نسرین  روزبهانی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

نسرین روزبهانی

در دانشگاه علوم پزشکي اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي اراک
علوم پزشکي اراک
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : نسرین روزبهانی مقطع تخصصي : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Nasrin Roozbahani رشته تخصصي : آموزش بهداشت
پست الکترونيک، آکادميک : Roozbahani@arakmu.ac.ir مرتبه علمي : استادیار
پپست الکترونيک : roozbahani7281@gmail.com دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
وضعيت استخدام : رسمی قطعی نحوه همکاري: تمام وقت
: Scopus ID 55585795500 خاتمه همکاري : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 4

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ماماییکارشناسی1376دانشگاه علوم پزشکی اراک
آموزش ماماییکارشناس ارشد 1379دانشگاه تربیت مدرس
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دکتری تخصصی /Ph.D1391دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق تحقيقاتي
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگي موسسه سمت محل اصلي اجرا/ ارائه محل اصلي اجرا/ارائه

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري وضعيت طرح سمت تاريخ تصويب شوراي پژوهشي تاريخ شروع تاريخ خاتمه مصوب شورا
1مقایسه تاثیر ماساژ به تنهایی و ماساژ با روغن کنجد بر میزان رشد و الگوی خواب نوزادان رسیده .109خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1383/01/231383/11/14
2مقایسه اثر آویشن شیرازی و مفنامیک اسید بر دردهای قاعدگی اولیه.138خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1383/11/011384/12/03
3بررسی مفهوم درک متقابل از دیدگاه فرزندان.189خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1385/04/031385/08/24
4مقایسه تاثیر عصاره گیاه رازیانه شربت gripwater بر کولیک شیر خوران .208خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1385/06/111386/08/23
5طراحی و ایجاد کتابخانه الکترونیک بهداشت عمومی برای نوجوانان و جوانان 25-10 سال در استان مرکزی .215خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1385/07/081387/08/08
6بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت در بین زنان منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی.217خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1385/07/291385/09/15
7بررسی وضعیت مستند سازی پرونده های بیماران بستری د بیمارستانهای آموزشی ،درمانی علوم پزشکی اراک در نیمه دوم سال 85.228خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1385/11/201387/01/25
8بررسی عوامل موثر بر یادگیری مهارتهای بالینی از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1386.263خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1386/09/231387/12/14
9مقایسه تاثیر دانه شنبلیله -بذر کتان سویا برگر بر گرفتگی حاصل از یائسگی در شهر اراک 86.276خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1386/12/241388/12/24
10بررسی اثر ژل عسل بر بهبود و اسکار زخم سزارین.310خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/08/171389/09/03
11تاثیر مخلوط اسانسهای روغنی اسطو خودوس و نعنا بر شدت درد دیسمنوره اولیه.347خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/10/201389/05/13
12بررسی تاثیر ماساژ با اسانس روغن گلمحمدی بر کاهش دردهای زایمانی زنان .نخست زای بستری در لیبر بیمارستان آیت الله طالقانی اراک .336خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/12/301389/12/25
13بررسی تاثیر رایحه گلاب بر کاهش دردهای زایمانی زنان در لیبر بیمارستان آیت الله طالقانی اراک.337خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/12/301390/07/13
14تعیین عوامل موثر بر انتخاب روش مقاربت منقطع در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در سال1388.348خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/03/171389/02/22
15مقایسه تاثیر نرمال سالین و محلول بتادین بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی.369خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/06/211390/02/07
16بررسی و مقایسه تاثیر دانه شنیلیله - بذر کتان و سویا بر شدت افسردگی حاصل از یائسگی در شهر اراک سال 1389-1388.381خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/07/251390/12/27
17مقایسه تاثیر دو روش آموزش کلاسیک و آموزش بر مبنای نقشه مفهومی بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری اراک در سال 89.470خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1389/06/201391/03/10
18ارتقای فعالیت جسمانی کارکنان مرکز بهداشت استان مرکزی753خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/12/271391/05/01
19تاثیر اموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء عملکرد شیردهی انحصاری مادران.870خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/151393/02/15
20بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقا د بهداشتی در اتخاذ رفتارهای کنترل کننده پرفشاری خون در سالمندان.869خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/151393/09/05
21تاثیر آموزش بر اساس الگوی رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار.853خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/15
22بررسی تاثیر آموزش با استفاده از مولتی مدیای طراحی شده ی تئوری محور به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان بالای 35 سال .868خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/151393/09/05
23بررسی تاثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از عفونتهای بیمارستانی در پرستاران.871خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1391/12/151393/07/23
24بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی برتئوری بزنف و اصول مصاحبه انگیزشی بر ارتقاء رفتار استفاده از وسائل حفاظت فردی در کارگران کارخانه های نوشابه سازی 929خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/04/31
25بررسی میزان فعالیت جسمانی و فاکتورهای موثر بر آن بر اساس مدل مراحل تغییر در زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1392.979خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/08/011392/08/211393/09/05
26بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارمادران درخصوص نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال براساس دستورالعمل مانا.1001خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1392/10/141394/10/23
27بررسی تاثیر مولتی مدیای طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقای رفتار تغذیه ای پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 30 تا 50 سال 1088خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/10/181394/06/16
28بررسی تاثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقاء رفتار مدیریت استرس پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 50-30 سال1040خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1392/10/181394/11/05
29بررسی تاثیرچندرسانه ای آموزشی طراحی ده براساس مدل فرانظری برارتقاءرفتارفعالیت جسمانی پیشگیری کننده ازفشارخون بالادرافراد 50-30 سال.1041خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1392/10/181394/10/23
30بررسی تأثیر چندرسانه ای آموزشی مدل محور بر کاهش استعمال دخانیات در افراد بالای 30 سال.1036خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/11/281394/10/23
31بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقا رفتارهای پیشگیری. .کننده از کمبود ویتامین دی در دختران دوره اول متوسطه. 1054خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1392/12/021394/10/23
32تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل ارتقاء سلامت و سازه مرحله تغییر در ارتقاء فعالیت بدنی زنان خانه دار.1201خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1393/03/211394/12/12
33بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتار اهداء خون کارمندان.1123خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/05/211394/11/14
34تأثیر آموزش تئوری محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده مادران در زمینه مصرف خودسرانه دارو در کودکان. 1136خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/06/151394/11/14
35بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از اختلال رشد کودکان در مادران دارای کودک یک تا پنج سال .1192خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/08/031394/06/18
36تاثیر پیام های کوتاه مبتنی بر مدل فرانظری بر ارتقاء فعالیت جسمانی دانشجویان دختر 2178خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1394/03/10
37بررسی تاثیر برنامه آموزشی تئوری محور در ارتقاء رفتار های پیشگیری کننده از واریس پا در پرستاران2107خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/07/15
38بررسی تأثیر آموزش بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در کاهش استرس دانشجویان جدیدالورود 2329خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1394/07/19
39بررسی تاثیر آموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر میزان ترس زایمان طبیعی در زنان باردار2248خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/04/311394/07/19
40بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی انگیزش محافظت با هدف پیشگیری از سرطان پوست در زنان روستایی 2036خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/09/151395/03/17

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري نمايه نام نشريه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضريب تاثير
1بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان باردار شهر کرج در سال 13922483iscدو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور پزشکی1392مجلات داخلی
2Prevalence of Urinary Tract Infection and Some Factors Affected in Pregnant Women in Iran Karaj City 20132500scopusMiddle-East Journal of Scientific Research 20 (7): 781-785, 20141392مجلات خارجی
3Investigation of Health Education Based on Theory of Planned Behavior on Behavioral Promotion of Urinary Infection Prevention in Pregnant Women2664scopusWorld Journal of Medical Sciences مجلات خارجی
4بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاریِ خون با رفتارهای خودمراقبتی2734iscدوماهنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1393مجلات داخلی
5ارتباط بین قصد شیردهی انحصاری قبل از زایمان با عملکرد مادران در 6 ماه بعد از زایمان در زنان نخست زا2829iscدانشور پزشکی1393مجلات داخلی
6عوامل پیش بینی کننده مصرف سیگار در بزرگسالان شهر اراک بر اساس الگوی فرانظری2604iscفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت1394مجلات داخلی0.0
7A Survey on Health Beliefs Relation with Self-Care Practice among the Elderly Hypertension in Iran (2013)2624iscBulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences1393مجلات خارجی0.0
8سنجش سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده درخصوص ماموگرافی غربالگری در زنان خانه دار بالای 40 سال2773iscدانشور پزشکی1393مجلات داخلی0.0
9تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار2717iscمجله علوم پزشکی پارس1393مجلات داخلی
10سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از خوددرمانی در مادران شهرستان آزادشهر در سال 13932934iscمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان 1394مجلات داخلی0.0
11آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در خصوص نشانه های خطر عفونت های تنفسی و اسهال در کودکان کمتر از پنج سال شهر اراک در سال 13932823iscمجله آموزش و سلامت جامعه1393مجلات داخلی
12سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص مراقبت از نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال2876scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1394مجلات داخلی0.0
13بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتار مادران درخصوص نشانه‌های خطر در کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مانا (مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی های اطفال)3101iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
14The Most Critical Barriers in Conducting Mammography Screening among the Iranian Women in Arak in 20143102iscHealth Education & Health Promotion1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
15عوامل پیشگویی کننده قصد شیردهی انحصاری در زنان باردار3104iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
16Effect of motivational group interviewing-based safety education on Workers’ safety behaviors in glass manufacturing3096ISIBMC Public Health1394مجلات خارجی2.264
17تأثیر رایحه‌ی گلاب بر شدت درد زایمان در زنان نخست‌زا3097iscطب مکمل1394مجلات داخلی0.0
18طراحی و روان سنجی ابزار مراقبت از نشانه های خطر کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی3177iscمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی1394مجلات داخلی0.0
19بررسی رابطه سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی با عملکرد مادران در پیش‌گیری از اختلال رشد کودکان یک تا پنج سال شهرستان شازند در سال 13933180iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
20طراحی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری‌کننده از خوددرمانی در کودکان زیر شش سال بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده3369iscمجله پژوهشی سلامت جامعه1394مجلات داخلی0.0
21تأثیر آموزش بر خودکارآمدی مادران درخصوص برخورد با نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال شهر اراک در سال 13933415iscمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان 1395مجلات داخلی0.0
22Does Iranian Astragalus gossypinus honey assist in healing caesarean wounds and scars?3504ISIEuropean Journal of Integrative Medicine1392مجلات خارجی0.769
23Investigation of the effect of education based on the health belief model on the adoption of hypertension-controlling behaviors in the elderly3820ISIClinical interventions in aging1395مجلات خارجی2.13
24بررسی تأثیر آموزش بر رفتارهای پیش گیری کننده از اختلال رشد کودکان در مادران دارای کودک یک تا پنج سال: بر اساس کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی3721iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1396مجلات داخلی0.0
25مقایسه اثر آویشن شیرازی و مفنامیک اسید بر دردهای قاعدگی اولیه1361iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1384مجلات داخلی
26تاثیر تغذیه در درمان جایگزینی غیر هورمونی در یائسگی .1218سایر مجلات داخلی
27بررسی نوع و شدت استرسهای اتاق زایمان در ماماهای استان مرکزی .1219سایر مجلات داخلی
28The effect of physicians gender on communication with patient1216سایر مجلات داخلی
29تعیین ارتباط بین استعمال سیگار توسط پدر و نسبت جنسیت فرزند.934سایر مجلات داخلی
30تعیین ارتباط بین وقوع زایمان زودرس و مصرف میوه و سبزی قبل و حین بارداری .1167سایر مجلات داخلی
31تاثیر جنسیت پزشک بر نحوه برقراری ارتباط با بیمار.1215سایر مجلات داخلی
32بررسی تاثیر وضعیت قرار گرفتن مادر در فاز فعال زایمان بر طول مدت زایمان و آپگار نوزاد1789iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
33بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت در بین زنان منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی دکتر محمد قریب شهر اراک در سال 1384.1213سایر مجلات داخلی
34بررسی تاثیر تجویز آنتی بیوتیک درمانی پیش گیرانه بر فراوانی بیماریهای التهابی لگن در زنان دریافت کننده IUD.933isc کنگره داخل کشور
35آگاهی، نگرش و عملکرد سالمندان نسبت به شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی .1212سایر مجلات داخلی
36تاثیر ماساژ بر میزان رشد و الگوی خواب شیرخواران1449iscکومش مجلات داخلی
37مقایسه تاثیر عصاره رازیانه و شربت گریپ واتر بر کولیک شیرخواران1429iscمجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان. مجلات داخلی
38تعیین ارتباط بین وقوع پره اکلامپسی ومیزان سهم مصرفی میوه وسبزی.1287isc کنگره داخل کشور
39تاثیر ماساژ پرینه با اسانس روغنی اسطوخودوس بر تعداد موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه1621iscمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل مجلات داخلی
40برنامه آموزشی و ارزشیابی موثر بر یادگیری از دیدگاه مدرسین و دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1387.1523iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
41بررسی ارتباط بین میزان هورمون گنادوتروپین جفتی در سه ماهه دوم بارداری و ابتلا به پره اکلامپسی1286iscمجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. مجلات داخلی
42تاثیر رایحه درمانی بر شدت درد دیسمنوره اولیه2073iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
43فاکتورهای موثر بر فعالیت جسمانی زنان ایرانی بعد از زایمان2330ISIhealth education journal مجلات خارجی1.291
44بررسی تاثیر بذرشنبلیله بر افسردگی حاصل از یائسگی:کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور2337iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1392مجلات داخلی
45Effect of motivational group interviewing-based safety education on Workers' safety behaviors in glass manufacturing Environmental health3934 BMC Public Health1394
46The effect of intramuscular administration of corticosteroids on the induction of parturition [In Process Citation]1217سایر مجلات داخلی
47Effect of Fennel Essence end Gripe Water Syrup on infantile colic840سایر مجلات داخلی

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show
excel

رديف عنوان مقاله کد رهگيري نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1بررسی تاثیرتجویز آنتی بیوتیک درمانی پیشگیرانه برفراوانی بیماریهای التهابی لگن درزنان دریافت کننده IUD.402همایش سراسری سلامت مادروکودکبیرجندسخنرانی1386
2تاثیر ماساژبدن برمیزان رشد والگوی خواب شیرخواران469همایش سراسری ارتقاء سلامت خانوادهارومیهسخنرانی1386
3بررسی تجارب دوران بلغ در نوجوانان پسر: یک مطالعه کیفی 361کنگره مکلی سلامت خانواده تهران
4میزان هورمون گنادوتروپین جفتی در سه ماهه دوم بارداری وابتلا به پره اکلامپسی.489اولین کنگره بین المللی بارداری ایمنتهرانسخنرانی1388
5تعیین عوامل موثر بر انتخاب روش مقاربت منقطع در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در سال 1388582نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1390
6/بررسی تاثیر رایحه گلاب بر کاهش دردهای زایمانی578نهمین کنگره بین المللی زنان و ماماییتهران مرکز همایش های رازیپوستر1390
7مقایسه تاثیر گیاه شنبلیله,سویا وبذرکتان برشدت گرگرفتگی زنان یائسه516همایش سراسری دستاوردها و مداخلات بومی در پرستاری و ماماییاراکسخنرانی1390
8ارائه پروتکل افزایش فعالیت جسمانی کارکنان مرکز بهداشت: یک اقدام پژوهی با استفاده از مدل فرانظری693دومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای عروق قلب شیرازشیرازمقاله
9تاثیر مداخله آموزشی بوسیله نرم افزار چند رسانه ای تعاملی طراحی شده بر اساس مدل مراحل تغییر بر ارتقاء و پایداری فعالیت جسمانی مادران نخست زا702پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت تهرانتهرانمقاله
10پیش بینی رفتار فعالیت جسمانی مادران بعد از زایمان با استفاده از مدل مراحل تغییر و سازه رفتار قبلی701پنجمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تهرانتهرانمقاله
11آموزش و ارتقاء سلامت و برنامه های چند رسانه ای آموزشی700پنجمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تهرانتهرانمقاله
12مقایسه تاثیر اسانس رازیانه با شربت گریپ واتر بر کولیک شیرخواران477Europian Pediateric AssociationNICEپوستر1387
13The Survey of Practice and Preventive Nutritional Behavior of Hypertenison among women Over 30 of arak731دومین کنگره بین المللی آموزش و ارتقا سلامتکرمانشاهپوستر1394
14Effectiveness of blood Donation Behavior Promoting Program among Staff based on Theory730دومین کنگره بین المللی آموزش و ارتقا سلامتکرمانشاهپوستر1394
15Factors Related to Blood Donation: Application of Theory of Planned Behavior729دومین همایش بین المللی آموزش و ارتقا سلامتکرمانشاهپوستر1394

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري سال چاپ نويسنده اصلي مترجم شابک
1درسنامه بیماری های داخلی و جراحی در مامائی: کلیات جراحی و آب و الکترولیت ها .301386فرشته نارنجی-9-19-7621-964-978

پايان نامه ها
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري وضعيت پايان نامه تاريخ تصويب شوراي پژوهشي نوع همکاري سمت همکار پايان نامه نام دانشجو
1بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقا د بهداشتی در اتخاذ رفتارهای کنترل کننده پرفشاری خون در سالمندان.1413خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد مشاورزهره فکری زاده.
2تاثیر آموزش بر اساس الگوی رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار.1407خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد مشاورمرضیه جلالی.
3بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقا رفتارهای پیشگیری. .کننده از کمبود ویتامین دی در دختران دوره اول متوسطه. 1470خاتمه یافته است1392/12/02اولاستاد مشاورزهرا آدینه.
4بررسی تاثیر مولتی مدیای طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقای رفتار تغذیه ای پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 30 تا 50 سال .1483خاتمه یافته است1392/10/18اولاستاد مشاورآزیتا محسن نژاد.
5بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارپیشگیرانه بیماری وبا در سفیران سلامت مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان کارون2889در حال اجرا است1396/11/04اولاستاد مشاورمعصومه اصغریان
6تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده به مادران دارای دختر زیر 2 سال در زمینه ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری .813در انتظار دریافت کد اخلاق1395/11/06اولاستاد مشاورزهرا احمدی.
7تاثیر مداخله ی آموزش مبتنی بر تئوری علیتی بر توانمند سازی دانشجویان در پیش گیری از سوء مصرف دخانیات.998خاتمه یافته است1395/11/06اولاستاد مشاورمحمد سیفی پور.
8 بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای سلامت دهان و دندان بیماران دیابتی نوع دو.1711 1395/11/20اولاستاد مشاورمریم ملک محمودی.
9بررسی تاثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از عفونتهای بیمارستانی در پرستاران.1415خاتمه یافته است1391/11/18دوماستاد مشاورمحبوبه خاتون قنبری.
10بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارمادران درخصوص نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال براساس دستورالعمل مانا.1450خاتمه یافته است1392/09/13دوماستاد مشاورطاهره رضی.
11تاثیر اموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء عملکرد شیردهی انحصاری مادران.1414خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیفهیمه محبوبی قزاآنی.
12بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی برتئوری بزنف و اصول مصاحبه انگیزشی بر ارتقاء رفتار استفاده از وسائل حفاظت فردی در کارگران کارخانه های نوشابه سازی. 1426خاتمه یافته است1392/03/29اولاستاد راهنما اول/ اصلیزهرا رستمی.
13بررسی تأثیر چندرسانه ای آموزشی مدل محور بر کاهش استعمال دخانیات در افراد بالای 30 سال.1460خاتمه یافته است1392/10/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیمعصومه باقری.
14بررسی تاثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقاء رفتار مدیریت استرس پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 50-30 سال.1462خاتمه یافته است1392/10/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیسمانه جلالی.
15بررسی تاثیرچندرسانه ای آموزشی طراحی ده براساس مدل فرانظری برارتقاءرفتارفعالیت جسمانی پیشگیری کننده ازفشارخون بالادرافراد 50-30 سال.1463خاتمه یافته است1392/10/18اولاستاد راهنما اول/ اصلی سمیه جلالی.
16بررسی تاثیر مداخله بهداشت خواب بر عادات خواب دانش آموزان مقطع ابتدایی2861در حال اجرا است1396/09/01اولاستاد راهنما اول/ اصلیمعصومه مسن آبادی
17تأثیر مداخله ی آموزشی تحت وب بر سلامت اجتماعی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اراک3056در حال اجرا است1397/06/21اولاستاد راهنما اول/ اصلیمعصومه مهدوی فرد
18بررسی تأثیر آموزش از طریق شبکه های اجتماعی در مدیریت استرس پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی.812خاتمه یافته است1395/11/06اولاستاد راهنما اول/ اصلیمعصومه رضایی.
19تاثیر گروه های خود یار بر رفتارهای خود مراقبتی زنان فشارخونی30-59ساله.1713در انتظار دریافت کد اخلاق1395/11/20اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه صفری.
20بررسی تاثیر آموزش با استفاده از مولتی مدیای طراحی شده ی تئوری محور به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان بالای 35 سال.1412خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیسمیه دژم.

اختراعات
hide/show
excel

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان