محمد علی  عروجی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد علی عروجی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : محمد علی عروجی مقطع تخصصی : کارشناسی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : رشته تخصصی :
وضعیت استخدام : مرتبه علمی : کارشناسی
: Scopus ID دانشکده/محل خدمت : سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور
نحوه همکاری: پروژه‌ای خاتمه همکاری : اتمام طرح
: H-index

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی عملکرد رانندگان موتور سیکلت در استفاده از کلاه ایمنی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر خمین سال 1388.361خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1388/05/241389/10/22
2تعیین تاثیر آموزش بهداشت بر اساس مدل بزنف بر کاهش میزان سزارین در زنان باردار شهرستان خمین سال1389.545خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/11/201389/12/161390/09/02
3ارزشیابی آموزش مبتنی بر الگوی TTM برای ماندگاری رفتار ترک سیگار در شهرخمین در سال 1390758خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/03/101391/04/011392/03/01
4ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک3034دست اجراهمکار1397/12/011397/12/051398/09/05

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1عملکرد رانندگان موتور سیکلت در استفاده از کلاه ایمنی، بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در منطقه مرکزی ایران2272scopusمجله اپیدمیولوژی ایران مجلات داخلی
2عملکرد رانندگان موتور سیکلت در استفاده از کلاه ایمنی بر اساس مدل اعتقادی بهداشتی در منطقه مرکزی ایران2453scopusمجله تخصصی اپیدمیولوزی ایران مجلات داخلی
3بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری بر خودکارآمدی و وابستگی به نیکوتین در افراد سیگاری2641iscمجله تحقیقات نظام سلامت حکیم مجلات داخلی
4ارزیابی تغییرات اپیدمیولوژیک و روند بروز (ASR) تب مالت در شهرستان خمین4509سایرJournal of Biomedicne and Health1394مجلات داخلی
5تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر اصلاح الگوی مصرف روغن در خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر خمین.1671iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی
6نگرش رانندگان موتور سیکلت شهر خمین در استفاده از کلاه ایمنی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال 13881927iscمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان مجلات داخلی
7تاثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی پرسید بررفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت در روستاییان شهرستان خمین2058ایندکس نشدهمجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی1391مجلات داخلی
8بررسی عملکرد رانندگان موتور سیکلت در استفاده از کلاه ایمنی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر خمین 13882021iscمجله سلامت و بهداشت اردبیل مجلات داخلی
9تاثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی پرسید بررفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت در روستاییان شهرستان خمین.2070iscمجله سلامت و بهداشت اردبیل1391مجلات داخلی
10بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی TTM برای ماندگاری رفتار ترک سیگار2262iscمجله دانشور پزشکی مجلات داخلی
11تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرا نظری بر ماندگاری رفتار ترک سیگار2259iscدانشور پزشکی مجلات داخلی
12تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی بین نظریه ای بر فرآیندهای شناختی و رفتاری ترک سیگار2416iscمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه مجلات داخلی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان