پروین  سلطانی

 فعالیت های پژوهشی

 

پروین سلطانی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : پروین سلطانی مقطع تخصصی : فوق تخصص/فلوشیب
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Parvin Soltani رشته تخصصی : داخلی
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : استادیار
: Scopus ID 24342135800 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 2

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1تاثیر آب چشمه تلخاب اراک بر اندکسهای ادراری مبتلایان به سنگ های اگزالات کلسیم ایدیوپاتیک2386دست اجرامجری
2بررسی کفایت همو دیالیز بیماران بستری در بخش دیالیز بیمارستان ولیعصر (ع) اراک براساس مدل کینیتیک اوره در سال 83.130خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1383/08/291384/09/09
3بررسی تاثیر حضور دستیار در ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی از دیدگاه استاد ودانشجو.256خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1386/07/281387/07/17
4بررسی تأثیر موسیقی آرام بخش انتخابی (دلخواه ) درحین دیالیز بر کاهش اضطراب و علائم افسردگی بیماران در بیمارستان ولیعصر(عج) اراک .375خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1388/08/011389/11/06
5تعیین ارتباط بین مصرف سیگار با میزان آلبومین ادراری.515خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/05/131389/06/131392/05/09
6مقایسه کارائی دو دستگاه A-scan، NIDEK و ALCON در اندازه گیری طول محوری چشم.489خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1389/07/051392/05/09
7تعیین علل عدم استقبال از دیالیز صفاقی نسبت به همودیالیز به عنوان درمان نگهدارنده ، در بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته در استان مرکزی.553خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/11/201390/01/161390/10/14
8بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر CRP سطح سرمی ( به عنوان پروتیین فاز حاد ) و KT/V .933خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/05/061393/12/20
9تاثیر بکارگیری محلول دیالیز سرد بر سندروم خستگی بعد از دیالیز.1107خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1393/06/251395/05/20
10تعین اثرات ورزش حین دیالیز بر روی فاکتورهای التهابی ، کنترل فشار خون و کیفیت دیالیز در بیماران دیالیزی .2004خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/08/281395/06/24
11تعیین اثرات ورزش بر روی کیفیت زندگی، عملکرد فیزیکی و قدرت شناخت بیماران همودیالیز.1211خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/06/121393/09/031395/08/05
12بررسی اثر فرم فعال ویتامین دی در نارسایی حاد کلیه .2136خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/01/231394/12/19
13ردیابی توزیع کمپلکس دارویی کلیستین –مولکولارسیو در بافت کلیه مدل حیوانی2978دست اجراهمکار1396/12/091396/12/13

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1Effect of Raloxifene on Parathyroid Hormone in Osteopenic and Osteoporotic Postmenopausal Women With Chronic Kidney Disease Stage 53070ISIIRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES1393مجلات داخلی0.979
2Emotional Disorders in Pediatric Renal Transplant Recipients: A Comparative Study3103iscJournal of Pediatric Nephrology1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
3.The Effects of Selected Relaxing Music on Anxiety and Depression during Hemodialysis: a Randomized Crossover Controlled clinical trial study3333ISIArts in Psychotherapy1395مجلات خارجی0.695
4Acute Interstitial Nephritis, Hepatitis, Hemolysis Due to Rifampin: A Case Report3350ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
5Erratum3443ISIIranian Journal of Kidney Diseases1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)1.14
6Cold Dialysis Solution for Hemodialysis Patients With Fatigue: a Cross-over Study3578ISIIranian Journal of Kidney Diseases1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)1.14
7Lipid profile cutoff values for predicting hypertension in an Iranian population (ROC curve analysis)3927 MED SCI MONITOR 1.358
8Panhypopituitarism presentation with acute renal failure associated with rhabdomyolysis3918 PAK J MED SCI 0.101
9Acute renal failure in a patient with Sheehan syndrome and rhabdomyolysis.3917 IRAN J KIDNEY DIS 0.94
10گزارش دو مورد سیستیت آمفیزماتو در دو بیمار دیابتی و مروری بر موارد گذشته بیماری .1136سایر مجلات داخلی
11Effect of raloxifene on parathyroid hormone in Osteopenic and Osteoporotic postmenopausal women with chronic kidney disease stage 53860 IRAN J KIDNEY DIS1393 0.94

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1عملکرد والدین و اختلالات روفتاری در کودکان و نوجوانان با و بدون دریافت پیوند کلیه711 سخنرانی
2Assessment of predisposing factors of nephrolithiasis in transplanted kidneys788کنگره بین المللی نفرولوژیترکیهمقاله

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر CRP سطح سرمی ( به عنوان پروتیین فاز حاد ) و KT/V .3933 اول
2تعین اثرات ورزش حین دیالیز بر روی فاکتورهای التهابی ، کنترل فشار خون و کیفیت دیالیز در بیماران دیالیزی .5004 اول
3بررسی اثر فرم فعال ویتامین دی در نارسایی حاد کلیه .5136 اول
4تاثیر بکارگیری محلول دیالیز سرد بر سندروم خستگی بعد از دیالیز.4107 دوم
5بررسی اهمیت یافته های بالینی و آسیب شناسی واریانت های مورفولوژیک گلومرولواسکلروز فوکال و سگمنتال اولیه .898لغو شده1392/09/13 استاد راهنماآزالیا نادری.
6تعیین عوامل موثر بر بقا بیماران تحت همودیالیز.92 1384/07/20 استاد راهنمامریم نجات، زهره بهمنی.
7تعیین فراوانی وعلل آنمی در بیماران دیالیزی بیمارستان ولیعصر(عج) اراک درسال 92-91.903خاتمه یافته است1392/12/21اولاستاد مشاورمجید صمدی.1393/02/0195/6/8
8بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر CRP سطح سرمی ( به عنوان پروتیین فاز حاد ) و KT/V .1428خاتمه یافته است1392/03/29اولاستاد راهنما اول/ اصلیپردیس کتابی مقدم.
9تعیین اثر اسپری دسمو پرسین به عنوان درمان کمکی بیماران مبتلا به رنال کولیک بستری در اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج ) اراک.121 1385/06/08اولاستاد راهنما اول/ اصلیاکرم پناهی، مصطفی اسفینی.
10بررسی توزیع فراوانی سوء تغذیه و ارتباط آن با برخی فاکتور های خونی در بیماران همو دیالیزی اراک در تیر ماه 1382.144 اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه فتاحی.
11بررسی شیوع علل ایجادESRD در بیماران دیالیزی بخش همو دیالیز بیمارستان ولیعصر اراک - اسفند 1381.123 اولاستاد راهنما اول/ اصلیشهروز شمسی زاده.
12تعیین میزان فراوانی و علل عفونت های کاتتر در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر (عج ) اراک از ابتدای سال 1380 لغایت آخر شهریور ماه 1382.145 اولاستاد راهنما اول/ اصلیابوالفضل جوکار.
13بررسی توزیع فراوانی بیماری سل در بیماران بخش همودیالیز بیمارستان ولیعصر ( عج ) اراک و مقایسه آن با توزیع فراوانی بیماری سل در بیماران بخش جراحی در سال 1382 و چهار ماهه نخست سال 1383.335 1382/11/15اولاستاد راهنما اول/ اصلیسارا جلالی.
14تعیین فراوانی علل نارسایی حاد کلیوی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امیرالمومنین(ع) اراک در سال 1391 .793خاتمه یافته است1392/03/08اولاستاد راهنما اول/ اصلیمحسن علیمحمدی.1392/03/1392/5/7

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان