افسانه  طلایی

 فعالیت های پژوهشی

 

افسانه طلایی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : افسانه طلایی مقطع تخصصی : فوق تخصص/فلوشیب
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Afsaneh Talaei رشته تخصصی : غدد داخلی و متابولیسم
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : استاد
: Scopus ID 36187373400 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 6

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی شیوع کمبود ویتامین D در دانش آموزان مدارس راهنمایی اراک در سال 1387.326خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/10/201389/02/08
2بررسی عوامل موثر بر ضایعات مختلف پوستی در بیماران دیابتی در شهر اراک.341خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/12/301389/08/19
3تعیین ارتباط سندرم متابولیک و ویتامین D.433خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/12/071389/12/18
4تبیین تجارب درک شده یادگیری فعال دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک.599خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/03/041390/04/121390/07/19
5ژن درمانی دیابت نوع I از طریق ترنسفورم کردن سلول های k روده ای به روش خوراکی .765خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1391/04/081393/06/12
6مقایسه تاثیر آموزش به شیوه مولتی مدیا با ارائه تجارب زنده موفق بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو.789خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/04/161391/06/181392/03/18
7بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژن رسپتور استروژن در افراد مبتلا به ندول تیروئید.824خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/08/081393/05/15
8بررسی اثر مصرف لوتیروکسین در بیماران یوتیروئید باخونریزی غیر کاربردی رحمی.852خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/09/151391/10/171393/05/15
9طراحی و ساخت بانک داده ها و نرم افزار ثبت اطلاعات بیماران در مرکز تحقیقات تیروئید دانشگاه علوم پزشکی اراک .875خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1392/01/241392/06/20
10بررسی تاثیرمتفورمین برروی اندازه ندول های خوش خیم تیروئید914دست اجرامجری اصلی 1392/04/041394/11/04
11مقایسه دو تعریف سندروم متابولیک International Diabetes Fedration (IDF)و NCEP ATP III) National Cholesterol Education Program Adult Treatment (در پیش بینی کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی بیمارستان ولیعصر اراک.998دست اجراهمکار 1392/10/141393/01/14
12مقایسه اثردیابت شیرین نوع 1بر پاسخ دهی به چند داروی ضد التهاب غیر استروئیدی در تست فرمالین در موش صحرایی1033دست اجراناظر 1392/11/091394/11/29
13بررسی موانع اجرایی استاندارد های آموزش بالینی( ژورنال کلاب، گراند راند ، راند اموزشی،گزارش صبحگاهی در گروه های آموزشی بالینی ماژور) دانشگاه علوم پزشکی اراک1068دست اجراهمکار 1392/12/211393/12/16
14بررسی مقایسه اثر متفورمین با ویتامین Eبر ضایعات فیبروکیستیک پستان در زنان.1137خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1393/06/111395/12/12
15بررسی ارتباط لیکن پلان دهانی با بیمارهای تیروئیدی.1232خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1393/11/08
16بررسی همراهی بین بیماری ندولار تیروئید با دو پلی مورفیسم در ژن گیرنده بتای استروژن در استان مرکزی2019خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1393/11/081394/11/03
17تعیین اثر درمان اضافی ویتامین D بر کم کاری تیروئید. 2002خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1393/12/101395/05/11
18تعیین ارتباط ندول تیروئید با پلی مورفیسم ژن آنزیم دیدیناز22320دست اجراهمکار 1394/07/151395/07/10

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1ارتباط سندرم متابولیک و سطح سرمی 52 هیدروکسی ویتامین D2792iscدوماهنامه طبّ جنوب1393مجلات داخلی
2Carney complex presenting with a unilateral adrenocortical nodule: A case report2462scopusJournal of Medical Case Reports مجلات خارجی
3بررسی اثر آتورواستاتین بر شاخصهای التهابی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو4524iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1397مجلات داخلی
4TSH cut off point based on depression in hypothyroid patients4523ISIBMC Psychiatry1396مجلات خارجی2.41
5The effects of Vitamin D supplementation on thyroid function in hypothyroid patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial4522scopusIndian journal of endocrinology and metabolism1397مجلات خارجی
6The evaluation of the effect of metformin on breast fibrocystic disease.4077PubMed.Breast Disease1396مجلات خارجی
7The association study between deiodinase2 gene polymorphism with thyroid nodule3460ایندکس نشدهMolecular Medicine Journal1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
8عدم همراهی بین بیماری ندول تیروئید با چندشکلی 1256049rs در ژن گیرنده بتای استروژن در زنان استان مرکزی3183iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
9مقایسه تاثیر آموزش به شیوه چند رسانه ای با ارائه تجارب زنده موفق بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو3664CinahlIranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders1395مجلات داخلی0.0
10The genetics study of gestational diabetesin Iranian women and DIO2 gene3476ایندکس نشدهMolecular Medicine Journal1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
11فراوانی ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به دیابت در شهر اراک: 13923142iscطب جنوب1394مجلات داخلی0.0
12مقایسه اثر نورتریپتیلین و ویتامین B12 بر نوروپاتی دیابتی نوع دو1366iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1385مجلات داخلی
13تعیین حد نصاب (cutpoint) دور کمر در ارتباط با فشار خون در جمعیت ایرانی1752iscمجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران مجلات داخلی
14بررسی ارتباط سطح دهیدرو اپی‌آندروسترون با حساسیت به انسولین1753iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
15ﻣﻌﺮﻓی یﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺪﺭﻡ. Carney Complex1403iscمجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران مجلات داخلی
16بررسی ارتباط میکروآلبومینوری وسطح مس ادرار در بیماران دیابتی1759iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
17اثر درمان با دهیدرواپی آندروستون (DHEA) بر حساسیت انسولین در بیماران مبتلا به اختلال تحمل گلوکز1463iscمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. مجلات داخلی
18تعیین ارتباط غلظت آلاینده های استنشاقی (ذرات معلق، ازون و سولفید هیدروژن)، باظرفیت های ریوی در شهرهای اراک و خمین1545scopusدوماهنامه علمی پژوهشی فیض1388مجلات داخلی
19The effect of Dehydroepiandrosterone on insulin resistance in patients with impaired glucose tolerance3977 HORM-INT J ENDOCRINO1389 2.013
20اثر ویتامین D بر روی مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو1886iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
21بررسی ارتباط نشانگان پای بیقرار با میزان قند خون قبل از خواب در بیماران دیابتی1630iscمجله دیابت و لیپید ایران مجلات داخلی
22تعیین اثر نیکوتینیک اسید بر روی فسفر خون در بیماران همودیالیزی بیمارستان حضرت ولی عصر اراک1834iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
23تعیین شیوع و نقطه‏ برش کمبود ویتامین D در دانش‏آموزان مدارس راهنمایی اراک 13881836iscمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مجلات داخلی
24مقایسه ارتباط هیرسوتیسم با مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و هیرسوتیسم ایدیوپاتیک1778iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
25ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارﺗﺒﺎط ﻫﯿﺮﺳﻮﺗﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان. ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ و ﻫﯿﺮﺳﻮﺗﯿﺴﻢ اﯾﺪﯾﻮﭘﺎﺗﯿﮏ1830iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
26تعیین تجارب دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک از عوامل موثر در فرآیند یادگیری فعال: پژوهش کیفی.1954iscمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. مجلات داخلی
27the effect of nicotinic acid on phosphorus level in hemodialysis patients1969PubMed.Indian Journal of Nephrology مجلات خارجی
28prevalence and cut- off point of vitamin D deficiency among sacondary students of arak iran in 20102062PubMed.Indian journal of endocrinology and metabolism مجلات خارجی
29The effect of niacin on serum phosphorus levels in dialysis patients1939PubMed.Indian J Nephrol مجلات خارجی
30The effect of vitamin D on insulin resistance in patients with type 2 diabetes.2167ISIdiabetelogy metabolic ... مجلات داخلی1.526
31Idiopathic Hirsutism and Insulin Resistance2417ISIInternational Journal of Endocrinology مجلات خارجی2.518
32Vitamin B12 may be more effective than nortriptyline in improving painful diabetic neuropathy1480ISIInternational journal of food sciences and nutrition. مجلات داخلی
33The effect of dehydropia an drosterone on insulin resistance in patients with impaired glucose tolerance.1548PubMed.Hormones : international journal of endocrinology and metabolism مجلات خارجی
34Correlation between microalbuminuria and urinary copper in type two diabetic patients1828ISIindian journal of Endocrinology and Metabolism مجلات خارجی
35Correlation of hypertension with waist circumference in Iranian adults2190PubMed.High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention مجلات خارجی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1مقایسه تاثیر آموزش به شیوه چند رسانه ای با ارائه تجارب زنده موفق بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو3599همایش پرستاری رامسررامسرپوستر1395
2Prevalence of vitamin D deficiency in junior school students in 2009 in Arak, Iranبررسی شیوع کمبود ویتامین 423اولین همایش بین المللی و سومین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسمدانشگاه علوم پزشکی اصفهان .
3بررسی شیوع کمبود ویتامین D در دانش آموزان مدارس راهنمایی اراک در سال 1388211اولین همایش بین المللی و سومین همایش تازه های غدد و متابولیسم.دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4پیشگیری و درمان در ایران561پیشگیری و درمان در ایران تهران 1390
5 سومین کنگره بین المللی پیشگیری و درمان چاقی در ایران588 سومین کنگره بین المللی پیشگیری و درمان چاقی در ایرانتهرانپوستر1390
6نهمین کنگره بین المللی بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم587نهمین کنگره بین المللی بیماری های غدد درون ریز و متابولیسمتهران 1390

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1تعیین اثرات آتورواستاتین بر روی قند خون، مقاومت به انسولین و مارکرهای التهابی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو. کد طرح 595.929 مهدی محمودپور.
2تعیین اثر ملاتونین بر روی شاخصهای قند و چربی در بیماران دیابتی تیپ 2.930 گیلا حشمتی.
3بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژن رسپتور استروژن در افراد مبتلا به ندول تیروئید.3824 اول
4بررسی همراهی بین بیماری ندولار تیروئید با دو پلی مورفیسم در ژن گیرنده بتای استروژن در استان مرکزی5019
5بررسی مقایسه اثر متفورمین با ویتامین Eبر ضایعات فیبروکیستیک پستان در زنان.4137 اولاستاد راهنما
6تعیین اثر درمان اضافی ویتامین D بر کم کاری تیروئید. 5002 اولاستاد راهنما
7کیفیت خواب در افراد دیابتی در دو گروه با کنترل خوب و دیابت کنترل نشده.755خاتمه یافته است1391/08/10اولاستاد مشاورعارفه سادات صادقی فدکی.1392/05/141393/05/28
8تعیین اثر نیکوتینیک اسید بر روی فسفر خون در بیماران همودیالیزی در مرکز ولیعصر اراک.1311خاتمه یافته است1388/10/02دوماستاد مشاوردکتر فاطمه ضامنی. 1390/04/08
9بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژن رسپتور استروژن در افراد مبتلا به ندول تیروئید.1398خاتمه یافته است1391/06/29اولاستاد مشاورفاطمه محمدی.
10تعیین اثر درمان اضافی ویتامین D بر کم کاری تیروئید.1371 1392/08/15اولاستاد مشاورپریسا ناصری.
11بررسی اثر تستوسترون بر روی عملکرد ریوی در بیماران مرد مبتلا به انسداد مزمن ریوی2741در حال اجرا است1396/11/04اولاستاد مشاورسمیه مرتضوی مقدم1396/12/07
12بررسی ارتباط سیر بالینی BPH با سندرم متابولیک.650 دوماستاد مشاورالهام شهبازی، الهه فرمانی.
13تعیین ارتباط سندرم پای بیقرار با قند خون قبل از خواب بیماران دیابتی بستری در بیمارستان امیرالمومنین656 اولاستاد مشاوروحید کاوه ای.
14بررسی فراوانی کمبود ویتامین Dدر بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس .786 1392/03/08اولاستاد مشاورنرگس باقریان خوزانی.
15مقایسه خصوصیات سونوگرافیک ندولهای تیروئید قبل از عمل با پاتالوژی بعد ازعمل.1061خاتمه یافته است1394/04/31اولاستاد مشاورمحمد جواد سلطانی نژاد.1394/05/05
16تاثیر تمرین هوازی به همراه مکمل رزوین بر سطوح سرمی پروتئین واکنشگر c و سیرتوئین 1 در زنان دیابتی نوع 21052فقط دریافت کد اخلاق = خاتمه یافته اولاستاد مشاورعاطفه کاویانی نیا
17بررسی اثر سیتاگلیپتین برمیزان پروتئینوری در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی1177در حال اجرا است1395/04/23اولاستاد مشاورمحمدعلي احمدلو
18بررسی ارتباط سندرم متابولیک با سیر بالینی BPH.1313خاتمه یافته است1389/02/15دوماستاد مشاورالهه فرمانی ، الهام شهبازی. 1390/02/15
19تعیین اثر ملاتونین بر روی شاخصهای قند و چربی در بیماران دیابتی تیپ 2 .1358 1390/10/14دوماستاد مشاورگیلا حشمتی.
20ژن درمانی دیابت نوع I از طریق ترنسفورم کردن سلول های k روده ای به روش خوراکی .3765 ناظر .
21مقایسه اثر ملاتونین و گاباپتین بر روی نوروپاتی دیابتی اندام تحتانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2.1372 1391/02/27اولاستاد راهنما اول/ اصلیمحمدزمان نوده فراهانی.
22تعیین اثرات آتورواستاتین بر روی قند خون، مقاومت به انسولین و مارکرهای التهابی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو.1335خاتمه یافته است1390/03/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیمهدی محمودپور. 1390/03/18
23مقایسه سطح مس ادراری در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی تیپ دو با بیماران دیابتی تیپ دو بدون نفروپاتی مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر (عج ) اراک.88 1385/06/24اولاستاد راهنما اول/ اصلیصابر جباری، محمد حسن بیگدلی.
24بررسی اثرات درمانی ویتامین B12 بر روی نروپاتی افراد دیابتی نوع دوم در یک دوره 3 ماهه ( بهار 1384 ).77خاتمه یافته است1384/04/06اولاستاد راهنما اول/ اصلیحمید مجیدی.
25بررسی اثر تجویز ویتامینِِD بر روی مقاومت به انسولین در مبتلایان به دیابت نوع 2 در شهر اراک .633 1387/07/03اولاستاد راهنما اول/ اصلیمهناز محمدی کلیشادی.
26بررسی ارتباط هیرسویتسم و شدت آن با مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و هیرسویتسم ایدپوپاتیک .637خاتمه یافته است1387/08/22اولاستاد راهنما اول/ اصلیزهرا ادگی.
27مقایسه میزان لیپوپروتئین ای در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 و افراد غیر دیابتی.705خاتمه یافته است1390/12/24اولاستاد راهنما اول/ اصلیشکوفه صادقی.1390/12/281392/05/21
28تعیین نقطه برش هورمون تحریک کننده تیروئید(TSH)در بیماران کم کاری تیرویید(هیپوتیروییدی) بر اساس کیفیت زندگی.875خاتمه یافته است1392/08/15اولاستاد راهنما اول/ اصلینسرین رفیعی.1392/08/201393/09/20
29بررسی اثر متفورمین بر روی نارسایی دیاستولیک قلبی در بیماران دیابتی مبتلا به نارسایی قلبی دیاستولیک2732در حال اجرا است1396/07/19اولاستاد راهنما اول/ اصلیسهیلا قلی زاده
30مقایسه اثر وراپامیل و لوزارتان بر مقاومت به انسولین و کنترل قند خون.1183در انتظار دریافت کد اخلاق1395/04/23اولاستاد راهنما اول/ اصلیجواد صابری.
31بررسی اثر آهن بر عملکرد تیروئید در زنان مبتلا به هایپوتیروئیدی2737در حال اجرا است1396/07/19اولاستاد راهنما اول/ اصلیزهرا شیراوند

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان