فرشته  نارنجی حسن کیاده

 فعالیت های پژوهشی

 

فرشته نارنجی حسن کیاده

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : فرشته نارنجی حسن کیاده مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Fereshteh Narenji رشته تخصصی : بهداشت باروری
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : استادیار
: Scopus ID 35603853200 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : فارغ التحصیل
: H-index 2

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
سلامت باروری دکتری تخصصی /Ph.D1397علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیئت علمیدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک1375/11/29

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی
پژوهشگر برتر1383/09/25سومعلوم پزشکی اراک

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی تاثیر وضعیت قرار گرفتن مادر در فاز فعال زایمان بر طول زایمان و آپگار نوزاددر زایشگاه طالقانی اراک.73خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1380/11/091382/08/29
2مقایسه تاثیر ماساژ به تنهایی و ماساژ با روغن کنجد بر میزان رشد و الگوی خواب نوزادان رسیده .109خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1383/01/231383/11/14
3بررسی تاثیر تجویز آنتی بیوتیک درمان پیشگیرانه بر شیوع PID در زنان دریافت کننده IUD در مراکز بهداشت و درمان شهر اراک.132خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1383/09/061384/10/07
4مقایسه اثر پودر و شربت زنجبیل و ویتامین B6 به تهوع و استفراغ بارداری در زنان باردار مراجعه کننده در درمانگاه ارسطو در شهر اراک.251خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1386/07/211387/09/21
5بررسی عوامل موثر بر یادگیری مهارتهای بالینی از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1386.263خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1386/09/231387/12/14
6مقایسه تاثیر دانه شنبلیله -بذر کتان سویا برگر بر گرفتگی حاصل از یائسگی در شهر اراک 86.276خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1386/12/241388/12/24
7مقایسه تاثیر اکس توسین تزریقی و تحریک پستانی بر طول مدت و میزان خونریزی مرحله سوم زایمان در بیمارستان طالقانی شهر اراک.284خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1386/12/221387/01/221389/02/22
8مقایسه تاثیر اکس توسین تزریق داخل ورید بند ناف و داخل عضله مادر بر طول مدت و میزان خونریزی مرحله سوم زایمان در بیمارستان طالقانی شهر اراک.283خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1386/12/221387/01/231389/02/22
9بررسی تاثیر آموزش بر مهارتهای ارتباطی کارکنان پرستاری و مامایی با بیماران در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 87.299خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/06/021389/01/18
10بررسی تاثیر ماساژ بر کاهش درد زایمان .311خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1387/09/101388/12/12
11بررسی اثرات دو داروی پر پروفول و میدازولام به عنوان پیش داروی بیهوشی.315خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1387/09/291388/03/27
12بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی با شاخص توده بدنی در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشکده علوم پزشکی اراک در سال 1387.319خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1387/10/201389/05/13
13بررسی و مقایسه تاثیر دانه شنیلیله - بذر کتان و سویا بر شدت افسردگی حاصل از یائسگی در شهر اراک سال 1389-1388.381خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1388/07/251390/12/27
14تبیین تجارب دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اراک از تاثیر قرائت قران بر حافظه.620خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/05/121390/06/161391/08/03
15تبیین موانع برقراری ارتباط با بیماردر دانشجویان پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک : یک مطالعه کیفی.647خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/07/131390/08/121392/03/08
16بررسی تاثیر جینکو برکیفیت خواب ماماهای شاغل در بیمارستان.807خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1391/06/291391/07/261393/03/26
17بررسی تاثیر آموزش کنترل خشم با استفاده از سامانه پیام کوتاه ( SMS) بر خشم دانشجویان پرستاری .963خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/05/301392/07/021393/12/20
18بررسی تاثیر ماساژ درمانی بر روند زایمان و پیامدهای جنینی.1045خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1392/12/211394/02/16
19مقایسه تاثیر گیاه شیرین بیان و ورزش بر کیفیت زندگی زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه ارسطو شهر اراک .1098خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1393/02/101393/06/111393/12/20
20مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی واقعیت درمانی و آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی زنان یائسه.2033خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/09/051393/10/031394/05/28

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1Spiritual health care during pregnancy from Iranian mothers’ perspective: a qualitative study with content analysis approach4572ISIJournal of Spirituality in Mental Health1397مجلات خارجی
2A clinical study of the effect of Glycyrrhiza glabra plant and exercise on the quality of life of menopausal women3446iscChronic Diseases Journal1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
3فلج مغزی و پاسخ پذیری الگوهای تصویری (ام آر آی)4344scopusIranian Rehabilitation Journal1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
4تاثیر آموزش مهارت زندگی بر روی کیفیت زندگی زنان یائسه4343iscمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان1394مجلات داخلی
5تاثیر ماساژ با روغن کنجد بر میزان رشد و الگوی خواب شیرخواران4342Chemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1388مجلات داخلی
6بررسی ارتباط سندرم پیش از قاعدگی با شاخص توده بدنی در دانشجویان دختر1909iscحیات مجلات داخلی0.0
7تعیین ارتباط بین استعمال سیگار توسط پدر و نسبت جنسیت فرزند.934سایر مجلات داخلی
8بررسی میزان آگاهی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک از دیدگاه اسلام در مورد سلامت خانواده .837سایر مجلات داخلی
9بررسی تاثیر وضعیت قرار گرفتن مادر در فاز فعال زایمان بر طول مدت زایمان و آپگار نوزاد1789iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
10بررسی تاثیر تجویز آنتی بیوتیک درمانی پیش گیرانه بر فراوانی بیماریهای التهابی لگن در زنان دریافت کننده IUD.933isc کنگره داخل کشور
11تاثیر ماساژ بر میزان رشد و الگوی خواب شیرخواران1449iscکومش مجلات داخلی
12برنامه آموزشی و ارزشیابی موثر بر یادگیری از دیدگاه مدرسین و دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1387.1523iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
13تاثیر مصرف قرص آهن در کاهش سردردهای عروقی در زنان در سنین باروری.1279سایر کنگره داخل کشور
14مقایسه اثر میدازولام و پروپوفول در کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی.1266سایر کنگره داخل کشور
15بررسی تأثیر دانه‌ی شنبلیله و بذر کتان برگُرگرفتگی حاصل از یائسگی1872iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی
16مقایسه اثر ویتامین B6 و ریشه تازه زنجبیل بر تهوع و استفراغ دوران بارداری.1956scopusمجله زنان و مامایی نازایی. مجلات داخلی
17مقایسه اثر پودر و ریشه تازه زنجبیل بر تهوع و استفراغ بارداری2204iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی
18مقایسه اثر ویتامین B6 و ریشه تازه زنجبیل بر تهوع و استفراغ دوران بارداری1940scopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility مجلات داخلی
19مقایسه تاثیر تزریق اکسی توسین عضلانی و تحریک پستانی بر میزان خونریزی و طول مرحله سوم زایمان1967iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1تاثیر ماساژبدن برمیزان رشد والگوی خواب شیرخواران469همایش سراسری ارتقاء سلامت خانوادهارومیهسخنرانی1386
2بررسی تاثیرتجویز آنتی بیوتیک درمانی پیشگیرانه برفراوانی بیماریهای التهابی لگن درزنان دریافت کننده IUD.402همایش سراسری سلامت مادروکودکبیرجندسخنرانی1386
3بررسی تاثیر ماساژ بر کاهش درد زایمان 797یازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور - بندرعباس 1389.دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
4مقایسه تاثیر ویتامین B6 و شربت زنجبیل بر تهوع و استفراغ بارداری584گنگره بین المللی زنان و ماماییتهرانپوستر1390
5مقایسه تاثیر گیاه شنبلیله,سویا وبذرکتان برشدت گرگرفتگی زنان یائسه516همایش سراسری دستاوردها و مداخلات بومی در پرستاری و ماماییاراکسخنرانی1390

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک
1مراقبت از نوزاد .10 کارل کنردکتر فرح صابونی- فرشته نارنجی حسن کیاده.8-6-9648-964
2بیماری های شایع زنان با رویکرد حل مساله 77 دیوید. ام . لوزلی فروزان خاتمی دوست، محبوبه خورسندی.0-00-7621-964
3راهنمای پرستاری بالینی مراقبت از مادران . 12 پنی سسلر براندنفرشته نارنجی .9-01-7621-964
4درسنامه بیماری های داخلی و جراحی در مامائی: کلیات جراحی و آب و الکترولیت ها .30 فرشته نارنجی-9-19-7621-964-978

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی واقعیت درمانی و آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی زنان یائسه.5033 اول
2بررسی تاثیر ماساژ درمانی بر روند زایمان و پیامدهای جنینی.4045 سوم
3بررسی تاثیر ماساژ درمانی بر روند زایمان و پیامدهای جنینی.1466خاتمه یافته است1392/11/30سوماستاد مشاورطیبه گلچین منشادی.

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان