کامران  مشفقی

 فعالیت های پژوهشی

 

کامران مشفقی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : کامران مشفقی مقطع تخصصی : فوق تخصص/فلوشیب
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : kamran moshfegh رشته تخصصی : خون و انکولوژی
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : استادیار
: Scopus ID 36876678900 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : بازنشستگی
: H-index 2

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی شاخص های اپید میولوژیک در بیماران مبتلا به ITPمراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر از سال 81-71.94خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1382/03/241382/11/02
2تعیین اثر مصرف آهن بر کاهش سردرد های وازو موتور در زنان سنین باروری .149خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1383/12/211385/09/15
3بررسی عوامل موثر بر ابتلا به سرطان کولورکتال در شهر اراک.405خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1388/11/231389/05/06
4بررسی اثر بخشی رژیم دارویی فلودارابین - سیکلوفسفامید دردرمان بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن با روش فلوسایتومتری.467خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1389/05/041392/05/09
5بررسی میزان بقا تجمعی 5 ساله سرطان لوسمی و تعیین عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خوانساری شهر اراک (90-1385).743خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/11/121391/03/011392/01/01
6رابطه بین تومور مارکرها و برخی هورمون ها در سرم و بزاق زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان و مقایسه با زنان یائسه سالم .2149خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/02/141395/06/08
7بررسی تاثیر موسیقی بر سطح سلول های خونی( گلبول های قرمز و سفید) بیماران مبتلا به لوسمی حاد تحت شیمی درمانی در بیمارستان آیت ا...خوانساری شهر اراک2285دست اجراهمکار1394/05/281394/06/311395/04/28

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1Comparison of effectiveness and safety of Iranian-made vs. Indian-made imatinib in treatment of chronic myeloid leukemia.2185PubMed.Advanced biomedical research مجلات خارجی
2مقایسه میزان تأثیر دو روش آموزشی فیلم و مقاله مروری (پاورپوینت) در افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان شهر اراک در خصوص سرطان پستان1709iscدانشور مجلات داخلی
3Evaluation the role of nutritional and individual factors in colorectal cancer1711iscمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان مجلات داخلی
4ارتباط بین بروز بیش از حد گیرنده HER2 با میزان بازگشت مشاهده شده سرطان پستان2560scopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران مجلات داخلی
5بررسی رژیم دارویی فلودارابین- سیکلوفسفامید در درمان بیماران ایرانی مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن2767scopusمجله کومش1393مجلات داخلی
6عوامل موثر در ابتلا به لوسمی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امیر کبیر اراک2843iscمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1393مجلات داخلی
7The relationship between HER2-overexpressing and incidence of breast cancer recurrence3853 Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
8Comparison the effects of two educational methods on knowledge, attitude and practices of arak physicians about breast cancer3852 Pakistan Journal of Biological Sciences
9مقایسه تأثیر دارو درمانی و دارو-شناخت درمانی در کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان4008iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1387مجلات داخلی0.0
10تهیه و تعیین اعتبار و پایایی ابزار ارزشیابی مربیان بالینی پرستاری و مامایی .1052سایر مجلات داخلی
11بررسی ارتباط درگیری غدد لنفاوی با نشانگرهای سرطانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان .1278isc کنگره داخل کشور
12تاثیر مصرف قرص آهن در کاهش سردردهای عروقی در زنان در سنین باروری.1279سایر کنگره داخل کشور
13بررسی میزان بقا تجمعی لوسمی اطفال و عوامل موثر بر آن: مدل مخاطرات تناسبی کاکس921scopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1394مجلات داخلی0.0
14Srvival Rate and its Predictors in Colorectal Cancer Patients, Southern Iran2121scopusMiddle East J. of Science Research مجلات خارجی
15مقایسه اثربخشی دو هفته ای و سه هفته ای درمان با پردنیزولون در بیماران پورپورای ایمنی ترومبوسیتوپنیک2156iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
16Hematologic, liver enzymes and electrolytes changes in chronic myeloid leukemia after Imatinib medication3855 INDIAN J CANCER1394 1.131
17Comparison the Effects of two Educational Methods ON Knowledge Attitude and Practices of Arak Physicians about Breast Cancer1587PubMed.Pakistan journal of biological Sciences مجلات خارجی0.0

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1رابطه بین تومور مارکرها و برخی هورمون ها در سرم و بزاق زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان و مقایسه با زنان یائسه سالم .5149 اول
2بررسی آزمایشگاهی تغییرات گلوکز، لیپیدها، اسید اوریک،سدیم و پتاسیم سرم و آنالیز ادرار در بیماران مبتلا به افزایش فشارخون.5 استاد راهنماحسین یوسفی.
3بررسی میزان فراوانی نسبی انواع عفونتهای انگلی روده در مردان ندامتگاه مرکزی اراک.290 استاد راهنماعلی جان عباسی.
4بررسی توزیع فراوانی عوامل مساعد کننده سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز تشخیصی و درمانی شهرستان اراک از آغاز سال 1380 تا پایان شهریور 1383.439 استاد مشاورمرتضی غریبی.
5: مقایسه اثربخشی دو هفته‌ای و سه هفته‌ای درمان با پردنیزولون در بیماران پورپورای ایمنی ترومبوسیتوپنیک بیمارستان خوانساری.1355 1390/03/25اولاستاد مشاورسعیده بخشی.
6بررسی کلسترول مایع آسیت و نسبت آن با سرم خون در افتراق اگزودااز ترانزودا و مقاسیه آن با سایر پارامترها.1خاتمه یافته است اولاستاد راهنما اول/ اصلیشهرزاد هداوند.
7بررسی توزیع فراوانی شکایت و یافته های بالینی و یافته های آزمایشگاهی در 87 بیمار مبتلا به کم کاری اولیه تیروئید مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی دانشگاه و بیمارستان ولیعصر ( عج ) اراک.7خاتمه یافته است اولاستاد راهنما اول/ اصلیجواد یوسف زاده.
8بررسی تاثیر روزه داری بر هیپر گسیمی و هیپر لیپدمی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ولی عصر ( عج ) اراک.374 اولاستاد راهنما اول/ اصلیمهناز حکمی ها.
9بررسی ارتباط کمی هماتوکریت با ESR در افراد مذکر 50 - 18 ساله ای که ESR آنها در داخل دامنه مرجع بیولوژیک دارد.377 1383/12/05اولاستاد راهنما اول/ اصلیایرج سروشه.
10بررسی الگوی ده ساله کانسر پستان در شهرستان اراک از تیرماه سال 1371 تا تیرماه سال 1381.440 اولاستاد راهنما اول/ اصلیجعفر کاشی، علیرضا پارسا.
11تعیین ارتباط درگیری غدد لنفاوی زیر بغل با تومورمارکرهایcathepsin-d & her-2/neu, p53, pr, er در بیماران مبتلا به سرطان پستان.448 1385/06/08اولاستاد راهنما اول/ اصلیخدیجه ابراهیمی.
12بررسی ( مقایسه ای - تحلیلی ) پارامتر های خونی در بیماران مبتلا به آنمی فقر آهن و بتاتالاسمی مینور.602 اولاستاد راهنما اول/ اصلیغلامحسین خدابنده.
13مقایسه اثر آموزش به دو روش مقاله و مولتی مدیا در تغییر آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی شهر اراک در مورد روش های غربالگری و تشخیص سرطان پستان در بهار 84.614 1383/10/09اولاستاد راهنما اول/ اصلیایمان فانی، اعظم بخشایشی.
14ارتباط بیا ن بیش از حد رسپتور HER2 با میزان عود مشاهده شده در بیماران مبتلا به سرطان پستان طی 2 سال پیگیری بر اساس معاینه بالینی – یافته‌های رادیولوژیک در شهر اراک.1330خاتمه یافته است1389/12/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیجواد متذکر. 1392/01/24
15بررسی میزان اثربخشی داروی ایماتنیب در بیماران مبتلا به(+ CML (ph در اصفهان و اراک در سال 89 و 90.1351 1389/12/26اولاستاد راهنما اول/ اصلیندا ناظم زاده.
16بررسی توزیع فراوانی شکایات و یافته های بالینی و آزمایشگاهی در 156 بیمار مبتلا به هیپرتیروئیدیسم، مراجعه کننده به کلینیکهای تخصصی و بیمارستان ولیعصر (عج ) اراک.35 اولاستاد راهنما اول/ اصلیبابک صالحی.
17بررسی مقدار کلسترول و تری گلیسیرید و اسید اوریک در بیماران مبتلا به دیابت بستری در بیمارستان ولیعصر (عج ) اراک.85 اولاستاد راهنما اول/ اصلیاکبر عراقی.
18برآوردی از الگوی ده ساله کانسر معده در شهرستان اراک از مهر ماه 1371 تا مهر ماه 1381.98 اولاستاد راهنما اول/ اصلیعلی حافظی.
19بررسی ارتباط هیپرلیپیدمی با کانسر کولورکتال در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی انکولوژی در سطح شهر اراک در سالهای 1381 - 1380.133 اولاستاد راهنما اول/ اصلیمجید گلستانی عراقی.
20بررسی میانگین فشار خون پسران ( 11 - 7 ) ساله دبستانهای شهرستان اراک سال 1376.214 اولاستاد راهنما اول/ اصلیعلیمحمد کوچکی مطلق.
21بررسی و مقایسه میزان ESR ،LDH و ALP در بیماران تازه تشخیص داده شده Lymphoproliferative و A cute Leukemia از اسفند ماه 1380 تا اسفند ماه 1381 در شهر اراک.227 1383/10/09اولاستاد راهنما اول/ اصلیسید نادر دادگر.
22بررسی میزان شیوع توکسو پلاسموز در استان مرکزی.267 اولاستاد راهنما اول/ اصلیوحید دامن پاک مقدم، کیوان خوشخو.

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان