محمود  سراجی محمدآبادی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمود سراجی محمدآبادی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : محمود سراجی محمدآبادی مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : mahmood seraji رشته تخصصی : الهیات
وضعیت استخدام : پیمانی مرتبه علمی : استادیار
: Scopus ID دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : اتمام
: H-index

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی رابطه نگرش دینی و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 88.383خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1388/10/181389/01/18
2تاثیر سه شیوه تبیین تجارب دانشجویان پرستاری از انس با قرآن در کنترل اضطراب امتحان.589خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/12/101390/03/161390/07/06
3مقایسه روش بحث گروهی ( بیان تجارب) و روش سخنرانی در تدریس واحد درسی آئین زندگی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک.678خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/10/071390/10/261391/06/01
4سبک زندگی (اسلامی) در بهداشت و تغذیه.2224خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1394/04/031394/06/171394/12/12

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1سبک زندگی (اسلامی) در بهداشت و تغذیه.4069iscنشریه اسالم و سالمت1394مجلات داخلی
2ماهیت مرگ مغزی از نظر قرآن و روایات1651iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
3مقایسه دو شیوه بحث گروهی و سخنرانی بر یادگیری و رضایت دانشجویان از درس آیین زندگی2290iscمجله دانشگاه علوم پزشکی قم مجلات داخلی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی وضعیت بهداشتی و پزشکی دوره قاجار بر اساس سفرنامه1281خاتمه یافته است1394/08/27اولاستاد مشاورافسانه خدارضایی

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان