حسن  صلحی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

حسن صلحی

در دانشگاه علوم پزشکي اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي اراک
علوم پزشکي اراک
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : حسن صلحی مقطع تخصصي : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : hasan solhi رشته تخصصي : پزشکی قانونی
پست الکترونيک، آکادميک : solhi.h@arakmu.ac.ir مرتبه علمي : دانشیار
پپست الکترونيک : solhi2@yahoo.com دانشکده/محل خدمت : پزشکی (علوم پایه)
وضعيت استخدام : رسمی قطعی نحوه همکاري: تمام وقت
: Scopus ID 8354619900 خاتمه همکاري : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري وضعيت طرح سمت تاريخ تصويب شوراي پژوهشي تاريخ شروع تاريخ خاتمه مصوب شورا
1بررسی و مقایسه اثر سیلی مارین بر سلول های سرطانی کبد در مدل حیوانی موش سوری Balb/c مبتلا به سرطان کبد با دارو استاندارد.363دست اجرامجری اصلی 1395/12/18
2بررسی چگونگی کنترل مسمومیت ماده الومینیوم فسفید موجود در قرصهای برنج با استفاده از پوشش دهی مناسب2482فقط برای دریافت کد اخلاق.مجری1394/12/12
3ساماندهی خدمات درمانی اورژانس بیمارستان ولی عصر اراک و بررسی تاثیر آن بر میزان رضایت مندی بیماران وکیفیت خدمات.92خاتمه یافتهمجری1382/02/171382/09/011383/03/02
4بررسی میزان مواجهه شاغلین کارگاههای نقاشی اتومبیل شهر اراک با ترکیبات آلی فرار (VOCs) و اثرات تنفسی آن.302خاتمه یافتهمجری1387/05/021387/06/021389/07/07
5بررسی تاثیر زغال صنعتی بر میزان جذب دیازپام در رت.432خاتمه یافتهمجری اصلی 1388/12/191389/01/191392/02/18
6مقایسه تاثیر روشهای درمانی رایج در اختلالات جنسی مصرف کنندگان شیشه با افراد غیر مصرف کننده.590مجری انصراف داده استمجری1390/01/241390/03/161392/01/20
7بررسی وضعیت سیستم ایمنی سلولار در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد657دست اجرامجری1390/07/061390/09/05
8بررسی وضعیت سیستم ایمنی ذاتی در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد658دست اجرامجری اصلی 1390/07/061390/09/05
9بررسی وضعیت سیستم ایمنی هومورال در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد656دست اجرامجری اصلی 1390/08/251390/09/05
10بررسی فراوانی و فنوتیپ سلول های دندریتی گردش خون در مصرف کنندگان همزمان هروئین و شیشه قبل و در طی درمان با متادون1011دست اجراناظر1392/10/181392/11/05
11بررسی تاثیر معنادرمانی در افزایش خود کار امدی پرهیز و افزایش رشد معنوی در افراد معتاد.1089خاتمه یافتههمکار1393/01/231393/04/211394/12/12
12مقایسه فرم زیرزبانی و تزریقی بوپرنورفینو مورفین تزریقی در کنترل کولیک کلیوی حاد.1163خاتمه یافتهمجری اصلی 1393/02/311393/06/221394/11/15
13مقایسه اثر نالوکسان با نالتروکسان در درمان مسمومیت با متادون در بیماران مراجعه کننده به اورژانس.1167خاتمه یافتهمجری اصلی 1393/04/181393/06/26
14مقایسه تاثیر ضد دردی مورفین با فنتانیل در کنترل درد بیماران دچار شکستگی تنه فمور مراجعه کننده به اورژانس.2003خاتمه یافتهمجری اصلی 1393/07/231393/09/031394/09/22
15بررسی تاثیر نیتروگلیسیرین موضعی در بهبود زخم جراحی سینوس پیلونیدال ساکروم2014خاتمه یافتهاستاد مشاور 1393/09/051393/10/031395/05/24
16مقایسه تاثیر ضد دردی مورفین، دگزامتازون و کتورولاک وریدی در درمان بیماران مراجعه کننده به اورژانس با سردرد متوسط تا شدید1203دست اجرااستاد مشاور 1393/05/151393/10/29
17مقایسه شدت تروما در رانندگان وسائط نقلیه موتوری مصرف کنندگان مواد و غیر مصرف کننده مواد به تفکیک مواد مصرفی2173خاتمه یافتهمجری اصلی 1394/02/161394/03/041395/11/16
18بررسی تاثیر درمان کمکی با سیلی مارین خوراکی در بهبود زخم های ناشی از سوختگی درجه 2 در بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان ولی عصر (عج) اراک2175خاتمه یافتهاستاد مشاور 1394/02/161394/03/041395/10/28
19بررسی تاثیر سیلیمارین در بهبود پیش آگهی بیماران با صدمات تروماتیک مغزی متوسط و شدید در بیمارستان ولیعصر اراک 2241دست اجرااستاد مشاور 1394/04/031394/04/30
20بررسی ومقایسه اثر سیلی مارین در مدل کشت سلول سه بعدی سلول های سرطانی کبد با دارو استاندارد .362خاتمه یافتهمجری اصلی 1395/12/181396/02/13

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري نمايه نام نشريه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضريب تاثير
1Determination of the Antimicrobial Effects of Hydro-Alcoholic Extract of Cannabis sativa on multiple drug resistant bacteria isolated from nosocomial infection2439Chemical AbstractIranian journal of toxicology1392مجلات داخلی
2Silymarin in treatment of non-alcoholic steatohepatitis: A randomized clinical trial.3069PubMed.Caspian journal of internal medicine1393مجلات داخلی
3شیوع الگو های اثر انگشت در گروه های خونی ABO2703iscمجله علمی پزشکی قانونی1393مجلات داخلی
4Induction of mild therapeutic hypothermia in treatment of aluminium phosphide poisoning; an experimental study2467ISIToxicology Research1392مجلات خارجی3.983
5Misleading Drugs with Street Name Temgesic and Norgesic in Hand of Iranian Drug Abusers; What Are Their True Natures?2915Chemical Abstractمجله سم شناسی و مسمومیت های ایران1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
6Does Ingestion Tincture of Opium Notably Raise Blood Alcohol Concentration?2569PubMed.Addiction and Health مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
7Post-operative Analgesia in Opioid Dependent Patients: Comparison of ‎Intravenous Morphine and Sublingual Buprenorphine2543PubMed.Addiction and Health1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
8Silymarin (Milk Thistle) can revoke liver enzyme changes during chemotherapy of breast cancer with Taxanes3151ISIEuropean Journal of Integrative Medicine1394مجلات خارجی0.769
9Comparison of Effects and Side Effects of Two Naloxone-Based Regimens in Treatment of Methadone Overdose3339Chemical Abstractمجله سم شناسی و مسمومیت های ایران1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
10تأثیر مفید گیاه رزمارینوس افیشینالیس در درمان سندرم محرومیت ناشی از تریاک در برنامه های ترک اعتیاد3484PubMed.Addiction & Health1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
11Utility of Silver Nitrate Test for Post-Mortem Diagnosis of Aluminum Phosphide Poisoning3489Chemical Abstractمجله سم شناسی و مسمومیت های ایران1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
12Comparison of Deferoxamine, Activated Charcoal, and Vitamin C in ‎Changing the Serum Level of Fe in Iron Overloaded Rats3491Chemical Abstractمجله سم شناسی و مسمومیت های ایران1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
13Determining Rest Concentration of Diazinon in Agriculture Products (Melon And Cucmber) with GC-NPD and GC-MS Methods3496Chemical Abstractمجله سم شناسی و مسمومیت های ایران1386مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
14بررسی اپیدمیولوژیک بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر اراک3519iscفصلنامه امداد و نجات1389مجلات داخلی0.0
15Fingerprints: A simple method for Screening Hemophilic Patients1404PubMed.Bangladesh Medical Research Council bulletin.1393مجلات خارجی
16مقایسه غلظت متانول موجود در عرقیات گیاهی تولید شده به روش سنتی در عطاری‌های شهر اراک و عرقیات گیاهی تولید شده به روش صنعتی با مارک‌های تجارتی متفاوت.1522iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
17ارزیابی نوار قلب در بیماران با آنژین ناپایدار وسکته قلبی بدون بالا رفتن قطعه ST1598iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
18آموزش مداوم پزشکان؛ حضوری یا غیر حضوری1629iscپژوهش در آموزش علوم پزشکی مجلات داخلی
19Benefit effect of naloxone in benzodiazepines intoxication : Findings of a preliminary study.1640PubMed.Human& Eperimental Toxicology. مجلات خارجی1.307
20مقایسه اختلالات روان پزشکی خانواده های معتادین به تریاک مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد و سازمان انتقال خون اراک2027iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه . مجلات داخلی
21Comparison of Activated Charcoal and Industrial Charcoal in Prevention of GI Absorption of Diazepam1965Chemical AbstractInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine مجلات داخلی
22Methylphenidate vs. resperidone in treatment of methamphetamine dependence: A clinical trial2601ISISAUDI PHARMACEUTICAL JOURNAL مجلات خارجی1.283
23Beneficial Effects of Rosmarinus Officinalis for Treatment of Opium Withdrawal Syndrome during Addiction Treatment Programs: A Clinical Trial2375PubMed.Addict Health1392مجلات داخلی
24Cytokine Profiles in Long-Term Smokers of Opium (Taryak)2281ISI2013 American Society of Addiction Medicine مجلات خارجی1.951
25Serum markers of inflammation and oxidative stress in chronic opium(Taryak) smokers2325ISIImmunology Letters مجلات خارجی2.337
26.Serum Zinc, Copper, Iron, and Magnesium Levels in Iranian Drug Users: A Case Control Study2929ISIJournal of Addiction Medicine1394مجلات خارجی1.756
27The study of poisoning with mushroom and toxic plants (Tattore and Ricinus Communis) incidence in patients who admitted in Shohadaie Ashaier and Madani hospitals in the spring and summer of 20071395Chemical AbstractIranian Journal of Toxicology1386مجلات داخلی
28Epidemiological study on poisoned patients who were admitted in ICU ward of Shohadaie Ashaier and Tamin-e-Ejtemaii hospitals of Khoram Abad during 2006 Oct until 2007 Oct1414Chemical AbstractIranian Tournal of Toxicology1387مجلات داخلی
29Treatment quality in patients poisoned with tricycle antidepressants admitted in emergency ward of Vali-e-Asr Hospital, Arak, Iran from March 2003 to May 20051410Chemical AbstractIranian Journal of Toxicology مجلات داخلی
30ِDiagnostic value of fingerprint patterns: An explorative study on beta_ thalassemia diagnosis1549PubMed.Bangladesh Med Res Council Buletin l. مجلات خارجی
31Comparing Bile and Urine Samples as Morphine Detectors in Corpses1701علمی ترویجیInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine مجلات داخلی
32Effectiveness of fresh frozen plasma as supplementary treatment in organophosphate poisoning1814ISIThe Medical journal of Malaysia مجلات خارجی
33Effect of celecoxib on benign prostatic hyperplasia: Results of a preliminary study1854scopusUrological Science مجلات خارجی
34The Study of Toxic Metals Contamination (Pb, Cd, As, Al) on Medicinal Plants Cultivated Near Arak Industrial Manufactures1835Chemical AbstractIranian Journal of Toxicology مجلات داخلی
35Amanita Phalloides Intoxication Misdiagnosed as Acute Appendicitis: A Case Report1808Chemical AbstractIranian Journal of Toxicology مجلات داخلی
36UV-B assisted gross examination of heart an easy and inexpensive method for post mortem pathologic diagnosis of MI2092scopusIndian Journal of Forensic Medicine and Toxicology مجلات خارجی
37The effect of opium dependency on testis volume: a case-control study2107ISIIran J Reprod Med مجلات داخلی0.257
38Epidemiology and prognostic factors in cases of near hanging presenting to a referral hospital in Arak, Iran2079ISIJOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE مجلات خارجی1.306
39Randomized ,placebo -controlled clinical trial of Omega_3 as supplemental treatment in Schizophrenia2674ISIGlobal journal of Health Science1393مجلات خارجی

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show
excel

رديف عنوان مقاله کد رهگيري نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1Comparison of psychiatric disorders between opium dependent and nondependent families in Arak - Iran in 2010. 39319th European congress of psychiatryVienna, Austria 1390
2Benefit effect of naloxone in benzodiazepines intoxication: Findings of a preliminary 7421 1390
3Immunoglobulins in opium users765یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
4Cytokine profiles in chronic opium addicts785یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
5serum markers of inflammation in opium usres756یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري سال چاپ نويسنده اصلي مترجم شابک
1راهنمای اخلاق پزشکی مجمع جهانی پزشکان 391389دکتر حسن صلحی - دکترحسن صلحی .9-1-990028-92

پايان نامه ها
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري وضعيت پايان نامه تاريخ تصويب شوراي پژوهشي نوع همکاري سمت همکار پايان نامه نام دانشجو
1بررسی توزیع فراوانی و اپیدمیولوژیکی بیماران مبتلا به مسمومیت مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان ولیعصر اراک از 1/6/80 تا 1/12/80.48 اولاستاد راهنماسعید محمد دوست.
2تعیین اثر سرم ضد عقرب گزیدگی بر پیامد بیماران عقرب گزیده در بین مراجعه کنندگان به بخش اورژانس بیمارستان ولی عصر (عج ) اراک در سال 1382 و 1383.40 استاد راهنماظفر نعمتی نژاد.
3مقایسه اثر تجویز انفوزیون نالوکسان در مسمومیت ناشی از مخدرها با تجویز آن به صورت( PRN ) بر حسب علائم بالینی بیمار.82 1388/04/08اولاستاد راهنماحبیبه نخبه زعیم.
4بررسی تاثیر مصرف مزمن تریاک بر اندازه بیضه و سطح سرمی FSH .141 1385/05/11اولاستاد راهنماحامد محمدیان شوئیلی.
5مقایسه علائم دندانی فلوروزیس در کارگران کارخانه های آلومینیوم سازی و آذر آب اراک.183 اولاستاد راهنمابهاره رنجبر اکباتان، یگانه آزاد منش.
6بررسی اثر FFP در درمان کمکی مسمومیت با ارگانو فسفره.288 1387/07/03اولاستاد راهنمامحمد جواد بهرام بیگی.
7ارزیابی تاثیر استفاده از نالوکسان در مسمومیت با بنزودیازپین.302 1387/07/03اولاستاد راهنماعلی شوشتری زاده.
8تاثیر گیاه رزماری در کاهش علایم محرومیت از تریاک.643 1388/11/12اولاستاد راهنماسیدعلی محمد صالح.
9تعیین غلظت متانول در عرقیات گیاهی تولید شده در عطاریهای شهر اراک و عرقیات گیاهی در انواع مارکهای تجاری و مقایسه غلظت متانول در آنها.280 1388/03/27اولاستاد راهنماامیر چشم جهان بین.
10بررسی ارتباط بتاتالاسمی و اثر انگشتان هر دو دست.305 1385/06/08اولاستاد راهنمامریم رحمتی نژاد.
11بررسی وضعیت درمان مسمومین با دارو های ضد افسردگی سه حلقه ای بستری در اورژانس بیمارستان ولی عصر ( عج ) اراک از ابتدای سال 1382 لغایت آخر اردیبهشت ماه 1384.362 اولاستاد راهنماعلیرضا غفوری.
12تعیین اثر اضافه کردن کاربن، جوش شیرین و OCP به نمونه ادرار در آزمایشگاه بر منفی کردن تست مورفین ادراری.402 اولاستاد راهنماحسن جوادیان.
13مقایسه اثر انگشت در گروههای خونیab,b,a و o.467 1384/10/07اولاستاد راهنمافرشته مطهری نژاد،فرزانه ترابی.
14مقایسه اثر تشخیصی اشعه ماوراء بنفش با یافته های آسیب شناسی عضله قلب در سکته قلبی در اجساد تشریح شده در ادره کل پزشکی قانونی اصفهان در سال 1389.663 1389/02/15اولاستاد راهنماشهریار موذنی.
15بررسی ارتباط نقوش اثر انگشت با هموفیلی و ناقلین آن در شهر اراک681 1390/03/23اولاستاد راهنماروح اله صالحپور.
16بررسی میزان منو اکسید کربن در منازل دارای آبگرمکن دیواری گازی .699 1390/10/27اولاستاد راهنمااشکان طالبی بیدونی.
17مقایسه اثر درمانی متیل فنیدیت با رسپریدون در درمان بیماران وابسته به متامفتامین .700 1390/11/12اولاستاد راهنمااکرم راستی برزکی.
18بررسی میزان سطح الکل تنفسی درمصرف کنندگان تنتور اپیوم .704 1390/12/14اولاستاد راهنماپردیس امامی.
19مقایسه اثر مورفین با پتدین در کنترل درد حاد بیماران وابسته به مواد مخدر.712 1391/02/24اولاستاد راهنمامحمدعلی عزیزی نادیان.
20مقایسه استرس اکسیداتیو، وضعیت شناختی و وضعیت روانی در مصرف کنندگان متامفتامین با افراد سالم.730 1390/10/07اولاستاد راهنمافرزانه شریفی اصفهانی.
21مقایسه اثر مورفین تزریقی با بوپره نورفین زیر زبانی در کنترل درد و علایم محرومیت از مخدر در بیماران وابسته به مواد مخدر پس از لاپاراتومی.774 1391/11/08اولاستاد راهنمارضا بهزادی.
22مقایسه میزان تأ ثیر انفوزیون و تجویز بر حسب نیاز(PRN )نالوکسان در مسمومیت با متادون، بر حسب علائم محرومیت.909 1392/10/18اولاستاد راهنماکامیار نظری.
23مقایسه ی مت آمفتامین ناخن به روش تست سریع(Strip Test) با کروماتوگرافی لایه ی نازک در افراد سو مصرف کننده ی شیشه.897 1392/10/18اولاستاد راهنماشهاب قاسمی.
24بررسی تاثیر N استیل سیستئین و سیلیمارین در پیشگیری از فیبروز ریوی ناشی از پاراکوات در موش.944 1393/05/15اولاستاد راهنماپریسا قاسمی.
25مقایسه حساسیت و ویژگی آزمایش مایع زجاجیه با ادرار برای یافتن ماده مخدر مورفین در اجساد مشکوک به مصرف مواد مخدر ارجاعی به پزشک قانونی اراک.967 1393/09/05اولاستاد راهنمامهرداد وثوق روحانی.
26مقایسه متادون ناخن به روش تست سریع (strip test) با کروماتوگرافی لایه ی نازک در افراد مصرف کننده ی متادون. 984 1393/11/29اولاستاد راهنماحسین حسینی.
27بررسی مقایسه ای میزان مصرف ریتالین در بین گروه های مختلف دانشجویان پزشکی و دستیاران.1149خاتمه یافته است1394/05/28دوماستاد راهنمامحمد قایل.
28مقایسه روش های تشخیص سریع تست رنگی روماتورافی لایه نازک اشعه فرا بنفش در شناسایی مواد مورد سوء مصرف.826 1392/07/17اولاستاد راهنماسعیده شریف نیا.
29بررسی دو روش سم زدایی استاندارد و خمره ای با متادون در کاهش علائم محرومیت از تریاک.877 1392/08/15اولاستاد مشاورعبادالله دیلمی معزی.
30مقایسه اثر هالوپیریدول و تنتوراپیوم در کنترل علائم بالینی بیماران وابسته به مت آمفتامین996 1393/07/23اولاستاد مشاورمحمد فضلی.
31بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی مسمومیت با سرب در مصرف کنندگان تریاک خوراکی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر (عج) شهر اراک1136خاتمه یافته است1395/04/23اولاستاد مشاوراکبر خدامرادي.
32تاریخ دانش سم شناسی در ایران باستان وعصر قاجار با تاکیدبرزهرکرتار.2678در انتظار دریافت کد اخلاق1395/10/08دوماستاد مشاورلعیا نیک سیمایی.
33بررسی اپیدمیولوژیک بیماران حوادث ترافیکی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان ولیعصر(عج) اراک از اول تیر 1395 تا 31 شهریور 13951163 1395/02/29دوماستاد مشاورگلنسا مردانی.
34اثر تشخیصی و پیش آگهی دیدامیر در بیماران بستری شده با سندرم حاد کرونری 624 1389/02/15 استاد مشاورعلی قاسمی.
35بررسی ارتباط اختلالات جنسی با بروز طلاق در شهرستان اراک642 دوماستاد مشاورشیرین موسوی، محمود طاووسی.
36بررسی اثرات آنتی میکروبیال کانابیس بر روی باکتری های استاندارد و باکتری های مقاوم جدا شده از بیماران.721 1391/04/21اولاستاد مشاورطاهره حاجی میر.
37مقایسه اثر متادون و تنتور با روش خمره ای در سم زدایی سوء مصرف مواد مخدر.802 1393/02/31اولاستاد مشاورمیلاد نصرالله زاده.
38بررسی اثر داروی سیلی مارین بر سطح آنزیم های کبدی ALT و AST در بیماران مبتلا به هپاتیت چرب غیر الکلی ( NASH ).155 1386/03/30اولاستاد مشاورزهرا حسینی یزدی.
39بررسی توزیع فراوانی و سیر بالینی بیماران مبتلا به مسمومیت با مهار کننده های کولین استراز در بین مراجعین به بیمارستان ولیعصر اراک در نیمه دوم سال 1379.325 اولاستاد مشاوروحدت منصوری.
40مقایسه میزان اختلالات روانپزشکی در خانواده های معتادین به تریاک مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد و خانواده های افراد غیر معتاد مراجعه کننده به سازمان انتقال خون در شهرستان اراک در سال 1389 660 اولاستاد مشاورامیر رضا فتوت، درخشنده معتمدی.
41بررسی تأثیر بخیه، چسب مایع و چسب نواری بر ترمیم زخم پوستی باز.800 1392/04/19اولاستاد مشاور علمیمهدی صادق نژاد.

اختراعات
hide/show
excel

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان