معصومه  صوفیان

 فعالیت های پژوهشی

 

معصومه صوفیان

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : معصومه صوفیان مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Masoomeh Sofian رشته تخصصی : عفونی
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : استاد
: Scopus ID 25932430600 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 12

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه تاریخ خاتمه مصوب شورا
1بررسی وضعیت ایمنی به سرخچه در خانم های به هنگام ازدواج در شهر اراک سال 80.59خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1380/05/051381/07/031381/07/03
2تعیین مدل ابتلا به تب مالت در شهرستان اراک در سال 84.146خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1384/01/011384/11/261384/11/26
3مقایسه اثر بخشی رژیم سیپرو فلوکساسین و داکسی سیکلین با رژیم ریفامبین و داکسی سیکلین در درمان بروسلوزیس.161خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1384/04/081384/05/081388/09/041388/09/04
4تعیین ارزش اخباری و cut off تست پوستی سل در بیماران مشکوک به سل ریوی شهرستان ا راک 1385-1388247خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1386/10/281388/08/061388/08/06
5بررسی فراوانی عفونت نهفته ویروس هپاتیت B در اهدا کنندگان خون دارای HBC-Anti ایزوله در شهر اراک.324خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/11/251388/05/251388/05/25
6مقایسه مارکرهای سرولوژیک هپاتیت B,C در معتادان تزریقی و اهداکنندگان خون در شهرستان اراک سال 1387.353خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/04/061388/11/211388/11/21
7سرواپیدمیولوژی آنتی بادی ضد ویروس هپاتی( A ( anti-HAV در گروه سنی 8 ماهه تا 20 ساله ساکن شهر تهران.354خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/05/031388/06/251388/06/25
8بررسی فراوانی انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین ایزوله شده از نمونه های بالینی بیمارستان های آموزشی اراک.543خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/09/171389/05/131389/11/201389/11/20
9تعیین اثر مدت زمان درمان در میزان عود در تب مالت.521خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/06/171389/09/221392/11/021392/11/02
10بررسی پروفایل سرمی سیتوکاین های سلولهای T - helper نوع 1 و 2 در مبتلایان به عفونت مزمن ویروس هپاتیت C.567خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/12/281390/02/011390/08/111390/08/11
11بررسی انطباق فنوتیپ مقاومت داروئی در سویه های مقاوم به دارو مایکوباکتریوم توبرکلوزیس.598خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/12/261390/04/061391/07/051391/07/05
12ارتباط پلی مورفیسم ژن پروموتور اینترلوکین 10 با پیش آگهی عفونت ناشی از ویروس هپاتیت B.615خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/03/041390/05/191390/08/111390/08/11
13تشخیص سریع حساسیت به اتامبوتول با روش مولکولی در سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس741خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/12/271391/02/211391/12/21
14طراحی تست سریع مقاومت دارویی آمیکاسین و کانامایسین به روش مولکولی در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس759خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/03/101391/04/031391/09/03
15ارزیابی کارآیی ان-استیل سیستئین در پیشگیری از بروز سمیت کبدی ناشی از داروهای ضد سل774خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/04/071391/05/021392/03/02
16تاثیر درمان ترکیبی کلیستین در درمان بیماران مبتلا به عفونت های اسینتوباکتربومانی مقاوم به کارباپنم در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر اراک در سال 1391791دست اجرامجری 1391/06/011394/05/02
17بررسی موتاسیون در کدون های 359و 374 ژن pncA در سویه های کلینیکی مقاوم و حساس به پیرازینامید مایکوباکتریوم توبر کلوزیس با استفاده از روش(SnASP) semi nested-ASP.867خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/09/151391/12/151392/11/021392/11/02
18بررسی استفاده از روش PCR RFLP جهت تشخیص سریع مقاومت به استرپتومایسین درسویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس.866خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/09/151391/12/151392/11/021392/11/02
19نقش پروبیوتیک در پیشگیری از ابتلا به پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بیماران بستری در آی سی یو.910خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/01/211392/03/261393/09/051393/09/05
20بررسی ژن های مولد پیلی و ارزیابی مورفولوژیک پیلی با کمک میکروسکوپ الکترونی در سویه های کلینیک حساس و مقاوم به داوری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس .920خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1392/03/081392/04/161393/02/16
21بررسی اثر دوز بالای ناپروکسن در درمان بیماران مبتلا به ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک مقاوم به درمان با کورتیکو استروئید.977خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/08/201393/07/231393/07/23
22بررسی اثر موپیروسین در دکلونیزاسیون استاف ارئوس بینی و جلوگیری از کسب عفونت های ICU .978خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1392/08/251393/11/011393/11/01
23بررسی رخداد موتاسیون C به T مربوط به inhA-15در سویه های کلینیکی کوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به ایزونیازید با روشMAS-PCR و سکوئنس .1018خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1392/10/181392/11/091393/07/021393/07/02
24مقایسه سطح اینترلوکین 8-18وگاما اینترفرون قبل و بعد از درمان تب مالت حاد.1025خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/11/151393/06/191393/06/19
25کارآیی ال- ارژتین در درمان بیماران تب مالت دچار شکست درمان و یا عود بیماری.1035خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/11/091392/11/281394/04/031394/04/03
26بررسی اثر عصاره آلوئه ورا و گل راعی بر سویه های کلینیکی سالمونلا.1150خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/12/211393/02/061393/10/011393/10/01
27تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک بر فراوانی کلونیزاسیون کلستریدیوم دیفیسیل در بیماران بستری در بخش عفونی. 1129خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/06/011394/12/251394/12/25
28امکان سنجی کنترل رشد سویه های کلینیکی شیگلا با کمک میکروامولسیون تولید شده ازعصاره گیاه گل راعی در مقایسه با آنتی بیوتیک های رایج.1153خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1393/04/181393/06/111393/11/011393/11/01
29بررسی تاثیر پیشگیرانه کپسول پروبیوتیک (lactocare ) ازعفونت ادراری بیماران تحت کاتتریزاسیون ادراری بخشهای مراقبت ویژه.2063خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1393/12/091394/12/041394/12/04

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1Predictive Value of PPD in pulmonary tuberculosis in a high BCG - vaccinated population917سایر مجلات خارجی
2Hematological reference values for healthy males in the central part of iran2478scopusIranian Journal of Pathology مجلات داخلی
3پاسخ به واکسن اینترادرمال هپاتیت بی در افراد مبتلا به ایدز بدون پاسخ به واکسن استاندارد ومقایسه آن با تزریق عضلانی2426ISIPrespective in clinicalresearch. مجلات خارجی
4بررسی فاکتور های اپیدمیولوژی پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ولیعصر (عج) اراک، تابستان 13912575iscمجله بیماری های عفونی و گرمسیری مجلات داخلی
5Immunity to diphtheria and tetanus among blood donors in Arak central province of Iran3050PubMed.Iranian Journal of Microbiology1393مجلات داخلی
6فاکتورهای اپیدمیولوژی پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ولیعصر (عج) اراک، تابستان 13912527iscفصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری مجلات داخلی
7ویژگی های آزمایشگاهی بیماران مبتلا به تب مالت و ارتباط آن با تیتر آزمایش رایت2766iscدوماهنامه طبّ جنوب1393مجلات داخلی
8Adverse Reactions to Antituberculosis Drugs in Iranian Tuberculosis Patients3074PubMed.Tuberculosis Research and Treatment1393مجلات خارجی
9Coenzyme Q(10) Administration in Community-Acquired Pneumonia in the Elderly3077ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393مجلات داخلی0.634
10Isolated Anti-HBc and Occult HBV Infection in Dialysis Patients3075PubMed.Nephro-urology monthly1393مجلات داخلی
11Arginine Adjunctive Therapy in Active Tuberculosis3082PubMed.Tuberculosis Research and Treatment1393مجلات خارجی
12Interlukine-8 Level in Patients with Acute Brucellosis and Its Relation with the Treatment2684scopusIranian journal of infectious diseases and tropical medicine1393مجلات داخلی
13.Genotyping of vancomycin resistant enterococci in arak hospitals3087ISIJundishapur Journal of Microbiology1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.655
14First fatal cerebral phaeohyphomycosis due to Rhinocladiella mackenziei in Iran, based on ITS rDNA2824ISIJournal de mycologie médicale1393مجلات خارجی0.576
15ارتباط سطوح سرمی اینترلوکین 8 با درمان در بیماران مبتلا به بروسلوزیس حاد2682iscمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1393مجلات داخلی
16Efficacy of N- Acetylcysteine on prevention of Antituberculosis Drug-Induced Hepatotoxicity3206scopusWorld journal of Medical Sciences1394مجلات خارجی
17تاثیر مکمل درمانی ال-آرژینین بر ارتقای سلامت بیماران مبتلا به سل3410PubMed.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان1395مجلات داخلی0.0
18Intra-familial Transmission of Hepatitis B Virus Infection in Arak, Central Iran3623PubMed.Iranian Journal of Pathology1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
19Nosocomial outbreak of extensively and pan drug-resistant Acinetobacter baumannii in tertiary hospital in central part of Iran3966 JUNDISHAPUR J MICROB 0.383
20HCV, HBV, and HIV seroprevalence, coinfections, and related behaviors among male injection drug users in Arak, Iran2468ISIAIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV1392مجلات خارجی2.095
21Serological response to one intradermal or intramuscular hepatitis B virus vaccine booster dose in human immunodeficiency virus-infected nonresponders to standard vaccination3052PubMed.Perspectives in Clinical Research1393مجلات خارجی
22استفاده از روش 60-CURB و 60-CRB در تعیین پیش آگهی پنومونی اکتسابی از جامعه ی سالمندان2535scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجلات داخلی
23Comparison of two durations of triple-drug therapy in patients with uncomplicated brucellosis: A randomized controlled trial2621ISISCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES مجلات خارجی1.495
24Seroepidemiology of hepatitis A virus in children of different age groups in Tehran, Iran: Implications for health policy2634 TRAVEL MED INFECT DI 1.776
25Immunity to diphtheria and tetanus among blood donors in Arak, central province of Iran3899 Iranian Journal of Microbiology
26The influence of human leukocyte antigen and IL-10 gene polymorphisms on hepatitis B virus outcome3893 HEPAT MON 1.245
27Surface gene mutations of hepatitis B virus among high-risk patients with occult hepatitis B virus infection3892 DIAGN MICR INFEC DIS 2.26
28Epidemiology of tuberculosis in Arak, Iran3889 Koomesh
29Distribution of hepatitis C virus genotypes in Arak city, central province of Iran3769ISIIranian Journal of Microbiology1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
30Interlukine-17 and TGF-β levels in patients with acute brucellosis before and after treatment3771ISITurkish Journal of Medical Sciences1395مجلات خارجی0.325
31اپیدمیولوژی، علائم بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به التور بستری در بیمارستان ولیعصر اراک .1199سایر مجلات داخلی
32گزارش یک مورد تب فامیلی مدیترانه ای .1201سایر مجلات داخلی
33Study of epidemiology and clinical manifestation of patients affected to Brucellosis admited in VALIEASR hospital internal sections at 13791210سایر مجلات داخلی
34گزارش یک مورد مننژیت بورسلایی .1200سایر مجلات داخلی
35تعیین هپاتیت دارویی در بیماران مسلول تحت درمان شهرستان اراک .1206سایر مجلات داخلی
36تعیین ایمنی به سرخجه در خانم های سنین باروری شهرستان اراک سال 80.1202سایر مجلات داخلی
37تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد پرستارانICU شهرستان اراک .1207سایر مجلات داخلی
38تعیین مدل ابتلا به تب مالت در شهرستان اراک سال 1384.1203سایر مجلات داخلی
39گزارش دو مورد بیماری کی کوجی فوجیماتو.1204سایر مجلات داخلی
40ریسک فاکتورهای ابتلا به تب مالت در ایران: یک مطالعه مورد - شاهدی .1208سایر مجلات داخلی
41ریسک فاکتورهای ابتلا به تب مالت در ایران .1205سایر مجلات داخلی
42ژنوتیپ ویروس هپاتیت B در بیماران مبتلا به کارسینوم کبد1447iscمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری. مجلات داخلی
43فراوانی عفونت نهفته ویروس هپاتیت B در اهداکنندگان خون شهرستان اراک1516iscفصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران مجلات داخلی
44سرواپیدمیولوژی آنتِی بادی ضدویروس هپاتیت A در کودکان ساکن شهر تهران1524iscبیماریهای عفونی و گرمسیری ایران مجلات داخلی
45Intra Familial Transmission of hepatitis C virus infection in Iran1502copernicusIranian Journal of Clinical Infectious Diseases مجلات داخلی
46اپیدمیولوژی سل در شهرستان اراک .824سایر مجلات داخلی
47تداوم آنتی بادی هپاتیت B در کودکان واکسینه در منطقه با اندمیسیته پایین .916iscفصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری مجلات داخلی
48گزارش یک مورد استئومیلیت بروسلایی استخوان تیبیا.1303iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
49تعیین ارزش اخباری و نقطه برش تست پوستی سل در بیماران مشکوک به سل ریوی شهرستان اراک 85-1388.1285iscفصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری مجلات داخلی
50فراوانی عفونت نهفته ویروس هپاتیت Bدر معتادین به مواد مخدر تزریقی .1582iscفصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری . مجلات داخلی
51Botulism with bilateral papiledema and venous sinus thrombosis: A case report1837iscIranian Journal of Toxicology مجلات داخلی
52تجربیات دینی از دید گاه علوم اعصاب شناختی1659iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
53باور دینی، ژن، و فیزیک کوانتوم1928iscپژوه شهای علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مجلات داخلی
54مقایسه ی شیوع آنتی بادی ایزوله علیه آنتی ژن کور در هپاتیت B در معتادان تزریقی با اهداکنندگان خون در شهرستان اراک در سال 88-871821iscفصلنامه طب جنوب مجلات داخلی
55تاثیر شدت مثبت بودن اسمیر خلط در بیماران مبتلا به سل ریوی بر پاسخ درمانی2276iscمجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مجلات داخلی
56ارتباط پلی مورفیسم ژن پروموتور اینترلوکین ده با پیش آگهی عفونت ناشی از ویروس هپاتیت B1816iscفصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری مجلات داخلی
57گزارش یک مورد سندرم گیلن باره همراه با بروسلوز حاد1879iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
58بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان اراک طی سال‎های 1389-13801878iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
59ارزیابی مقاومت دارویی در بیماران مبتلا به سل ریوی و عوامل موثر بر آن (1389-1384).1955iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه . مجلات داخلی
60گزارش یک مورد اسپوندیلیت و آبسه اطراف ستون مهره بروسلایی با سرولوژی منفی.1953iscمجله دانشگاه علوم پزشکی قم. مجلات داخلی
61بررسی تأثیر روغن زیتون و کرم سیلور سولفادیازین و نرمال سالین بر سوختگی درجه دوم موش‌های آزمایشگاهی1980iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی
62بررسی اعتبار کشت خون نسبت به سندرم پاسخ التهابی در تشخیص سپتی سمی2109scopusدانشکده پزشکی اصفهان مجلات داخلی
63Viral Hepatitis and HIV Infection Among Injection Drug Users in a Central Iranian City2395ISIJOURNAL OF ADDICTION MEDICINE مجلات خارجی1.951
64مقایسه‌ی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک، علایم بالینی و آزمایشگاهی اپیدیدیموارکیت بروسلایی با دیگر علل اپیدیدیموارکیت باکتریال2150scopusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. مجلات داخلی
65Serum profile of T helper 1 and T helper 2 cytokines in hepatitis C virus infected patients2078ISIHepatitis Monthly مجلات داخلی2.19
66Serum level of soluble Interleukin-2 receptor alpha as a predictor of treatment response in brucellosis1960PubMed.J Ayub Med Coll Abbottabad مجلات خارجی
67بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های آموزشی اراک2085iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1391مجلات داخلی0.0
68Screening of family members of patients with acute brucellosis in an endemic area of Iran2352PubMed.iranian journal of microbiology1392مجلات خارجی
69تشخیص مولکولی ژن های پمپ تراوشی AdeABC در سویه های بالینی آسینتوباکتر بومانی و ارزیابی نقش آن در ایجاد مقاومت نسبت به ایمیپنم2665iscطب جنوب1393مجلات داخلی0.0
70Nosocomial outbreak of extensive and pan drug- resistant Acinetobacter baumannii in tertiary hospital in central Iran2383ISIJundishapur Journal of microbiology1392مجلات داخلی0.383
71low prevalence of brucella agglutinins in blood donors in central province of iran2189PubMed.Iranian Journal of Microbiology مجلات داخلی
72Seroprevalence of Hepatitis E Virus infection among volunteer blood donors in central province of Iran in 20122283PubMed.Iranian Journal of Microbiology مجلات داخلی
73No Correlation Between Interleukin-10 Gene Promoter Polymorphisms and Hepatitis B Virus Infection Outcome2256ISIhepatitis monthly مجلات داخلی1.245
74بررسی فراوانی مایکوباکتریوم بویس در بیماران مبتلا به سل ریوی در استان مرکزی با استفاده از روش‌های مولکولی2347scopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان دوره 31، شماره 239: هفته اول مرداد ماه مجلات داخلی
75سل خارج ریوی و مقایسه آن با سل ریوی در استان مرکزی (1390 – 1380)2320iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
76Coenzyme Q10 administration in community-acquired pneumonia in the elderly3947 Iranian Red Crescent Medical Journal1393
77ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سل با ان-استیل سیستئین2558iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
78Investigation of the prevalence of enterobiasis in Malekabad villge, Arak - Iran1209سایر مجلات داخلی
79Certificate of Attendance this is to certify that has participated in the 7th International Symposium on Antimicrobial Agents and Resistance918سایر مجلات داخلی
80Hepatitis B Virus genotype in Iranian Patients with hepatocellular carcinoma1529ISInternational journal of infectious diseases مجلات داخلی2.21
81Surface gene mutations of hepatitis B virus among high - risk patients with occult hepatitis B virus infection16030ِDiagnostic microbiology & infectious diseases مجلات خارجی
82Lack of Occult hepatitis B virus infection among blood donors with isolated hepatitis B core antibody living in an HBV low prevalence region of Iran1566ISIInternational Journal of Infectious Diseases مجلات خارجی
83Seroepidemiology of hepatitis A virus in children of different age groups in Theran , Iran : Implications for health policy .1564PubMed.Travel Medicine and Infectious Disease . مجلات خارجی0.0
84predictive value and cut off point of ppd in probable patients with pulmoary tuberculosis1316ISIفصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری ایران مجلات خارجی0.0
85Persistence of antibody to hepatitis B surface antigen among vaccinated children in a low hepatitis B virus endemic area1848ISIworld journal pediatr مجلات خارجی0.945
86PREVALENCE OF MUTATIONS AT CODON 463 OF katG GENE IN MDR AND XDR CLINICAL ISOLATES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN BELARUS AND APPLICATION OF THE METHOD IN RAPID DIAGNOSIS1670ISIActa Microbiologica et Immunologica Hungarica مجلات خارجی0.625
87Rapid and simple approach for identification of mycobacterium TUBERCULOSIS and m. bovis by detection of regulatory GENE whiB71668ISIACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA مجلات خارجی0.625
88The infiuence of human leukocyte antigen and IL-10 gene polymorphisms on hepatitis B virus outcome1946ISIHepatitis Montlily مجلات خارجی
89Occult hepatitis B infection in different hight risk patients2010ISIHepat Mon. مجلات داخلی2.19
90Drug resistance pattern and associated risk factors of tuberculosis patients in the central province of iran2997PubMed.Caspian Journal of Internal Medicine1392مجلات داخلی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1Comparison of Brucella Induced Epididymo-orchitis with Nonspecific Epididyomo-orchitis in an Endemic Area for Brucellosis.86The 20th Iranian Congress on Infectious Disease and Tropical Medicine. سخنرانی
2serum Profile of T helper 1and T helper 2 cytokin in HCV-infected patients.8420th European congress of clinical microbiology and infectious disease (ECCMID)
3Comparison of Hepatitis C Virus Prevalence in the Injection Drug Users with Blood Donors in Central Province-201083EASL,Special Conference.The Czech Republic September,14-16 2012.
4Antibiotic Resistance Profile of Acineto bacter Baumannii Isolated from Nosocomial Outbreak in Arak- Iran8213th Iranian and 2th International Congress of Microbiology.
5Review of decade of human immunodeficiency virus infection surveillance in iran and Necessity of more attention to religious Beliefs in control of its spread.81Seminar of medicine and Ghoran s Research,2012,Arak city.
6Importance of Family Members Screening of Cases with Acute Brucellosis8021th Iranian Congress on Infectious Disease and Tropical Medicine. 19-23 jan.2013. سخنرانی
7Hepatitis E virus co-infection in HIV infected patients7921th Iranian Congress on Infectious Disease and Tropical Medicine. 19-23 jan.2013.
8. Sero Prevalence of Brucellosis Antibodies in Blood Donors in Central Province of Iran7821th Iranian Congress on Infectious Disease and Tropical Medicine. 19-23 jan.2013. سخنرانی
9Predictive value and cut off point of PPD in probable patients with pulmonary tuberculosis7414 th international congress on infectious disease(ICID); MIAMI, FLORIDA • USA • MARCH 9-12, 2010..(Session 59,005) سخنرانی
10Determination of predictive value for PPD in pulmonary TB (in Arak): sponcer: support of infectious disease center and Arak Medical university7319th European congress of clinical microbiology and infectious disease (ECCMID) ; 2009, 16-19 may; Helsinki,Finland . p1406,P:128.
11epidemiology of tuberculosis in ten recent years in Arak city.72The first global student scientific-research congress of regional cooperative committees-west division. سخنرانی
12nowledge of brucellosis in patient and control group in Arak city.71congress of brucellosis,zanjan .2009/3/4-5(march.4-5)P:30. پوستر
13incidence of tuberculosis in IRAN(Arak city) in ten recent years707th international symposium of antimicrobial agent and resistant (ISAAR);2009,march.18-20,Bankok,Thayland.(EP 034,P:153). پوستر
14intrafamilial transmission of HCV in iran6813 th international congress on infectious disease(ICID);2008,june.19-22,KUALA LUMPUR,MALAYSIA.(Session 67,P:176).
15treatment of AIDS67AIDS seminar سخنرانی
16. risk factors for human brucellosis in iran :acase – control study6617th European congress of clinical microbiology and infectious disease (ECCMID) ; 2007, 31 march-3april; Munich, germane. P 1230.
17defermination of knowledge, attitude and practice of ICU personal for the Nosocomial Infections in Arak Hospitals65first regional celebration of infectious Disease, Hamedan, Iran.
18Evaluation of Drug Hepatitis in patients with tuberculosis in Arak,64the 15th Tuberculosis – congress, Shiraz, Iran, P: 52.
19The classification of Drug Resistant Mycobacterium Tuberculosis By Determination Genetic Major Groups63The 19th Iranian Congress on Infectious Disease and Tropical Medicine.25-29 Dec.2010.O35. سخنرانی
20Occult and chronic hepatitis B,hepatitis C and HIV infections and ci-infection among injection drug users62. The 19th Iranian Congress on Infectious Disease and Tropical Medicine.25-29 Dec.2010.O32.
21Evaluation of Interlukin-10 gene promoter polymorphisms and Hepatitis B virus infection Outcome60ECCMID
22Effect of Koranic Plant Olive Oil to 2 Degree Burn in Laboratory Mice58Provincial Conference of Koran and health.january 2010:37.
230Compilation of Answering and Society View Education among Medical Students at the Infection Ward in Arak University of Medical Science.57Nationwide Conference on medical Science Education Development,Sanandaj-Iran, 2-3March,2011:73.
24Elevation of Evaluation Quality In Medical Students at Infectious Course in Arak Uiversity5612th National Congress of Medical Education.Mashad,30 April-2 May.2011:237.
25The Elevation of Level Education in the Practice and Theory at Infectious Disease and the Exposure of Medical Students with Behavior Patients5512th National Congress of Medical Education.Mashad,30 April-2 May.2011:552.
26Epidemiology of Tuberculosis in Past ten years.The first global student Scientific-Research54Congress of Regional Cooperative Committees-west Division.2008:11.
27Assosiaton between Lab tests in Brucellosis patients and Titration of wright test53. National Congress on Brucellosis 8-9 Sep.2011.Iranian journal of Infectious disease and Tropical Medicine,Vol.16,No:53,201
28epidemiology ,clinical Manifestation and lab tests among Brucellosis patients in Vali Asr Hospital ,Arak city52National Congress on Brucellosis 8-9 Sep.2011.Iranian journal of Infectious disease and Tropical Medicine,Vol.16,No:53,2011:32.
29Brucellosis with gillanbaree A case report51National Congress on Brucellosis 8-9 Sep.2011.Iranian journal of Infectious disease and Tropical Medicine,Vol.16,No:53,2011:27.
30Epidemiology of Brucellosis in Aak city 2002-201050National Congress on Brucellosis 8-9 Sep.2011.Iranian journal of Infectious disease and Tropical Medicine,Vol.16,No:53,2011:59.
310Biology of Believe49Seminar of medicine and Ghoran esearch,2011,Arak city:206. سخنرانی
32بررسی تاثیر حضور دستیار بر کیفیت آموزش پزشکی گروه عفونی از دیدگاه فراگیران707همایش آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1393
33استفاده از روش CRB-60 و CURB-60 در تعیین پیش آگهی پنومونی اکتسابی از جامعه سالمندان3272بیست چهارمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانسخنرانی1394
34تاثیر مکمل درمانی ال-آرژینین بر ارتقای سلامت بیماران مبتلا به سل3273بیست چهارمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394
35اپیدمیولوژی سل در 10سال گذشته در اراک .409کنگره علمی پژوهشی دانشجویی شبکه غرب لرستان
36ویژگیهای آزمایشگاهی بیماران مبتلا به تب مالت و ارتباط آن با تیتر آزمایش رایت 542همایش کشوری بروسلوز اراکسخنرانی1390
37گزارش همراهی یک مورد تب مالت با گیلن باره 557همایش کشوری بروسلوز اراکپوستر1390
38گزارش یک مورد بروسلا با پان سیتو پانی- هماچوری و همو پتیزی 556همایش کشوری بروسلوزاراکپوستر1390
39بررسی اپیدمیولوژی، تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به تب مالت بستری در بیمارستان ولی عصر در شهرستان اراک 541همایش کشوری بروسلوز اراکپوستر1390
40اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان اراک در سالهای 81-89550همایش کشوری بروسلوز اراک پوستر1390
41ارتقاء سطح اموزش نظری و علمی دانشجویان در دوره کارآموزی بیماری های عفونی با مواجهه آنان با بیماران رفتاری503دوازدهمین همایش کشوری اموزش پزشکیمشهدپوستر
42ارتقا کیفیت ارزشیابی دوره کار آموزان بخش عفونی در دانشگاه علوم پزشکی اراک 509دوازدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی مشهد مقدس پوستر
43Comparison of Brucella and Non – specific epididymo orchiti381 بانکوک
44الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتربومانی های جدا شده از عفونت های بیمارستانی در اراک 632کنگره بین المللی میکروب شناسیاردبیل
45توانمندسازی اساتید گروه اموزشی عفونی با استفاده از بازخورد حاصل از نتایج ارزیابی درونی در دانشگاه علوم پزشکی اراک 615سیزدهمین همایش کشوری آموزش مازندران- ساریپوستر1391
46validity of serum adenosine deaminase in diagnosis of tuberculosis779کنگره بین المللی بیماری های سل ریویهانوی ویتناممقاله
47Extra-pulmonary tuberculosis and its comparison with pulmonary tuberculosis in Iran7818th ECTMIH and 5th CSBSP. 1392
48Molecular detection of AdeABC efflux pump genes in clinical isolates of Acinetobacter baumannii and their contribution in imipenem resistance2680چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیدانشگاه شهید بهشتی تهرانمقاله
49Incidence of Tuberculosis in Arak city during ten recent years286The 7th International symposium on antimicrobial agents and resistance ( ISAAR 2009 ) Bangkok, Thailand
50Comparison between efficacy of cipofoxacin doxycyline and rifampin -doxycyline regimens in treatment and relapse of brucellosis 4396th European Congress on Tropical Medicine and International Health verona, italyپوستر
51Prevalence of isolated hepatitis B core antibody among injection drug users in central province of Iran.42814h international congress on infectious diseasesMaimi, Florida.USA0
52drug resistance among tuberculosis patients in central province-iran (2005- 2010)7481 1390
53Surveying the reasons of the low notification rate of positive smear tuberculosis in Central province in Iran 7381 1390
54In vitro effect of horse fat oil on Leishmania major lesions on mice 7461 1391

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1مقایسه سطح اینترلوکین 8-18وگاما اینترفرون قبل و بعد از درمان تب مالت حاد.4025 اول
2بررسی نظرات فراگیران و مدرسین پزشکی در خصوص برنامه فعلی آموزش مقطع علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی اراک و برنامه جدید طراحی 4332 دوم
3تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک بر فراوانی کلونیزاسیون کلستریدیوم دیفیسیل در بیماران بستری در بخش عفونی. 4129 اول
4بررسی اثر دوز بالای ناپروکسن در درمان بیماران مبتلا به ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک مقاوم به درمان با کورتیکو استروئید.3977 اول
5 بررسی شیوع مایکوپلاسما در بیماران بالغ مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه بستری شده در بیمارستان ولی عصر اراک به روش PCR در سال 13951119خاتمه یافته است1394/12/12 استاد راهنماامیرحسین ابراهیمی
6بررسی اپیدمیولوژی،تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی مربوط به پلورال آمپیم در کودکان بستری در بیمارستان های امیرکبیر و ولیعصر (عج) اراک از سال 1384 تا 13941145خاتمه یافته است1394/11/14دوماستاد راهنماپیمان همراهی.1394/11/2697/7/2
7بررسی تاثیر پیشگیرانه کپسول پروبیوتیک (lactocare ) ازعفونت ادراری بیماران تحت کاتتریزاسیون ادراری بخشهای مراقبت ویژه.5063 دوماستاد راهنما
8اپیدمیولوژی پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ولی عصر اراک 1391.719 1391/04/07دوماستاد مشاوربنفشه بیات.
9ارزیابی کارآرایی جنسینگ در بهبود علائم بیماران مبتلا به تب مالت و مقایسه آن با جنتامایسین.950 1393/07/02اولاستاد مشاورمهدیه سادات مدینه بناب.
10بررسی اپیدمیولوژی وout come کودکان مبتلا به پنومونی بستری در بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 13951123در انتظار دریافت کد اخلاق1394/12/12دوماستاد مشاورآرش ابونوری
11ارزیابی میزان روی سرم در بیماران مبتلا به سل ریوی.1214خاتمه یافته است1395/05/20اولاستاد مشاورفرزانه کیانی فر.
12مقایسه سطح سرمی SIL-2Ra قبل و بعد از درمان بیماری بروسلوز .1326خاتمه یافته است1389/11/20اولاستاد مشاورحمیدرضا رضاپور. 91/7/16
13بررسی شاخص های مقاومت مولکولی اسینتوباکترهای بومانی مقاوم به کارباپنم جهت کنترل عفونتهای بیمارستانی در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر اراک.1348خاتمه یافته است1390/06/16اولاستاد مشاورعلیرضا ژاپونی نژاد.1390/07/1191/8/30
14تعیین الگوی مقاومت دارویی مایکوباکتریوم جدا شده از بیماران سلی اسمیر مثبت استان مرکزی با روش استاندارد(سال 1390 – 1389).1364 1390/12/03دوماستاد مشاورفاطمه کاتبی.
15بررسی اثر دوز بالای ناپروکسن در درمان بیماران مبتلا به ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک مقاوم به درمان با کورتیکو استروئید.1444خاتمه یافته است1392/03/08اولاستاد مشاورمحمود امینی.
16بررسی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های بیمارستانی و ناقلین سالم نسبت به آنتی بیوتیک های رایج ضد استافیلوکوکی در بیمارستان ولی عصر (عج) اراک از فروردین تا شهریور 13983083در حال اجرا است1397/09/28اولاستاد مشاورامید رضائی1397/10/09
17بررسی تظاهرات پوستی بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز کلینیک رفتاری و عفونی شهر اراک ودرمانگاه پوست و عفونی بیمارستان ولیعصر و ارتباط آن باتعداد سلولهای CD4+ سال 1391713 1391/03/08اولاستاد مشاوربهاره بطلانی یادگار.
18بررسی پاسخ به درمان پنومونی درافراد دیابتی .850خاتمه یافته است1395/11/06اولاستاد مشاورکیانا بابادی.
19ارزش تشخیصی آنتی بادیهای ضد سل و ادنوزین امیناز سرم در شناسایی بیماران مبتلا به سل ریوی.869 1390/12/27اولاستاد مشاورآیدا محرم خانی.
20ارزش تشخیصی پروکلسیتونین سرم افتراق عفونت باکتریال ریوی غیر سلی وسلی.870 1390/12/27دوماستاد مشاور سولماز فروهر.
21بررسی عوارض جانبی و اثر بخشی درمان با قرصهای ترکیبی ضد سل.1017 1393/09/05اولاستاد مشاورمحمدرضا صفایی قمی.
22اپیدمیولوژی مولکولار سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به داروهای خط اول جدا شده از بیماران مسلول در استان مرکزی با روش RFLP .1025 1393/09/19اولاستاد مشاورشیما ملک محمدی.
23بررسی الگوی ابتلا به بروسلوز مزمن در بیماران شهرستان اراک در سال 1394.1006 1393/09/19اولاستاد مشاورمینا ماهوری.
24سنجش کارایی ال- آرژنین در درمان سل ریوی.728 1391/06/29اولاستاد مشاورامید شفاعت.
25بررسی کارآیی کوآنزیم کیوتین در درمان عفونت ریوی اکتسابی از جامعه سالمندان.757 1391/09/01اولاستاد مشاوربنفشه نایب زاده.
26بررسی فراوانی عوارض داروهای ضد سل در بیماران مسلول و عوامل موثر بر ان در استان مرکزی در سال 92-1386.799 1392/03/29اولاستاد مشاورسارا کشاورز.
27بررسی اثر لوامیزول بر بیماران مبتلا به بروسلوز مزمن .935 1393/04/18اولاستاد مشاورسید مرتضی واعظ.
28بررسی شیوع انترو بیازیس در روستای مالک آباد شهرستان اراک - تابستان 1378.229 اولاستاد مشاورمنصور کردی.
29بررسی شیوع میزان ابتلا به هپاتیت C در پرسنل درمانی بیمارستانهای ولیعصر ( عج ) و طالقانی شهر اراک.240 1386/12/22اولاستاد مشاورمهرناز کاظمی.
30بررسی اثر روغن حیوانی تهیه شده از اسب بر زخم های حاصل از لیشمانیا ماژور در موش.287 1387/11/30اولاستاد مشاورمنیر ه بخت ور.
31تعیین ارتباط تماس خانوادگی در انتقال ویروس هپاتیت C در بستگان درجه اول افراد + HCV و مقایسه آن با نرم جامعه در شهرستان اراک.613 1386/04/20اولاستاد مشاورمجید فتح الهی، پوریا عادلی رانکوهی.
32بررسی اثر موپیروسین در دکلونیزاسیون استاف ارئوس بینی و جلوگیری از کسب عفونت های ICU .3978 ناظر .
33بررسی اهمیت غربالگری اعضای خانواده فرد مبتلا به بروسلوز در شهرستان اراک در سال 1390-91 .701 1390/12/17اولاستاد راهنما اول/ اصلیلیلا صفایی پور0
34تعیین اپیدمیولوژی سل در شهرستان اراک در 10 سال اخیر ( 1386 - 1377 ).177 1387/07/03اولاستاد راهنما اول/ اصلیمرضیه میرزایی.
35تعیین میزان آگاهی نگرش و عملکرد پرستاران بخشICU در بیمارستانهای شهر اراک نسبت به کنترل عفونت های بیمارستانی در سال 1384.173 اولاستاد راهنما اول/ اصلیاکرم مرادی فراهانی.
36بررسی اپیدمیولوژی و تظاهرات بالینی بیماران مبتلا به تب مالت بستری در بخشهای داخلی بیمارستان ولی عصر (عج ) شهر اراک در سال 1379.259 اولاستاد راهنما اول/ اصلیصغری اناری بزچلویی.
37بررسی هپاتیت دارویی ناشی از دارو های ضد سل در بیماران بالغ مسلول تحت درمان، تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان اراک از اول دیماه 1378 بمدت یکسال.332 اولاستاد راهنما اول/ اصلینسرین عباسی.
38مقایسه علائم بالینی و آزمایشگاهی اپیدیدیموارکیت بروسلایی با دیگر علل باکتریال.692 1390/03/08اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه ذوالفقاری.
39تعیین ریسک فاکتورهای ابتلا به هپاتیت B و C و ایدز در معتادان تزریقی در شهرستان اراک.714 1391/03/10اولاستاد راهنما اول/ اصلیریحانه امیر معزی.
40مقایسه تاثیر واکسن هپاتیت بی اینترا درمال با داخل عضلانی در افراد اچ آی وی مثبت که با روش واکسیناسیون معمولی ایمن شده اند.715 1391/03/10اولاستاد راهنما اول/ اصلیمریم گل محمدی.
41بررسی محدوده طبیعی گلبول های سفید و تعداد نوتروفیل و لنفوسیت در خون محیطی در بالغین مرد مراجعه کننده جهت اهدای خون به سازمان انتقال خون شهرستان اراک سال 1391.756 1391/09/01اولاستاد راهنما اول/ اصلیماندانا شمس.
42مقایسه سطح اینترلوکین 4 قبل و بعد از درمان تب مالت.792 1392/04/19اولاستاد راهنما اول/ اصلیعلیا موسوی.
43 غربالگری بروسلا در اهداکنندگان خون در شهرستان اراک در سال 91-1390.874 1390/12/17اولاستاد راهنما اول/ اصلیمهرنوش شیخ الاسلامی نسب.
44مقایسه سطح اینترلوکین 8-18وگاما اینترفرون قبل و بعد از درمان تب مالت حاد.1456خاتمه یافته است1392/04/19اولاستاد راهنما اول/ اصلیعلیا موسوی.
45بررسی موارد دریافت پروفیلاکسی سل ومقایسه ان باریسک فاکتورهای ابتلا به سل درپنج سال اخیر درشهر اراک.2856در حال اجرا است1396/09/01اولاستاد راهنما اول/ اصلیمحمدعلی باقرشاهی
46بررسی وضعیت درمانی بیماران مبتلا به هپاتیت Cدر شهرستان اراک در سال 97-983133در حال اجرا است1397/09/28اولاستاد راهنما اول/ اصلیمهرداد داودآبادی1397/10/09
47بررسی ابتلای خانوادگی هپاتیت ب در کلینیک عفونی ولی عصر در سال 93-1392.946 1393/05/15اولاستاد راهنما اول/ اصلیمعصومه ضیایی.
48شیوع عفونت ویروس هپاتیت D در بیماران مبتلا به ویروس هپاتیت B مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر اراک در سال 1393-1394.1150خاتمه یافته است1394/05/28اولاستاد راهنما اول/ اصلیمريم توانا.
49بررسی ژنو تایپ های هپاتیت C در بیماران مراجعه کننده به کلینیک عفونی ولی عصر اراک در سال 1392-13931040 1394/05/28اولاستاد راهنما اول/ اصلیحسین ایمانی.
50بررسی اپیدمیولوژی، علایم بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به اسپوندیلیت عفونی بستری در بیمارستان ولیعصر در 10 سال اخیر1102خاتمه یافته است1394/10/23اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه پوربافرانی
51بررسی شیوع و ریسک فاکتور های هپاتیت Bدر اهداکنندگان خون درشهرستان اراک .1101لغو شده1394/10/23اولاستاد راهنما اول/ اصلیزهرا خلیلی.

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان