بابک  عشرتی

 فعالیت های پژوهشی

 

بابک عشرتی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : بابک عشرتی مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Babak Eshrati رشته تخصصی : اپیدمیولوژی
وضعیت استخدام : رسمی آزمایشی مرتبه علمی : دانشیار
: Scopus ID 16030619200 دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 12

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1برآورد پوشش واکسیناسیون در کودکان 24 تا 35 ماهه حومه شهرهای بزرگ ایران (تهران، اصفهان، مشهد، زاهدان و اراک) در سال 1391966خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/12/23
2بررسی میزان رضایتمندی شغلی با توجه به عوامل انگیزشی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 80.78خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1381/01/191381/12/19
3تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی در سطح استان در سال 82.102خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1382/08/231383/12/22
4سنجش نیازهای منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی با مشارکت مردم توانمند منطقه مذکور .212خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1385/07/081386/09/07
5طراحی و ایجاد کتابخانه الکترونیک بهداشت عمومی برای نوجوانان و جوانان 25-10 سال در استان مرکزی .215خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1385/07/081387/08/08
6بررسی نحوه پیگیری عفونت های ادراری در خانمهای باردار مراجعه کننده به مراکز پره ناتال شهر اراک در سال 85.214خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1385/07/081386/12/08
7بررسی شیوع رفتارهای پر خطر ( HIV وAID ) در زنان ویژه در شهر اراک .222خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1385/10/151386/04/27
8بررسی مشکلات آموزش پزشکی و راه حل های ممکن از دیدگاه کار آموزان و کارورزان دانشکده پزشکی.226خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1385/10/151387/07/03
9بررسی وضعیت مستند سازی پرونده های بیماران بستری د بیمارستانهای آموزشی ،درمانی علوم پزشکی اراک در نیمه دوم سال 85.228خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1385/11/201387/01/25
10مقایسه تاثیر ماساژ پرنیه با عصاره اسطو خودوس با ماساژ به تنهایی بر تعداد موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه در زنان نخست زا.235خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1385/01/011386/02/151387/05/28
11مقایسه شاخص های استرس اکسیداتیو در افراد مبتلا به CVA و افراد سالم.242خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1386/04/091388/02/31
12بررسی هزینه اثر بخشی و تاثیر کلاسهای آمادگی و مراقبت های دوران بارداری بر میزان دانش مادران در مراقبت از خود و زایمان طبیعی در شهر اراک در سال85.244خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1386/04/301389/04/30
13بررسی رابطه مصرف والپروات با هیپر آندروژنیسم و هیپرانسولینیسم در بیماران صرعی .253خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1386/07/211388/10/21
14پدیدار شناسی رفتار سالم سالمندان به ئنبال آموزش شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی.255خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1386/07/281387/02/28
15تعیین شیوع مشکلات دندانی در سالمندان مرکزی و ارتباط آن با سوء تغذیه.254خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1386/07/281387/04/28
16بررسی تاثیر حضور دستیار در ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی از دیدگاه استاد ودانشجو.256خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1386/07/281387/07/17
17تعیین فراوانی سیلیکوزیس در کارگران مواجهه یافته با سیلیس در استان مرکزی در سال 1386.261خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1386/03/091386/09/161388/02/30
18بررسی روند تغییرات اندکسهای خونی کارگران کارخانه آلومینیم سازی اراک و مقایسه گروه های مختلف کارگری در این زمینه.282خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1386/12/221387/01/221388/07/29
19بررسی میزان شیوع بیماری سل در مراکز سنگبری شهرستان محلات.290خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1386/10/201387/04/291387/09/20
20بررسی میزان رضایت بیماران بستری از فرایند پذیرش در بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 87.300خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1387/05/021387/06/021388/08/27
21بررسی میزان رضایتمندی از بر نامه بیمه روستایی و پزشک خانواده در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی استان مرکزی در سال 1387.331خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/06/011387/09/011389/03/05
22بررسی میزان تاثیر مداخله مبتنی بر مدل بازاریابی اجتماعی در اصلاح مصرف روغن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهری استان 1387.314خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/09/081387/12/10
23بررسی کیفیت زندگی کارکنان ستاد و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 87.322خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1387/11/251388/03/27
24بررسی فراوانی و عوارض استفاده از آمپولهای پیشگیری از بارداری یک ماهه سیکلوفم و عوامل موثر برآن در زنان روستایی شازند از ابتدای مهر سال 86 لغایت ابتدای مهر سال 87 .344خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/09/121387/11/251388/11/19
25تعیین میزان فشار اختلالات فشار روانی پس آسیبی (PTSD) و تاثیر مداخلات بهداشت روان بر آن در بازماندگان آتش سوزی قطب صنعتی شهید بابایی .342خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1387/10/251387/11/251388/12/05
26بررسی علل پایین بودن بیماریابی سل اسمیر مثبت در استان مرکزی.357خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1388/05/031388/07/29
27بررسی تاثیر راهبرد جلب حمایت همه جانبه بر میزان استفاده از ظروف PVC در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اراک و کلیه ادارات کل استان مرکزی طی سالهای 88-87.360خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1388/05/101389/10/01
28بررسی عملکرد رانندگان موتور سیکلت در استفاده از کلاه ایمنی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر خمین سال 1388.361خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/05/241389/10/22
29تعیین شیوع لحظه ای عفونت بیمارستانی در ایران سال 1388.356خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/05/311391/11/30
30شیوع سالمندآزاری و عوامل اجتماعی موثر بر آن به منظور طراحی مداخلات سلامت سالمندان استان مرکزی.395خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/10/041388/12/12
31تعیین تاثیر رفتارهای پر خطر در شیوع HIV در شهر اراک.441خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/11/021390/02/07
32بررسی اپیدمیولوژی بیماری های سرخک و سرخجه در استان مرکزی 87-74.407خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1388/11/161390/04/15
33بررسی علل عدم گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک به امر تحقیق و پژوهش.437خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1389/01/231390/10/07
34بررسی سیستم ذخیره سازی ، جمع آوری و دفع پسماندها در بیمارستان ها و کلینیک ها و مراکز بهداشتی پزشکی اراک و ارائه الگوی مناسب.464خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/01/261389/07/27
35بررسی اپیدمیولوژیک مولکولی سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبر کلوزیس کمپلکس در استان مرکزی به روش اسبولبگوتابپینک و MIRU_ VNTR.482خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/06/021391/11/18
36تعیین گروههای اصلی ژنتیکی( PGG ) سو یه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس.481خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1389/06/021390/11/12
37تهیه شناسنامه مولکولار برای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس های جداشده از تهیه شناسنامه مولکولار برای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس های جدا شده از بیماران مسلول استان مرکزی به روش RFLP.476خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1389/06/201390/10/14
38نیاز سنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک بر رویکردی بر توانمند سازی اساتید.493خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1388/10/271389/07/211390/10/07
39تعیین میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرهای اراک و ساوه و مقایسه آن بین دانش آموزان دختر و پسر در سال 89-88.532لغو شد(بعلت عدم ادامه روند طرح توسط مجری)به دستور شورای پژوهشی.همکار1389/02/291389/11/141391/05/05
40تبیین تجارب رابطین بهداشت و مربیان مربوطه در خصوص قطع ارتباط رابطین بهداشت با مراکز مجری برنامه رابطین در استان مرکزی در سال 1389.593خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1390/04/061390/07/13
41بررسی انطباق فنوتیپ مقاومت داروئی در سویه های مقاوم به دارو مایکوباکتریوم توبرکلوزیس.598خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/12/261390/04/061391/07/05
42بررسی اثر آسپرین در درمان اسکیزوفرنی.616خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/04/151390/06/121391/11/18
43بررسی میزان شیوع اسکولیوز در دانش آموزان 9 و 14 ساله دختر و پسر اراک در سال 1390.668خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/07/201390/09/291392/03/29
44ارتقای فعالیت جسمانی کارکنان مرکز بهداشت استان مرکزی753خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/12/271391/05/011393/05/01
45بررسی سطح ویتامین D در زنان شاغل در شهرستان اراک در سال 1391.825خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/08/031391/08/031392/06/30
46بررسی انواع تورش در پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی ثبت شده در حوزه معاونت پژوهشی فاصله سال های 94-92 1050دست اجرامجری1391/12/021391/12/021392/11/26
47بررسی اثر مصرف داروهای ضد توکسو پلاسما بر عائم بالینی اسکیزو فرنی ، یک کارآزمایی بالینی ، تصادفی ، سه سوکور، کنترل شده با پلاسبو.877خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/11/181392/01/281393/03/28
48بررسی اثر توپیرامات در درمان اسکیزوفرنی و کنترل افزایش وزن یک کارآزمایی با لینی تصادفی ، سه سوکور ، کنترل شده با پلاسبو.876خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/11/181392/02/231393/10/17
49بررسی وضعیت مراقبت از مبتلایان به پرفشاری خون و رفتارهای خودمراقبتی یماران در مناطق روستایی شهرستان اراک در سال 92.897خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/01/281392/02/231393/05/15
50بررسی غلظت ذرات معلق 5/2 میکرومتر در هوای داخل منازل مسکونی و هوای آزاد اطراف آن در شهر اراک در سال 1392901دست اجراهمکار 1392/02/301394/03/06
51بررسی شیوع مرگ دوره نوزادی و IUFDو ارتباط آن با سوابق زمینه ای مادر ، بین سالهای 1390-1391 شهر اراک ( مرکز آموزشی درمان یایت ا... طالقانی اراک ).992خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/08/011392/09/171394/07/28
52بررسی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث در دانش آموزان شهرستان اراک در یک سال تحصیلی91-92 1245دست اجرامجری 1392/12/211393/12/16
53بررسی عوامل موثر بر سرطان مثانه در شهر اراک.1233خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/12/251392/12/251393/11/20
54مقایسه تجویز پره مدیکیشن دکسمدتومیدین با آلفنتانیل قبل از انجام الکتروشوک بر کاهش بی قراری و پاسخ های همودینامیک بیماران پس از آن.1053خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1393/01/161394/10/28
55بررسی جنبه های اپیدمیولوژیک، بالینی، آزمایشگاهی، درمانی بیماران بروسلوز و تعیین عوامل موثر برآن، در شهرستان کمیجان در سالهای 1387-13911130دست اجرامجری اصلی 1393/06/151394/01/15
56بررسی میزان ید و درجه خلوص نمکها در سطوح مختلف ، رفتارسنجی نگهداری و مصرف نمکهای یددار و اندازه گیری ید ادراری در خانوارهای استان مرکزی در سال 13921049خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1393/08/101397/08/15
57برآورد میزان شیوع انواع اختلالات ژنیتیکی در ساکنین شهرستان های آشتیان، تفرش، کمیجان و فراهان به روش غربالگری و رسم شجره نامه ژنیتیکی افراد مبتلا2181دست اجرامجری 1394/03/061395/05/29
58تاثیر درمان شناختی رفتاری بر اضطراب مادران با حاملگی ناخواسته.2193خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/03/061394/04/071395/10/29
59تاثیر مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد ورضایتمندی جنسی.2192خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/06/221395/07/27
60غربالگری عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در کارکنان دولتی شهر اراک1015دست اجرامجری 1396/10/181397/11/18
61شیوع تریکوموناس واژینالیس در زنان غیرباردار در منطقه خاورمیانه: به روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز2972دست اجرامجری1396/10/131396/10/24
62لینگواتولاسراتا در شهرهای مختلف ایران: به روش مرور سیستماتیک3113خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1397/02/191397/02/231397/08/30
63تعیین روایی وپایایی پرسشنامه شیوع مصرف آنتی بیوتیک3187دست اجرامجری1397/09/081397/11/091398/02/09

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1تأثیر مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زوجین3714iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1395مجلات داخلی0.0
2The association of smoking with components of the metabolic syndrome in non-diabetic patients3733 ANN ACAD MED SINGAP 1.362
3The effect of age group under 15 years on cholera morbidity during the past 10 years in Iran (1996-2005)3735 Iranian Journal of Pediatrics
4Calculation of population atributable burden of excess weight and obesity to non-contagious diseases in Markazi provience of Iran3739 Koomesh
5Symptoms of natural menopause among Iranian women living in Tehran, Iran3779 IRAN J REPROD MED 0.188
6Prominent bladder cancer risk factors in Iran3866 ASIAN PAC J CANCER P 1.271
7Incidence and survival of cancers in the elderly population in Iran: 2001-20053867 ASIAN PAC J CANCER P 1.271
8Decomposition of inequity determinants of healthcare utilization, Iran3868 PUBLIC HEALTH 1.35
9Socioeconomic inequity in health care utilization, Iran3869 Journal of Epidemiology and Global Health
10Combined garlic-omeprazole versus standard quadruple therapy for eradication of Helicobacter pylori infection [4]3875 Indian Journal of Gastroenterology
11Screening for hepatocellular carcinoma in hepatitis B and C chronic carriers in Iran3876 Indian Journal of Gastroenterology
12Determinants of inequity in health care services utilization in Markazi Province of Iran3712 Iranian Red Crescent Medical Journal
13Estimates of global, regional, and national incidence, prevalence, and mortality of HIV, 1980-2015: the Global Burden of Disease Study 2015.3566ISILancet HIV1395مجلات خارجی8.364
14Viewpoint on Waste Management for Developing Methods of Educational3520ISIIranian Journal of Public Health1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.498
15Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.3440ISILancet1394مجلات خارجی45.217
16Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990-2013: quantifying the epidemiological transition.3439ISILancet1395مجلات خارجی44.002
17Premedication effect of dexmedetomidine and alfentanil on seizure time, recovery duration, and hemodynamic responses in electroconvulsive therapy3337ISIAnnals of Cardiac Anaesthesia1395مجلات خارجی0.0
18The prevalence of strabismus in 7-year-old schoolchildren in Iran3309PubMed.Strabismus1394مجلات خارجی0.0
19Effect of Training with Teaching Methods Designed Based on Health Belief Model on Knowledge and Self-efficacy in Nurses on the Disciplines Standard Precautions in Hospitals2170iscJournal of Human Health1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
20.Survival Analysis for Predictive Factors of Delay Vaccination in Iranian Children2162PubMed.International Journal of Preventive Medicine1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
21Validity of Uncorrected Visual Acuity Measured in Vision Screening Programs for Detecting Refractive Errors2697iscمجله چشم پزشکی ایران1393مجلات داخلی
22Timing and Delay in Children Vaccination; Evaluation of Expanded Program of Immunization in Outskirt of Iranian Cities2984PubMed.Journal of Research in Health Sciences1393مجلات داخلی
23اعتبار معاینات غربالگری بینایی در دانش آموزان شهری ایران2696iscفصلنامه علمی، پژوهشی علوم پیراپزشکی و توانبخشی مجلات داخلی
24مقایسه نتایج مطالعه ی هم گروهی و مورد - هم گروهی با مطالعه هم گروهی در ارتباط دیابت با بیماری های قلبی - عروقی مطالعه قند و لیپید تهران2446iscمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران مجلات داخلی
25The Effect of Solvent, Hydrogen Peroxide and Dioxide Titanium on Degradation of PCBs, Using Microwave Radiation in Order to Reduce Occupational Exposure2469ISIArchives of Environmental Protection1393مجلات خارجی0.855
26Is there still an immunity gap in high-level national immunization coverage, Iran3065ISIArchives of Iranian Medicine1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)1.115
27Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 20132771ISILANCET1393مجلات خارجی45.217
28بررسی افکار و دیدگاه های افراد شاغل در حرفه های مختلف در خصوص مدیریت جامع پسماند جهت تدوین شیوه های مناسب آموزشی2662ایندکس نشدهمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1393مجلات داخلی
29اپیدمیولوژی سرطان پروستات دراستان مرکزی بین سال های 1390-13852653ایندکس نشدهمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور مجلات داخلی
30سنجش افکار شهروندی (مادران) در خصوص مدیریت پسماند جهت تدوین شیوه‌های مناسب آموزشی2677iscمجله تحقیقات نظام سلامت حکیم مجلات داخلی
31The Survey of Viewpoint Waste Management for Developing Methods of Education2744ISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.679
32بررسی نابرابری در شاخص های ارائه بسته خدمتی برنامه مراقبت کودکان از سوی پزشکان خانواده، بر اساس فاصله خانه بهداشت تا مرکز شهرستان ها و استان مرکزی2437scopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران مجلات داخلی
33Assessment Hospital Services Quality and Satisfaction from Patients Point of View: A Cross-sectional Study2567scopusMiddle-East Journal of Scientific Research1393مجلات خارجی0.0
34Outcome assessment of a triangular clinic as a harm reduction intervention in Rajaee-Shahr Prison, Iran3011ISIHARM REDUCTION JOURNAL1392مجلات خارجی1.989
35مقایسه اثر درمانی ' سیر و امپرازول' با ' رژیم درمانی چهار دارویی استاندارد' در ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری.998سایر مجلات داخلی
36The presence of anti thyroid and anti ovarian auto-antibodies in familial premature ovarian failure3790 INT J FERTIL STERIL 0.471
37Decomposition of pcbs(transformer oil) by microwave radiation in presence of solvent and H2O2/Tio2 agents3958 Advances in Environmental Biology
38Accuracy of ultrasound, clinical and maternal estimates of birth weight in term women3759 Eastern Mediterranean Health Journal
39تاثیر تنش شغلی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت بهره بردای نفت و گاز کارون اهواز.939سایر مجلات داخلی
40تاثیر آموزش کمک های اولیه بر نحوه امداد رسانی رابطین بهداشت در هنگام بروز حوادث در اراک1511iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1388مجلات داخلی
41تعیین آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در مورد اکستازی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال 85.937سایر مجلات داخلی
42بررسی راه های ارتقای پژوهش در مراکز آموزشی درمانی سینا.938سایر مجلات داخلی
43مقایسه تاثیر تزریق زیرجلدی آب مقطر و نرمال سالین در ناحیه دردناک ساکروم بر درد کمری مرحله اول زایمان .843iscمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل. مجلات داخلی
44بررسی فراوانی بیماری سیلیاک در روستاهای شهرستان اراک در سال 13851426iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
45Sueveying the smear positive tuberclousis between the workers of Mahallat stonecutting workshops in 1387.1292
46Preventing HIV transmission among Iranian prisoners: Initial support for providing education on the benefits of harm reduction practices3732 Harm Reduction Journal1387
47تاثیر مصرف قرص آهن در کاهش سردردهای عروقی در زنان در سنین باروری.1279سایر کنگره داخل کشور
48محاسبه بار منتسب به اضافه وزن و چاقی در بیماری های غیر واگیر در استان مرکزی .1020سایر مجلات داخلی
49ارزش تشخیصی آنتی اکسیدان های خون در تشخیص آپاندیست حاد.1664iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
50تعیین ارتباط غلظت آلاینده های استنشاقی (ذرات معلق، ازون و سولفید هیدروژن)، باظرفیت های ریوی در شهرهای اراک و خمین1545scopusدوماهنامه علمی پژوهشی فیض1388مجلات داخلی
51Insulin-like growth factor-1 and zinc status of goitrous primary-school children in Arak, Islamic Republic of Iran1962ISIEastern Mediterranean Health Journal مجلات خارجی
52عوامل موثر در فاصله شروع تا تشخیص بیماری تب مالت در استان مرکزی، (89-1388)1900iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
53مرگ و میر ناشی از آنفولانزای H1N1)A) طی پاندمی سال 1388 در استان مرکزی1914iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
54ارزش تشخیصی معیارهای آلوارادو در تشخیص آپاندیسیت حاد بر حسب سن و جنس1675iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
55تعیین گروه های اصلی ژنتیکی سویه های کلینیکی میکو باکتریوم توبر کلوزیس جدا شده katG و gyrA از بیماران مسلول استان مرکزی از طریق تعیین پلی مورفیسم در ژن های2081iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
56اثر حلال ، پر اکسید هیدروژن و دی اکسید تیتانیوم بر تجزیه روغن های پلی کلرینه بی فنیل با بهره گیری از امواج میکروویو به منظور کاهش مواجهه شغلی2464iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام مجلات داخلی
57ارزیابی پنج ساله اپیدمیولوژیک، آنالیز بقا و توزیع جغرافیایی سرطان سینه در استان مرکزی(1390-1386)2475iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
58XML بررسی میزان آگاهی، خود کار آمدی و عملکرد پرستاران در زمینه احتیاطات استاندارد در جهت پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 13922378iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
59نابرابری در سلامت: شاخص‌های اندازه‌گیری و کاربرد آن‌ها در داده‌های طرح بهره‌مندی از خدمات سلامت2384scopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران مجلات داخلی
60بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان و معلمان شهر اراک در خصوص مدیریت پسماند جهت ارایه شیوه در سال 13912431iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
61ارزیابی 6 سال اجرای برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان در استان مرکزی(سال 85-91)2413iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
62Measurement of the Health Belief Model (HBM) in Nurses Hand Hygiene among the Hospitals2564PubMed.World Applied Sciences Journal1393مجلات خارجی
63The Prevalence of Amblyopia in 7-year-old Schoolchildren in Iran3874 Strabismus1393
64بررسی اپیدمیولوژیک سرطان های گوارشی(معده، مری،کولورکتال) در استان مرکزی در سال های 1390-13852663iscمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1393مجلات داخلی
65مقایسه اثر بخشی و عوارض مصرف انسولین و داروهای خوراکی در دیابت حاملگی با رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد2637iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
66Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 20132625ISILancet1394مجلات خارجی46.119
67Evaluation of Ovulation induction protocols for poor responders undergoing assisted reproduction techniques940سایر مجلات داخلی
68Factors influencing ovarian response to tamoxifen in anovulatory patients941سایر مجلات داخلی
69Memorandum of Agreement Made this 24 july 2006, between the united nations population fund935سایر مجلات داخلی
70Association of Positive History of Pulmonary Tuberculosis with Female Infertility1382PubMed.INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY AND STERILITY مجلات خارجی
71Memorandum of Agreement made this 22day of January 2007, between the united nations development programme936سایر مجلات داخلی
72An Introduction to Common Systematic Errors in Medical Research1971iscمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان مجلات داخلی
73Estimation of the regional burden of non-communicable diseases due to obesity and overweight in Markazi province, Iran, 2006-20071911ISIJournal of Cardiovascular Disease Research مجلات خارجی0.0
74Decomposition of pcbs(transformer oil) by microwave radiation in presence of solvent and H 2O 2/Tio 2 agents2004scopusAdvances in Environmental Biology مجلات داخلی
75Association of smoking status with quality of life in a cross-sectional population-based sample of iranian adults: Isfahan healthy heart program1931ISIASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC HEALTH مجلات خارجی1.056
76How does the impact of a community trial on cardio-metabolic risk factors differ in terms of gender and living area? Findings from the Isfahan healthy heart program2022ISIJournal of Research in Medical Sciences مجلات خارجی0.457
77Model of cholera dissemination using geographic information systems and fuzzy clustering means: Case study, Chabahar, Iran2080ISIPUBLIC HEALTH مجلات خارجی1.35
78Estimating the Proportion of Diabetes to the Attributable Burden of Cardiovascular Diseases in Iran2023ISIIranian J Publ Health مجلات داخلی0.378
79Epidemiology of four main nosocomial infections in Iran during March 2007 - March 2008 based on the findings of a routine surveillance system2122ISIArchives of Iranian Medicine مجلات داخلی0.972
80Decomposition of Askarel Oil by Microwave Radiation and H202/TiO2 Agents in Order to Reduce Occupational Hazards.2046Chemical AbstractIranian Journal of Toxicology-Arak. مجلات داخلی
81Degradation of Transformer Oil (PCB Compounds) by Microwave Radiation, Ethanol Solvent, Hydrogen Peroxide and Dioxide Titanium for Reducing Environmental Hazards.2179Chemical AbstractIranian Journal of Toxicology1391مجلات داخلی
82Outcomes of a comprehensive healthy lifestyle program on cardiometabolic risk factors in a developing country: The Isfahan Healthy Heart Program2158ISIArchives of Iranian medicine مجلات خارجی0.972
83Prevalence of Low Birth Weight and Some Associated Factors in Markazi Province, 2013-20142958scopusWorld Journal of Medical Sciences1394مجلات خارجی0.0

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1بررسی ساختارها و میزان اثربخشی برنامه ابتکارات جامعه محور در شهرستان خمین4409همایش ملی بهداشت محیط ایرانکرمانسخنرانی1389
2بررسی ارتباط سنجشهای بیو شیمیایی خون وچاقی در استان مر کزی .366پنجمین کنگره اپیدمیولوژی ایران سنندج
3بررسی شیوع رفتارهای پر خطر از نظر انمتقال ایدز در زنان ویژه شهر اراک در سال 1386359کنگره اپیدمیولوژی ایران سنندج
4بررسی شبکه اجتماعی کارکنان در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک 354پنجمین کنگره اپیدمیولوژی ایران سنندج
5بررسی میزان تاثیر مداخله مبتنی بر مدل بازار یابی اجتماعی بر رفتار مصرف روغن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اراک در سال 1386-1387 806سومین کنگره ملی آموزش بهداشت وارتقا بهداشت همدان 1387
6بررسی اپیدمیولوژی و عوامل موثر در فاصله شروع تا تشخیص بیماری تب مالت در استان مرکزی(88-89)546همایش کشوری بروسلوزاراک سخنرانی1390
7ارائه پروتکل افزایش فعالیت جسمانی کارکنان مرکز بهداشت: یک اقدام پژوهی با استفاده از مدل فرانظری693دومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای عروق قلب شیرازشیرازمقاله
8Estimating the attributable burden of cardiovascular disease following reducing the prevalence of diabetes to theoretical and feasible minimum risk level7411 1390
9Mortality of pandemic influenza A (H1N1) in Markazi Province of Iran 747 1390

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1تاثیر درمان شناختی رفتاری بر اضطراب مادران با حاملگی ناخواسته.5193
2تاثیر مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد ورضایتمندی جنسی.5192 دوم
3مقایسه تجویز پره مدیکیشن دکسمدتومیدین با آلفنتانیل قبل از انجام الکتروشوک بر کاهش بی قراری و پاسخ های همودینامیک بیماران پس از آن.4053 دوم
4مقایسه تجویز پره مدیکیشن دکسمدتومیدین با آلفنتانیل قبل از انجام الکتروشوک بر کاهش بی قراری و پاسخ های همودینامیک بیماران پس از آن.1469خاتمه یافته است1392/11/30دوماستاد مشاورنیکنام باقری .
5بررسی فراوانی علایم بالینی و عوارض بیماری شبه آنفلونزا در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر (ع‍ج) در پاییز و زمستان 88. 640 اولاستاد مشاورحسین دهقان .
6بررسی مقایسه‌ای میزان سطح پلاسمایی اسیداسکوربیک در بیماران مبتلا به کاتاراکت سنی نسبت به بیماران غیر مبتلا به کاتاراکت682 1390/04/01اولاستاد مشاوربهروز رسولی حسین زاده.
7بررسی میزان منو اکسید کربن در منازل دارای آبگرمکن دیواری گازی .699خاتمه یافته است1390/10/27اولاستاد مشاوراشکان طالبی بیدونی.1390/12/0891/7/10
8بررسی تاثیر مولتی مدیای طراحی شده بر اساس مدل فرانظری بر ارتقای رفتار تغذیه ای پیشگیری کننده از فشارخون بالا در افراد 30 تا 50 سال .1483خاتمه یافته است1392/10/18دوماستاد مشاورآزیتا محسن نژاد.
9بررسی اعتبار مدل بندی عوامل موثر بر تولد نوزادان کم وزن با استفاده از Decision curve analysis بر اساس یک مطالعه مورد-شاهدی.2687کد اخلاق دریافت کرد.1395/08/05اولاستاد مشاور علمیزهره بابایی.
10بررسی اثر برخی عوامل موثر در ایجاد سکته مغزی در شهرستان اراک.661خاتمه یافته است1387/07/03اولاستاد راهنما اول/ اصلیسمانه روحی سعدآباد.
11برآورد توزیع جغرافیایی برخی بیماریهای عفونی شهرستانهای استان مرکزی بر اساس آمار های موجود در مرکز بهداشت استان.284 1387/06/08اولاستاد راهنما اول/ اصلیاکرم اسماعیلی.
12بررسی میزان ید و رفتارسنجی نگهداری و مصرف نمکهای یددار در خانوارهای شهرستان اراک و روستاهای تابع در سال 1392.795خاتمه یافته است1392/10/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیسید محسن میری.1392/10/301393/08/27
13بررسی میزان شیوع افت شنوایی در پرسنل کارگاههای احیاء و سرویس های فنی شرکت آلومینیوم اراک .20خاتمه یافته است1387/07/03اولاستاد راهنما اول/ اصلیمهدی هداوند.
14بررسی عوامل خطر گرایش به اعتیاد و تن فروشی در زنان مراجعه کننده به مرکز ارتقای سلامت اجتماعی اراک در سال 1391.741خاتمه یافته است1391/07/12اولاستاد راهنما اول/ اصلیزهرا عباسی -امین سلیمی لاهیجی.1391/07/1793/6/25

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان