سلیمان  زند

 فعاليت هاي پژوهشي

 

سلیمان زند

در دانشگاه علوم پزشکي اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي اراک
علوم پزشکي اراک
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : سلیمان زند مقطع تخصصي : کارشناس ارشد
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : soleiman zand رشته تخصصي : آموزش پرستاری
پست الکترونيک، آکادميک : slmnzand@arakmu.ac.ir مرتبه علمي : کارشناسی ارشد
پپست الکترونيک : solaimanzand@gmail.com دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
وضعيت استخدام : رسمی قطعی نحوه همکاري: پروژه‌ای
: Scopus ID 38362725000 خاتمه همکاري : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري وضعيت طرح سمت تاريخ تصويب شوراي پژوهشي تاريخ شروع تاريخ خاتمه مصوب شورا
1مقایسه تاثیر ارزشیابی تکوینی، از طریق ارسال بازخوردآنی نسبت به روش متداول بر رضایت دانشجویان پرستاری2601فقط برای دریافت کد اخلاق.مجری1395/03/19
2بررسی کفایت همو دیالیز بیماران بستری در بخش دیالیز بیمارستان ولیعصر (ع) اراک براساس مدل کینیتیک اوره در سال 83.130خاتمه یافتهمجری اصلی 1383/07/291383/08/291384/09/09
3بررسی تاثیر حرکات ساده ورزشی در وضعیت صحیح انجام کارهای روزانه در پیشگیری از بروز کمردرد در دوران بارداری .210خاتمه یافتهمجری اصلی 1385/05/111385/06/111386/12/22
4بررسی نتایج آزمایشگاهی خون گرفته شده از سالین لاک بدنبال تزریق دارو با مایعات وریدی و مقایسه آن با خونگیری وریدی در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان امیرکبیر اراک.231خاتمه یافتهمجری1385/12/091386/01/091387/03/29
5بررسی رابطه انفارکتوس میوکارد زودرس والدین با مقادیر چربی و فشار خون فرزندان.234خاتمه یافتهمجری اصلی 1385/12/231386/01/231386/12/22
6بررسی تاثیر یک برنامه بازتوانی بر پیامدهای سکته قلبی .292خاتمه یافتهمجری اصلی 1387/03/291387/04/291388/06/04
7بررسی علل بستری ،مدت بستری و مرگ و میر بیماران بستری در بخشهای آی سی یو بیمارستانهای استان مرکزی .303خاتمه یافتهمجری اصلی 1387/05/281387/06/281388/10/30
8بررسی دیدگاه کارورزان و کارآموزان پزشکی و اساتید بالینی پیرامون نحوه ارزشیابی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1387.373خاتمه یافتهناظر1388/02/091388/02/091389/06/03
9بررسی نیازهای مذهبی بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک448خاتمه یافتهمجری اصلی 1389/02/291389/03/291389/11/06
10تأثیر الگوی بالینی مبتنی بر واحدهای اختصاص یافته به آموزش بر دیدگاه دانشجویان نسبت به یادگیری بالینی در مرکز آموزشی- درمانی امیر کبیر اراک در سال 1388.507خاتمه یافتهمجری1389/05/201389/08/301390/04/15
11بررسی تاثیر پیاده روی خانگی بر طبقه بندی عملکرد قلبی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی.572خاتمه یافتهمجری اصلی 1389/09/101390/02/101394/01/26
12طراحی ابزار اندازه گیری مقیاس باورهای خودکارآمدی اختصاصی در بیماران مبتلا به سکته قلبی.571خاتمه یافتهمجری اصلی 1389/12/251390/02/111390/10/21
13الگوی هزینه و بیماری در خدمات بستری بیماران قلبی سالمند در سال 13891244رد شدهمجری اصلی 1390/07/131390/07/131390/07/13
14بررسی موانع انجام مراقبت ها و اعمال مذهبی بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک .1243تفکیک به طرح دیگر شد.مجری اصلی 1390/10/211390/10/211390/10/21
15بررسی فراوانی و الگوی مقاومت دارویی سروتایپ های مختلف استرپتوکوک گروه B در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز درمانی و آموزشی شهر اراک.688خاتمه یافتهمجری1390/10/141390/11/081393/02/31
16بررسی ارتباط کفایت دیالیز با کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز771خاتمه یافتههمکار1391/04/071391/04/26
17بررسی اندازه های وزن، قد و دور سر در نوزادان متولد شده در مرکز طالقانی اراک از سال 1384 الی 1391895خاتمه یافتهمجری1392/01/281392/02/231392/09/13
18مقایسه هزینه و اثربخشی دو روش بازآموزی از طریق پیام کوتاه و سخنرانی.908خاتمه یافتهمجری1392/01/281392/03/251393/03/21
19برآورده کردن نیازهای مذهبی بیماران در موقعیت بالینی با رویکرد اقدام پژوهشی.1157خاتمه یافتهمجری اصلی 1392/04/191392/04/191395/03/19
20طراحی سیستم ارزشیابی مستمر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری از طریق تلفن همراه.997خاتمه یافتهمجری اصلی 1392/08/011392/10/141393/03/21
21طراحی فرم کوتاه ابزار خودکارآمدی اختصاصی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد.1108خاتمه یافتهمجری اصلی 1392/10/181393/04/211393/05/30
22مقایسه تاثیر گیاه شیرین بیان و ورزش بر کیفیت زندگی زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه ارسطو شهر اراک .1098خاتمه یافتههمکار1393/02/101393/06/111393/12/20
23 بررسی مقایسه تاثیر دو روش آموزش چند رسانه ای خانواده محور و بیمار محور بر پیامد بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد.1155خاتمه یافتهمجری1393/02/101393/06/111394/02/16
24مقایسه تاثیر سه روش آموزشی بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک1176خاتمه یافتهمجری1393/06/121393/06/301394/01/26
25تاثیر ترکیبی سرکه سیب و عسل بر چربی های خون.1274خاتمه یافتهمجری اصلی 1392/11/091393/11/171394/09/25
26طراحی و ساخت کاتتر وریدی با چسب مخصوص.2075خاتمه یافتهمجری1393/11/011393/12/091394/01/26
27ارزشیابی عملکرد انگیزشی سرپرستاران و پرستاران بیمارستان های آموزشی اراک در سال 1393.2065خاتمه یافتهمجری1393/10/171393/12/091394/10/23
28طراحی و ساخت ماسک جدید اکسیژن بیماران دارای سوند بینی معده ای . 2130خاتمه یافتهمجری1393/12/201394/01/231394/02/16
29بومی سازی و تعیین روایی و پایایی دو ابزار گرین و مقیاس درجه بندی یائسگی(MRS) .2166خاتمه یافتههمکار1394/02/161394/03/301395/05/20
30بررسی روند تغییرات میانگین سن هنگام تولد در زنان زایمان کرده در زایشگاه بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی اراک طی سالهای 1394-1384 .2323دست اجراهمکار1394/06/181394/08/25
31بررسی اثر ضد میکروبی عصاره اسفند و الکل بر میکروب های استاندارد بیمارستانی2336دست اجرامجری1394/07/221394/09/04
32کاهش استرس شغلی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی با رویکرد اقدام پژوهی .2737خاتمه یافتهمجری1395/10/081395/12/07

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري نمايه نام نشريه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضريب تاثير
1فراوانی و الگوی مقاومت دارویی استریتوکوک B در زنان باردار(استان مرکزی)2524iscمجله علوم آزمایشگاهی1393مجلات داخلی0.0
2.Effects of A Mobile Phone Short Message Service on Nurses’ Knowledge about Diabetic Ketoacidosis1990scopusMiddle East Journal of Scientific Research1394مجلات خارجی0.0
3بررسی تاثیر گیاه شیرین بیان بر کیفیت زندگی زنان یائسه2924iscطب مکمل1394مجلات داخلی0.0
4Effects of A Mobile Phone Short Message Service on Nurses’ Knowledge about Diabetic Ketoacidosis2967scopusMiddle East Journal of Scientific Research1394مجلات خارجی0.0
5طراحی سیستم ارزشیابی عملکرد بالینی از طریق تلفن همراه2982iscدو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1394مجلات داخلی0.0
6آموزش مراقبت های مذهبی بیماران، نیاز فراموش شده در آموزش پزشکی3243iscدو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1394مجلات داخلی0.0
7بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز در زنان باردار در اراک3260iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1394مجلات داخلی0.0
8بررسی تاثیر آموزش (خانواده محور و بیمار محور) از طریق نرم افزار چند رسانه ای بر بی نظمی ضربان قلب بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد3292Chemical Abstractمجله سلامت و بهداشت اردبیل 1395مجلات داخلی0.0
9بررسی تاثیر ارائه بازخورد در آموزش بالینی بر علاقمندی به رشته تحصیلی فراگیران3293iscگام های توسعه در آموزش پزشکی1394مجلات داخلی0.0
10مقایسه اثربخشی پیام کوتاه و سخنرانی در باز آموزی پرستاران3315Cinahlمجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی1394مجلات داخلی0.0
11تأثیر ترکیبی سرکه‌ی سیب و عسل بر چربی‌های خون3540iscطب مکمل1395مجلات داخلی0.0
12بررسی تأثیر ارائه بازخورد در آموزش بالینی بر رضایتمندی فراگیران3591iscمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1394مجلات داخلی0.0
13تأثیر پیاده‌روی خانگی بر سطوح عملکرد قلبی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی3592iscمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان1395مجلات داخلی0.0
14بررسی ارزشیابی عملکرد انگیزشی سرپرستاران از دیدگاه خود و پرستاران بیمارستان های آموزشی اراک3594iscفصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری1394مجلات داخلی0.0
15بررسی ارزشیابی عملکرد انگیزشی سرپرستاران از دیدگاه خود و پرستاران بیمارستان های آموزشی اراک.3652iscفصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری1394مجلات داخلی0.0
16بررسی تاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر میزان اضطراب بیماران سوختگی3687iscطب مکمل1395مجلات داخلی0.0
17The epidemiology of hospitalized head injury in Arak3984 Iranian Journal of Epidemiology
18بررسی زمان سنجی خدمات بخش اورژانس در بیمارستانهای شهر اراک3718Chemical Abstractمجله طب اورژانس ایران1396مجلات داخلی0.0
19Development and validation of a short form of the self-efficacy measurement tool for Iranian patients with myocardial infarction4089EmbaseJournal of Research & Health1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
20بررسی کیفیت مراقبت های اورژانسی ازبیماران مبتلا به ضربه مغزی در بخش فوریت های بیمارستان ولی عصر اراک در سال13841406iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
21بررسی موارد قصور در مراقبت های اورزانسی از بیماران مبتلا به صدمات مغزی مراجعه کننده به بخش اورزانس بیمارستان ولی عصر اراک در سال 138414430 مجله علمی پزشکی قانونی مجلات داخلی
22تاثیر آموزش کلیدهای آسیب شناسی ورزشی بر میزان بروز آسیب های ماکروترومای سر و صورت در ورزشکاران مرد رشته ورزشی کاراته شهر اراک1435iscمجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد مشهد مجلات داخلی
23مقایسه پروفایل چربی و فشار خون در کودکان و نوجوانان 3 تا 18 ساله با سابقه سکته قلبی زودرس در والدین با گروه کنترل1469iscمجله بیماریهای کودکان ایران. مجلات داخلی
24بررسی میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی و سروتایپینگ کپسولی استرپتوکوکوس اگالاکتیه جدا‌شده از خانم‌های باردار بین هفته 35 الی 37 حاملگی1620scopusکومش1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
25بررسی تاثیر حرکات ساده ورزشی و وضعیت صحیح انجام کارهای روزانه بر پیامد بارداری .815سایر مجلات داخلی
26مقایسه نتایج آزمایشات بیوشیمیایی خون گرفته شده از سالین لاک و خون گیری وریدی به دنبال تزریق متناوب دارو و مایعات وریدی1497iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
27فراوانی فاکتورهای خطر آترواسکلروز در فرزندان افراد مبتلا به سکته ی قلبی زودرس1538iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مجلات داخلی
28مقایسه پارامترهای هماتولوژیک در خون گیری با شیوه معمول و خون گیری از سالین لاک1498iscفصلنامه علمی - پژوهشی فیض1388مجلات داخلی
29تاثیر خونگیری از طریق سالین لاک بر اعتبار نتایج آزمایشات انعقادی1589iscمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجلات داخلی
30تاثیر آموزش برنامه های بازتوانی قلبی بر تغییرات نوار قلب بیماران سکته قلبی1590iscپوهش پرستاری مجلات داخلی
31علل و مدت بستری بیماران و میزان مرگ ومیر در بخش های مراقبت ویژه در استان مرکزی1597iscمجله پرستاری مراقبت ویژه . مجلات داخلی
32فراوانی فاکتورهای خطر آترواسکلروز در فرزندان افراد مبتلا به سکته قلبی زودرس .1317iscمجله علمی _ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مجلات داخلی
33بررسی عملکرد مراقبت تنفسی در بیماران مبتلا به ضربه مغزی در بخش فوریت های بیمارستان ولی عصر (عج) اراک.1593iscفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم. مجلات داخلی
34تاثیر حرکات ساده ورزشی و وضعیت صحیح انجام کارهای روزانه بر متغیرهای موثر بر کمردرد در دوران بارداری1699scopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران مجلات داخلی
35بررسی اپیدمیولوژیک خشونت محل کار نسبت به دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 13891634scopusIranian Journal of Epidemiology1390مجلات داخلی0.0
36بررسی تأثیر یک برنامه بازتوانی بر پیامدهای سکته قلبی در یکی از بیمارستان‌های شهر اراک1819iscپژوهش در پرستاری1390مجلات داخلی
37نیازسنجی بعد حقوقی مراقبت های مذهبی از بیماران بستری در بیمارستان های شهر اراک سال 13891782iscمجله علمی پزشکی قانونی مجلات داخلی
38بررسی نیاز مراقبت های مذهبی بیماران بستری در بیمارستان.1958iscطب و تزکیه. مجلات داخلی
39بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مقیم در خانه های سالمندی2266iscفصلنامه پایش مجلات داخلی
40طراحی ابزار مقیاس باورهای خود کارآمدی اختصاصی در بیماران مبتلا به سکته قلبی2366scopusمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه مجلات داخلی
41بررسی سطح اضطراب و افسردگی در والدین کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن2503iscنشریه روان پرستاری1392مجلات داخلی0.0

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show
excel

رديف عنوان مقاله کد رهگيري نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1بررسی بالینی اثر گیاه شیریم بیان و ورزش هوازی بر نگرش زنان در دوران یائسگی3222دومین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی و کشاورزی ارگانیکهمدان - دانشگاه شهید مفتح 1394
2بررسی زمان سنجی خدمات اورژانس بیمارستانی در بیمارستانهای شهر اراک4238همایش اورژانسهای بیمارستانیساریمقاله1395
3بررسی تاثیرات حرکات ساده ورزشی ووضعیت صحیح انجام کارهای روزانه در پیشگیری از بروز در پیشگیری از بروز کمر درد در دوران بارداری. 362سمینار کشوری ابعاد رفتاری واجتماعی سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
4بررسی پایداری یک برنامه اصلاح شیوه زندگی و مراقبت از خوداگاهی نگرش وعملکرد بیماران مبتلا آنژین صدری.364همایش منطقه ای رویکرد های نوین در ارایه خدمات پرستاری دانشگاه ازاد فلاورجان
5بررسی رابطه انفرکتوس میوکارد زود رس والدین با مقادیر فشار خون فرزندان 807پرستاری کودکان اصفهان 1391
6مقایسه مقادیر آزمایشات هماتولوژی با دو روش متقاوت خونگیری: خونگیری با شیوه معمول و خونگیری از سالین لاک.434دومین سمینار سراسری پرستار، ماما، پژوهشدانشگاه علوم پزشکی اراکپوستر
7مقایسه پروفایل چربی در کودکان و نوجوانان 3 تا 18 ساله با سابقه سکته قلبی زودرس در والدین با گروه کنترل.431همایش کشوری سلامت محوری در طب کودکاندانشگاه علوم پزشکی یاسوج
8کنگره بین المللی سندرم متابولیک437کنگره بین المللی سندرم متابولیک.دانشگاه علوم پزشکی زنجان.
9بررسی شیوع پرفشاری خون در کودکان 3- 18 ساله شهر اراک .456همایش سراسری چالش های پرستاری از کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پرستاری تبریز.
10فراوانی علل بستری، مدت بستری و مرگ و میر در واحد مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های استان مرکزی569نهمین همایش کشوری پرستاری کودکان ایرانتهرانسخنرانی1390
11مراقبت های مذهبی، بیماران نیاز فراموش شده در آموزش پزشکی501دوازدهمین همایش کشوری اموزش پزشکیمشهدپوستر

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري سال چاپ نويسنده اصلي مترجم شابک
1اصول مراقبت از بیمار تحت کشش631383دلورس شوئن.سلیمان زند- حمیدرضاابراهیمی فخار- هادی حسنخانی4-12-8124-964
2راهنمای جامع و کاربردی -دارو درمانی در اورژانس های قلب و عروق .551387حمیدرضا کوهستانی .---3-24-7621-964-978

پايان نامه ها
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري وضعيت پايان نامه تاريخ تصويب شوراي پژوهشي نوع همکاري سمت همکار پايان نامه نام دانشجو

اختراعات
hide/show
excel

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان