محسن  شمسی

 فعالیت های پژوهشی

 

محسن شمسی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : محسن شمسی مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mohsen Shamsi رشته تخصصی : آموزش بهداشت
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : دانشیار
: Scopus ID 35604392800 دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 7

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1اپیدمیولوژی سقوط در مراجعین به بیمارستان های آموزشی شهر اراک در سال13932424دست اجرامجری اصلی
2بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت خود درمانی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در مانی شهر اراک.296خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/05/121388/01/19
3بررسی شیوع سوءرفتار و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک.301خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/06/021388/03/13
4تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی به مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در مانی شهر اراک در خصوص تشنج ناشی از تب در کودکان.305خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/07/131388/11/19
5بررسی میزان تاثیر مداخله مبتنی بر مدل بازاریابی اجتماعی در اصلاح مصرف روغن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهری استان 1387.314خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/09/081387/12/10
6بررسی علل و عوامل موثر بر عدم پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک و ارائه برخی از راهکارهای مناسب در این زمینه از دیدگاه دانشجویان.325خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/11/041388/07/29
7بررسی مقایسه ای مشکلات دانشجویان عادی با دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی اراک.367خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1388/05/311389/05/20
8بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری پوکی استخوان در مادران باردار شهر اراک.368خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1388/05/311389/01/18
9مقایسه ارزشیابی عملکرد اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی اراک توسط دانشجویان با خود ارزیابی اساتید.380خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1388/08/291389/07/28
10بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده بر اساس Service quality در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388.411خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1388/10/181389/09/10
11بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر استرس درک شده کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک.520خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/09/101389/09/221389/12/05
12بررسی تاثیر برنامه شیوه زندگی سالم بر سلامت سالمندان شهر اراک.519خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/08/101389/09/221390/10/28
13تمرین ذهنی بر یادگیری عملیات احیاء قلبی – ریوی پایه در دانشجویان کارشناسی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اراک.528خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/09/101389/10/141390/03/04
14بررسی تاثیر مصرف قرص های ضد بارداری بر وضعیت MMSE در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر اراک در سال 1389.566خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/12/251390/02/011391/08/03
15بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری از سرطان دستگاه گوارش در مادران شهر اراک.730خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/12/171391/02/041392/12/21
16ارزشیابی آموزش مبتنی بر الگوی TTM برای ماندگاری رفتار ترک سیگار در شهرخمین در سال 1390758خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/03/101391/04/011392/03/01
17بررسی عوامل موثر بر انگیزه ی ادامه تحصیل دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 91823خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/06/291391/08/061392/04/06
18تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان مقطع راهنمایی در سلامت تغذیه ایشان در شهر اراک در سال 92-1391822خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/07/051391/08/061392/06/20
19تاثیر آموزش بر اساس الگوی رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار.853خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/151393/01/15
20بررسی تاثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از عفونتهای بیمارستانی در پرستاران.871خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/151393/07/23
21بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتار های پیشگیری کننده از کمر درد در پرستاران .854خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1391/12/151393/09/05
22تاثیر اموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء عملکرد شیردهی انحصاری مادران.870خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/151393/02/15
23بررسی رضایت مندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک از خدمات رفاهی دانشگاه و تاثیر آن بر کیفیت زندگی دانشجویان در سال 1392.912خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/03/081392/04/041393/02/04
24مقایسه وضعیت خود درمانی دانشجویان علوم پزشکی اراک با دانشجویان غیرعلوم پزشکی براساس مدل اعتقاد بهداشتی درمانی در سال 1392.874خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/03/081392/04/041393/06/12
25بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارمادران درخصوص نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال براساس دستورالعمل مانا.1001خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/10/141394/10/23
26بررسی تاثیرچندرسانه ای آموزشی طراحی ده براساس مدل فرانظری برارتقاءرفتارفعالیت جسمانی پیشگیری کننده ازفشارخون بالادرافراد 50-30 سال.1041خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1392/10/181394/10/23
27بررسی تأثیر چندرسانه ای آموزشی مدل محور بر کاهش استعمال دخانیات در افراد بالای 30 سال.1036خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/11/281394/10/23
28بررسی تاثیر آموزش تئوری محور بر اتخاذ رفتارهای مناسب پوسچر بدنی در دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی (دوره اول دبیرستان).1101خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/12/211394/06/18
29بررسی تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی.1070خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/02/101394/10/23
30تأثیر آموزش تئوری محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سوانح وحوادث در مادران دارای کودک زیر 5سال.1212خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/02/311394/09/25
31تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل ارتقاء سلامت و سازه مرحله تغییر در ارتقاء فعالیت بدنی زنان خانه دار.1201خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1393/03/211394/12/12
32تأثیر آموزش تئوری محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده مادران در زمینه مصرف خودسرانه دارو در کودکان. 1136خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1393/06/151394/11/14
33بررسی تأثیرآموزش مادران براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از کم خونی فقرآهن درکودکان6 - 1 سال.1202خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/08/271395/05/20
34بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده ازبیماری هپاتیت B دررابطین بهداشتی1216خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/09/161395/05/20
35بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتار های پیشگیری کننده از مواجهه با هوای آلوده در زنان باردار شهر اراک.1215خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/09/161394/12/12
36بررسی تاثیر روش آموزشی ایفای نقش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف تنقلات کم ارزش در دانش آموزان مقطع ابتدایی2177خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما1394/02/161394/02/211395/05/27
37سبک زندگی (اسلامی) در بهداشت و تغذیه.2224خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1394/04/031394/06/171394/12/12
38بررسی تاثیر برنامه آموزشی تئوری محور در ارتقاء رفتار های پیشگیری کننده از واریس پا در پرستاران2107خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1394/07/151395/11/10
39بررسی مدل مکانی سرطان معده در شهر اراک در سال های 93-1388: داده های ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت.2705دست اجرامجری1395/08/051395/11/041397/08/23
40آموزش خانوارهای شهر اراک جهت تفکیک از مبدا و کاهش تولید پسماند2253دست اجراهمکار 1396/03/011397/05/24

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1بررسی عوامل موثر در بروز خشونت خانگی و روشهای مقابله با آن از دیدگاه زنان شهر اراک1518Chemical Abstractمجله علمی پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
2نقش راز ی در آموزش پزشکی نوین1608iscمجله علمی پژوهشی اخلاق و تاریخ پزشکی، مجلات داخلی
3بررسی تاثیر آموزش پیاده روی بر آگاهی، نگرش، عملکرد و کنترل قند خون بیماران زن مبتلا به دیابت1573iscمجله علمی – پژوهشی بیرجند مجلات داخلی
4بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس ، خودکارامدی، منافع و موانع درک شده با رفتار خودازمایی پستان در رابطین بهداشتی زرندیه1519ایندکس نشدهفصلنامۀ بیماری های پستان ایران، مجلات داخلی
5شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارایه شده در مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان از دیدگاه مادران مراجعه کننده به این مراکز1625iscمجله تحقیقات نظام سلامت مجلات داخلی
6مقایسه موانع تحصیلی از دیدگاه دانشجویان استعداد درخشان و دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 13902036iscمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد مجلات داخلی
7مقایسه ارزیابی عملکرد اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی اراک توسط دانشجویان با خود ارزیابی اساتید در سال 13891849Embaseدوفصلنامه توسعه در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجلات داخلی
8بررسی رفتار مادران شهر اراک در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان خود: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی2018iscمجله علوم پزشکی پارس مجلات داخلی
9نقش پیاده روی در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بر اساس مدل اعتقاد بهداشت1644Chemical Abstractمجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی مشهد
10بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار شهر اراک در خصوص اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان2037iscفصلنامه علمی و پژوهشی خانواده و بهداشت مجلات داخلی
11بررسی رفتارهای تغذیه ای و برخی از عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر شیراز2039iscمجله علمی پژوهشی دانشور پزشکی مجلات داخلی
12مقایسه مشکلات آموزشی دانشجویان استعداد درخشان با دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک1624Embaseمجله ایرانی پژوهش در آموزش پزشکی گیلان
13بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارایه در دانشگاه علوم پزشکی اراک از دیدگاه دانشجویان1604Chemical Abstractمجله علمی پژوهشی گامهای توسعه در آموزش علوم پزشکی گیلان
14The effect of education based on extended parallel process model (EPPM) onthe self-medication of elderly in Zarandieh2269Chemical Abstractماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجلات داخلی
15بررسی رفتارهای تغذیه و برخی از عوامل موثر بر آن در خانوارهای شهر اراک2145Cinahlفصلنامه علمی و پژوهشی خانواده و بهداشت مجلات داخلی
16Effect of educational programs based on Health belief model in pregnant women for prevention of behavior to reduce dental decay in Arak2309CinahlIranian journal of health education and promotion مجلات داخلی
17تبیین تجارب اعضا تیم سلامت از منافع عمومی برنامه پزشک خانواده در شهرستان اراک در سال 13912514iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
18Comparison of Compositing Training with Simple Training in Learning of Theoretic Microbiology in the Students of Arak University of Medical Sciences in Iran2573scopusMiddle-East Journal of Scientific Research مجلات خارجی
19نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود2616iscگام های توسعه در آموزش پزشکی مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مجلات داخلی
20بررسی تاثیر برنامه آموزشی تئوری محور در پیشگیری از سرطان‌های دستگاه گوارش2631iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
21بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری بر خودکارآمدی و وابستگی به نیکوتین در افراد سیگاری2641iscمجله تحقیقات نظام سلامت حکیم مجلات داخلی
22بررسی عوامل موثر بر ارتقای اجرای برنامه پزشک خانواده از دیدگاه اعضای تیم سلامت2622scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران مجلات داخلی
23Investigation of Health Education Based on Theory of Planned Behavior on Behavioral Promotion of Urinary Infection Prevention in Pregnant Women2664scopusWorld Journal of Medical Sciences مجلات خارجی
24بررسی یک دهه نتایج مراقبت از عفونت ویروس نقص ایمنی انسان در ایران و لزوم توجه بیشتر به آموزه های دینی2582iscنشریه اسلام و سلامت مجلات داخلی
25سنجش افکار شهروندی (مادران) در خصوص مدیریت پسماند جهت تدوین شیوه‌های مناسب آموزشی2677iscمجله تحقیقات نظام سلامت حکیم مجلات داخلی
26Low Back Pain Preventive Behaviors Among Nurses Based on the Health Belief Model Constructs2693scopusSAGE Open مجلات خارجی
27اپیدمیولوژی سرطان پروستات دراستان مرکزی بین سال های 1390-13852653ایندکس نشدهمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور مجلات داخلی
28Incidence and Determinants of Cigarette Smoking Initiation in Medical Students: A Theory Based Study288202 International & 6 National Iranian Congress on کنگره داخل کشور
29بررسی تاثیر آموزش بهداشت در ارتقاء سطح آ گاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد پیشگیری از بروز بیماری های نوپدید2546iscمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور مجلات داخلی
30A critical review of the works of pioneer physicians on Kidney Diseases in Ancient Iran: Avicenna, Rhazes, Al-Akhawayni, and Jorjani3844 IRAN J KIDNEY DIS 0.94
31A brief review of Rhazes, Avicenna, and Jorjani's views on diagnosis of diseases through urine examination3960 IRAN J KIDNEY DIS 0.94
32Refusal self efficacy, self esteem, smoking refusal skills and water pipe (Hookah) smoking among Iranian male adolescents3959 ASIAN PAC J CANCER P 1.271
33The effect of a healthy lifestyle program on the elderly's health in Arak3957 Indian Journal of Medical Sciences
34Rhazes' prescriptions in treatment of gout3956 Iranian Red Crescent Medical Journal
35بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در زمینه ی خود درمانی3518Chemical Abstractافق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1388مجلات داخلی0.0
36The Discoverer of Pulmonary Blood Circulation: Ibn Nafis or William Harvey?2443scopusMiddle-East Journal of Scientific Research مجلات خارجی
37مهارتهای ارتباطی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در فرآیند آموزش3505iscمجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی1391مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
38Knowledge, self-efficacy, and practice among nurses for prevention of chronic low back pain in Arak, Iran, in 20142992iscمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
39Knowledge, self-efficacy, and practice among nurses for prevention of chronic low back pain in Arak, Iran, in 201402217iscمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
40Prevalence of Urinary Tract Infection and Some Factors Affected in Pregnant Women in Iran Karaj City 20132500scopusMiddle-East Journal of Scientific Research 20 (7): 781-785, 20141392مجلات خارجی
41بررسی کیفیت مراقبتهای مامایی ارایه شده به زنان بستری در بخش زایمان بیمارستانهای منتخب یزد2501scopusنشریه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی1392مجلات داخلی
42بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان باردار شهر کرج در سال 13922483iscدو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور پزشکی1392مجلات داخلی
43آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی شهر لرستان در زمینه مصرف خود سرانه داروها در سال 13912497ایندکس نشدهمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1392مجلات داخلی
44Refusal Self Eficacy, Self Esteem, Smoking Refusal Skills and Water Pipe (Hookah) Smoking among Iranian Male Adolescents2440ISIAsian Paciic Journal of Cancer Prevention, Vol 14, 20131392مجلات خارجی
45بررسی افکار و دیدگاه های افراد شاغل در حرفه های مختلف در خصوص مدیریت جامع پسماند جهت تدوین شیوه های مناسب آموزشی2662ایندکس نشدهمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1393مجلات داخلی
46The Survey of Viewpoint Waste Management for Developing Methods of Education2744ISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.679
47Effective Intervention of Self-Care on Glycaemia Control in Patients With Type 2 Diabetes2743ISIIranian Red Crescent Medical Journal1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.634
48تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار2717iscمجله علوم پزشکی پارس1393مجلات داخلی
49آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در خصوص نشانه های خطر عفونت های تنفسی و اسهال در کودکان کمتر از پنج سال شهر اراک در سال 13932823iscمجله آموزش و سلامت جامعه1393مجلات داخلی
50An Overview of the Ideas of the Traditional Medical Scholars on the Symptoms, Causes and Treatment of Nasal Catarrh and Post Nasal Drip.2836ایندکس نشدهAmerican Journal of Ethnomedicine1393مجلات خارجی
51ارتباط بین قصد شیردهی انحصاری قبل از زایمان با عملکرد مادران در 6 ماه بعد از زایمان در زنان نخست زا2829iscدانشور پزشکی1393مجلات داخلی
52low back pain preventive behaviors among nurses, based on the health belief model constructs2814scopusSAGE Open1393مجلات خارجی
53مروری گذرا بر آرا و نظرات ابن سینا اخوینی و تفلیسی در باب تب و تشخیص بیماریها و راه تشخیص آنها2636iscفصلنامه تاریخ پزشکی1393مجلات داخلی
54Efective Intervention of Self-Care on Glycaemia Control in Patients With Type 2 Diabetes2760ISIIran Red Crescent Med J1393مجلات داخلی0.634
55Knowledge and Some Factors Affected on Gastrointestinal Cancer Screening in the Women Iranian2747scopusWorld Journal of Medical Sciences1393مجلات خارجی
56Prevention of Colorectal Cancer Behavior with an Application of the Extended Health Belief Model in Sample of Iranian Women2630scopusMiddle-East Journal of Scientific Research1393مجلات خارجی0.0
57Assessment of Attitudes and Some Factors Affected about Gastrointestinal Cancer Screening in the Women Iranian2746PubMed.World Applied Sciences Journal1393مجلات خارجی
58A Brief Review of Rhazes, Avicenna, and Jorjani's Views on Diagnosis of Diseases Through Urine Examination2595ISIIRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.917
59Assessment Hospital Services Quality and Satisfaction from Patients Point of View: A Cross-sectional Study2567scopusMiddle-East Journal of Scientific Research1393مجلات خارجی0.0
60عوامل اجتماعی مؤثر در ایجاد خشونت علیه زنان توسط همسر در مراجعه کنندگان بیمارستان شهید فیاض بخش تهران در سال 13912694ایندکس نشدهمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1393مجلات داخلی0.0
61Viewpoint on Waste Management for Developing Methods of Educational3520ISIIranian Journal of Public Health1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.498
62The Effect of an Educational Intervention Program on the Adoption of Low Back Pain Preventive Behaviors in Nurses: An Application of the Health Belief Model2791PubMed.Global spine journal1393مجلات خارجی
63سنجش سازه ‏های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص ارتقاء رفتارهای پیش‏گیری کننده از مواجهه با هوای آلوده در زنان باردار شهر اراک در سال 13933100iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
64بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتار مادران درخصوص نشانه‌های خطر در کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مانا (مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی های اطفال)3101iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
65عوامل پیشگویی کننده قصد شیردهی انحصاری در زنان باردار3104iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
66Life-style from the perspective of Islam and modern medicine3139scopusWorld Journal of Medical Sciences1394مجلات خارجی0.0
67مقایسه وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی شهر اراک در زمینه مصرف خودسرانه داروها در سال 13923153iscدانشور پزشکی1394مجلات داخلی0.0
68سازه های پیشگویی کننده سوانح در مادران دارای کودک زیر 5 سال شهرستان خرم آباد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی3176iscمجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها1394مجلات داخلی0.0
69طراحی و روان سنجی ابزار مراقبت از نشانه های خطر کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی3177iscمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی1394مجلات داخلی0.0
70سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص رفتارهای پیش‌گیری کننده از مصرف تنقلات کم ارزش در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اراک در سال3230iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
71تبیین تجارب ماماهای عضو تیم سلامت در مورد برنامه پزشک خانواده3245Cinahlدو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1394مجلات داخلی0.0
72طراحی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری‌کننده از خوددرمانی در کودکان زیر شش سال بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده3369iscمجله پژوهشی سلامت جامعه1394مجلات داخلی0.0
73آگاهی، اعتقادات و عملکرد رابطین بهداشتی شهر ملایر در خصوص هپاتیت B: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی3626iscمجله علمی پژوهان1394مجلات داخلی0.0
74سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از خوددرمانی در مادران شهرستان آزادشهر در سال 13932934iscمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان 1394مجلات داخلی0.0
75بررسی رابطه میان موانع درک‌شده و عدم تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی نوع 2 شهر اراک در سال 1393:2933iscدانشور پزشکی1394مجلات داخلی0.0
76سبک زندگی (اسلامی) در بهداشت و تغذیه.4069iscنشریه اسالم و سالمت1394مجلات داخلی
77عوامل مؤثر بر پویاسازی برنامه پزشک خانواده از دیدگاه پزشکان شاغل در برنامه: مطالعه ای کیفی2932iscدانشور پزشکی1394مجلات داخلی0.0
78سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص مراقبت از نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال2876scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1394مجلات داخلی0.0
79Effect of Training with Teaching Methods Designed Based on Health Belief Model on Knowledge and Self-efficacy in Nurses on the Disciplines Standard Precautions in Hospitals2170iscJournal of Human Health1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
80The effect of an educational intervention program on the adoption of low back pain preventive behaviors in urses: an application of the health belief model2925PubMed.Global spine journal1394مجلات خارجی0.0
81The Effect of Ramadan Fasting on Outcome of Pregnancy2209scopusMiddle-East Journal of Scientific Research1394مجلات خارجی0.0
82عوامل پیش بینی کننده مصرف سیگار در بزرگسالان شهر اراک بر اساس الگوی فرانظری2604iscفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت1394مجلات داخلی0.0
83The Impact of Health Education on Knowledge, Attitudes and Behaviors of Food Production and Distribution Center Operators with A High Risk Factor2904scopusWorld Applied Sciences Journal1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
84سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص پیشگیری از بروز سوانح و حوادث در کودکان شهرستان خرم آباد در سال 13932861iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
85تأثیر آموزش نظریه‌محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری‌کننده از سوانح و حوادث در مادران دارای کودک زیر 5 سال3815iscفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت1395مجلات داخلی0.0
86پیش بینی انجام رفتارهای پیشگیری کننده در مورد کم خونی فقر آهن کودکان توسط مادران روستایی شهرستان بابل در سال 1393: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی3627iscمجله علمی پژوهان1395مجلات داخلی0.0
87بررسی عوامل موثر بر تبعیت از رژیم دارویی بیماران دیابتی شهر اراک بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال 13933370iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1395مجلات داخلی0.0
88تأثیر آموزش بر خودکارآمدی مادران درخصوص برخورد با نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال شهر اراک در سال 13933415iscمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان 1395مجلات داخلی0.0
89Prevalence of exclusive breastfeeding in Iran: Systematic review and Meta-analysis3436iscInternational Journal of Epidemiologic Research1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
90بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر اعتقاد بهداشتی بر تبعیت از رژیم دارویی در بیماران مبتلا به دیابت3454scopusمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1395مجلات داخلی0.0
91Effect of massage therapy on labor pain reduction in primiparous women: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials in Iran4070PubMed.Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research1396مجلات داخلی
92فاکتورهای تاثیرگذار بر رفتار پیشگیری از مواجهه با هوای آلوده در مادران باردار4191iscپرستاری و مامایی جامع نگر1396مجلات داخلی
93تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در پیشگیری از مواجهه با هوای آلوده در زنان باردار4229scopusمجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل1396مجلات داخلی
94تأثیر آموزش تئوری رفتار برنامه‌ ریزی شده به روش ایفای نقش بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری‌ کننده دانش‌ آموزان در زمینه‌ی مصرف تنقلات با ارزش غذایی اندک4289scopusمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1396مجلات داخلی
95ارزیابی سطح ملاتونین سرمی در روند درمانی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکروزیس4317iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1397مجلات داخلی
96سنجش سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از کم خونی در زنان باردار شهر اراک در سال 13964521iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1397مجلات داخلی
97عوامل موثر بر سلامت دهان و دندان بیماران دیابتی نوع 2 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی4818iscفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت1397مجلات داخلی
98بررسی تاثیر آموزش بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده در زمینه مصرف خودسرانه دارو در کودکان4793ISIArchives of Pediatric Infectious Diseases1398مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
99تاثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری پوکی استخوان در زنان باردار شهر اراک1748iscدانشور پزشکی1389مجلات داخلی
100بررسی شیوع پدیده خود درمانی و همراهی برخی از موارد مرتبط آن در زنان باردار.1017سایر مجلات داخلی
101بررسی شیوع سوء رفتار و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک1852scopusمجله علمی پژوهشی بهبود، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجلات داخلی
102فراوانی افت تحصیلی و برخی از عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک 13881547iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
103بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف خودسرانه داروها در مادران باردار شهر اراک.1561iscپژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) مجلات داخلی
104بررسی شیوع سوء رفتار با همسر و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک.1558iscمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) مجلات داخلی
105بررسی تاثیر آموزش پیاده روی بر کنترل قند خون بیماران زن مبتلا به دیابت نوع 2 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی1539iscمجله‌ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران مجلات داخلی
106بررسی تاثیر آموزش پیاده روی بر میزان هموگلبین گلیکوزیله و قند خون ناشتای بیماران زن مبتلا به دیابت نوع 2.1537iscمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان مجلات داخلی
107بررسی شیوع خود درمانی و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک.1432iscمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان مجلات داخلی
108تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت خود درمانی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک.1274سایر کنگره داخل کشور
109بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان د ر مادران باردار شهر اراک : کاربردی از الگوی اعتقاد بهداشتی.1643iscدانشور پزشکی مجلات داخلی
110عسل در قرآن و علم پزشکی1660iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
111بررسی تأثیر برنامه آموزشی مدون بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در خصوص پیش گیری از تشنج ناشی از تب در کودکان.1610iscدانشور پزشکی مجلات داخلی
112نقش پیاده روی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر کنترل قند خون بیماران دیابتی.1294iscماهنامه دانشور پزشکی مجلات داخلی
113بررسی میزان تأثیر برنامه آموزش پیاده‌روی برآگاهی، نگرش، عملکرد و کنترل متابولیک قند خون بیماران زن مبتلا به دیابت نوع 21843iscمجله دانشگاه مجلات داخلی
114اهداف توسعه هزاره سوم: مبارزه با بیماری های، ایدز و مالاریا از دیدگاه قرآن و منابع اسلامی16660ره آورد دانش مجلات داخلی
115دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در مورد عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی و ارائه راهکارهای مناسب.1579iscپژوهش در آموزش علوم پزشکی1389مجلات داخلی
116آگاهی، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان.1705iscدو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1390مجلات داخلی0.0
117بررسی رفتار مادران شهر اراک در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان خود: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی1638iscفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1390مجلات داخلی0.0
118سنجش سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف خودسرانه داروها در مادران باردار شهر اراک1825iscمجله دانشگاه علوم پزشکی قم مجلات داخلی
119مقایسه مشکلات روحی، فردی، خانوادگی و شغلی دانشجویان استعداد درخشان با دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک1864iscفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم مجلات داخلی
120عوامل موثر بر واحد ارزش نسبی خدمت ویزیت پزشک عمومی د مطب شهر تهران1796iscحکیم مجلات داخلی
121آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران زن مبتلا به دیابت در خصوص انجام پیاده روی1844iscفصلنامه پایش مجلات داخلی
122آراء و نظرات علی بن عباس اهوازی پزشک نامدار فرهنگ و تمدن اسلام1827iscپژوهش در پزشکی مجلات داخلی
123تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر کارآیی نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان ستادی دانشگاه1785علمی ترویجیفصلنامه راهبردهای آموزش مجلات داخلی
124بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر استرس درک شده کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک1839iscدانشور پزشکی مجلات داخلی
125بررسی باورهای بهداشتی و عملکرد زنان تحت پوشش مراکز شهری زرندیه در رابطه با انجام آزمایش پاپ اسمیر1903iscمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان مجلات داخلی
126فراوانی خشونت خانگی بر زنان باردار شهر اراک (1389)1901iscمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان مجلات داخلی
127عوامل موثر در فاصله شروع تا تشخیص بیماری تب مالت در استان مرکزی، (89-1388)1900iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
128آگاهی، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زمینه مصرف خودسرانه داروها1695iscفصلنامه پایش مجلات داخلی
129تاثیر تمرین ذهنی بر یادگیری عملیات احیا قلبی ریوی پایه در دانشجویان کارشناسی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اراک2152iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
130تاثیر مصرف فرآورده‌های هورمونی پیش‌گیری از بارداری بر آزمون معاینه‌ی مختصر وضعیت‌شناختی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک2216iscدانشور دوره 20, شماره 103 - ( 12-1391 ) مجلات داخلی
131بررسی عوامل خطرساز و برخی از عملکردهای پیشگیری از سرطان سینه در زنان شهر اراک2035iscفصلنامه علمی پژوهشی خانواده و بهداشت مجلات داخلی
132Comparison of Self and Students' Evaluation of academic advisor’s educational in Arak University of Medical Sciences in 20101952iscمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجلات داخلی
133بررسی تأثیر آموزش برنامه شیوه زندگی سالم بر ارتقای فعالیت‌های جسمانی سالمندان شهر اراک1942iscدانشور پزشکی مجلات داخلی
134بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی و رفتار های پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در مادران باردار2202iscدوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور پزشکی/ دانشگاه شاهد/ اسفند 91 / سال بیستم/ شماره مجلات داخلی
135بررسی رفتارهای تغذیه ای سالمندان در زمینه پیشگیری از زخم معده در شهر شیراز2163iscدانشور پزشکی مجلات داخلی
136سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی انجام تست پاپ اسمیر و عوامل موثر بر آن در زنان تحت پوشش مراکز شهری زرندیه2090Chemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی قم مجلات داخلی
137بررسی رفتارهای مراقبت بهداشت دهان و دندان در مادران باردار شهر اراک: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی1988iscمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران مجلات داخلی
138طراحی و روان سنجی ابزار مراقبت های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی.2115iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
139تبیین تجارب اداری – رفاهی مربیان و رابطین بهداشت در قطع ارتباط با مراکز مجری برنامه در استان مرکزی: یک مطالعه کیفی2210iscمجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) مجلات داخلی
140مقایسه تاثیر دم کرده چای سیاه و آب جوشیده به عنوان درمان کمکی بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران2208iscمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان مجلات داخلی
141Quality gap in primary health care services in Isfahan: women,s perspective2076PubMed.Journal of education and health promotion vol.1. oct 2012:18-24 مجلات خارجی
142مقایسه موانع تحصیلی از دیدگاه دانشجویان استعداد درخشان و دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک درسال 902118scopusمجله مرکز مطالعات و تو سعه آموزش پزشکی ع. پ. یزد مجلات داخلی
143تبیین تجارب مربیان و رابطین بهداشت در خصوص نیازهای آموزشی: یک مطالعه کیفی2199iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
144بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری از پوسیدگی دندان2142iscمجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان1391مجلات خارجی
145بررسی عملکرد زنان باردار شهر اراک در پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی.2227iscدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مجلات داخلی
146The effect of educational program on increasing oral health behavior among pregnant women: Applying Health Belief Model2429copernicusHealth Education & Health Promotion (HEHP) مجلات داخلی
147XML بررسی میزان آگاهی، خود کار آمدی و عملکرد پرستاران در زمینه احتیاطات استاندارد در جهت پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 13922378iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
148The Status of Dental Caries and Some Acting Factors in a Sample of Iranian Women with Pregnancy2410scopusWorld Journal of Medical Sciences مجلات خارجی
149مقایسه نگرش اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک از ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید به روش ارزیابی آنلاین2448iscمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان مجلات داخلی
150Personal attitudes, risk Perception and perceived vulnerability toward water pipe smoking among male students in Zarandieh2311iscHealth Education & Health Promotion (HEHP)1392مجلات داخلی
151Rhazes, a Genius Physician in the Diagnosis and Treatment of Nocturnal Enuresis in Medical History2993ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1392مجلات داخلی0.533
152The Effect of Education Based on Health Belief Model (HBM) in Mothers about Behavior of Prevention from Febrile Convulsion in Children2349scopusWorld Journal of Medical Sciences1391مجلات خارجی0.0
153The effect of a healthy lifestyle program on the elderly’s health in Arak2222scopusIndian Journal of Medical Sciences, مجلات خارجی
154بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی TTM برای ماندگاری رفتار ترک سیگار2262iscمجله دانشور پزشکی مجلات داخلی
155The Effect of Education Program Based on Health Belief Model on Decreasing Blood Sugar Levels in Diabetic Type 2 Patients in Zahedan2319copernicusInternational journal of Health scope مجلات خارجی
156ارزیابی عوامل درون فردی و بین فردی مرتبط با مصرف سیگار در نوجوانان پسر زرندیه بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده2392iscمجله تخصصی پژوهش و سلامت-مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت گناباد مجلات داخلی
157Evaluation of intrapersonal and interpersonal factors of male adolescent smoking2356iscمجله تخصصی پژوهش و سلامت مجلات داخلی
158بررسی تاثیر برنامه آموزش شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان شهر اراک2291iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
159بررسی تأثیر برنامه مدون آموزشی بر میزان DMFT پلاک دندانی و عملکرد مراقبتی مادران باردار2270scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران مجلات داخلی
160بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان مادران باردار2364iscفصلنامه پایش مجلات داخلی
161پیشگویی مصرف سیگار در نوجوانان: ارزیابی هویت خود سیگار کشیدن در نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده2305iscمجله علمی پژوهشی تحقیقات نظام سلامت مجلات داخلی
162بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی به مادران در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از تشنج ناشی از تب در کودکان2323iscمجله علمی داوشکده پرستاری و مامایی همدان مجلات داخلی
163Evaluating the Influencing Factors of Educational Decline in Gifted and Ordinary Students and Their Suggested Solutions2359scopusMiddle-East Journal of Scientific Research مجلات خارجی
164تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرا نظری بر ماندگاری رفتار ترک سیگار2259iscدانشور پزشکی مجلات داخلی
165تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی بین نظریه ای بر فرآیندهای شناختی و رفتاری ترک سیگار2416iscمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه مجلات داخلی
166مروری گذرا بر آرا و نظریات رازی، ابن سینا و جرجانی در باب باروری و ناباروری ومقایسه آن با طب نوین2357iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی
167تاثیر آموزش بر اساس مدل فرآیند موازی توسعه یافته بر وضعیت خوددرمانی در سالمندان زرندیه2415iscماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجلات داخلی
168سرقت علمی در تاریخ پزشکی: کاشف گردش خون ریوی ویلیام هاروی یا ابن نفیس؟2238iscفصلنامه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجلات داخلی
169بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان و معلمان شهر اراک در خصوص مدیریت پسماند جهت ارایه شیوه در سال 13912431iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
170Oral health during pregnancy: A study from women with pregnancy2243PubMed.Dental Research Journal مجلات داخلی
171بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر و برخی عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر آن در شهرستان شازند در سال 13932548ایندکس نشدهنشریه سلامت جامعه1393مجلات داخلی
172بررسی اپیدمیولوژیک سرطان های گوارشی(معده، مری،کولورکتال) در استان مرکزی در سال های 1390-13852663iscمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1393مجلات داخلی
173Measurement of the Health Belief Model (HBM) in Nurses Hand Hygiene among the Hospitals2564PubMed.World Applied Sciences Journal1393مجلات خارجی
174Perception of disease severity and barriers to self - care predict glycemic control in woman with type 2 diabetes mellitus.827سایر مجلات داخلی
175The relationship of perceived benefits and barriers to reported walking in women with type 2 diabetes mellitus in Isfahan.826سایر مجلات داخلی
176Effect of walking educational program based on Health Belief Model on glycemic control in woman with type 2 diabetes825سایر مجلات داخلی
177A Critical review of the works of pioneer physicians in ancient of iran, avicenna, rhazes, AL-Akawayni, and jorjani1800ISIIranian journal of kidney diseases مجلات داخلی
178Comparison of barriers to research activities form the point of view of normal and talented students at Arak University of Medical Sciences1934iscمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجلات داخلی
179Rhazes Prescriptions in Treatment of Gout1908ISIIranian Red Crescent Medical Journal مجلات داخلی0.072
180Prevalence of Low Birth Weight and Some Associated Factors in Markazi Province, 2013-20142958scopusWorld Journal of Medical Sciences1394مجلات خارجی0.0

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1مقایسه نظامهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی ودرمانی در تحقق عدالت در سلامت همایش سراسری عدالت در سلامت – تهران تهران- نشریه سراسری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- ویژه نامه مرداد ماه 1390 8/مرداد/1390335
2نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده: تحقق عدالت در سلامت همایش سراسری عدالت در سلامت – تهران تهران- نشریه سراسری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- ویژه نامه مرداد ماه 1390 8/مرداد/1390334
3جایگاه پزشکان عمومی در نظام سلامت ایران و تاثیر آن در تحقق عدالت در سلامت همایش سراسری عدالت در سلامت – تهران تهران- نشریه سراسری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- ویژه نامه مرداد ماه 1390 8/مرداد/1390333
4بررسی عوامل اجتماعی موثر بر عدالت در سلامت همایش سراسری عدالت در سلامت – تهران تهران- نشریه سراسری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- ویژه نامه مرداد ماه 1390 8/مرداد/1390332
5نگاهی به نقش و اهمیت نظام تامین اجتماعی همایش سراسری عدالت در سلامت – تهران تهران- نشریه سراسری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- ویژه نامه مرداد ماه 1390 8/مرداد/1390331
6عدالت بهداشتی از رویا تا واقعیت همایش سراسری عدالت در سلامت – تهران تهران- نشریه سراسری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- ویژه نامه مرداد ماه 1390 8/مرداد/1390330
7عدالت در سلامت از طریق شاخصهای بهداشتی درمانی همایش سراسری عدالت در سلامت – تهران تهران- نشریه سراسری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- ویژه نامه مرداد ماه 1390 8/مرداد/1390329
8سلامت و بهداشت روانی در قرآن همایش کشوری قرآن پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشکی گیلان 25 خرداد 1390328
9جوهره سلامت اجتماعی از دیدگاه قرآن همایش کشوری قرآن پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشکی گیلان 25 خرداد 1390327
10تاثیرات روانشناختی آموزه‌های قرآن همایش کشوری قرآن پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشکی گیلان 25 خرداد 1390326
11نقش تعالیم قرآنی در مواجهه با ناکامی ها و بحران ها همایش کشوری قرآن پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشکی گیلان 25 خرداد 1390325
12نقش روزه داری در پیشگیری از بیماریها از دیدگاه قرآن همایش کشوری قرآن پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشکی گیلان 25 خرداد 1390324
13تجویزات رازی در درمان بیماری نقرس : طب مکمل همایش سراسری دستاوردهای مداخلات بومی در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشکده پرستاری و مامایی 4 الی 5 خرداد 1390323
14مروری بر ابداعات پیشگامان علمی ارولوژیست در ایران باستان همایش سراسری دستاوردهای مداخلات بومی در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشکده پرستاری و مامایی 4 الی 5 خرداد 1390322
15تأثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری پوکی استخوان در زنان باردار شهر اراک اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز 26الی 29 اردیبهشت 1390321
16بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده بر اساس Service Quality در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388 دوازدهمین همایش آموزش علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 10 الی 12 اردیبهشت 1390320
17مقایسه موانع انجام فعالیتهای پژوهشی از دیدگاه دانشجویان عادی و استعدادهای درخشان در دانشگاه علوم پزشکی اراک دوازدهمین همایش آموزش علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 10 الی 12 اردیبهشت 1390319
18مقایسه مشکلات آموزشی دانشجویان استعداد درخشان با دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک دوازدهمین همایش آموزش علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 10 الی 12 اردیبهشت 1390318
19مقایسه برخی از ابعاد کیفیت زندگی دانشجویان استعداد درخشان با دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک دوازدهمین همایش آموزش علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 10 الی 12 اردیبهشت 1390317
20تاثیر تمرین ذهنی بر یادگیری عملیات احیاء قلبی- ریوی پایه در دانشجویان کارشناسی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اراک دوازدهمین همایش آموزش علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 10 الی 12 اردیبهشت 1390316
21بهداشت آب از دیدگاه قران و منابع اسلامی اولین کنگره علمی-پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک 16 اسفند 1389315
22جنبه های بهداشت محیط از دیدگاه قران و منابع اسلامی اولین کنگره علمی-پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک 16 اسفند 1389314
23نقش اهوازی در تاریخ پزشکی اولین کنگره علمی-پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک 16 اسفند 1389312
24ابداع و اکتشافات جرجانی در پزشکی اولین کنگره علمی-پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک 16 اسفند 1389313
25مبارزه با بیماری ایدز از دیدگاه قرآن و منابع اسلامی اولین کنگره علمی-پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک 16 اسفند 1389311
26راهکارهای قران برای درمان بیماریهای اجتماعی اولین کنگره علمی-پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک 16 اسفند 1389310
27رابطه قران، بهداشت و پزشکی اولین کنگره علمی-پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک 16 اسفند 1389309
28برخی از شاخصه های سلامت از دیدگاه قرآن کریم اولین کنگره علمی-پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک 16 اسفند 1389307
29تشخیص افتراقی آبله از سرخک از دیدگاه زکریای رازی اولین کنگره علمی-پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک 16 اسفند 1389306
30دیدگاه قرآن و روایات در مورد آثار مفید خرما اولین همایش پژوهش، قرآن و سلامت – دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 27 بهمن 1389305
31انجیر و زیتون هدیه ای از خداوند در قرآن کریم اولین همایش پژوهش، قرآن و سلامت – دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 27 بهمن 1389304
32بررسی آثار مفید زیتون از دیدگاه قرآن و روایات اولین همایش پژوهش، قرآن و سلامت – دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 27 بهمن 1389302
33عسل در قرآن و پزشکی ( سخنرانی) اولین همایش پژوهش، قرآن و سلامت – دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 27 بهمن 1389301
34بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر استرس درک شده کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک ( سخنرانی) اولین همایش پژوهش، قرآن و سلامت – دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 27 بهمن 1389300
35تفکر و تعقل از اهداف اشاره به میوه ها در قرآن اولین همایش پژوهش، قرآن و سلامت – دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 27 بهمن 1389299
36بررسی شیوع خوددرمانی و برخی از عوامل بر آن در زنان شهر اراک. دومین همایش سراسری جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما دانشکده پرستاری مامایی همدان 26-24 مهرماه 1387289
37بررسی وضعیت ( فرصتهای برابر )اطلاع رسانی در برنامه بیمه روستایی پزشک خانواده از طریق بررسی میزان آگاهی خانوارهای تحت پوشش (بیمه روستایی) پزشک خانواده هم اندیشی در بیمه درمان روستاییان استان چهارمحال و بختیاری تیر الی آبان 1387282
38بررسی تاثیر مداخله آموزش پیاده روی بر کاهش FBS و HbA1c بیماران زن مبتلا به دیابت نوع 2 (سخنرانی ) سومین همایش ارتقاء سلامت کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان اردیبهشت 1388277
39بررسی عوامل موثر در بروز خشونت خانگی و روشهای مقابله با آن از دیدگاه زنان شهر اراک کنگره سلامت خانواده در تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران 6-4 دیماه 1387264
40بررسی شیوع سوء رفتار و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک کنگره سلامت خانواده در تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران 6-4 دیماه 1387263
41بررسی شیوع خشونت و بر خی از عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهر اراک (پوستر) کنگره سلامت خانواده در تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران 6-4 دیماه 1387233
42بررسی تاثیر آموزش پیاده روی بر کنترل قند خون بیماران زن مبتلا به دیابت نوع2 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی کنگره ملی آموزش بهداشت در همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 9-7 آبان ماه 1387210
43بررسی خطرات هنجارهای پذیرفته شده(خرده فرهنگی) در سفره خانواده های سنتی ایرانی وآموزش تغییر رفتار بر اساس روش بازاریابی اجتماعی کنگره ملی سلامت خانواده21/22آذر88سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران خانواده21/22آذر88209
44بررسی رابطه تاب آوری وطی کردن موفق مراحل رشد اریک اریکسون درجوانان نوجوانان در معرض اعتیاد کنگره جنبه های زیستی روانی اجتماعی اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی سنندج 30/7/1388208
45بررسی تاثیر برنامه آموزشی مصرف صحیح دارو در کودکان به مادران دارای کودکان قبل از سنین مدارس همایش کشوری سلامت محوری در طب کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 22-20 آبان ماه 1388 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 22-20 آبان ماه 1388205
46بررسی تاثیر آموزش پیاده روی برآگاهی نگرش و عملکرد بیماران زن مبتلا به دیابت نوع2 (سخنرانی کنگره ملی آموزش بهداشت در همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 9-7 آبان ماه 1387194
47Seizures associated fever (Febril Convulsion) from the perspective of Rhazes and modern medicine of scientific The 8 international epilepsy congress- Tehran 9-11 novamber 2011 Iranian epilepsy association Tehran-Iran 9-11 novamber 2011193
48Diagnosis and treatment of epilepsy from the perspective of modern medicine and Zakaria Razi The 8 international epilepsy congress- Tehran 9-11 novamber 2011 Iranian epilepsy association Tehran-Iran 9-11 novamber 2011192
49Assesment of behavior mothers about prevention of febrile seizure in children in arak city: Apply the Health Belief Model The 8 international epilepsy congress- Tehran 9-11 novamber 2011 Iranian epilepsy association Tehran-Iran 9-11 novamber 2011191
50The prevalence of seizures conviulsion and some related factors in children in Arak city The 8 international epilepsy congress- Tehran 9-11 novamber 2011 Iranian epilepsy association Tehran-Iran 9-11 novamber 2011190
51Knowledge، Attitude and Practice in mother to refer to health centers arak city about prevention from febrile convulsion in children. The 8 international epilepsy congress- Tehran 9-11 novamber 2011 Iranian epilepsy association Tehran-Iran 9-11 novamber 2011189
52The effect of educational program on Knowledge، Attitude and Practice mother to refer to health centers about prevention from febrile convulsion in children in Arak The 8 international epilepsy congress- Tehran 9-11 novamber 2011 Iranian epilepsy association Tehran-Iran 9-11 novamber 2011188
53The effect of education based on Health Belief Model (HBM) in mother to refer to health centers arak city about prevention from febrile convulsion in children. The 8 international epilepsy congress- Tehran 9-11 novamber 2011 Iranian epilepsy association Tehran-Iran 9-11 novamber 2011187
54Predictors of self-medication and its relatives factors among elderly people based on health belief model in zarandieh iran First International and 4th National Congress on Health Education and Promotion Tabriz-Iran 16-19 May 2011186
55Health belief and intention for breast self examination among health volunteer of zarandie iran" Atest of perceived benefit and barriers First International and 4th National Congress on Health Education and Promotion Tabriz-Iran 16-19 May 2011 Karimi M. Bayati R. Shamsi M. Jalali M. Bayati V185
56Effect of education on the prevention of cervical cancer among women based on health belief model in zarandie iran First International and 4th National Congress on Health Education and Promotion Tabriz-Iran 16-19 May 2011184
57The effect of education based on health belief model on osteoprosis prevention among pregnant women referring to arak health centers First International and 4th National Congress on Health Education and Promotion Tabriz-Iran 16-19 May 2011183
58A study on prevalence of intimate partner violence and effects of some factors among women in arak First International and 4th National Congress on Health Education and Promotion Tabriz-Iran 16-19 May 2011182
59The effect of educational program based on Health Belief Model (HBM) on preventive behavior of self-medication in woman with pregnancy in Arak city First International and 4th National Congress on Health Education and Promotion Tabriz-Iran 16-19 May 2011181
60Influence of walking training on haemoglobin glucosile and fasting blood sugar levels in women with type 2 diabetes First International and 4th National Congress on Health Education and Promotion Tabriz-Iran 16-19 May 2011179
61To commit of theft scientific in medical history : who discoverer of pulmonary blood circulation: Ibn Nafis or William Harvey? کنگره اخلاق و تاریخ پزشکی – کیش 5-4 اسفند 1389 Kish-Iran December 2010178
62The survey of Attitude and Practice about aerobic exercise walking among woman by type 2 diabetics International Congress on Diabetes and its Complications be held from 19-21 Yazd, -Iran. May 2009177
63Effect of exercise on blood Glucose of patients with type 2 diabetes International Congress on Diabetes and its Complications be held from 19-21 Yazd, -Iran. May 2009176
64Walking and Primary prevention of type 2 diabetes mellitus International Congress on Diabetes and its Complications be held from 19-21 Yazd, -Iran. May 2009175
65Perceptions of physical activity and personal barriers and enabling factors in esfahan woman with type 2 diabetes mellitus. International Congress on Diabetes and its Complications be held from 19-21 Yazd, -Iran. May 2009173
66The relationship of perceived، threat، benefits and barriers to reported exercise in women with type 2 diabetes mellitus in esfahan International Congress on Diabetes and its Complications be held from 19-21 Yazd, -Iran. May 2009161
67The survey of effect walking education on knowledge attitude and performance womans with type II Diabetes International Congress on Diabetes and its Complications be held from 19-21 Yazd, -Iran. May 2009153
68The role of walking in the esfahan woman with type 2 diabetes mellitus application of the health belief model. International Congress on Diabetes and its Complications be held from 19-21 Yazd, -Iran. May 2009135
69Survey of knowledge، attitude and behaviour in womans with type II diabetes International Congress on Diabetes and its Complications be held from 19-21 Yazd, -Iran. May 2009131
70Perception of disease barier to self care predict glysemic control in women with type 2 diabetes mellitus.Presentation International Congress on Diabetes and its Complications be held from 19-21 Yazd, -Iran. May 2009129
71Apply the Health Belief Model about walking in woman by type 2 diabetic in Isfahan city. Presentation Poster. International Congress on Diabetes and its Complications be held from 19-21 Yazd, -Iran. May 2009128
72Effect of educational program walking based on Health Belief Model on reduce FBS & HbA1c in woman with type 2 diabetes The 2nd Iranian Congress of Endocrine & Metabolism Updates 22-24 . Journal of Research in Medical Sciecces. Supplement No. 1 April 2009.pp 77. JRMS Indexed by ISI Esfahan- Iran- April 2009125
73Perceived benefits and barriers to reported walking women with type 2 diabetes mellitus in esfahan. The 2nd Iranian Congress of Endocrine & Metabolism Updates 22-24 . Journal of Research in Medical Sciecces. Supplement No. 1 April 2009.pp 77. JRMS Indexed by ISI Esfahan- Iran- April 2009123
74Survey of walking knowledge and behaviour in womans with type II diabetes. The 2nd Iranian Congress of Endocrine & Metabolism Updates 22-24 . Journal of Research in Medical Sciecces. Supplement No. 1 April 2009.pp 77. JRMS Indexed by ISI Esfahan- Iran- April 2009117
75Severity and barriers to self-care predict glycemic control in woman with type 2 diabetes mellitus. The 2nd Iranian Congress of Endocrine & Metabolism Updates 22-24 . Journal of Research in Medical Sciecces. Supplement No. 1 April 2009.pp 77. JRMS Indexed by ISI Esfahan- Iran- April 2009115
76Recognition of diabetes (Review article) The 8th international Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 2009104
77Diabetes: The commonest metabolic disorder in the world(Review article) The 8th international Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 200988
78The best time to exercise (Review article) The 8th international Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 200987
79The efficiency of vibration exercise on glycemic control in type 2 diabetes patients The 8th international Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 2009089
80The efficiency of vibration exercise on glycemic control in type 2 diabetes patients The 8th international Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 200985
81Diabetes and exercise (Review article) The 8th international Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 200977
82Evaluation of the patient diabetes type II(Review article) The 8th international Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 200976
83Effects of applying continuous walking program on reducing fasting blood glucose & HgbA1c levels in diabetic patients The 8th international Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 200975
84Survey of the level of diabetes control and some related factores in patients referred to diabetes clinic, Isfahan The 8th international Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 200969
85The effect of experimental intervention to control blood Glucose and glycated Hemoglobin in diabetic patients The 8th international Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 200961
86Diabetes control and its relationship with HbA1c and fasting blood sugar. The 8th international Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 200959
87Physical activity and diabetes type 2:Recommendations, Safety ( Review article) The 8th international Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 200942
88Physical activity in type 2 diabetic patients ( Review article) The 8th international Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 2009180
89Effect of physical activity on blood glucose of diabetic patients. The 8th International Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of Endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 2009172
90Obesity: The commonest metabolic disorder in the wolrd 2nd Iranian Congress on Prevention and Management of Obesity . Tehran. I.R.Iran 8-7 آبان ماه 1388 تهران171
91The effect of educational walking based program on Health Belief Model on glycemia control in woman with type 2 diabeties The 8th International Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of Endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 2009170
92Knowledge, attitude and practice about walking among woman by type 2 diabetics The 8th International Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of Endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 2009169
93The effect of walking educational program on knowledge, attitude and performance in women with type II Diabetes. The 8th International Congress of Endocrine Disorders & The 2nd Arab-Iran Congress of Endocrinology and Diabetes Tehran. I.R.Iran 27-29 October 2009166
94Effect of educational programs based on Health belief model in pregnant women for prevention of behavior to reduce dental decay in Arak سیزدهمین کنگره دانشجویان شمال کشور دانشگاه علوم پزشکی بابل 21-18 مهرماه 1391165
95The status of dental caries and some factores effected in a sample of Iranian women with pregnancy دومین کنگره پزوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 5-3 خرداد 91164
96بررسی پیشگویی کننده های مراقبتهای بهداشت دهان و دندان در مادران باردار شهر اراک بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی دومین کنگره پزوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 5-3 خرداد 91296
97بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در مادران باردار شهر اراک دومین کنگره پزوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 5-3 خرداد 91295
98ضرورت حجاب در اسلام همایش منطقه ای قرآن پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشکی فسا- شیراز 10 اسفند 1390294
99نقش موثر شیر مادر در پیشگیری از بیماریهای زودرس و دیررس کودکان بر اساس متون اسلامی و قرآن همایش منطقه ای قرآن پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشکی فسا- شیراز 10 اسفند 1390293
100بررسی مهارتهای ارتباطی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اراک سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 14-12 اردیبهشت 1391292
101بسترسازی آموزش الکترونیک در آموزش دانشجویان علوم پزشکی سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 14-12 اردیبهشت 139123
102بررسی نیازهای آموزشی رابطین بهداشت و مربیان آنان در استان مرکزی در سال 1389 : یک مطالعه کیفی سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 14-12 اردیبهشت 139124
103نقش علی بن عباس اهوازی پزشک نامدار فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در توسعه آموزش پزشکی سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 14-12 اردیبهشت 139126
104مقایسه مشکلات دانشجویان استعداد درخشان با دانشجویان عادی و ارایه برخی از راهکارهای مناسب در این زمینه از دیدگاه دانشجویان سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 14-12 اردیبهشت 139125
105سرقت علمی در تاریخ پزشکی: کاشف گردش خون ریوی، ابن نفیس یا ویلیام هاروی سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 14-12 اردیبهشت 139128
106ارتقاء کیفی شیوه تدریس و غنی سازی محتوای آموزشی درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مبتنی بر هدایت مطالعات و پژوهش های دانشجویی،گامی در جهت بازیابی جایگاه علمی وهویت تمدن سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 14-12 اردیبهشت 139129
107طراحی برنامه آموزش پزشکی (Curriculum Design) بر اساس الگوی آموزشی جیمز براون سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 14-12 اردیبهشت 139139
108تشخیص و درمان بیماری صرع از دیدگاه زکریای رازی و علم پزشکی نوین هشتمین کنگره بین المللی صرع، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 20-18 آبان ماه 139040
109تشنج همراه باتب (Febril Convulsion) از دیدگاه رازی و علم پزشکی نوین هشتمین کنگره بین المللی صرع، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 20-18 آبان ماه 139041
110بررسی تاثیر برنامه آموزشی مدون بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان هشتمین کنگره بین المللی صرع، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 20-18 آبان ماه 1390650
111بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی به مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در خصوص تشنج ناشی از تب در کودکان هشتمین کنگره بین المللی صرع، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 20-18 آبان ماه 1390474
112آگاهی، نگرش و رفتار مادران شهر اراک در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان هشتمین کنگره بین المللی صرع، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 20-18 آبان ماه 1390464
113شیوع تشنج ناشی از تب و برخی از عوامل موثر بر آن در کودکان شهر اراک هشتمین کنگره بین المللی صرع، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 20-18 آبان ماه 1390421
114بررسی رفتار مادران شهر اراک در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان خود : کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی هشتمین کنگره بین المللی صرع، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 27-25 آبان ماه 1390420
115نقش پیاده روی در کنترل قند خون بیماران زن مبتلا به دیابت نوع2 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی دوازدهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی (کشوری –بین المللی) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 18-16 شهریور 90419
116بررسی تاثیر آموزش برآگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار شهر اراک در زمینه پیشگیری از بیماری پوکی استخوان دوازدهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی (کشوری –بین المللی) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 18-16 شهریور 90414
117ارتباط بین تقلبات مواد غذایی با بیماری بروسلوز همایش سراسری بروسلوز دانشگاه علوم پزشکی اراک 18-17 شهریور 1390412
118بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گسترش و انتقال بیماری تب مالت در ایران همایش سراسری بروسلوز دانشگاه علوم پزشکی اراک 18-17 شهریور 1390407
119بروسلوز یکی از چالش های اصلی بیماریهای عفونی در نظام مراقبتهای بهداشت و درمان کشورهای در حال توسعه همایش سراسری بروسلوز دانشگاه علوم پزشکی اراک 18-17 شهریور 1390380
120بررسی مواجهات شغلی در ابتلا به بیماری تب مالت همایش سراسری بروسلوز دانشگاه علوم پزشکی اراک 18-17 شهریور 1390376
121پلاسمافرز درمانی در بروسلوزیس همراه با ترومبوتیک میکروآنژیوپاتی همایش سراسری بروسلوز دانشگاه علوم پزشکی اراک 18-17 شهریور 1390340
122بررسی نظام مراقبت از بیماری بروسلوز در کشور ایران همایش سراسری بروسلوز دانشگاه علوم پزشکی اراک 18-17 شهریور 1390339
123مقاومت به بیماری تب مالت در گروههای مختلف جمعیتی همایش سراسری بروسلوز دانشگاه علوم پزشکی اراک 18-17 شهریور 1390338
124بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی نگرش و عملکرد مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در خصوص تشنج ناشی از تب در کودکان همایش سراسری سبک زندگی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 10 الی 12 اسفند 1389337
125بررسی شیوع سوء رفتار با همسر و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک همایش سراسری سبک زندگی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 10 الی 12 اسفند 1389336
126Healthy lifestyle programme on elderly people health Arak, Iran635
127بررسی تاثیر آموزش پیاده روی برآگاهی نگرش و عملکرد بیماران زن مبتلا به دیابت نوع2 (سخنرانی343
128بررسی تاثیر برنامه آموزشی مصرف صحیح دارو در کودکان به مادران دارای کودکان قبل از سنین مدارس342
129بررسی وزن هنگام تولد و برخی از عوامل موثربر آن در شیرخواران شهر اراک همایش کشوری سلامت محوری در طب کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 22-20 آبان ماه 1388 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 22-20 آبان ماه 1388341
130رابطه بین نوع زایمان با موفقیت در شیردهی همایش کشوری سلامت محوری در طب کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 22-20 آبان ماه 1388 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 22-20 آبان ماه 1388297
131بررسی رفتارهای مراقبت بهداشت دهان و دندان در مادران باردار شهر اراک کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی33
132بررسی رفتارهای مراقبت بهداشت دهان و دندان در مادران باردار شهر اراک کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 28 و 29 آبان ماه 1392 محسن شمسی- دکتر حیدرنیا- دکتر نیکنامی32
133کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای رفتارهای تغذیه ای سالم در زنان باردار پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 28 و 29 آبان ماه 1392 محمود کریمی- بیاتی ش- محسن شمسی- خوش دل ع31
134بررسی کارایی مدل فرانظری در پیشگیری از پوکی استخوان در زنان میانسال پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 28 و 29 آبان ماه 1392 محمود کریمی- بیاتی ش- محسن شمسی- خوش دل ع30
135تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت بیمارستانی بر مبنای اصول احتیاطات استاندارد در پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 13921کنگره کشوری بیماریهای عفونی مقاوم به آنتی میکروبیال ساری
136Measurement of the Health Belief Model (HBM) in Nurses Hand Hygiene among the Hospitals Affiliated to the Arak Medical Sciences University (2013)196 پوستر
137تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت بیمارستانی برمبنای اصول احتیاطات استاندارد در پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اراک1392204کنگره کشوری بیماری های عفونی مقاوم به آنتی میکروبیالساریپوستر
138بررسی تأثیر آموزش برآگاهی، نگرش وعملکرد مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در زمینه ی خود درمانی43کنگره رفتارهای پرخطر زاهدان
139مروری بر اهم بایسته های اخلاق تدریس3240چهارمین کنگره سراسری اخلاق پزشکیتهرانپوستر1394
140مروری بر اهم بایسته های اخلاق تدریس3385چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و چهارمین کنگره سالانه اخلاق پرستاریتهرانپوستر1394
141بررسی میزان تاثیر برنامه آموزش پیاده روی بر آگاهی، نگرش ، عملکرد و کنترل متابولیک قند خون بیماران زن مبتلا به دیابت نوع 2.438سومین کنگره ملی آموزش بهداشت وارتقا سلامت همدان
142بررسی شیوع خشونت وبرخی از عوامل مرتبط با ان در زنان باردار شهر اراک 360کنگره ملی سلامت خانواده تهران
143بررسی میزان تاثیر مداخله مبتنی بر مدل بازار یابی اجتماعی بر رفتار مصرف روغن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اراک در سال 1386-1387 806سومین کنگره ملی آموزش بهداشت وارتقا بهداشت همدان 1387
144رابطه نوع زایمان با موفقیت در شیردهی140همایش کشوری سلامت محوری در طب کودکاندانشگاه علوم پزشکی یاسوج
145بررسی وزن هنگام تولد و برخی از عوامل موثر بر آن در شیرخواران شهر اراک در سال 1387141همایش کشوری سلامت محوری در طب کودکاندانشگاه علوم پزشکی یاسوج
146بررسی خطرات هنجارهای پذیرفته شده ( خرده فرهنگی ) در سفره خانواده های سنتی ایران و آموزش تغییر رفتار بر اساس روش بازاریابی اجتماعی487کنگره ملی سلامت خانوادهتهرانمقاله
147بررسی تاثیر برنامه آموزشی مصرف صحیح دارو در کودکان به مادران دارای کودکان قبل از سنین مدرسه در شهر اراک134همایش کشوری سلامت محوری در طب کودکاندانشگاه علوم پزشکی یاسوج
148نقش رازی در آموزش پزشکی نوین .791یازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی - رازی .دانشگاه علوم پزشکی ایران
149مقایسه مشکلات آموزشی دانشجویان استعداد درخشان با دانشجویانعادی دانشگاه علوم پزشکی اراک 603دوازدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی مشهد مقدسپوستر
150مقایسه موانع انجام فعالیتهای پژوهشی از دیدگاه دانشجویان عادی واستعدادهای درخشان در دانشگاه علوم پزشکی اراک 600دوازدهین کنگره کشوری آموزش پزشکی مشهد مقدس پوستر
151تاثیر تمرین ذهنی بر یاد گیری عملیات احیائ قلبی ریوی پایه در دانشجویان کارشناسی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اراک 597دوازدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی مشهد مقدس پوستر
152بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده بر اساس service quality در دانشگاه علوم پزشکی اراک 500دوازدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی مشهد
153مقایسه برخی از ابعاد کیفیت زندگی دانشجویان استعداد در خشان با دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک 499دوازدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی مشهد
154مقایسه ارزشیابی عملکرد اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی اراک توسط دانشجویان با خود ارزیابی اساتید َ388
155پلاسمافرز درمانی در بروسلوزیس همراه با ترومبوتیک میکرو آنژیوپاتی548همایش کشوری تب مالتعلوم پزشکی اراکپوستر1390
156کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت495کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتتبریز 1390
157بررسی اپیدمیولوژی و عوامل موثر در فاصله شروع تا تشخیص بیماری تب مالت در استان مرکزی(88-89)546همایش کشوری بروسلوزاراک سخنرانی1390
158بررسی بیاری بروسلوز از منظر مواجهه شغلی 539همایش کشوری بروسلوز اراک 1390
159بررسی نظام مراقبت از بیماری بروسلوز در کشور ایران 555همایش کشوری بروسلوزاراک پوستر1390
160مقاومت به بیماری تب مالت در گروههای مختلف جمعیتی 553همایش کشوری بوسلوز اراکپوستر1390
161بررسی مهارت های اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در فرآیند آمورش621سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهریساریپوستر1391
162بررسی شیوع پدیده خود درمانی و همراهی برخی از موارد مرتبط آن در زنان باردار699چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطردانشگاه علوم پزشکی زاهدانمقاله
163ارتقاء کیفی شیوه تدریس و غنی سازی محتوای آموزشی دوره کاراموزی در عرصه دانشجویان رشته بهداشت عمومی مبتنی بر انجام پژوهشهای کاربردی و بهداشتی662چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانمقاله
164دیدگاه دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک درباره کارآموزی در عرصه663چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیمقاله
165بررسی ارتباط تکمیل Log Book توسط دانشجویان هوشبری با نحوه عملکرد مربیان در زمینه آموزش و نظارت بر چگونگی تکمیل آن در حین کارآموزی659چهاردهمین همایش آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران مقاله
166آموزش پزشکی پویا با تاکید بر دانش بومی سازی طب سنتی و استفاده از داروهای گیاهی660چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانمقاله
167بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی نگرش و عملکرد مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر اراک در زمینه خود درمانی698چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطردانشگاه علوم پزشکی زاهدانمقاله
168تبیین آموزه های اخلاق حرفه ای پزشکی بر اساس منابع و متون دینی و تاریخ پزشکی ایران اسلامی664چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیمعاونت اموزشی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکیمقاله
169عوامل موثر بر انگیزه ی ادامه تحصیل در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 91661چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهرانمقاله

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک
1روشهای پژوهش در آموزش بهداشتHealth communication Theory 73 -----محسن شمسی

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی تاثیر برنامه اموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به عفونتهای دوران بارداری در مادران باردار شهر کرج835
2بررسی تاثیر برنامه اموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از عفونتهای بیمارستانی در پرستاران بیمارستانهای محلات و دلیجان اراک836
3بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از کمر درد در پرستاران شهر اراک837
4بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی بر رعایت تغذیه انحصاری کودکان در مادران شیرده شهر کاشان838
5بررسی تاثیر برنامه اموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری از نشانه های خطر در کودکان شهر اراک889
6بررسی تاثیر برنامه آموزشی چندرسانه ای مولتی مدیا بر فعالیتهای جسمانی پیشگیری از فشار خون بالا890
7بررسی تاثیر برنامه آموزشی چندرسانه ای مولتی مدیا بر پیشگیری از مصرف دخانیات در جمعیت 30 تا 50 ساله اراک891
8بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری از واریس در پرستاران892
9بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اصلاح قامتی دانش آموزان شهر اراک893
10تاثیر آموزش بر اساس الگوی رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار.3853 اول
11بررسی تاثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از عفونتهای بیمارستانی در پرستاران.3871 اول
12بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارمادران درخصوص نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال براساس دستورالعمل مانا.4001 اول
13بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتار های پیشگیری کننده از کمر درد در پرستاران .3854 دوم
14تاثیر اموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء عملکرد شیردهی انحصاری مادران.3870 اول
15بررسی تأثیر چندرسانه ای آموزشی مدل محور بر کاهش استعمال دخانیات در افراد بالای 30 سال.4036 اول
16بررسی تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی.4070 اول
17بررسی تاثیر آموزش تئوری محور بر اتخاذ رفتارهای مناسب پوسچر بدنی در دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی (دوره اول دبیرستان).4101 اول
18بررسی تأثیرآموزش مادران براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از کم خونی فقرآهن درکودکان6 - 1 سال.4202خاتمه یافته است1393/04/18اول نیره محمد زاده لاریجانی1393/07/281395/05/20
19بررسی تاثیرچندرسانه ای آموزشی طراحی ده براساس مدل فرانظری برارتقاءرفتارفعالیت جسمانی پیشگیری کننده ازفشارخون بالادرافراد 50-30 سال.4041
20بررسی تاثیر برنامه آموزشی تئوری محور در ارتقاء رفتار های پیشگیری کننده از واریس پا در پرستاران5107 استاد راهنما
21بررسی تاثیر روش آموزشی ایفای نقش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف تنقلات کم ارزش در دانش آموزان مقطع ابتدایی5177 اولاستاد راهنما
22تأثیر آموزش تئوری محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سوانح وحوادث در مادران دارای کودک زیر 5سال.4212خاتمه یافته است1393/02/31اولاستاد راهنمامریم فتحی شیخی1393/03/051394/06/03
23تأثیر آموزش تئوری محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده مادران در زمینه مصرف خودسرانه دارو در کودکان.4136خاتمه یافته است1393/02/31 استاد راهنماسمانه مظفری1393/03/051393/09/03
24بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتار های پیشگیری کننده از مواجهه با هوای آلوده در زنان باردار شهر اراک.4215خاتمه یافته است1393/06/12اولاستاد راهنماسمیه پور مسیبی1393/06/17
25بررسی تاثیر آموزش تئوری محور بر رفتار مصرف کربوهیدرات در بیماران دیابتی نوع 2 شهر اراک5901در حال اجرا است1398/03/01اولاستاد مشاورفاطمه محبیان1398/03/121399/06/12
26بررسی تاثیر آموزش کودک محور بر قصد و رفتار مصرف نوشیدنی های شیرین در دانش آموزان شهر اراک5916در حال اجرا است1398/02/11اولاستاد مشاورفاطمه جوانمرد1398/02/221398/05/22
27تأثیر آموزش های ترکیبی بر خودکارآمدی و رفتارهای خود مراقبتی سلامت دهان و دندان دانش آموزان 6-12 ساله.1712خاتمه یافته است1395/11/20اولاستاد مشاورزهرا سادات هاشمی.1395/11/201398/02/16
28بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده ازبیماری هپاتیت B دررابطین بهداشتی4216خاتمه یافته است1393/06/12اولاستاد مشاورطاهره برزگر محمودی1393/06/171395/06/13
29تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل ارتقاء سلامت و سازه مرحله تغییر در ارتقاء فعالیت بدنی زنان خانه دار.4201خاتمه یافته است1393/03/21اولاستاد مشاورفاطمه حاجیوند1393/07/281395/01/31
30بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتار های پیشگیری کننده از کمر درد در پرستاران.1408خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد مشاور ناصر شرفخانی.
31تاثیر اموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء عملکرد شیردهی انحصاری مادران.1414خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد مشاورفهیمه محبوبی قزاآنی.
32بررسی تأثیر چندرسانه ای آموزشی مدل محور بر کاهش استعمال دخانیات در افراد بالای 30 سال.1460خاتمه یافته است1392/10/18اولاستاد مشاورمعصومه باقری.
33بررسی تاثیرچندرسانه ای آموزشی طراحی ده براساس مدل فرانظری برارتقاءرفتارفعالیت جسمانی پیشگیری کننده ازفشارخون بالادرافراد 50-30 سال.1463خاتمه یافته است1392/10/18اولاستاد مشاور سمیه جلالی.
34بررسی تاثیر آموزش تئوری محور بر اتخاذ رفتارهای مناسب پوسچر بدنی در دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی (دوره اول دبیرستان).1489خاتمه یافته است1392/12/21اولاستاد مشاورفرخنده کرمیان.
35تأثیر مداخله ی آموزشی تحت وب بر سلامت اجتماعی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اراک3056در حال اجرا است1397/06/21دوماستاد مشاورمعصومه مهدوی فرد1397/07/011398/08/01
36بررسی تاثیرآموزش بهداشت با مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده ازآنفلوانزاA(H1N1) در سفیران سلامت خانوار شهرستان باخرز3090در حال اجرا است1397/09/28اولاستاد مشاوراحمدفرهادیان1397/10/23
37بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارپیشگیرانه بیماری وبا در سفیران سلامت مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان کارون2889در حال اجرا است1396/11/04اولداوری پروپوزالمعصومه اصغریان1396/12/07
38بررسی تاثیر آموزش تئوری محور بر ارتقاء سبک زندگی سالم در زنان پره دیابتی مراجعه کننده به مراکزخدمات جامع سلامت شهر اراک5896در حال اجرا است1398/03/01اولاستاد راهنما اول/ اصلیکلثوم محمدنیامطلق1398/03/121399/09/12
39تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده به مادران دارای دختر زیر 2 سال در زمینه ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری .813خاتمه یافته است1395/11/06اولاستاد راهنما اول/ اصلیزهرا احمدی.1395/11/111397/12/20
40بررسی تاثیر آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در ارتقا رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از کم خونی در زنان باردار .1710در حال اجرا است1395/11/20اولاستاد راهنما اول/ اصلیزهرا جهانگیری.
41بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای سلامت دهان و دندان بیماران دیابتی نوع دو.1711خاتمه یافته است1395/11/20اولاستاد راهنما اول/ اصلیمریم ملک محمودی.1395/12/161397/12/20
42تاثیر آموزش بر اساس الگوی رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار.1407خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیمرضیه جلالی.
43بررسی تاثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از عفونتهای بیمارستانی در پرستاران.1415خاتمه یافته است1391/11/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیمحبوبه خاتون قنبری.
44بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارمادران درخصوص نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال براساس دستورالعمل مانا.1450خاتمه یافته است1392/09/13اولاستاد راهنما اول/ اصلیطاهره رضی.
45بررسی تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی.1476خاتمه یافته است1392/11/30اولاستاد راهنما اول/ اصلیفهیمه دستجانی فراهانی.
46بررسی تاثیر آموزش تئوری محور بر مراقبت از چشم بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان اراک در سال 13972950در حال اجرا است1397/02/23اولاستاد راهنما اول/ اصلیسید شهریار حسینی1397/02/16

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان