علی  قضاوی

 فعالیت های پژوهشی

 

علی قضاوی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : علی قضاوی مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Ali Ghazavi رشته تخصصی : ایمونولوژی
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : استادیار
: Scopus ID 16233071700 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 9

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ایمونولوژی دکتری تخصصی /Ph.D0دانشگاه تربیت مدرس تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی تاثیر ویتامین D3 بر روی پاسخ های ایمنی در بیماران مبتلا به مولتبپل اسکلروزیس.211خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1385/07/081387/09/08
2بررسی تیتر آنتی بادی علیه عفونتهای ویروسی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس استان مرکزی .233خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1386/01/251388/01/23
3اثر توام روغن کنجد بر سیمو استاتین بیماری آنسفالومیلیت خود ایمنی تجربی در مدل موشی.236خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1386/02/221387/12/14
4اثر عصاره گیاه صبر زرد در کنترل عوارض بیماری آنسفا لومیلیت خود ایمنی تجربی در مدل موشی .272خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1386/12/171388/04/27
5طراحی کیت الایزا جهت سنجش آنتی بادی ضد استر پتولیزینO.273خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1386/11/171386/12/171388/12/17
6تعیین سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس.281خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1386/12/211387/01/221387/08/01
7تعیین شیوع سیلیاک در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکروزیس.286خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1386/12/211387/02/211387/08/01
8تعیین سطح سرمی مس در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس.338خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/11/301388/01/191389/07/07
9بررسی وابستگی به اینترنت و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1387.340خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1388/01/211388/06/04
10بررسی اثرات مفید تجویز امگا 3 بر نارسایی حاد کلیوی در رت.351خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1388/04/131391/04/15
11مطالعات اثرات اکسیداتیو یون آهن بر طرح الکتروفورتیک پروتوینهای پلاسما.379خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1388/08/291390/01/24
12بررسی تاثیر سیمواستاتین بر روند بیماری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.404خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/11/021392/12/21
13مقایسه عملکرد فنوتیپ لنفوسیتی بافت آپاندیس حاد در مقایسه با نمونه خون محیطی.480خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1389/06/301391/05/11
14بررسی هاپلوتیپ های HLA-DRB and DQB با روش مولکولی SSP-PCR در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان مرکزی.555خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1389/04/161390/01/221391/11/18
15بررسی وضعیت سیستم ایمنی سلولار در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد657خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/07/061390/09/051397/02/04
16بررسی وضعیت سیستم ایمنی ذاتی در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد658خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/12/031390/09/051397/02/04
17بررسی وضعیت سیستم ایمنی هومورال در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد656خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/07/061390/09/051397/02/04
18بررسی تاثیر روغن کنجد بر پارامترهای آنتی اکسیدانی و پروفایل های سایتوکاینی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.766خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1390/12/031391/04/221393/03/21
19بررسی فراوانی و فنوتیپ سلول های دندریتی گردش خون در مصرف کنندگان همزمان هروئین و شیشه قبل و در طی درمان با متادون1011خاتمه یافته با ارائه مقالهمجری اصلی 1392/10/181392/11/051397/09/01
20مقایسه سطح سرمی آهن، مس، روی و منیزیوم در مصرف کنندگان تریاک، هروئین و شیشه. 1127خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/05/221393/09/05
21بررسی اثرات ضد سرطانی آب سنگین در شرایط Invivo و Invitro2322دست اجرامجری 1394/06/181395/09/12
22بررسی اثر انتروتوکسین تیپ B استافیلوکوکوس آرئوس بر مرگ سلولی سلولهای سرطان خون در همکشتی با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان.2399خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/08/271394/09/151395/12/18
23بررسی و اولویت بندی عوامل موثر روی میزان بقای سرطان پستان: مطالعه فراتحلیل2414دست اجرامجری 1394/10/191395/04/17
24بررسی و مقایسه میزان بیان ژن و غلظت سطح سرمی اینترلوکین-11 و کموکاین CCL27 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس2517دست اجراهمکار1394/12/121395/02/011396/07/20
25بررسی اثر پروتئین هایE6- E7 در مقایسه با DNA واکسن حامل توالی ژن های E6-E7 در درمان ویروس پاپیلومای انسانی تایپ 16 در موش2591خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1395/03/191395/04/121395/11/06
26بررسی اثر روغن گردو (Juglans regia L.) در درمان بیماری مالتیپل اسکلروزیس در مدل موشی C57BL/62610خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1395/03/191395/04/221395/10/08
27کاربرد درمانی اگزوزم ها در ایمنوتراپی کانسر2628دست اجرامجری اصلی 1395/06/091396/06/08
28بررسی اینترلوکین 27 به عنوان یک عامل بازدارنده و یا تشدید کننده در بیماری های خود ایمنی .2682خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1395/05/201395/08/231395/11/06
29بررسی ارزش تشخیصی فاکتور HMGB-1 قبل و بعد از عمل جراحی در بیماران آپاندیسیت حاد و پرفوره در مقایسه با بیماران مبتلا به دردهای شکمی غیر آپاندیسیت .2736خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1395/10/081395/11/091396/02/20
30شناسایی واریانت های ژنتیکی جدید در عقب افتاده ذهنی به روش تعین ترادف اگزومی در ازدواجهای فامیلی.2451دست اجرامجری اصلی 1395/09/161395/12/071397/11/26
31ارزیابی فنوتیپی لنفوسیت های خون محیطی و بیان ژن های سلول های توموری در گردش (CTC) در بیماران مبتلا به سرطان سینه .321دست اجرامجری 1396/02/201398/02/10
32تاثیر داروهای مورد استفاده در درمان بیماری مالتیپل اسکلروزیز بر شبکه سایتوکاینی2864دست اجراهمکار1396/05/041396/05/231397/05/23
33بررسی ارتباط آنتی بادی ضد سیترولین( anti-CCP ) با فاکتور های التهابی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید2865دست اجراهمکار1396/05/041396/05/231397/05/23
34بررسی میزان بیان مولکول های Sema7A، Sema3A، β1-integrin، NP-1 وPlexin-C1 در نمونه ی خون بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در گروه های درمانی متفاوت2862دست اجراهمکار1396/05/251396/07/30
35بررسی مولکول نترین-1 در التهاب عصبی3128دست اجرامجری اصلی 1397/03/091397/03/20
36مروری بر پپتیدهای ضد میکروبی به عنوان عوامل ضد سرطان3185دست اجرامجری1397/06/071397/07/151397/12/15
37بررس پلی مورفیسم ژن P53 در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوئیدی مزمن در استان مرکزی3233دست اجراهمکار1397/07/251397/11/02

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1تاثیر روغن کنجد بر پاسخهای سلولی TH1 و TH2 در موشهای مبتلا به آسفالومیت خود ایمن تجربی .959سایر مجلات داخلی
2Effets du safran evluation of immunological and hematological effcts of saffron in men971سایر مجلات داخلی
3Is CD19 an Immunological Diagnostic Marker for Acute Appendicitis?3015ISIIRANIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY1392مجلات داخلی0.649
4تاثیر سیمواستاتین بر روند بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی در موش های نژاد C57BL/63223scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1386مجلات داخلی
5Interferon β-1a and Atorvastatin in the Treatment of Multiple Sclerosis3347ISIIranian Journal of Immunology1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.707
6Therapeutic approach by Aloe vera in experimental model of multiple sclerosis3953 IMMUNOPHARM IMMUNOT 1.356
7Therapeutic effect of EDTA in experimental model of multiple sclerosis3952 IMMUNOPHARM IMMUNOT 1.356
8Comparison of oxidative stress in preeclampsia, normal pregnancy and non-pregnant women3878 Koomesh
9Immunomodulatory effects of saffron: A randomized double-blind placebo-controlled clinical trial3731 PHYTOTHER RES 2.068
10Effect of ethanol extract of Saffron (Crocus sativus L.) on the inhibition of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in C57BL/6 mice3730 Pakistan Journal of Biological Sciences
11Diagnostic Value of High-Mobility Group Box 1 (HMGB1) Protein in Acute and Perforated Appendicitis.4023ISIJournal of Investigative Surgery1395مجلات خارجی1.532
12IL-27: Friend or Foe in the Autoimmune Diseases .4075scopusCurrent Immunology Reviews1396مجلات خارجی0.0
13Therapeutic effects of walnut oil on the animal model of multiple sclerosis4097ISINutritional Neuroscience1396مجلات خارجی3.76
14Anti-cancer effects of Staphylococcal Enterotoxin type B on U266 cells cocultured with Mesenchymal Stem Cells4205ISIMicrobial Pathogenesis1396مجلات خارجی2.009
15Bone marrow‐mesenchymal stem cells impact on the U937 cells in the presence of staphylococcal enterotoxin B (SEB)4438ISIClinical and Experimental Pharmacology and Physiology1397مجلات خارجی2.1
16Methadone therapy modulate the dendritic cells of heroin addicts4587ISIInternational Immunopharmacology1397مجلات خارجی3.118
17فلسفه وجودی سیستم ایمنی: دفاع یا هوموستاز؟4768iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1397مجلات داخلی
18تهیه ایمونوگلوبولین anti-Rh D به روش کروماتوگرافی تعویض یونی در مقیاس نیمه صنعتی .954سایر مجلات داخلی
19اشعاری با مضامین سایکونوروایمونولوژی و نوروایمونواندوکرینولوژی در مثنوی معنوی .958سایر مجلات داخلی
20سایکونورواندوکرینوایمونولوژی خانواده در نهج البلاغه.960سایر مجلات داخلی
21آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA).961سایر مجلات داخلی
22ایمونولوژی تولید مثل .962سایر مجلات داخلی
23بیوتروریسم آربوویروسی و روش های نوین تشخیص و کنترل آنها.970سایر مجلات داخلی
24بررسی واکسن کوکائین و مسائل اخلاقی مربوط به آن در درمان و پیشگیری از سوء مصرف کوکائین .963سایر مجلات داخلی
25بررسی شاخص های ایمونولوژیک در خانم های مبتلا به پره اکلامپسی.952سایر مجلات داخلی
26بررسی اثرات زعفران بر سیستم ایمنی ذاتی و هومورال مردان953iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1382مجلات داخلی
27رابطه میزان انتقال جفتی LgG مادر به نوزاد با گروه خونی ABO مادر.968سایر مجلات داخلی
28تعیین آسیب ناشی از رادیکالهای آزاد در مادران و نوزادان افسرده در مقایسه با سالم .969سایر مجلات داخلی
29نگاهی به اشعار طبی در ادب پارسی .956سایر مجلات داخلی
30تاثیر روغن کنجد در جلوگیری از پیشرفت بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی در موش های نژاد C57BL/6951سایر مجلات داخلی
31تعلیم و تربیت در آموزش پزشکی از دیدگاه بزرگان طب ایران.948سایر مجلات داخلی
32بررسی اثر ویتامین E در مهار بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی در موش های نژاد C57Bl/6.955سایر مجلات داخلی
33تاثیر ویتامین D3 در جلوگیری از پیشرفت بیماری آنسفالومیت خود ایمن تجربی در موش های نژاد C57BL/6 .944سایر مجلات داخلی
34بررسی اثر ویتامین D3 در ارتشاح به مغز موش های مبتلا به آنسفالومیت خود ایمن تجربی .946iscفصلنامه علمی پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان مجلات داخلی
35تاثیر افسردگی بر برخی از پارامترهای ایمونولوژیک مادران باردار و نوزادان آنها.947ایندکس شده مجلات داخلی
36مقایسه استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به پره اکلامپسی، باردار سالم و غیر باردار .841سایر مجلات داخلی
37بررسی ارتباط میزان یادگیری احترازی فعال دوطرفه با سطح نیتریک اکساید و ظرفیت آنتی اکسیدانی در رت1376iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
38رابطه اسید اوریک و CRP با شدت پره اکلامپسی .1029سایر مجلات داخلی
39تاثیر افسردگی بر ربخی از پارامترهای ایمنولوژیک مادران باردار و نوزادان آنها در مرکز آموزشی -درمانی طالقانی اراک1374iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
40تاثیر افسردگی بر فاکتورهای ایمنولوژیک در خانم های باردار و فرزندانشان1401iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
41Effect of Sesame Oil on the Inhibition of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in C57BL/6 Mice1385PubMed.Pakistan Journal of Biological Sciences مجلات داخلی
42تاثیر روغن کنجد بر تولید اینترفرون گاما و اینترلوکین - 10 از سلولهای TH1و TH2 در موشهای مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی1399iscمجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجلات داخلی
43تاثیر ویتامین D3 بر میزان سایتوکاینهای IFN-y و IL-10 در موشهای مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی809سایرمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید صدوقی یزد مجلات داخلی
44The Profile of Cytokines and IgG Subclasses in BALB/c Mice after Immunization with Brucella Ribosomal Gene1458PubMed.Pakistan Journal of Biological Sciences مجلات خارجی
45بررسی فراوانی بیماری سیلیاک در روستاهای شهرستان اراک در سال 13851426iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
46اثر اولتراسوند متناوب بر میزان آلکالین فسفاتاز سرمی در روند جوش خوردگی تیبیای خرگوش نیوزیلندی1425iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
47Antimicrobial Activities of Water and Menthanol Extracts of Bitter Apricot Seeds1433scopusJournal of Medical Sciences مجلات داخلی
48Antimicrobial activities of water and methanol extracts of bitter apricot seeds3951 Journal of Medical Sciences1387
49Association of uric acid and C-reactive protein with severity of preeclampsia in Iranian women3950 Journal of Medical Sciences1387
50Effect of Sesame Oil in Inhibition of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis by Modulating of thi Immune Responses967سایر مجلات داخلی
51فعالیت ایمونومدولاتوری آلوئه ورا در مدل حیوانی مولتیپل اسکلروزیس1526iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
52تیتر آنتی بادِ علیه هرپس ویروس انسانی تیپ - 6 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان مرکزی1517iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1388مجلات داخلی
53نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص علل تمایل آن ها به استفاده از جزوات درسی به جای کتب مرجع 13871541iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
54مقایسه سطح سرمی تستوسترون آزاد در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان باردار با فشار خون نرمال در شهر اراک1499iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
55Effect of Ethanol Extract of Saffron (Crocus Sativus L.) on Inhibition of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in C57bI/6 Mice1500ISIPakistan Journal of Biological Sciences مجلات داخلی
56سرواپیدمیولوژی سرحجه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک سه سال بعد از واکسیناسیون کشوری .1284ایندکس نشدهمجله علوم آزمایشگاهی . مجلات داخلی
57ارزش تشخیصی آنتی اکسیدان های خون در تشخیص آپاندیست حاد.1664iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
58تاثیر ویتامین D3 بر میزان نیتریک اکساید در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس1592iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
59تاثیر سیمواستاتین در درمان بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی از طریق تعدیل پاسخ ایمنی1780iscمجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز1390مجلات داخلی0.0
60عملکرد و فنوتیپ لنفوسیتی بافت آپاندیس سالم و حاد در بیماران مبتلا به آپاندیسیت2207iscمجله سلول و بافت (علمی - پژوهشی) مجلات داخلی
61طراحی روش الایزا جهت سنجش آنتی‌بادی ضد استرپتولیزین- O بر پایه پروتئین نوترکیب استرپتولیزین- O1938scopusکومش. مجلات داخلی
62بررسی پلی مورفیسم جایگاه BsmI در ژن رسپتور ویتامین D در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان مرکزی2066iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
63ررسی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان‎های تحت پوشش دانشگاه تریپسینوژن- 2 ادرار، فاکتوری ارزشمند در تشخیص پانکراتیت حاد.1970iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
64Immune phenomena in neonates of women with depression during pregnancy: a case-control study.2211ISIJournal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine مجلات خارجی1.52
65Cytokine Profiles in Long-Term Smokers of Opium (Taryak)2281ISI2013 American Society of Addiction Medicine مجلات خارجی1.951
66Serum markers of inflammation and oxidative stress in chronic opium(Taryak) smokers2325ISIImmunology Letters مجلات خارجی2.337
67بررسی هاپلوتیپ هایHLA-DRB و HLA-DQB با روش SSP-PCR در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس – استان مرکزی2555iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1393مجلات داخلی
68.Serum Zinc, Copper, Iron, and Magnesium Levels in Iranian Drug Users: A Case Control Study2929ISIJournal of Addiction Medicine1394مجلات خارجی1.756
69Stability of Anti - D Immunoglobulin Prepared by Ion Exchange Chromatography950سایر مجلات داخلی
70Evaluation of effect of saffron on innate and humoral immune systems in men1341iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
71Evaluation of Immunologic parameters in Preclamptic Women1353iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
72Evalution of Immunological and Hematological Effect of Saffron in Men Ethnopharmacologic949سایر مجلات داخلی
73Sesame oil inhibits experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice by a Th1 to Th2 shift in cytokine secretion966سایر مجلات داخلی
74Effect of sesame oil on prevention of experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice1386ISIPakistan journal of biological sciences مجلات داخلی
75تاثیر ویتامین D3 در جلوگیری از پیشرفت بیماری انسفالومیلیت خود ایمن تجربی در موشهای نژاد C57BL/61371iscمجله دانشگاه علوم پزشکی رازی مجلات داخلی
76Association of unic acid and creactive protein with severity of preeclampsia in iranian woman1411سایرj.med.sci مجلات داخلی
77the role of Autoantibodies in preeclampsia1030سایر مجلات داخلی
78بررسی اثر روغن کنجد در ارتشاح لکوسیتی به درون مغز موش های نژاد C57BI/6 مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی1381iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1386مجلات داخلی
79Effect of Simvastatin on evolution of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in C57BL/6 Mice. Allergy1390iscمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران مجلات داخلی
80Immunomodulatory Effects of Saffron A Randomized Duble - Blind Placebo - Controlled Clinical Trial.1858ISIphytotherapy research مجلات خارجی1.878
81Therapeutic effect of vitamin D3 in multiple sclerosis patients1691ISIImmunopharmacology and immunotoxicology .1390مجلات خارجی1.991
82Evaluation of viral antibodies in Iranian multiple sclerosis patients1799ISINeurosciences1390مجلات خارجی0.708
83Elevated antibody titer against Borrelia burgdorferi in new case of multiple sclerosis patients1857ISIAfrican Journal of Microbiology Research1390مجلات خارجی0.539
84Antimicrobial activities of ethanol extract of black grape1841ISIAfrican Journal of Microbiology Research مجلات خارجی0.407
85The Mechanism of Sesame Oil in Ameliorating Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in C57BL/6 Mice1674ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH مجلات خارجی1.186
86High Copper and Low Zinc Serum Levels in Iranian Patients with Multiple Sclerosis: A Case Control Study1907ISICLINICAL LABORATORY1390مجلات خارجی1.129
87Synergistic Antimicrobial Effect of Tribulus terrestris and Bitter Almond Extracts2777Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1393مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1بررسی تاثیر روغن گردو در درمان مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس40738th European Immunology Conferenceمادریدسخنرانی1396
2ارزیابی پارامترهای ایمونولوژیک خانم های باردار افسرده ونوزادان آنها406نهمین کنگره ایمونولوژی وآلرژیتهران
3اثر مارچوبه بر مهار لکوسیتی آنسفالومیلیت اتوایمیون تجربی به مغز موشهای BL57C/6408نهمین کنگره ایمونولوژی وآلرژی ایران تهران
4ارائه الگوی آموزشی Morning report در تدریس دروس تخصصی علوم پایه506دوازدهمین همایش آموزش پزشکیمشهد 1390
5اثر زعفران در پیشرفت ارتشاح لکوسیتی به مغز موشهای BL57C/6مبتلا به آنسفالومیلیت اتوایمیون تجربی .355نهمین کنگره ایمونولوژی وآلرژی ایران تهران
6Urine trypsinogen-2: as a valuable factor for diagnosis of acute pancreatitis763یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
7Immunoglobulins in opium users765یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
8Cytokine profiles in chronic opium addicts785یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391
9serum markers of inflammation in opium usres756یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ایرانتهرانپوستر1391

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک
1آشنایی با کشت سلول .24 دکتر قاسم مسیبی 2-13-7621-964
2اصول کشت سلول و روش های رفع آلودگی1081396قاسم مسیبی مهشید شاهوردی علی قضاوتی ۹۷۸۶۰۰۹۸۵۱۷۱۳

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1مقایسه سطح سرمی آهن، مس، روی و منیزیوم در مصرف کنندگان تریاک، هروئین و شیشه. 4127 اول
2بررسی سطح ایمنی نسبت به سرخجه در دختران مجرد دانشجوی گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک.193 1385/06/08دوماستاد راهنماندا موسی خانی.
3سنجش ایمنو گلبولین ها (IgA - IgG -IgM )و کمپلمان سرم (C4 - C3 ) در خانمهای مبتلا به پره اکلامپسی.500 1382/06/18دوماستاد راهنمابهاره قاسمی، شیما غزالی.
4بررسی پلاریزاسیون ماکروفاژی، توسط مخلوطی از عصاره های سیاه دانه و خارمریم در شرایط درون تنی و برون تنی3196در حال اجرا است1397/11/13دوماستاد راهنمامریم بهرامی1397/12/05
5بررسی اثرات تنظیم کنندگی ایمنی و ضد التهابی مخلوطی از عصاره های بابونه گاوی و مرزه کوهی در شرایط برون تنی و درون تنی5880در حال اجرا است1397/12/15دوماستاد راهنمازهرا بهرام نژاد1397/12/15
6بررسی ارتباط HCV Ab و HBs AG در بیماران مبتلا به پسوریازیس.281 1385/09/15دوماستاد مشاورمریم حجتی اشرفی.
7رابطه غلظت اسید اوریک و CRP سرم مادر با پره اکلامپسی.479 1384/07/20اولاستاد مشاورسمیه حیدری جوزم.
8بررسی خواص ضد سرطانی ترکیبی از عصاره های الکلی رزماری Rosmarinus officinalis) ) و زردچوبه ((Curcuma longaدر شرایط کشت سلولی و مدل موشی سرطان کلورکتال3195در حال اجرا است1397/11/13اولاستاد مشاورشیما مکارمی1397/12/05
9بررسی اثرات زعفران بر سیستم ایمنی هومورال مردان.373 1382/02/31اولاستاد مشاورزهرا غفاری، مرجان مهری.
10بررسی برخی از پارامترهای ایمونولوژیک در خانمهای باردار افسرده و نوزادان آنها.470 1382/12/20اولاستاد مشاورمریم افتخاری، اشرف مرادی.
11رابطه غلظت آنتی بادی DNA ،آنتی فسفولیپید ،CRP واسید اوریک سرم مادر با پره اکلامپسی در خانمهای ایرانی.1301 1384/06/16اولاستاد مشاورسمیه حیدری.
12بررسی خواص ضد سرطانی ترکیبی از عصاره های الکلی زنجبیل (Zingiber Officinale)و ریشه شیرین بیان(Glycyrrhiza Glabra) در شرایط کشت سلولی و مدل موشی سرطان کلورکتال3170در حال اجرا است1397/09/28اولاستاد مشاورامیرمحمد سعیدی فر1397/11/09
13بررسی اثرات ایمونومدولاتوری عصاره رازیانه و شیرین بیان در مدل موشی سندرم تخمدان پلی کیستیک3175در حال اجرا است1397/09/28اولاستاد راهنما اول/ اصلیانسیه سیف امیرحسینی1397/11/09
14سنجش خواص ضد سرطانی ترکیبی از عصاره های هیدروالکلی انار(( Punica granatum و مریم گلی( (salvia officinalis در شرایط کشت سلولی و مدل موشی سرطان کلورکتال3207در حال اجرا است1397/12/01اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه دهقانی1397/12/05
15بررسی اثرات زعفران بر سیستم ایمنی ذاتی مردان.212 1382/02/31اولاستاد راهنما اول/ اصلیمعصومه کلانتری.

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان