر ویژگی های الکتروفیزیولوژیک بینایی، حسی و مهارت حرکتی ظریف دست غالب در مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس .1382خاتمه یافته است1391/04/21دوماستاد مشاورهاله رفیع پور.1391/05/021392/07/01
173تاثیر مونته لوکاست در پیشگیری ازعفونت های تنفسی فوقانی کودکان.1389 1391/04/07سوماستاد مشاورمحمد حسین اسماعیلی.
174مقایسه تاثیر درمان ترکیبی سفتازیدیم امیکاسین و منوتراپی با ایمی پنم بر درمان تب و نوتروپنی بیماران مبتلا به کانسر.1393 1391/06/29دوماستاد مشاورزهرا زمانی.
175مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسن بر دیسانتری اطفال.1399خاتمه یافته است1391/08/03دوماستاد مشاورشهرام فاضلیان.
176تاثیر مکمل ویتامین E در درمان عفونت ادراری کودکان.1405خاتمه یافته است1391/09/01اولاستاد مشاورسارا راستی.
177بررسی اثر موپیروسین در دکلونیزاسیون استاف ارئوس بینی و جلوگیری از کسب عفونت های ICU .1445خاتمه یافته است1392/07/17اولاستاد مشاور زینب سعیدی نژاد.
178بررسی تاثیر قرصsilica Q10 بر ترمیم زخم ناشی از سزارین بیماران نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی.1459خاتمه یافته است1392/09/13اولاستاد مشاورسارا مستوفی زاده.
179طراحی مدل تشخیص و پیشگویی بیماری سرطان معده مبتنی بر عوامل کیفیت زندگی گروه های در معرض خطر با ابزار داده کاوی (مطالعه موردی: اراک و شازند)2940خاتمه یافته است1396/12/09اولاستاد مشاورکریم کریمی1397/02/09
180بررسی مقایسه ایی سطح ویسفاتین موجود در بزاق ومایع شیارلثه ای افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب و پریودنتیت مزمن وافراد مبتلا به پریودنتیت مزمن وسالم از نظر سیستمیک2943خاتمه یافته است1397/01/29اولاستاد مشاورماندانا ابراهیمی فخاری1397/02/161397/05/29
181بررسی رابطه بین استعداد ابتلا به تشنجات ناشی از کیندلینگ شیمیایی با میزان یادگیری فضایی و همچنین جهت گردش فضایی در ماز آبی موریس در موش صحرایی نر و ماده.4048 اولاستاد مشاور آماری
182مقایسه ی عملکرد والدین و مشکلات رفتاری در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به شب ادراری اولیه مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر .638خاتمه یافته است1389/07/17دوماستاد مشاور آمارینیلوفر قدیمی.
183بررسی اثر کشندگی میدان مغناطیسی بر پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در شرایط INVITRO آزمایشگاه.168 1387/11/30سوماستاد مشاور آماریسیده فاطمه میر مرادی.
184بررسی ارتباط سیر بالینی BPH با سندرم متابولیک.650 سوماستاد مشاور آماریالهام شهبازی، الهه فرمانی.
185بررسی تاثیر پتدین درتغییرات معاینه بالینی در بیماران مشکوک به آپاندیست حاد .631 1387/07/03سوماستاد مشاور آماریصادق خدام.
186مقایسه زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی از نظر سلامت عمومی در سال 89680 دوماستاد مشاور آماریاعظم اسم خانی.
187بررسی همه گیر شناسی سوختگی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر (عج) شهر اراک در سال 94 - 93.1001خاتمه یافته است1393/11/29سوماستاد مشاور آماریایمان رمضانی.1393/12/041395/10/26
188بررسی میزان رعایت اخلاق پزشکی در پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی اراک از سال 92-1388 .1044خاتمه یافته است1394/05/28اولاستاد راهنما اول/ اصلیمحمد سعید سعیدی.1394/06/021395/04/15
189بررسی تاثیر هوش هیجانی بر روی پیشرفت تحصیلی و کیفیت زندگی دانشجویان.747خاتمه یافته است1391/06/12اولاستاد راهنما اول/ اصلیمهدی فاضلی.1391/08/081393/06/24
190تعیین پایایی و روایی گونه فارسی ابزار استاندارد SF-36 نسخه2 .702خاتمه یافته است1390/10/27اولاستاد راهنما اول/ اصلیرضا غفاری.1390/12/221393/04/01
191مدلسازی سن یائسگی طبیعی و عوامل تاثیر گذار بر آن در شهر اراک.452خاتمه یافته است1385/04/20اولاستاد راهنما اول/ اصلیالناز امیری فرد، علی سالار فیاض.
192مدل بندی چند متغیرهRoc Curve در تشخیص ناهنجاری های جنین با کمک مارکر های موردسنجش درغربالگری سندرم داون درسه ماهه اول ودوم بارداری2819خاتمه یافته است1396/08/10اولاستاد راهنما اول/ اصلیحمیده محمدنیا کجیدی
193مقایسه برخی مشخصات دموگرافیک و بالینی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس در بین شهرستان رفسنجان و اراک2825خاتمه یافته است1396/08/10اولاستاد راهنما اول/ اصلیعبدالرضا نسب حسینی1396/09/051397/07/08
194مقایسه مدلهای معادلات برآوردگر تعمیم یافته، اثرات آمیخته و انتقالی در آنالیز داده های پرکاری تیروئید2843خاتمه یافته است1396/08/10اولاستاد راهنما اول/ اصلیعاطفه ملک حسینی1396/09/051397/06/17
195پیش بینی اختلال عملکرد کلیوی و تعیین عوامل خطر با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک و تحلیل مسیر در بیماران دیابتی نوع 22845خاتمه یافته است1396/11/04اولاستاد راهنما اول/ اصلیسرکاو یوسفی1396/12/071397/07/14
196کشف الگوهای پنهان بیماران دیابت نوع دو با استفاده از قوانین انجمنی.2706خاتمه یافته است1395/10/08اولاستاد راهنما اول/ اصلیسید پیام الدین شریعت پناهی.1395/10/131396/06/21
197بررسی و پیش بینی وضع آلاینده های شهر اراک با مدل سری های زمانی.1701در حال اجرا است1395/11/06اولاستاد راهنما اول/ اصلیعطیه سعادت خواه.
198مقایسه ی پنج روش متداول اندازه گیری HbA1cدر ایران با استفاده از سه مدل رگرسیونی.1168خاتمه یافته است1395/03/19اولاستاد راهنما اول/ اصلیایمان همراز.1395/03/241395/06/31
199تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان سینه دارای ریسک های رقابتی با استفاده از روش انباشت تصادفی بقا .1073خاتمه یافته است1394/08/27اولاستاد راهنما اول/ اصلیآزاده یعقوبی.1394/09/15
200مقایسه ی رگرسیون کاکس و مدل‌های پارامتریک در تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان معده در شهر اراک1290در انتظار دریافت کد اخلاق1394/12/12اولاستاد راهنما اول/ اصلیسهیل تفقدی
201رابطه اضطراب مرگ، کیفیت خواب و رضایت شغلی پرستاران بخشهای بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک.784خاتمه یافته است1391/12/23اولاستاد راهنما اول/ اصلیاحسان کسرائی.1392/01/191393/05/25
202بررسی الگوی باروری و شناسایی عوامل موثر بر ناباروری با استفاده ازمدل معادلات ساختاری در زنان شهراراک در سال 1395.1727خاتمه یافته است1395/12/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه امیری.1396/02/111396/08/23

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان