افسانه  نوروزی

 فعالیت های پژوهشی

 

افسانه نوروزی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : افسانه نوروزی مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Afsaneh Norouzi رشته تخصصی : بیهوشی
وضعیت استخدام : رسمی قطعی مرتبه علمی : دانشیار
: Scopus ID 35332647900 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 4

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بیهوشی دکتری تخصصی /Ph.D1374علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1تعیین تائید استفاده از ماسک حنجره ای به جای لوله تراشه بر مدت زمان اقامت بیماران در ریکاوری.110خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1383/01/231385/09/15
2مقایسه اثر تجویز مداوم و متناوب گاز آنتو نوکس در کنترل دردهای زایمانی .114خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1383/03/161386/12/22
3تعیین اثر رتبه بندی اعضاء هیئت علمی بالینی بر اساس شرح وظایف مصوب وزارت درمان و آموزش پزشکی بر ارتقاء فعالیتهای دانشگاهی ایشان .127خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار 1383/08/011386/10/05
4مقایسه کارایی اموزش مشمولین آموزش مداوم به روش مرسوم با روش آموزش اینترنتی .220خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1385/08/191387/07/17
5بررسی مشکلات آموزش پزشکی و راه حل های ممکن از دیدگاه کار آموزان و کارورزان دانشکده پزشکی.226خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1385/10/151387/07/03
6بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی.224خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1385/10/151387/02/31
7بررسی تاثیر افزودن میدلازولام با دوره های 5% و 1 میلی گرم در آنستزی رژیونال نخاعی بر درد بعد از عمل جراحی هر نیورافی یکطرفه.240خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1386/02/191386/03/191388/09/29
8تعیین ارتباط منابع انسانی و فیزیکی بخشهای مراقبت ویژه با میزان مرگ بیماران در بیمارستان های استان مرکزی در سال 86.245خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1386/05/301387/05/02
9بررسی تاثیر کتامین در کاهش نیاز به مسکن پس از بی حسی نخاعی در سزارین انتخابی.392خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1388/06/041388/07/041389/04/02
10تعیین اثر آمینوفیلین بر عمق بیهوشی و زمان ریکاوری پروپوفل.393خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1388/11/021390/05/19
11مقایسه اثر بخشی ماسک حنجره ای کلاسیک با نوع فوق حنجره ای در بیهوشی عمومی.419خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1388/11/071388/12/071390/12/17
12بررسی ارتباط اکسیداتیو نیتروس اکسید بر پروتئینهای خون در پرسنل اطاق عمل.605خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/03/251390/04/281393/06/12
13مقایسه کیفیت شلی عضلانی ناشی از ترکیب دارویی رمیفنتانیل- آتراکوریوم با ساکسینیل کولین جهت لوله گذاری تراشه به روش القای سریع.622خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/06/021390/06/171394/01/26
14بررسی اثرات اکسیداتیو آلومینیوم بر پروتئینهای پلاسما در پرسنل اطاق عمل در شرایط invirto .729خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/12/171391/02/041393/05/15
15تعیین موثرترین دارو برای پیشگیری از بروز لرز بعد از بیهوشی عمومی745خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/12/271391/03/081392/04/08
16مقایسه تاثیر بوپی واکائین داخل پریتونئال با پتیدین داخل پریتونئال در کاهش درد پس از جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک.793خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/06/181393/09/05
17مقایسه تاثیر بلوک لوکال اعصاب ایلیواینگوینال و ایلیوهیپوگاستریک با بیحسی فاشیای اکسترنال ابلیک در کاهش درد پس از عمل جراحی هرنیو پلاستی.795خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/06/181392/07/18
18بررسی تاثیر مصرف داروی گابا پنتین در پیشگیری ازتهوع واستفراغ بیماران بعد ازبی حسی نخاعی در عمل سزارین835خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/09/011391/09/211392/08/24
19بررسی تاثیر گرانیسترون وریدی بر کاهش درد ناشی از تزریق پروپوفل.889خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/01/281392/01/281392/06/20
20مقایسه اثر پروفیلاکتیک اندانسترون و کتامین بر افت فشار خون ناشی از بی حسی نخاعی در سزارین.970خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1392/07/211393/11/01
21مقایسه افزودن دوزهای متفاوت کتامین به مورفین در کنترل درد بعد از عملهای قسمت فوقانی شکم با استفاده از پمپ انفوزیون PCA.976خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/08/111394/07/07
22مقایسه فراوانی نوروتوکسیسیتی ناشی از N2O در پرسنل شاغل در اتاق عمل با سایر پرسنل شاغل در سایر بخش های بیمارستان ولیعصر (عج) اراک .1002خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/10/141393/10/14
23مقایسه اثر گاباپنتین، اندانسترون و زنجبیل در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از سزارین به روش اسپاینال.1000خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/08/011392/10/141393/10/17
24بررسی اثر ضد درد بلوک صفحه ی عرضی جدار شکم به کمک سونوگرافی توسط بوپیواکائین و اپی نفرین در کاهش دوز مخدر وریدی بعد از عمل در بیماران غیر معتاد بعد از لاپاروتومی خط وسط بیمارستان ولیعصر اراک2156خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/02/091395/10/08
25مقایسه هوشبرهای وریدی سریع الاثر جهت ایجاد آرامبخشی کنترل شده (MAC)درجراحی های مینور ارتوپدی2183خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/03/061394/04/071395/09/30
26مقایسه تیلت لگن با تیلت تخت در احیای داخل رحمی در طی بی حسی نخاعی در سزارین2214خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد راهنما 1394/04/301395/09/22
27 بررسی تاثیر TENS ( تحریک الکتریکی عصب از راه پوست ) برای کاهش درد بعد از زایمان طبیعی در دوران شیر دهی2266خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/05/211395/06/14
28مقایسه بیهوشی وریدی باپروپوفل وبیهوشی استنشاقی باایزوفلوران درمیزان دردبعدازعمل جراحی فتق اینگویینال2262خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/05/271395/10/24
29مقایسه ی تاثیر فیزیوتراپی اندامها و قفسه ی سینه بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه .2334خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1394/06/181394/08/251394/11/14

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1Premedication with Oral Gabapentin versus Intravenous Paracetamol for Post‑operative Analgesia after Tibial Fracture Surgery4098ISIadvances in human biology1396مجلات خارجی
2Studying the Influence of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) on Reducing the Post-natural Delivery Pain During Breastfeeding Period4044ISIBiosciences Biotechnology Research Asia1395مجلات خارجی0.0
3Effect of adding ketamine to pethidine on postoperative pain in patients undergoing major abdominal operations: A double blind randomized controlled trial3973 Pakistan Journal of Biological Sciences
4COMPARISON OF THE EFFECTS OF ORAL VS. PERITONSILLAR INFILTRATION OF KETAMINE IN PAIN REDUCTION AFTER TONSILLECTOMY: A RANDOMIZED CLINICAL TRIA2801PubMed.Middle East journal of anaesthesiology1393مجلات خارجی
5Protecting effect of gabapentin for nausea and vomiting in the surgery of cesarean after spinal anesthesia2880PubMed.Anesthesia, essays and researches1394مجلات خارجی0.0
6Effects of combination of intrathecal lidocaine and two doses of intrathecal midazolam on post-operative pain in patients undergoing herniorrhaphy: A Randomized controlled Trial3897 Pakistan Journal of Biological Sciences
7Outcome of laser therapy in patients with anal fissure3437PubMed.Hamdan Medical Journal1394مجلات خارجی0.0
8مقایسه تاثیر اندانسترون خوراکی و وریدی در کاهش تهوع و استفراغ پس از سزارین با بیهوشی به روش اسپاینال2333iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
9prophylactic effect of ondansetron in comparison with ketamine in spinal anesthesia-induced hypotension in cesarean section3543ISIInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences1395مجلات خارجی0.667
10مقایسه تاثیر دوزهای متفاوت کتامین و پتیدین در کاهش لرز پس از عمل جراحی سزارین انتخابی.1504iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
11تعیین اثر افدرین وریدی در جلوگیری از هیپوتانسیون به دنبال بی حسی نخاعی در سزارین .1093سایر مجلات داخلی
12مقایسه اثر دو داروی ترامادول و پتیدین در کنترل لرز بعد از عمل .1095سایر مجلات داخلی
13مقایسه اثر تزریق داخل وریدی با تزریق داخل نخاعی فنتانیل در جراحی سزارین انتخابی .1094سایر مجلات داخلی
14مقایسه اثر دگزامتازون و متوکلوپر امید بر تهوع و استفراغ بعد از عمل .1092سایر مجلات داخلی
15مقایسه اثرات همودینامیک ساکسینیل کولین و پانکرونیوم به دنبال لوله گذاری تراشه .1098سایر مجلات داخلی
16تعیین اثر متوکلوپرامید بر بی دردی حاصل از پتیدین بعد از عمل جراحی سزارین انتخابی .1091سایر مجلات داخلی
17تعیین اثر متوکلوپرامید وریدی بر بی دردی حاصل از پتدین بعد از عمل جراحی سزارین انتخابی1375iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
18تعیین اثر متوکلوپرامید، پروپوفول و دگزامتازون در کنترل تهوع و استفراغ حین سزارین اورژانس با بی حسی نخاعی .1096سایر مجلات داخلی
19بررسی تاثیر تزریق زیرجلدی نرمال سالین بر درد زایمان ناحیه تحتانی کمر .842scopuskoomesh1385مجلات داخلی
20مقایسه اثر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر روی آپگار نوزادان در اعمال جراحی سزارین انتخابی .1097سایر مجلات داخلی
21ارتباط منابع انسانی و فیزیکی بخش های مراقبت ویژه و میزان مرگ بیماران در بیمارستان های استان مرکزی در سال 1386.1510iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
22Entonox for Labor pain: A Randomized Placebo Controlled Trial1514ISIPakistan journal of biological sciences مجلات داخلی
23مقایسه تأثیر کتامین خوراکی و تزریق اطراف لوزه آن در کاهش درد و عوارض پس از جراحی لوزه .1149iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1389مجلات داخلی
24آموزش مداوم پزشکان؛ حضوری یا غیر حضوری1629iscپژوهش در آموزش علوم پزشکی مجلات داخلی
25Comparison of Activated Charcoal and Industrial Charcoal in Prevention of GI Absorption of Diazepam1965Chemical AbstractInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine مجلات داخلی
26تأثیر گاباپنتین در کنترل تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی انتخابی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپی.2068iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
27مقایسه اثر بخشی استفاده از دسته های متفاوت دارویی برای پیشگیری از بروز لرز بعد از بیهوشی عمومی2295iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
28Pre - Anesthesia Administration of Sublingual Buprenorphine for postoperative Analgesia after Hemorrhoidectomy a Clinical Trial1491سایرResearch journal of biological sciences مجلات خارجی
29Eeffect of adding ketamine to pethidine on postoperative pain in patiensts undergoing major abdominal operations: a double blind randomized controlled trial.1607PubMed.pakistan journal of biological sciences مجلات خارجی
30Effects of oral clonidine premedication on haemodynamic response to laryngoscopy and tracheal intubation: aclinical trial.1616PubMed.pakistan journal of biological sciences مجلات خارجی
31Effect of combination of intrathecal lidocaine and two dowes of intrathecal midazolam on post - operative pain in paienst undergoing herniorrhaphy: arandomized controlled trial.1578PubMed.pakistan journal of biological sciences مجلات خارجی
32مشکلات آموزش پزشکی و راه حل های ممکن از دید کار آموزان و کارورزان دانشکده پزشکی اراک 86-13851556iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1388مجلات داخلی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1تعیین ارتباط منابع انسانی و فیزیکی بخش های مراقبت ویژه با میزان مرگ بیماران در بیمارستان های استان مرکزی478تعیین ارتباط منابع انسانی و فیزیکی بخش های مراقبت ویژه با میزان مرگ بیماران در بیمارستان های استان مرکزیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاهپوستر1387
2 ارزیابی درونی گروه اطفال .552هشتمین همایش آموزش پزشکی .کرمان.
3 نحوه امتیاز بندی فعالیتهای اعضای هیئت علمی بالینی.549هفتمین کنگره آموزش پزشکی .تبریز
4بررسی پروتئین اکسیداسیون و قدرت آنتی اکسیدان تام پلاسما در پرسنل اتاق عمل636سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشوردانشگاه بابل مقاله

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1مقایسه فراوانی نوروتوکسیسیتی ناشی از N2O در پرسنل شاغل در اتاق عمل با سایر پرسنل شاغل در سایر بخش های بیمارستان ولیعصر (عج) اراک .4002 اول
2مقایسه افزودن دوزهای متفاوت کتامین به مورفین در کنترل درد بعد از عملهای قسمت فوقانی شکم با استفاده از پمپ انفوزیون PCA.3976 اول
3مقایسه هوشبرهای وریدی سریع الاثر جهت ایجاد آرامبخشی کنترل شده (MAC)درجراحی های مینور ارتوپدی5183 اول
4مقایسه تاثیر بوپی واکائین داخل پریتونئال با پتیدین داخل پریتونئال در کاهش درد پس از جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک.3793 اول
5مقایسه بیهوشی وریدی باپروپوفل وبیهوشی استنشاقی باایزوفلوران درمیزان دردبعدازعمل جراحی فتق اینگویینال5262 اول
6 بررسی تاثیر TENS ( تحریک الکتریکی عصب از راه پوست ) برای کاهش درد بعد از زایمان طبیعی در دوران شیر دهی5266
7مقایسه تاثیر بلوک لوکال اعصاب ایلیواینگوینال و ایلیوهیپوگاستریک با بیحسی فاشیای اکسترنال ابلیک در کاهش درد پس از عمل جراحی هرنیو پلاستی.3795 اول
8بررسی اثر ضد درد بلوک صفحه ی عرضی جدار شکم به کمک سونوگرافی توسط بوپیواکائین و اپی نفرین در کاهش دوز مخدر وریدی بعد از عمل در بیماران غیر معتاد بعد از لاپاروتومی خط وسط بیمارستان ولیعصر اراک5156 دوم
9مقایسه تیلت لگن با تیلت تخت در احیای داخل رحمی در طی بی حسی نخاعی در سزارین5214 دوماستاد راهنما
10مقایسه اثر پروفیلاکتیک اندانسترون و کتامین بر افت فشار خون ناشی از بی حسی نخاعی در سزارین.3970 دوماستاد راهنما
11مقایسه اثر پروفیلاکتیک اندانسترون و کتامین بر افت فشار خون ناشی از بی حسی نخاعی در سزارین.1442خاتمه یافته است1392/05/30دوماستاد راهنماسعید باقربندی.
12بررسی عوارض کوتاه مدت روشهای بیهوشی مورد استفاده در جراحی شکستگی هیپ سالمندان در بیمارستان ولیعصر (عج)‌ اراک به مدت 12 ماه.1086خاتمه یافته است1394/10/23 استاد راهنمافوژان بهروزی بخش.1394/10/281396/01/28
13مقایسه فراوانی نوروتوکسی ستی ناشی از N2O در پرسنل شاغل در اتاق عمل با سایر پرسنل شاغل در سایر بخش های بیمارستان ولیعصر(عج) اراک.830 استاد راهنمامهسا مردانی.
14مقایسه تاثیر بوپی واکائین داخل پریتونئال با پتیدین داخل پریتونئال در کاهش درد پس از جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک.1386 1391/06/08اولاستاد مشاورمحسن پاکزاد.
15مقایسه تاثیر بلوک لوکال اعصاب ایلیواینگوینال و ایلیوهیپوگاستریک با بیحسی فاشیای اکسترنال ابلیک در کاهش درد پس از عمل جراحی هرنیو پلاستی.1388 1391/06/08اولاستاد مشاورکیومرث عزیزی.
16تعیین اثر متوکلوپرامید، دگزامتازون و پروپوفل در کنترل تهوع، استفراغ حین سزارین اورژانس با بیحسی نخاعی در بیمارستان طالقانی اراک.394 1384/07/20دوماستاد مشاورمهری اسکندری، ساره معماری.
17مقایسه بکارگیری پروپوفل و تیوپنتال به تنهایی یا به صورت ترکیبی جهت وارد نمودن ماسک حنجره ای.771خاتمه یافته است1391/11/18دوماستاد مشاورفرحناز رضوانی فر.1391/11/301393/04/05
18بررسی میزان تاثیر اندانسترون و کتامین به عنوان پیش داروی در کاهش لرز پس از عمل سزارین تحت بی حسی نخاعی.907خاتمه یافته است1392/10/18اولاستاد مشاورامید گلستانیان.1392/11/141393/07/08
19بررسی مقایسه ای اثر پروفیلاکتیک Dexmedetomidine و Paracetamol در کنترل همودینامیک حین عمل و درد پس از عمل بیماران کاندید کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک.1738خاتمه یافته است1395/12/23اولاستاد مشاورطاها حجتی اشرفی.1396/02/111397/12/07
20مقایسه تاثیر دوز های متفاوت کتامین با پتیدین در کاهش لرز پس از عمل جراحی سزارین انتخابی.303 1387/07/03اولاستاد مشاورامیر همایون شادمان.
21مقایسه اثر پیش داروی گابا پنتین با پاراستامول وریدی در ایجاد بی دردی بعد از عمل در جراخی های شکستگی ساق پا .833خاتمه یافته است1392/05/09دوماستاد مشاورسید آرش باقری نژاد .1392/05/141392/12/20
22بررسی اثر مدت زمان استفاده از پمپ بر روی خارج کردن زود هنگام لوله در بیماران کاندید پیوند عروق کرونر .1107خاتمه یافته است1394/11/14اولاستاد مشاورعارفه بهشتیان.1394/11/261397/08/20
23مقایسه فازهای زایمانی به دو روش اپیدورال و اسپانیال در زایمان بی درد.1109خاتمه یافته است1394/11/14 استاد مشاورسمانه اکبری.1394/11/261396/08/20
24تعیین اثر متوکلو پرامید وریدی بر بی دردی حاصل از پتیدین بعد از عمل جراحی سزارین انتخابی.323 اولاستاد راهنما اول/ اصلیلیلا حاجی بیگی، مریم عباسی تالارپشتی.
25بررسی فراوانی awareness (هوشیاری) در بیماران تحت بیهوشی عمومی به علت تروما جهت انجام جراحی های اورتوپدی و شکم و ستون فقرات غیر اورژانس3047در حال اجرا است1397/07/11اولاستاد راهنما اول/ اصلیپرنا پورنقی1397/07/15
26مقایسه اثر انفوزیون وریدی کتامین + میدازولام با پروپوفول در کنترل ICP در بیماران ضربه مغزی.1375 1391/02/27اولاستاد راهنما اول/ اصلیسمیه صمدی.
27مقایسه افزودن دوزهای متفاوت کتامین به مورفین در کنترل درد بعد از عملهای قسمت فوقانی شکم با استفاده از پمپ انفوزیون PCA.1443خاتمه یافته است1392/07/17اولاستاد راهنما اول/ اصلیالهام راستی برزکی.
28مقایسه فراوانی نوروتوکسیسیتی ناشی از N2O در پرسنل شاغل در اتاق عمل با سایر پرسنل شاغل در سایر بخش های بیمارستان ولیعصر (عج) اراک .1451خاتمه یافته است1392/09/13اولاستاد راهنما اول/ اصلیمهسا مردانی.
29مقایسه میزان آگاهی کارورزان پزشکی و دستیاران رشته های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اراک به عوارض انتقال خون در سال 13972924در حال اجرا است1396/11/25اولاستاد راهنما اول/ اصلیسید محمد محمدی1396/12/07
30اثر ملاتونین به عنوان پره مدیکیشن بر دوز القا بیهوشی پروپوفول در اعمال جراحی شکمی.1707در حال اجرا است1395/11/20اولاستاد راهنما اول/ اصلیلیلا اکرمی.
31تاثیر کلونیدین خوراکی به عنوان پیش دارو جهت کاهش تغییرات همودینامیک ناشی از انتوباسیون و لارنگوسکوپی در بیماران تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان ولیعصر و طالقانی اراک در سال 1381.209 اولاستاد راهنما اول/ اصلیشهرام جباری، مهرداد کلانتریان.
32مقایسه اثرات تزریق داخل وریدی فنتانیل با تزریق داخل نخاعی در بیماران سزارین انتخابی در بیمارستان طالقانی اراک در سال 1382.354 اولاستاد راهنما اول/ اصلینادر پازیار.
33مقایسه تاثیر کتامین خوراکی و تزریق اطراف لوزه آن در کاهش درد و عوارض پس از جراحی لوزه.350 1387/07/03اولاستاد راهنما اول/ اصلیمریم قدیمی.
34مقایسه تاثیر پتیدین با پتیدین + کتامین در کنترل درد حاد پس از عمل جراحی بزرگ شکمی.361 اولاستاد راهنما اول/ اصلیزهره احمدی، اکرم سوار آبادی، عاطفه محبی انجدانی.
35مقایسه اثر داروهای دگزامتازون و متوکلو پرامید بر روی تهوع و استفراغ بعد از عمل، در مراجعین به اتاقهای عمل بیمارستانهای ولی عصر ( عج )، امیرکبیر و آیت ا... طالقانی اراک در سال 1382.351 اولاستاد راهنما اول/ اصلیمجید احمدی، علی کوخایی.
36مقایسه اثر دارو های پتیدین و ترامادول در کنترل لرز پس از بیهوشی در بیمارستان های ولیعصر ( عج ) و طالقانی اراک در سال 1382.393 اولاستاد راهنما اول/ اصلیرضا بختیاری، حبیب اله رضایی.
37تعیین میزان آگاهی و نحوه عملکرد کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص انجام لارسکوپی و لوله گذاری داخل تراشه در تابستان 1383.396 اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه شعبانی.
38مقایسه اثر بیهوشی عمومی و بیحسی نخاعی بر روی آپگار نوزادان در عمل جراحی سزارین انتخابی.472 اولاستاد راهنما اول/ اصلیمینا دارابی.
39مقایسه اثر بو پرو نورفین زیر زبانی با دیاز پام و پتیدین و پتیدین به تنهایی در کاهش درد بعد از عمل هموروئید کتومی.399 اولاستاد راهنما اول/ اصلیفاطمه جمشیدی.
40مقایسه سر درد ناشی از سوزن اسپینال با طرح Sprotte با سوزن طرح quinke .428 اولاستاد راهنما اول/ اصلیلادن تفنگ سازی.
41تاثیر کلونیدین اینترالکال در پی بی دردی داخل نخاعی در سزارین انتخابی .629 1388/05/21اولاستاد راهنما اول/ اصلیساران لطف ا... زاده.
42تاثیر مصرف گاباپنتین قبل از عمل در کاهش درد بعد از عمل کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک .636 اولاستاد راهنما اول/ اصلیفرزانه علمشاهی .
43تاثیرگاباپنتین در کنترل تهوع و استفراغ به دنبال جراحی کوله سیتکتومی لاپاراسکوپی الکتیو .695خاتمه یافته است1389/08/09اولاستاد راهنما اول/ اصلیالناز رهبری.1389/12/231390/07/13
44تعیین اثر بوپرونورفین خوراکی در کاهش درد دراعمال جراحی ارتوپدی.649 اولاستاد راهنما اول/ اصلیسمیرا محمدی.
45مقایسه تاثیر اندانسترون خوراکی و وریدی در کاهش تهوع و استفراغ پس از سزارین با بیهوشی به روش اسپینال .752خاتمه یافته است1391/08/09اولاستاد راهنما اول/ اصلیلورا ملیکوف.1391/09/061392/03/11
46مقایسه عوارض نورولوژیک گذرا (TNS) ناشی از لیدوکائین و بوپیواکائین بعد از بی حسی نخاعی در سزارین.773خاتمه یافته است1391/11/24اولاستاد راهنما اول/ اصلیحلما محسنی.1391/12/071393/08/19
47مقایسه کتامین-پروپوفل با آلفنتانیل- پروپوفل برای ایجاد بی دردی و تسکین حین کولونوسکوپی.803خاتمه یافته است1392/10/18اولاستاد راهنما اول/ اصلیلیلا سادات حسینی.1392/10/301392/12/07

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان