نسرین  روزبهانی

 فعالیت های پژوهشی

 

نسرین روزبهانی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : نسرین روزبهانی مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Nasrin Roozbahani رشته تخصصی : آموزش بهداشت
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : استادیار
: Scopus ID 55585795500 دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 4

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ماماییکارشناسی1376دانشگاه علوم پزشکی اراک
آموزش ماماییکارشناس ارشد 1379دانشگاه تربیت مدرس
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دکتری تخصصی /Ph.D1391دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1مقایسه تاثیر ماساژ به تنهایی و ماساژ با روغن کنجد بر میزان رشد و الگوی خواب نوزادان رسیده .109خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1383/01/231383/11/14
2مقایسه اثر آویشن شیرازی و مفنامیک اسید بر دردهای قاعدگی اولیه.138خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1383/11/011384/12/03
3بررسی مفهوم درک متقابل از دیدگاه فرزندان.189خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1385/04/031385/08/24
4مقایسه تاثیر عصاره گیاه رازیانه شربت gripwater بر کولیک شیر خوران .208خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1385/06/111386/08/23
5طراحی و ایجاد کتابخانه الکترونیک بهداشت عمومی برای نوجوانان و جوانان 25-10 سال در استان مرکزی .215خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1385/07/081387/08/08
6بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت در بین زنان منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی.217خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1385/07/291385/09/15
7بررسی وضعیت مستند سازی پرونده های بیماران بستری د بیمارستانهای آموزشی ،درمانی علوم پزشکی اراک در نیمه دوم سال 85.228خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1385/11/201387/01/25
8بررسی عوامل موثر بر یادگیری مهارتهای بالینی از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1386.263خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1386/09/231387/12/14
9مقایسه تاثیر دانه شنبلیله -بذر کتان سویا برگر بر گرفتگی حاصل از یائسگی در شهر اراک 86.276خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1386/12/241388/12/24
10بررسی اثر ژل عسل بر بهبود و اسکار زخم سزارین.310خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/08/171389/09/03
11تاثیر مخلوط اسانسهای روغنی اسطو خودوس و نعنا بر شدت درد دیسمنوره اولیه.347خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/10/201389/05/13
12بررسی تاثیر رایحه گلاب بر کاهش دردهای زایمانی زنان در لیبر بیمارستان آیت الله طالقانی اراک.337خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/12/301390/07/13
13بررسی تاثیر ماساژ با اسانس روغن گلمحمدی بر کاهش دردهای زایمانی زنان .نخست زای بستری در لیبر بیمارستان آیت الله طالقانی اراک .336خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/12/301389/12/25
14تعیین عوامل موثر بر انتخاب روش مقاربت منقطع در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در سال1388.348خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/03/171389/02/22
15مقایسه تاثیر نرمال سالین و محلول بتادین بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی.369خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/06/211390/02/07
16بررسی و مقایسه تاثیر دانه شنیلیله - بذر کتان و سویا بر شدت افسردگی حاصل از یائسگی در شهر اراک سال 1389-1388.381خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/07/251390/12/27
17مقایسه تاثیر دو روش آموزش کلاسیک و آموزش بر مبنای نقشه مفهومی بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری اراک در سال 89.470خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1389/06/201391/03/10
18ارتقای فعالیت جسمانی کارکنان مرکز بهداشت استان مرکزی753خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/12/271391/05/011393/05/01
19تاثیر اموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء عملکرد شیردهی انحصاری مادران.870خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/151393/02/15
20بررسی تاثیر آموزش با استفاده از مولتی مدیای طراحی شده ی تئوری محور به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان بالای 35 سال .868خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/151393/09/05
21تاثیر آموزش بر اساس الگوی رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار.853خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/151393/01/15
22بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقا د بهداشتی در اتخاذ رفتارهای کنترل کننده پرفشاری خون در سالمندان.869خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/151393/09/05
23بررسی تاثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از عفونتهای بیمارستانی در پرستاران.871خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1391/12/151393/07/23
24بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی برتئوری بزنف و اصول مصاحبه انگیزشی بر ارتقاء رفتار استفاده از وسائل حفاظت فردی در کارگران کارخانه های نوشابه سازی 929خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/04/311393/01/31
25بررسی میزان فعالیت جسمانی و فاکتورهای موثر بر آن بر اساس مدل مراحل تغییر در زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1392.979خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/08/011392/08/211393/09/05
26بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارمادران درخصوص نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال براساس دستورالعمل مانا.1001خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1392/10/141394/10/23
27بررسی تاثیرچندرسانه ای آموزشی طراحی ده براساس مدل فرانظری برارتقاءرفتارفعالیت جسمانی پیشگیری کننده ازفشارخون بالادرافراد 50-30 سال.1041خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1392/10/181394/10/23
28بررسی تاثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقاء رفتار مدیریت استرس پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 50-30 سال1040خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1392/10/181394/11/05
29بررسی تاثیر مولتی مدیای طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقای رفتار تغذیه ای پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 30 تا 50 سال 1088خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/10/181394/06/16
30بررسی تأثیر چندرسانه ای آموزشی مدل محور بر کاهش استعمال دخانیات در افراد بالای 30 سال.1036خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/11/281394/10/23
31بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقا رفتارهای پیشگیری. .کننده از کمبود ویتامین دی در دختران دوره اول متوسطه. 1054خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1392/12/021394/10/23
32تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل ارتقاء سلامت و سازه مرحله تغییر در ارتقاء فعالیت بدنی زنان خانه دار.1201خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1393/03/211394/12/12
33بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتار اهداء خون کارمندان.1123خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/05/211394/11/14
34تأثیر آموزش تئوری محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده مادران در زمینه مصرف خودسرانه دارو در کودکان. 1136خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/06/151394/11/14
35بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از اختلال رشد کودکان در مادران دارای کودک یک تا پنج سال .1192خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/08/031394/06/18
36تاثیر پیام های کوتاه مبتنی بر مدل فرانظری بر ارتقاء فعالیت جسمانی دانشجویان دختر 2178دست اجرااستاد راهنما 1394/03/10
37بررسی تاثیر برنامه آموزشی تئوری محور در ارتقاء رفتار های پیشگیری کننده از واریس پا در پرستاران2107خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/07/151395/11/10
38بررسی تاثیر آموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر میزان ترس زایمان طبیعی در زنان باردار2248خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/04/311394/07/191396/01/14
39بررسی تأثیر آموزش بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در کاهش استرس دانشجویان جدیدالورود 2329خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1394/07/191395/09/14
40بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی انگیزش محافظت با هدف پیشگیری از سرطان پوست در زنان روستایی 2036خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/09/151395/03/17
41بررسی ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در زنان شرکت کننده در پویش ملی سرطان پستان شهر اراک در سال 13973239دست اجرامجری1397/07/251397/08/13
42ارزیابی برنامه غربالگری سرطان سرویکس در زنان واجد شرایط غربالگری تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در فاصله سالهای 1396 تا 13983222دست اجراهمکار1397/08/241397/10/09

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاریِ خون با رفتارهای خودمراقبتی2734iscدوماهنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1393مجلات داخلی
2Investigation of Health Education Based on Theory of Planned Behavior on Behavioral Promotion of Urinary Infection Prevention in Pregnant Women2664scopusWorld Journal of Medical Sciences مجلات خارجی
3بررسی تأثیر آموزش بر رفتارهای پیش گیری کننده از اختلال رشد کودکان در مادران دارای کودک یک تا پنج سال: بر اساس کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی3721iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1396مجلات داخلی0.0
4Investigation of the effect of education based on the health belief model on the adoption of hypertension-controlling behaviors in the elderly3820ISIClinical interventions in aging1395مجلات خارجی2.13
5طراحی و روان سنجی ابزار مراقبت از نشانه های خطر کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی3177iscمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی1394مجلات داخلی0.0
6عوامل پیشگویی کننده قصد شیردهی انحصاری در زنان باردار3104iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
7آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در خصوص نشانه های خطر عفونت های تنفسی و اسهال در کودکان کمتر از پنج سال شهر اراک در سال 13932823iscمجله آموزش و سلامت جامعه1393مجلات داخلی
8سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از خوددرمانی در مادران شهرستان آزادشهر در سال 13932934iscمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان 1394مجلات داخلی0.0
9تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار2717iscمجله علوم پزشکی پارس1393مجلات داخلی
10سنجش سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده درخصوص ماموگرافی غربالگری در زنان خانه دار بالای 40 سال2773iscدانشور پزشکی1393مجلات داخلی0.0
11A Survey on Health Beliefs Relation with Self-Care Practice among the Elderly Hypertension in Iran (2013)2624iscBulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences1393مجلات خارجی0.0
12عوامل پیش بینی کننده مصرف سیگار در بزرگسالان شهر اراک بر اساس الگوی فرانظری2604iscفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت1394مجلات داخلی0.0
13ارتباط بین قصد شیردهی انحصاری قبل از زایمان با عملکرد مادران در 6 ماه بعد از زایمان در زنان نخست زا2829iscدانشور پزشکی1393مجلات داخلی
14Prevalence of Urinary Tract Infection and Some Factors Affected in Pregnant Women in Iran Karaj City 20132500scopusMiddle-East Journal of Scientific Research 20 (7): 781-785, 20141392مجلات خارجی
15بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان باردار شهر کرج در سال 13922483iscدو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور پزشکی1392مجلات داخلی
16The Most Critical Barriers in Conducting Mammography Screening among the Iranian Women in Arak in 20143102iscHealth Education & Health Promotion1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
17بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتار مادران درخصوص نشانه‌های خطر در کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مانا (مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی های اطفال)3101iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
18سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص مراقبت از نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال2876scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1394مجلات داخلی0.0
19Does Iranian Astragalus gossypinus honey assist in healing caesarean wounds and scars?3504ISIEuropean Journal of Integrative Medicine1392مجلات خارجی0.769
20تأثیر آموزش بر خودکارآمدی مادران درخصوص برخورد با نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال شهر اراک در سال 13933415iscمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان 1395مجلات داخلی0.0
21طراحی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری‌کننده از خوددرمانی در کودکان زیر شش سال بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده3369iscمجله پژوهشی سلامت جامعه1394مجلات داخلی0.0
22تأثیر رایحه‌ی گلاب بر شدت درد زایمان در زنان نخست‌زا3097iscطب مکمل1394مجلات داخلی0.0
23Effect of motivational group interviewing-based safety education on Workers’ safety behaviors in glass manufacturing3096ISIBMC Public Health1394مجلات خارجی2.264
24بررسی رابطه سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی با عملکرد مادران در پیش‌گیری از اختلال رشد کودکان یک تا پنج سال شهرستان شازند در سال 13933180iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
25مقایسه اثر آویشن شیرازی و مفنامیک اسید بر دردهای قاعدگی اولیه1361iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1384مجلات داخلی
26تاثیر تغذیه در درمان جایگزینی غیر هورمونی در یائسگی .1218سایر مجلات داخلی
27بررسی نوع و شدت استرسهای اتاق زایمان در ماماهای استان مرکزی .1219سایر مجلات داخلی
28The effect of physicians gender on communication with patient1216سایر مجلات داخلی
29تاثیر جنسیت پزشک بر نحوه برقراری ارتباط با بیمار.1215سایر مجلات داخلی
30تعیین ارتباط بین وقوع زایمان زودرس و مصرف میوه و سبزی قبل و حین بارداری .1167سایر مجلات داخلی
31تعیین ارتباط بین استعمال سیگار توسط پدر و نسبت جنسیت فرزند.934سایر مجلات داخلی
32بررسی تاثیر وضعیت قرار گرفتن مادر در فاز فعال زایمان بر طول مدت زایمان و آپگار نوزاد1789iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
33بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت در بین زنان منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی دکتر محمد قریب شهر اراک در سال 1384.1213سایر مجلات داخلی
34بررسی تاثیر تجویز آنتی بیوتیک درمانی پیش گیرانه بر فراوانی بیماریهای التهابی لگن در زنان دریافت کننده IUD.933isc کنگره داخل کشور
35آگاهی، نگرش و عملکرد سالمندان نسبت به شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی .1212سایر مجلات داخلی
36تعیین ارتباط بین وقوع پره اکلامپسی ومیزان سهم مصرفی میوه وسبزی.1287isc کنگره داخل کشور
37مقایسه تاثیر عصاره رازیانه و شربت گریپ واتر بر کولیک شیرخواران1429iscمجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان. مجلات داخلی
38تاثیر ماساژ بر میزان رشد و الگوی خواب شیرخواران1449iscکومش مجلات داخلی
39برنامه آموزشی و ارزشیابی موثر بر یادگیری از دیدگاه مدرسین و دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1387.1523iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
40تاثیر ماساژ پرینه با اسانس روغنی اسطوخودوس بر تعداد موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه1621iscمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل مجلات داخلی
41بررسی ارتباط بین میزان هورمون گنادوتروپین جفتی در سه ماهه دوم بارداری و ابتلا به پره اکلامپسی1286iscمجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. مجلات داخلی
42تاثیر رایحه درمانی بر شدت درد دیسمنوره اولیه2073iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
43بررسی تاثیر بذرشنبلیله بر افسردگی حاصل از یائسگی:کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور2337iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1392مجلات داخلی
44فاکتورهای موثر بر فعالیت جسمانی زنان ایرانی بعد از زایمان2330ISIhealth education journal مجلات خارجی1.291
45Effect of motivational group interviewing-based safety education on Workers' safety behaviors in glass manufacturing Environmental health3934 BMC Public Health1394
46The effect of intramuscular administration of corticosteroids on the induction of parturition [In Process Citation]1217سایر مجلات داخلی
47Effect of Fennel Essence end Gripe Water Syrup on infantile colic840سایر مجلات داخلی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1بررسی تاثیرتجویز آنتی بیوتیک درمانی پیشگیرانه برفراوانی بیماریهای التهابی لگن درزنان دریافت کننده IUD.402همایش سراسری سلامت مادروکودکبیرجندسخنرانی1386
2تاثیر ماساژبدن برمیزان رشد والگوی خواب شیرخواران469همایش سراسری ارتقاء سلامت خانوادهارومیهسخنرانی1386
3بررسی تجارب دوران بلغ در نوجوانان پسر: یک مطالعه کیفی 361کنگره مکلی سلامت خانواده تهران
4میزان هورمون گنادوتروپین جفتی در سه ماهه دوم بارداری وابتلا به پره اکلامپسی.489اولین کنگره بین المللی بارداری ایمنتهرانسخنرانی1388
5تعیین عوامل موثر بر انتخاب روش مقاربت منقطع در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در سال 1388582نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1390
6/بررسی تاثیر رایحه گلاب بر کاهش دردهای زایمانی578نهمین کنگره بین المللی زنان و ماماییتهران مرکز همایش های رازیپوستر1390
7مقایسه تاثیر گیاه شنبلیله,سویا وبذرکتان برشدت گرگرفتگی زنان یائسه516همایش سراسری دستاوردها و مداخلات بومی در پرستاری و ماماییاراکسخنرانی1390
8ارائه پروتکل افزایش فعالیت جسمانی کارکنان مرکز بهداشت: یک اقدام پژوهی با استفاده از مدل فرانظری693دومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای عروق قلب شیرازشیرازمقاله
9تاثیر مداخله آموزشی بوسیله نرم افزار چند رسانه ای تعاملی طراحی شده بر اساس مدل مراحل تغییر بر ارتقاء و پایداری فعالیت جسمانی مادران نخست زا702پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت تهرانتهرانمقاله
10پیش بینی رفتار فعالیت جسمانی مادران بعد از زایمان با استفاده از مدل مراحل تغییر و سازه رفتار قبلی701پنجمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تهرانتهرانمقاله
11آموزش و ارتقاء سلامت و برنامه های چند رسانه ای آموزشی700پنجمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تهرانتهرانمقاله
12مقایسه تاثیر اسانس رازیانه با شربت گریپ واتر بر کولیک شیرخواران477Europian Pediateric AssociationNICEپوستر1387
13The Survey of Practice and Preventive Nutritional Behavior of Hypertenison among women Over 30 of arak731دومین کنگره بین المللی آموزش و ارتقا سلامتکرمانشاهپوستر1394
14Effectiveness of blood Donation Behavior Promoting Program among Staff based on Theory730دومین کنگره بین المللی آموزش و ارتقا سلامتکرمانشاهپوستر1394
15Factors Related to Blood Donation: Application of Theory of Planned Behavior729دومین همایش بین المللی آموزش و ارتقا سلامتکرمانشاهپوستر1394

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک
1درسنامه بیماری های داخلی و جراحی در مامائی: کلیات جراحی و آب و الکترولیت ها .30 فرشته نارنجی-9-19-7621-964-978

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1تاثیر اموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء عملکرد شیردهی انحصاری مادران.3870 اول
2بررسی تأثیر چندرسانه ای آموزشی مدل محور بر کاهش استعمال دخانیات در افراد بالای 30 سال.4036 اول
3بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتار اهداء خون کارمندان.4123 اول
4بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی انگیزش محافظت با هدف پیشگیری از سرطان پوست در زنان روستایی 5036 اول
5بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقا د بهداشتی در اتخاذ رفتارهای کنترل کننده پرفشاری خون در سالمندان.3869 اول
6تاثیر آموزش بر اساس الگوی رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار.3853 اول
7بررسی تاثیر آموزش با استفاده از مولتی مدیای طراحی شده ی تئوری محور به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان بالای 35 سال .3868 اول
8بررسی تاثیر مولتی مدیای طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقای رفتار تغذیه ای پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 30 تا 50 سال 4088 اول
9بررسی تاثیر آموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر میزان ترس زایمان طبیعی در زنان باردار5248 اول
10تأثیر آموزش تئوری محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده مادران در زمینه مصرف خودسرانه دارو در کودکان. 4136 اول
11بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از اختلال رشد کودکان در مادران دارای کودک یک تا پنج سال .4192 اول
12بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقا رفتارهای پیشگیری. .کننده از کمبود ویتامین دی در دختران دوره اول متوسطه. 4054 دوم
13بررسی تاثیر برنامه آموزشی تئوری محور در ارتقاء رفتار های پیشگیری کننده از واریس پا در پرستاران5107
14بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارمادران درخصوص نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال براساس دستورالعمل مانا.4001 دوم
15بررسی تأثیر آموزش بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در کاهش استرس دانشجویان جدیدالورود5329خاتمه یافته است1394/06/18دوماستاد راهنمازهرا فاضل دهکردی1394/02/231396/05/08
16تاثیر پیام های کوتاه مبتنی بر مدل فرانظری بر ارتقاء فعالیت جسمانی دانشجویان دختر 5178 استاد راهنما
17بررسی تاثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقاء رفتار مدیریت استرس پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 50-30 سال4040 استاد راهنما
18بررسی تاثیرچندرسانه ای آموزشی طراحی ده براساس مدل فرانظری برارتقاءرفتارفعالیت جسمانی پیشگیری کننده ازفشارخون بالادرافراد 50-30 سال.4041 استاد راهنما
19تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل ارتقاء سلامت و سازه مرحله تغییر در ارتقاء فعالیت بدنی زنان خانه دار.4201خاتمه یافته است1393/03/21اولاستاد راهنمافاطمه حاجیوند1393/07/28
20بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقا د بهداشتی در اتخاذ رفتارهای کنترل کننده پرفشاری خون در سالمندان.1413خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد مشاورزهره فکری زاده.
21تاثیر آموزش بر اساس الگوی رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار.1407خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد مشاورمرضیه جلالی.
22بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقا رفتارهای پیشگیری. .کننده از کمبود ویتامین دی در دختران دوره اول متوسطه. 1470خاتمه یافته است1392/12/02اولاستاد مشاورزهرا آدینه.
23بررسی تاثیر مولتی مدیای طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقای رفتار تغذیه ای پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 30 تا 50 سال .1483خاتمه یافته است1392/10/18اولاستاد مشاورآزیتا محسن نژاد.
24بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارپیشگیرانه بیماری وبا در سفیران سلامت مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان کارون2889در حال اجرا است1396/11/04اولاستاد مشاورمعصومه اصغریان1396/12/07
25تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده به مادران دارای دختر زیر 2 سال در زمینه ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری .813خاتمه یافته است1395/11/06اولاستاد مشاورزهرا احمدی.1395/11/111397/12/20
26تاثیر مداخله ی آموزش مبتنی بر تئوری علیتی بر توانمند سازی دانشجویان در پیش گیری از سوء مصرف دخانیات.998خاتمه یافته است1395/11/06اولاستاد مشاورمحمد سیفی پور.
27بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای سلامت دهان و دندان بیماران دیابتی نوع دو.1711خاتمه یافته است1395/11/20اولاستاد مشاورمریم ملک محمودی.1395/12/161397/12/20
28بررسی تاثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از عفونتهای بیمارستانی در پرستاران.1415خاتمه یافته است1391/11/18دوماستاد مشاورمحبوبه خاتون قنبری.
29بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارمادران درخصوص نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال براساس دستورالعمل مانا.1450خاتمه یافته است1392/09/13دوماستاد مشاورطاهره رضی.
30بررسی تاثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از عفونتهای بیمارستانی در پرستاران.3871 ناظر .
31تاثیر اموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء عملکرد شیردهی انحصاری مادران.1414خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیفهیمه محبوبی قزاآنی.
32بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی برتئوری بزنف و اصول مصاحبه انگیزشی بر ارتقاء رفتار استفاده از وسائل حفاظت فردی در کارگران کارخانه های نوشابه سازی. 1426خاتمه یافته است1392/03/29اولاستاد راهنما اول/ اصلیزهرا رستمی.
33بررسی تأثیر چندرسانه ای آموزشی مدل محور بر کاهش استعمال دخانیات در افراد بالای 30 سال.1460خاتمه یافته است1392/10/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیمعصومه باقری.
34بررسی تاثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقاء رفتار مدیریت استرس پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 50-30 سال.1462خاتمه یافته است1392/10/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیسمانه جلالی.
35بررسی تاثیرچندرسانه ای آموزشی طراحی ده براساس مدل فرانظری برارتقاءرفتارفعالیت جسمانی پیشگیری کننده ازفشارخون بالادرافراد 50-30 سال.1463خاتمه یافته است1392/10/18اولاستاد راهنما اول/ اصلی سمیه جلالی.
36بررسی تاثیر مداخله بهداشت خواب بر عادات خواب دانش آموزان مقطع ابتدایی2861خاتمه یافته است1396/09/01اولاستاد راهنما اول/ اصلیمعصومه مسن آبادی1396/09/121397/11/29
37تاثیر آموزش سلامت معنوی مبتنی بر وب بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک2990در حال اجرا است1397/03/23اولاستاد راهنما اول/ اصلیفروغ صبوری نژاد1397/04/11
38تأثیر مداخله ی آموزشی تحت وب بر سلامت اجتماعی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اراک3056در حال اجرا است1397/06/21اولاستاد راهنما اول/ اصلیمعصومه مهدوی فرد1397/07/011398/08/01
39بررسی تأثیر آموزش از طریق شبکه های اجتماعی در مدیریت استرس پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی.812خاتمه یافته است1395/11/06اولاستاد راهنما اول/ اصلیمعصومه رضایی.1395/11/111397/07/18
40تاثیر گروه های خود یار بر رفتارهای خود مراقبتی زنان فشارخونی30-59ساله.1713خاتمه یافته است1395/11/20اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه صفری.1395/12/161398/03/07
41بررسی تاثیر آموزش با استفاده از مولتی مدیای طراحی شده ی تئوری محور به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان بالای 35 سال.1412خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیسمیه دژم.

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان