زهره  عنبری

 فعالیت های پژوهشی

 

زهره عنبری

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : زهره عنبری مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Zohreh Anbari رشته تخصصی : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : دانشیار
: Scopus ID 56127678500 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 3

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
دکترای تخصصی در رشته مدیریت بهداشت و درمان دکتری تخصصی /Ph.D1384علوم و تحقیقات تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی دیدگاههای مشکلات اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک پیرامون انجام فعالیتهای پژوهش.71خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1380/11/181382/11/29
2بررسی میزان رضایتمندی شغلی با توجه به عوامل انگیزشی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 80.78خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1381/01/191381/12/19
3تدوین برنامه عملیاتی حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی اراک.225خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1385/10/151386/04/20
4بررسی وضعیت مستند سازی پرونده های بیماران بستری د بیمارستانهای آموزشی ،درمانی علوم پزشکی اراک در نیمه دوم سال 85.228خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1385/11/201387/01/25
5بررسی موانع آموزش بالینی و راهکارهای بهبود کیفیت آن در دانشکده پزشکی اراک.257خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1386/07/281388/04/03
6بررسی تاثیر حضور دستیار در ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی از دیدگاه استاد ودانشجو.256خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1386/07/281387/07/17
7ارزیابی طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی اراک از سال 85-75.275خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1386/11/241386/12/241388/03/13
8ارتقائ فرایندهای حوزه معاونت پژوهش علوم پزشکی اراک بر اساس الگوی FOCUS-PDCA .265خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1386/09/071387/04/011387/12/14
9بررسی تاثیر آموزش بر مهارتهای ارتباطی کارکنان پرستاری و مامایی با بیماران در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 87.299خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/06/021389/01/18
10ارتباط سبک یادگیری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک به تفکیک رشته در سال تحصیلی 88-87.308خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/07/201388/03/27
11بررسی دیدگاه کارورزان و کارآموزان پزشکی و اساتید بالینی پیرامون نحوه ارزشیابی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1387.373خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/02/091388/02/091389/06/03
12بررسی رضایت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در سال 88.350خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/04/131388/05/30
13بررسی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی اراک در سال 1388.403خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1388/10/111390/03/04
14مقایسه دو گروه از دانشجویان از نظر رویکرد یادگیری و راهبرد های انگیزشی برای یادگیری در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388.431خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1389/01/051389/06/31
15بررسی علل عدم گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک به امر تحقیق و پژوهش.437خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/01/231390/10/07
16مقایسه میزان رعایت منشور حقوق بیماران در بین بیمارستانهای استان مرکزی بر اساس الگوی وزارت بهداشت.413خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/04/311391/06/13
17مقایسه دیدگاه اساتید و دانشجو یان پرستاری پیرامون توانمدی های حرفه ای در کار آموزی عرصه در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1390.483خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1389/07/081391/10/13
18نیاز سنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک بر رویکردی بر توانمند سازی اساتید.493خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1388/10/271389/07/211390/10/07
19تأثیر الگوی بالینی مبتنی بر واحدهای اختصاص یافته به آموزش بر دیدگاه دانشجویان نسبت به یادگیری بالینی در مرکز آموزشی- درمانی امیر کبیر اراک در سال 1388.507خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/05/201389/08/301390/04/15
20مقایسه ارزشیابی بالینی مبتنی بر پوشه کار(پورت فولیو) و روش معمول در دانشجویان پرستاری سال آخر دانشگاه علوم پزشکی اراک.505خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/08/191389/08/301389/12/18
21تبیین تجارب تلاوت قرآن در زندگی استادان ، دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی اراک.512خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/09/031389/09/141390/02/14
22بررسی علل اقدام به خودکشی در مراجعه کنندگان به بخش اورژانس شهرستان محلات در سال 1388.517خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/08/191389/10/081393/10/17
23تبیین موانع برقراری ارتباط با بیماردر دانشجویان پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک : یک مطالعه کیفی.647خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/07/131390/08/121392/03/08
24تعیین ارتباط ساختار سازمانی با هوش سازمانی در بیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک786خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/04/071391/06/181392/01/28
25بررسی موانع اجرایی استاندارد های آموزش بالینی( ژورنال کلاب، گراند راند ، راند اموزشی،گزارش صبحگاهی در گروه های آموزشی بالینی ماژور) دانشگاه علوم پزشکی اراک1068دست اجرامجری 1392/12/211393/12/16
26تعیین ارتباط مدیریت دانش با هوش سازمانی در بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک .1066خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/10/181393/05/111394/01/26
27بررسی ارتباط عزت نفس، شادکامی و رفتارهای مدنی تحصیلی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1393.1207خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1393/07/231393/12/091394/12/12
28ارزیابی عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اراک با استفاده از مدل پابن لاسو قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت2552دست اجرامجری اصلی 1395/02/011395/03/181396/02/13
29بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت عمومی بهورزان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1394.2692دست اجرامجری1395/05/201395/05/201395/11/18

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1Psychometric Properties of the Persian Language Version of Yang Internet Addiction Questionnaire: An Explanatory Factor Analysis2962PubMed.International Journal of High Risk Behaviors & Addiction1394مجلات خارجی0.0
2Satisfying patients’ rights in Iran: Providing effective strategies2855PubMed.Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research1394مجلات خارجی0.0
3Barriers and challenges in researches by Iranian students of medical universities2856PubMed.Perspectives in clinical research1394مجلات خارجی0.0
4Effects of the Quality of Working Life on Job Satisfaction in an Auto Parts Manufacturing Factory2660PubMed.International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience1393مجلات خارجی
5Effects of the Quality of Working Life on Job Satisfaction in an Auto Parts Manufacturing Factory2840PubMed.International Journal of Emergency Mental Health1393مجلات خارجی0.0
6“Parents a dead end life”: The main experiences of parents of children with leukemia3076PubMed.Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research1393مجلات داخلی
7a survey of the relation between workload and quality of hospital staff2493PubMed.pakistan journal of public health مجلات خارجی
8تاثیر مدل ویژگی های شغلی بر رضایت شغلی در یک صنعت خودروسازی2659scopusمجله سلامت کار ایران مجلات داخلی
9Health Expenditure and Catastrophic Costs for Inpatient- and Out-patient Care in Iran3057PubMed.International Journal of Preventive Medicine1393مجلات داخلی
10سبک یادگیری دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی اراک 13871559iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
11بیمار استاندارد شده گامی به سوی تحول در آموزش پرستاری .930سایر مجلات داخلی
12بررسی وضعیت ایمنی در بیمارستان ها آموزشی و بیمارستان امام (ره) تامین اجتماعی اراک در سال 85 - 84.897سایر مجلات داخلی
13A Comparison of Religious Orientation and General Health in Runaway Girls and Normal Ones3715CinahlHealth, Spirituality and Medical Ethics1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
14بررسی رابطه خودکارآمدی با سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و عوامل همراه آن در پرستاران3710Chemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قم1395مجلات داخلی0.0
15The prevalence of phantom vibration/ringing syndromes and their related factors in Iranian’ students of medical sciences3706ISIAsian Journal of Psychiatry1396مجلات خارجی0.0
16The Training Effectiveness of Prevention Disability Package in High School Girls; a Community Intervention Trial3705ISIInternational Journal of Pediatrics1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
17بررسی میزان آمادگی مراکز بهداشت کشور برای استقرار مدیریت دانش3810scopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1395مجلات داخلی0.0
18Health expenditure and catastrophic costs for inpatient- and out-patient care in Iran3890 International Journal of Preventive Medicine
19Effects of the quality of working life on job satisfaction in an auto parts manufacturing factory3888 International Journal of Emergency Mental Health
20The effect of job characteristics model (JCM) on job satisfaction in the automotive industry3891 Iran Occupational Health
21پژوهشی پیرامون فرآیند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در زمان وقوع بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اراک.901سایر مجلات داخلی
22بررسی عفونت های بیمارستانی در بیماران بستری شده مرکز آموزشی اراک در نه ماهه اول سال 1378.905سایر مجلات داخلی
23بررسی عفونتهای بیمارستانی در بیماران بستری شده .932سایر مجلات داخلی
24بررسی میزان آگاهی پرستاران پیرامون عفونتهای بیمارستانی در مراکز آموزشی ولیعصر (عج) و امیرکبیر در نه ماهه اول سال 1378.904سایر مجلات داخلی
25نقش مدیران مراکز درمانی در مراقبت از سلامت کارکنان حرف پزشکی از ابتلا به عفونت های بیمارستانی .923سایر مجلات داخلی
26بررسی عوامل ایجاد انگیزه در پزشکان عمومی به منظور شرکت در برنامه های آموزشی مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1381.906سایر مجلات داخلی
27مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه.911سایر مجلات داخلی
28بررسی میزن آمادگی مراکز درمانی آموزشی شهر اراک پیرامون مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه .910سایر مجلات داخلی
29مقایسه اثرات اضافه کردن پانکرونیوم و فنتانیل به لیدوکائین در بی حسی ناحیه ای داخل وریدی .907سایر مجلات داخلی
30تحلیل کارایی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم با استفاده از مدل پابن لاسو و مقایسه تطبیقی آن با استانداردهای کشوری1260iscبیمارستان1394مجلات داخلی0.0
31ارتقاء فرآیند امدادرسانی در مراکز درمانی آموزشی شهر اراک بر اساس الگوی Focus - Pdca.912سایر مجلات داخلی
32مقایسه وضعیت تاسیسات مکانیکی، برقی و گازهای طبی در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سال 1384.924سایر مجلات داخلی
33دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک پیرامون مشکلات موجود در انجام فعالیتهای پژوهشی1360iscمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی مجلات داخلی
34بررسی میزان رضایتمندی زنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک بر اساس نیازهای انگیزشی .909سایر مجلات داخلی
35مقایسه ساز و کارهای موجود در بهره وری خدمات پشتیبانی بیمارستانهای آموزشی شهر اراک با بیمارستان تامین اجتماعی : ارائه الگو.908سایر مجلات داخلی
36مطالعه تطبیقی برنامه حوادث غیرمترقبه در بیمارستان های آموزشی با بیمارستان امام تامین اجتماعی شهر شهر اراک و ارائه الگوی مناسب .922سایر مجلات داخلی
37جایگاه و نقش مدیران صنعتی در حفاظت از کاکنان حرف صنعتی در پیشگیری از حوادث ناشی از کار.903سایر مجلات داخلی
38تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر افسردگی سالمندان.927سایر مجلات داخلی
39بررسی میزان رضایتمندی پرستاران با توجه به عوامل انگیزشی در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سال 1384.928سایر مجلات داخلی
40بررسی وضعیت بخش استریلیزاسیون مرکزی در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان و مقایسه آن با استانداردهای موجود در سال 1386.926سایر مجلات داخلی
41مقایسه وضعیت بخش تغذیه در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سال 1384.925سایر مجلات داخلی
42بررسی وضعیت برنامه آموزشی کارگاه های توانمندسازی اعضاء هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اراک.931سایر مجلات داخلی
43مطالعه تطبیقی منشور حقوق بیمار در ایران با کشورهای توسعه یافته و ارائه الگوی مناسب .899سایر مجلات داخلی
44بررسی وضعیت برنامه های آموزشی گروه بیهوشی در مراکز آموزش مهارتهای بالینی .929سایر مجلات داخلی
45مقایسه مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه چند کشور منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران.900سایر مجلات داخلی
46رضایتمندی دانشجویان پزشکی از فرایند آموزش بالینی در دوره های کارآموزی و کارورزی در بخشهای داخلی و اطفال در دانشگاه علوم پزشکی اراک.1299ایندکس نشدهمجله دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل. مجلات داخلی
47میزان تطبیق محتوای برنامه‌های آموزش مدون گروه رادیولوژی با نیاز مشمولین آموزش مداوم استان مرکزی 1387.1534iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
48مطالعه تطبیقی برخورداری عادلانه از خدمات بهداشتی و درمانی در چند کشور توسعه یافته و ارایه الگوی مناسب برای ایران.1280isc کنگره داخل کشور
49موانع آموزش بالینی و ارایه راهکارها در جهت ارتقاء کیفیت آموزش در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1387.1293iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1389مجلات داخلی
50رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بیمارستانهای شهر اراک 1388.1584iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
51تبیین تجارب تلاوت قرآن در زندگی اساتید دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی1648iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
52مرگ و میر ناشی از آنفولانزای H1N1)A) طی پاندمی سال 1388 در استان مرکزی1914iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
53مقایسه نتایج ارزیابی آزمون ارتقاء دستیاران در گروههای آموزشی بالینی دانشگاه علو پزشکی اراک'2197iscمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد مجلات داخلی
54طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه آموزش مهارت های کارورزان با بیماران بر اساس الگوی سازمان بهداشت جهانی.2028iscمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی مجلات داخلی
55نیازسنجی و مقایسه برنامه های توسعه، رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی اراک2386iscدوفصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور مجلات داخلی
56تعیین ارتباط ساختار سازمانی با هوش سازمانی در بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک2414iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
57مقایسه دیدگاه دانشجویان محقق و غیر محقق در مورد موانع انجام فعالیت های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی اراک و ارائه استراتژی های مناسب در مدیریت تحقیقات دانشجویی2339iscمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی مجلات داخلی
58رابطه رضایت از رشته تحصیلی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک2361iscمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی مجلات داخلی
59Comparison of learning approaches in successful and unsuccessful students in Arak University of Medical Sciences, 20102254copernicusEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences مجلات خارجی
60Measurement of Quality of Hospital Services via SERVQUAL Model2516ISIlife science journal مجلات خارجی0.165

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1نقش استانداردسازی د رارتقا کارآیی صنعت تجهیزات پزشکی473نقش استانداردسازی د رارتقا کارآیی صنعت تجهیزات پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اراکپوستر1386
2جایگاه و نقش مدیران صنعتی در حفاظت از کارکنان حرف صنعتی در پیشگیری از حوادث ناشی از کار472جایگاه و نقش مدیران صنعتی در حفاظت از کارکنان حرف صنعتی در پیشگیری از حوادث ناشی از کاردانشگاه علوم پزشکی اراکپوستر1386
3بررسی برنامه های گروه بیهوشی در مرکز آموزش مهارت های بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اراک483بررسی برنامه های گروه بیهوشی در مرکز آموزش مهارت های بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اراککیشپوستر1387
4بررسی وضعیت برنامه آموزشی کارگاه های توانمندسازی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اراک از دیدگاه شرکت کنندگان482بررسی وضعیت برنامه آموزشی کارگاه های توانمندسازی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اراک از دیدگاه شرکت کنندگانکیشپوستر1387
5ارزیابی درونی گروه آموزشی جراحی در دانشگاه علوم پزشکی اراک481ارزیابی درونی گروه آموزشی جراحی در دانشگاه علوم پزشکی اراککیشپوستر1387
6تاثیر آموزش بر ارتقا سطح مهارت های ارتباطی اعضای هیات علمی با بیماران در مراکز درمانی آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک485تاثیر آموزش بر ارتقا سطح مهارت های ارتباطی اعضای هیات علمی با بیماران در مراکز درمانی آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراکشیرازپوستر1388
7توانمند سازی اساتید گروه آموزشی زنان با استفاده از بازخورد حاصل از نتایج ارزیابی درونی در دانشگاه علوم پزشکی اراک484توانمند سازی اساتید گروه آموزشی زنان با استفاده از بازخورد حاصل از نتایج ارزیابی درونی در دانشگاه علوم پزشکی اراکشیرازپوستر1388
8ارزیابی درونی گروه آموزشی نورولوژی در دانشگاه علوم پزشکی اراک611همایش کشوری آموزش علوم پزشکیمازندرانپوستر1391
9بررسی علل عدم گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک به امر تحقیق و پژوهش610همایش کشوری آموزش علوم پزشکیمازندرانپوستر1391
10ارزیابی درونی گروه آموزشی ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی اراک656همایش کشوری و آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 1392
11توانمندسازی اساتید گروه آموزشی نورولوژی با استفاده از بازخورد حاصل از نتایج ارزیابی درونی در دانشگاه علوم پزشکی اراک705پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1393
12بررسی تاثیر حضور دستیار بر کیفیت آموزش پزشکی گروه عفونی از دیدگاه فراگیران707همایش آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1393
13مطالعه تطبیقی منشور حقوق بیمار در ایراان با کشورهای توسعه یافته و ارائه الگوی مناسب475دومین کنگره کشوری اخلاق پزشکیقم 1387
14ارزیابی و کنترل ایمنی در تجهیزات پزشکی - استراتژی اثر بخش در ارتقا ایمنی بیمار574اولین همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت با محوریت ایمنی بیمارارومیه 1390
15جایگاه و نقش مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در پیشگیری از بروز خطرات شغلی در بین کارکنان.298همایش سراسری حفاظت کارکنان حرفه پزشکی.پرستاری و مامایی اراک .
16مطالعه تطبیقی وضعیت ایمنی در بیمارستانهای آموزشی اراک با بیمارستان تامین اجتماعی.303همایش سراسری حفاظت کارکنان حرفه پزشکی.پرستاری و مامایی اراک.
17بررسی برنامه های گروه بیهوشی در مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اراک: 1386.688کنگره بین المللی آموزش پزشکی کیش
18ارزیابی درونی گروه آموزشی داخلی در دانشگاه علوم پزشکی اراک: 1386.262آموزش پزشکی کیش
19ارزیابی درونی گروه جراحی در دانشگاه علوم پزشکی اراک .308کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشک عمومیعلوم پزشکی تهران.
20ارتباط سبک یادگیری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی ترم اول دانشگاه علوم پزشکی اراک به تفکیک رشته در سال تحصیلی 1388 - 1378.98ماما- پژوهش.گلستان .سخنرانی
21مقایسه عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دو گروه از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389498دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدپوستر1390
22ارزیابی و کنترل ایمنی در تجهیزات پزشکی - استراتژی اثربخش در ارتقاء ایمنی رفتار577همایش کشوری ایمنی در نظام سلامتارومیهپوستر1390
23مقایسه نظارت و کنترل تجهیزات پزشکی در بیمارستان های کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب با تاکید بر ایمنی بیمار و اپراتور576اولین همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت ارومیهپوستر1390
24بررسی وضعیت ارزشیابی بالینی از دیدگاه دانشجویان پزشکی واساتید بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اراک 507دوازدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی مشهد
25بررسی آزمون های سنجش توانمندی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اراک644دومین همایش توسعه و آموزش پزشکی سنندجسنندجمقاله
26بررسی آزمون های سنجش توانمندی بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اراک: دیدگاه دانشجویان و اساتید643دومین سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کردستانمقاله1391
27ارزیابی درونی گروه آموزشی گوش و حلق و بینی در دانشگاه علوم پزشکی اراک 1390641دومین سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستانپوستر1391
28توانمندسازی اساتید گروه آموزشی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک با کمک الگوی ارزیابی درونی 1390640دومین سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستانسخنرانی1391
29تاثیر انس با قرآن در تحمل عواقب بیماری های صعب العلاج فرزند: یک مطالعه کیفی649همایش کشوری قرآن پژوهی و طبدانشگاه علوم پزشکی اراکمقاله1391
30ارزیابی آموزش مهارتهای ارتباطی به پرستاران و ماماهای شاغل در مراکز اموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389633سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیمازندران-ساریپوستر1391
31ارائه الگوی ارتقاء کیفیت آموزش بالینی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک618سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیمازندرانپوستر1391
32توانمندسازی اساتید گروه اموزشی عفونی با استفاده از بازخورد حاصل از نتایج ارزیابی درونی در دانشگاه علوم پزشکی اراک 615سیزدهمین همایش کشوری آموزش مازندران- ساریپوستر1391
33پاسخگویی به نیاز مشمولین آموزش مداوم از طریق مقایسه آن با محتوای برنامه کارگاه های آموزشی برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی اراک614سیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمازندران- ساریپوستر1391
34مقایسه وضعیت آموزشی دانشجویان استعدادهای درخشان با سایر دانشجویان در راستای ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت و مسئولیت پذیری آنان667چهاردهمین همایش کشوری و آموزش علوم پزشکیمعاونت اموزشی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکیپوستر1391
35بررسی تاثیر حضور دستیار بر کیفیت آموزش پزشکی گروه اطفال از دیدگاه فراگیران666چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیمعاونت اموزشی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکیمقاله1392
36توانمندسازی اساتید گروه آموزشی قلب با استفاده از بازخورد حاصل از نتایج ارزیابی درونی در دانشگاه علوم پزشکی اراک 1391665چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیمعاونت اموزشی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکیمقاله1393
37Study of the effectiveness of education on medical students (interns) clinical skills promotion about suturing and chest tube insertion in clinical skill education center in Arak university of medical sciences.411ُُSimulation in medical educationTurkeey/31 October - 2 November
38Study of the education effect on the communication skills among nurses and midwives: an effectives simulation strategy to promoting communication skills in educational fields in Arak university of medical science.410Simulation in medical educationTurkeey/ 31 October - 2 November
39Mortality of pandemic influenza A (H1N1) in Markazi Province of Iran 747 1390

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک
1بخش های پشتیبانی در بیمارستان . 32 دکتر زهره عنبری 9-22-7621-964-978
2مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی67 دکترزهره عنبری -7-26-7621-964-978
3اصول برنامه ریزی در نظام بهداشتی و درمانی65 رحمت اله جدیدی-7-094-259-600-978

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی فراوانی علایم بالینی و عوارض بیماری شبه آنفلونزا در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر (ع‍ج) در پاییز و زمستان 88. 640 دوماستاد مشاورحسین دهقان .
2بررسی تأثیر آموزش از طریق شبکه های اجتماعی در مدیریت استرس پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی.812خاتمه یافته است1395/11/06اولاستاد مشاورمعصومه رضایی.1395/11/111397/07/18
3مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول و نیتروگلیسیرین بر پیشگیری فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت .918فقط دریافت کد اخلاق = خاتمه یافته1392/07/22دوماستاد مشاور آماریحمید اکبری.1392/08/201393/05/10
4بررسی میزان رضایتمندی از فرآیند آموزش در مقطع کارآموزی و کارورزی پزشکی در دو بخش داخلی و اطفال دانشگاه علوم پزشکی اراک.296 1387/07/03اولاستاد راهنما اول/ اصلیحسنیه زمانی.
5بررسی تاثیر آموزش بر ارتقاء مهارت های ارتباطی کارورزان در دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیماران بر اساس الگوی WHO.657خاتمه یافته است1388/02/15اولاستاد راهنما اول/ اصلیفهیمه مهدیان.
6طراحی و کاربرد روش پورت فولیو جهت ارزیابی دانشجویان پزشکی دوره کارآموزی بخش بهداشت.743خاتمه یافته است1391/08/03اولاستاد راهنما اول/ اصلیمهسا بهروزیان.1391/10/181392/07/13
7بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان مقطع علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی اراک.772خاتمه یافته است1391/12/23اولاستاد راهنما اول/ اصلیحمید نوعی.1392/01/191392/01/26

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان