محبوبه  سجادی

 فعالیت های پژوهشی

 

محبوبه سجادی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : محبوبه سجادی مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mahbobeh Sajadi رشته تخصصی : پرستاری
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : دانشیار
: Scopus ID 57191486716 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 5

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پرستاری دکتری تخصصی /Ph.D1392دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی تاثیر روش قرارداد یادگیری بر میزان یادگیری خود هدایتی و رضایتمندی دانشجویان کارشناسی پرستاری در عرصه.2741فقط برای دریافت کد اخلاق.مجری اصلی 1395/10/05
2تطبیق الگوی هماهنگی آموزش و بالین پرستاری.2740فقط برای دریافت کد اخلاق.مجری اصلی 1395/10/05
3مقایسه نگرش پرستاران بالینی و پزشکان نسبت به فوائد و موانع وعوامل تسهیل کننده آموزش به بیمار .252خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1386/07/211387/11/30
4بررسی مقایسه ای علل بستری سالمندان شهری و روستایی در بیمارستانهای آموزشی علوم پزشکی اراک از سال 87-86 .268خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1386/10/281387/08/01
5تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی به مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در مانی شهر اراک در خصوص تشنج ناشی از تب در کودکان.305خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/07/131388/11/19
6بررسی شیوه تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی اراک بر اساس الگوی آموزش بالغین و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک آنها در سال تحصیلی 88-87.386خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1388/05/241389/05/20
7تبیین تجارب مادران دارای کودک مبتلا به تشنج ناشی از تب.1005خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/07/171392/10/171394/02/17
8طراحی و روانسنجی ابزار ارزشیابی عملکرد بالینی دانشجویان در بخش کودکان.1016خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/10/181392/11/091394/04/03
9تجارب پرستاران تازه کار از ایفای نقش مسئول شیفت.1122خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/02/311393/05/151394/12/12
10تاثیر بکارگیری محلول دیالیز سرد بر سندروم خستگی بعد از دیالیز.1107خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/06/251395/05/20
11بررسی تاثیر مراقبت خانواده محور بر میزان برآورده شدن نیاز به کسب اطلاعات و اضطراب در والدین کودکان مبتلا به عفونت ادراری.1204خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1393/07/231393/08/241394/07/22
12بررسی تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر خستگی و کیفیت خواب پرستاران بخش ویژه .1222خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/10/091394/10/12
13بررسی تاثیر بکارگیری مدل مراقبت پی گیر بر کیفیت خواب افراد مبتلا به نارسایی قلبی.2120خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1393/12/201394/03/301394/05/28
14تاثیر بکارگیری مدل مراقبتی (حساس سازی) در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع22179خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/04/011394/09/16
15تاثیر بکارگیری مدل مراقبتی (حساس سازی ) بر تبعیت داروئی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم2171خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1394/04/011394/09/15
16بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی درک شده افراد مبتلا به دیابت نوع 2.2196خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1394/03/061394/04/061394/12/12
17اثر بخشی آموزش خود مراقبتی بر سازگاری بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.2227خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/06/171395/05/04
18بررسی تاثیرآموزش خود مراقبتی برخود کارآمدی تغذیه ای بیماران دیابتی2230خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/06/311395/02/07
19اثر مشاوره معنوی بر سلامت معنوی زنان مبتلا به سرطان2228خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1394/06/311394/12/16
20بررسی رابطه انس با قران و اضطراب مرگ در پرستاران اورژانس بیمارستان ولیعصر شهر اراک2344خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1394/07/221394/08/241395/07/14
21بررسی و اولویت بندی عوامل موثر روی میزان بقای سرطان پستان: مطالعه فراتحلیل2414دست اجراهمکار 1394/10/191395/04/17
22بررسی تاثیر دعا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت2294خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1394/05/281394/11/071395/11/02
23بررسی ارتباط عوامل تنش زای محیط بالین و خودکارامدی بالینی دانشجویان پرستاری.2423خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1394/10/231394/11/171395/10/08
24بررسی تاثیر کارگاه مدیریت استرس بر میزان استرس تجربه شده دربالین توسط دانشجویان ترم یک پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک.2767خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1395/11/061395/12/101397/08/07
25بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر اضطراب زنان مبتلا به سرطان پستان2848خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1396/05/251396/07/301397/08/30
26مقایسه تاثیر تنفس دیافراگمی و لب غنچه ای بر اضطراب بیماران تحت هیسترکتومی2892دست اجرامجری1396/07/191396/09/011397/01/01
27مقایسه تاثیر آموزش مدیریت درد به روش کارگاهی و آموزش مجازی بر دانش و نگرش پرستاران2850خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1396/07/191396/09/011397/10/11
28بررسی تاثیر رفلکسولوژی پا بر شدت درد، اضطراب و کیفیت خواب بیماران مبتلا به سوختگی2931خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1396/09/221396/09/121397/09/06
29بررسی اثر رفلکسولوژی پا بر روی کیفیت خواب، خستگی و اضطراب بیماران مبتلا به MS2959خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1396/11/251396/12/131397/11/28
30طراحی نظام ثبت نرم افزاری آرتریت روماتوئید در دانشگاه علوم پزشکی اراک3059دست اجراهمکار1396/12/091397/02/09
31تبیین تجارب پرستاران در مواجهه با چالش های اخلاقی در سال اول کار بالینی3013خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1396/11/251397/02/091397/08/01
32بررسی تاثیر رفلکسولوژی پا بر یبوست بیماران مبتلا به MS3026خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1397/01/291397/02/16
33بررسی تاثیر آموزش تغذیه سالم از طریق شبکه اجتماعی مجازی بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی3084خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1397/01/291397/02/231397/09/06
34مقایسه تاثیر تمرینات کششی و ورزش تای چی بر خستگی بیماران همودیالیزی3083دست اجرامجری1397/01/291397/03/20
35بررسی تاثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب، خستگی و اضطراب بیماران مبتلا به MS3177دست اجرامجری1397/07/251397/08/13
36بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر بهزیستی روانشناختی و عواطف خانواده های کودکان مبتلا به لوسمی3203دست اجرامجری1397/07/111397/08/13
37تاثیر رایحه درمانی بر اضطراب وشاخص های فیزیولوژیک قبل از آندوسکوپی3193دست اجرامجری1397/09/281397/11/14
38بررسی تاثیر بروملین بر سطح کورتیزول، افسردگی، استرس و اضطراب بیماران مبتلا به MS3192دست اجرامجری1397/09/281397/11/14

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1Religious Practices and Self-Care in Iranian Patients with Type 2 Diabetes3677ISIJ RELIG HEALTH1395مجلات خارجی0.0
2تأثیر آرام سازی پیش رونده ی عضلانی بر شادکامی دانشجویان پرستاری3653iscطب مکمل1395مجلات داخلی0.0
3Religious Practices and Self-Care in Iranian Patients with Type 2 Diabetes3613ISIJ RELIG HEALTH1396مجلات خارجی0.977
4The Effect of Using the Care Model of “Sensitization” on Medication Adherence in Asthmatic Patients3327PubMed.Global journal of health science1395مجلات خارجی0.0
5بررسی تأثیر آروماتراپی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب دانشجویان2692iscطب مکمل1393مجلات داخلی0.0
6بررسی رفتار مادران شهر اراک در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان خود: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی2018iscمجله علوم پزشکی پارس مجلات داخلی
7تحلیل مفهوم حمایت اجتماعی از دانش آموختگان جدید پرستاری در محیط کار: روش هیبرید2436iscمجله پرستاری ایران1392مجلات داخلی0.0
8تحلیل مفهوم گذار از دوره دانشجویی به زندگی کاری: مدل هیبرید2534scopusحیات مجله دانشکده پرستاری و مامایی تهران1393مجلات داخلی0.0
9Effectiveness of the “Create Sensitivity” Caring Model on BloodGlucose/ Glycosylated Hemoglobin and Quality of Life in Patients With Type 2 Diabetes4540PubMed.Journal of the European Optical Society1397مجلات خارجی0.0
10استراتژی های تطابقی پرستاران در طول سال اول کاربالینی: یک مطالعه گراندد تئوری4322scopusShiraz E Medical Journal1397مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
11Effect of spiritual counseling on spiritual well-being in Iranian women with cancer: A randomized clinical trial4185ISIComplementary Therapies in Clinical Practice1396مجلات خارجی1.436
12Prevalence of Metabolic Syndrome and Associations with Lipid Profiles in Iranian Men: A Population-Based Screening Program4156PubMed.World J Mens Health1396مجلات خارجی
13The experience of stress among new clinical nurses2749Chemical AbstractNursing Practice Today1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
14تاثیر قرارداد یادگیری بر رضایت مندی و یادگیری خود-هدایتی دانشجویان پرستاری در آموزش بالینی2833iscمجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی1393مجلات داخلی0.0
15Novice nurses' experiences of unpreparedness at the beginning of the work3030PubMed.Global journal of health science1392مجلات خارجی0.0
16Evaluating Medication Compliance in Asthmatic Patients Referring to Asthma and Allergy Clinic in Ahvaz, Southern Iran3348ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
17استراتژی های مدیران پرستاری در تسهیل فرایند گذار پرستاران تازه کار به پرستار بالینی3228iscفصلنامه مدیریت پرستاری 1394مجلات داخلی0.0
18عوامل مؤثر در ارتقای سلامت زنان سرپرست خانوار: مثلث طلایی پول، وقت و انرژی3013Chemical Abstractفصلنامه دانش و تندرستی1394مجلات داخلی0.0
19عوامل تاثیر گذار بر گذر نقش از دانشجویی به پرستاری بالینی: یک مطالعه تئوری پایه2822iscمجله پرستاری ایران1393مجلات داخلی0.0
20تاثیر مدیریت استرس بر افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان پرستاری در اولین تجربه ی بالینی4500iscنشریه آموزش پرستاری1397مجلات داخلی
21The impact of the learning contract on self-directed learning and satisfaction in nursing students in a clinical setting4354PubMed.Medical Journal of the Islamic Republic of Iran1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
22بررسی ارتباط انس با قرآن و اضطراب مرگ در پرستاران اورژانس4137ISINursing and Midwifery Studies1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
23Benson’s Relaxation Effect in Comparing to Systematic Desensitization on Anxiety of Female Nurses: A Randomized Clinical Trial4078ISIIndian Journal of Medical and Paediatric Oncology1396مجلات خارجی0.0
24Mothers’ Experiences about Febrile Convulsions in Their Children: A Qualitative Study4027PubMed.International Journal of Community Based Nursing and Midwifery1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
25Protection behaviors for cytotoxic drugs in oncology nurses of chemotherapy centers in Shiraz hospitals, South of Iran3805ISIIndian Journal of Medical and Paediatric Oncology1395مجلات خارجی0.0
26Novice nurses' experiences of unpreparedness at the beginning of the work.3885 Global journal of health science
27Cold Dialysis Solution for Hemodialysis Patients With Fatigue: a Cross-over Study3578ISIIranian Journal of Kidney Diseases1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)1.14
28Investigating Spiritual Health among Female Patients with Cancer Referred to Hamadan’s Shahid Beheshti Hospital in 20153420scopusResearch Journal of Medical Sciences1395مجلات خارجی0.0
29بررسی تأثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر کیفیت خواب پرستاران بخش های مراقبت ویژه3386iscطب مکمل1394مجلات داخلی0.0
30The Impact of Application of Sensitization Care Model on Quality of Life of Type 2 Diabetic Patients3365ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
31The effect of religious intervention on the level of consciousness of comatose patients hospitalized in an intensive care unit: a randomized clinical trial4419ISIEuropean Journal of Integrative Medicine1397مجلات خارجی0.698
32Effect of Self-Care Education on Social Adaptability in Patients with Multiple Sclerosis4284ISIIranian Red Crescent Medical Journal1396مجلات خارجی0.86
33مقایسه تأثیر دارو درمانی و دارو-شناخت درمانی در کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان4008iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1387مجلات داخلی0.0
34Patient Satisfaction With Nursing and Medical Care in Hospitals Affiliated to Arak University of Medical Sciences in 20093062PubMed.Nursing and Midwifery Studies1393مجلات خارجی0.0
35تردید و حمایت: مفاهیمی محوری در نخستین کارآموزی بالینی .1133سایر مجلات داخلی
36سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار .1124سایر مجلات داخلی
37بررسی علل مصرف نامنظم قطره آهن در کودکان 24 - 6 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی اراک در سال 831350iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1383مجلات داخلی0.0
38آنفلوآنزای پرندگان .1125سایر مجلات داخلی
39اثرات منفی اینترنت بر کودکان و نوجوانان .1126سایر مجلات داخلی
40ضرورت حمایت اجتماعی برای بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس .1132سایر مجلات داخلی
41واکنشهای روان شناختی در بیماران مبتلا به سرطان پستان .1130سایر مجلات داخلی
42اعتیاد به اینترنت در نوجوانان .1131سایر مجلات داخلی
43حمایت اجتماعی: ضرورتی حیاتی برای بیماران مبتلا به سرطان سینه .1129سایر مجلات داخلی
44آموزش مجازی: روش نوین در آموزش پرستاری .1134سایر مجلات داخلی
45اختلالات روان تنی در بیماران مبتلا به سرطان .1127سایر مجلات داخلی
46نقش شناخت درمانی در کاهش افسردگی ناشی از سرطان سینه .1128سایر مجلات داخلی
47سرطان پستان: یک مطالعه پدیدار شناسی1265iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1388مجلات داخلی0.0
48بررسی تأثیر برنامه آموزشی مدون بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در خصوص پیش گیری از تشنج ناشی از تب در کودکان.1610iscدانشور پزشکی مجلات داخلی
49بررسی رفتار مادران شهر اراک در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان خود: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی1638iscفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1390مجلات داخلی0.0
50آگاهی، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان.1705iscدو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1390مجلات داخلی0.0
51قرارداد یادگیری: رویکردی آموزشی در پرستاری1707iscمجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی1390مجلات داخلی0.0
52تحلیل مفهوم گذر از دوره دانشجویی به پرستاری بالینی: رویکرد تکاملی راجرز2024iscدو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1391مجلات داخلی0.0
53استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک از رویکرد مشارکتی در هنگام تدریس و عوامل مرتبط با آن در سال 13892063iscمجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی1391مجلات داخلی0.0
54The Effect of Education Based on Health Belief Model (HBM) in Mothers about Behavior of Prevention from Febrile Convulsion in Children2349scopusWorld Journal of Medical Sciences1391مجلات خارجی0.0
55بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی به مادران در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از تشنج ناشی از تب در کودکان2323iscمجله علمی داوشکده پرستاری و مامایی همدان مجلات داخلی
56تبیین تجارب پرستاران تازه کار در کسب آمادگی حرفه ای: مطالعه ای با رویکرد تحلیل محتوا2609iscمجله آموزش پرستاری1393مجلات داخلی0.0

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1بررسی علل مصرف نامنظم قطره آهن در کودکان-24- 6 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی اراک136سمینار سراسری ارتقائ سلامت کودکانقزوینسخنرانی
2بررسی تاثیر مدل حساس سازی بر تبعیت دارویی بیماران مبتلا به آسم3334چهارمین کنگره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمارانجمن علمی آموزش پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران پوستر1394
3تاثیر بکارگیری مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به نارسایی قلبی پایدار3335شانزدهمین کنگره سالانه ملی و ششمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشورزنجانپوستر1393
4تاثیر بکارگیری مدل مراقبتی حساس سازی برکنترل هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت نوع 23336چهارمین کنگره خودمراقبتی و آموزش بیمارانجمن علمی آموزش پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران سخنرانی1394
5تبیین تجارت پرستاران تازه کار در کسب آمادگی حرفه ای: مطالعه با رویکرد محتوا3392همایش واکاوی آموزش پرستاری ایرانتهرانپوستر1394
6عوامل تاثیر گذار بر تنش اخلاقی در دانشجویان پرستاری در شرف فارغ التحصیل: یک مطالعه کیفی3393کنگره اخلاق پزشکیتهرانپوستر1394
7دستور عدم احیا: راهکارهای پیشگیری کننده از مشکلات حقوقی برای تیم مراقبت3394کنگره اخلاق پزشکیتهرانپوستر1394
8رفتارهای مدیران پرستاری با پرستاران جدید: اخلاقی و یا غیر اخلاقی3395چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و چهارمین کنگرخ سالانه اخلاق پرستاریتهرانپوستر1394
9بررسی تاثیر آموزش مدیریت درد با رویکرد معرفی طب تسکینی بر میزان رضایت بیماران از کاهش درد4235همایش انیستیتو کانسر ایرانتهرانمقاله1396
10بررسی مشخصات دموگرافیک وبالینی زنان مبتلا به به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر اراک 357اولین کنگره بین المللی سرطان های زنان با همکاری igcsمشهد

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک
1روش های گردآوری داده ها در پژوهش های کیفی91 دکتر شراره خسروی.------
2فرآیند پرستاری در مراقبت از کودکان78 محبوبه سادات سجادی هزاوه ای-5-17-7621-964-978
3مفاهیم پرستاری کودکان79 محبوبه سادات سجادی هزاوه----
4کتاب جامع سنجش و کنترل درد کودکان881393پوران وروانی فراهانی، پگاه مطوری پور، شراره خسروی، محبوبه سجادی-----978-600-6971-79-7
5کتاب جامع سنجش و کنترل درد در کودکان961395پوران وروانی فراهانی، پگاه مطوری پور، شراره خسروی، محبوبه سجادی 978-600-7815-92-2

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1تاثیر بکارگیری محلول دیالیز سرد بر سندروم خستگی بعد از دیالیز.4107 اول
2تاثیر بکارگیری مدل مراقبتی (حساس سازی) در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع25179 اول
3بررسی تاثیرآموزش خود مراقبتی برخود کارآمدی تغذیه ای بیماران دیابتی5230 اول
4اثر بخشی آموزش خود مراقبتی بر سازگاری بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.5227 اول
5تاثیر بکارگیری مدل مراقبتی (حساس سازی ) بر تبعیت داروئی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم5171 استاد راهنما
6اثر مشاوره معنوی بر سلامت معنوی زنان مبتلا به سرطان5228 استاد راهنما
7مقایسه ی تاثیر آموزش از طریق شبکه اجتماعی و چهره به چهره بر آگاهی و رفتارهای مراقبتی مادران کودکان مبتلا به عفونت ادراری2834خاتمه یافته است1396/08/10اولاستاد مشاورزهرا زینلی1396/09/051397/08/13
8بررسی تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر خستگی و کیفیت خواب پرستاران بخش ویژه .4222خاتمه یافته است1393/07/02اولاستاد مشاورکیوان مقدم1393/07/28
9تاثیر یک برنامه حمایتی بر نیازهای مراقبت حمایتی خانواده افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ2784در حال اجرا است1396/08/10اولداوری پروپوزالسیده مریم حسینی جوینی1396/10/24
10تاثیر آموزش مدیریت استرس با رویکرد حل مساله بر تنش اخلاقی پرستاران تازه کار2715خاتمه یافته است1395/12/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیزینب بیرانوند.1395/12/231397/08/20
11تأثیرآلوئه باربا دنسیس میلر (آلوئه ورا) بر پیشگیری از بروز درماتیت در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتودرمانی.2754خاتمه یافته است1396/03/10اولاستاد راهنما اول/ اصلیمهتاب طیبی.1396/05/021397/11/02
12اثر باز اندیشی گروهی بر عملکرد پیشگیرانه از پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در پرستاران بخش های مراقبت ویژه3181در حال اجرا است1398/02/11اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه اکبری1398/02/22
13مقایسه تاثیر رفلکسولوژی دست و پا بر شدت درد بعد از جراحی اپاندکتومی.820خاتمه یافته است1395/08/05اولاستاد راهنما اول/ اصلیحسین طاهری.1395/08/051396/05/07
14مقایسه تأثیر آرام سازی بنسون و حساسیت زدایی منظم بر اضطراب پرستاران.1140در انتظار دریافت کد اخلاق1394/07/22اولاستاد راهنما اول/ اصلیخاطره گودرزی.
15مقایسه تاثیر دو وضعیت خوابیده به شکم و پهلوی راست بر حجم باقیمانده معده در نوزادان نارس2787خاتمه یافته است1396/09/01اولاستاد راهنما اول/ اصلیمهران اکبری1396/09/121397/04/10
16بررسی تاثیر ماساژ بازتابی بر تهوع و استفراغ بیماران همودیالیزی2849خاتمه یافته است1396/10/13اولاستاد راهنما اول/ اصلیوحید ناصری سلحشور1396/10/241397/06/03
17تاثیر قطره سرم اتولوگ بر بروز کراتوپاتی تماسی در بیماران بستری بخش مراقبت ویژه3029در حال اجرا است1397/07/25اولاستاد راهنما اول/ اصلیسینا دهقان1397/11/021398/05/02

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان