اکبر  حسن پور

 فعالیت های پژوهشی

 

اکبر حسن پور

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : اکبر حسن پور مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : رشته تخصصی : پاتولوژی
وضعیت استخدام : مرتبه علمی : هیئت علمی خارج ازاین دانشگاه
: Scopus ID دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: پروژه‌ای خاتمه همکاری : اتمام طرح
: H-index

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1تعیین ارتباط قطر عقده لنفاوی و حداکثر قطر آشیانه متاستاتیک و حداکثر نسبت آشیانه متاستازیک به عقده لنفاوی با پروگنوز در سرطان معده.447خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر 1389/01/261390/03/25
2ارزیابی یک روش کمی ساده هیستوپاتولوژی در تعیین درجه تومورهای آستروسایتوما.568خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1389/09/031390/02/011390/10/21
3بررسی اثر حفاظتی عصاره ی گیاه salvia officinalis و Rosmarinic Acid بر نفروتوکسیسیتی ناشی از جنتامایسین751خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1390/12/271391/03/221392/06/20
4بررسی پاسخهای ایمنی نواحی آنتی ژنیک پروتئینهای نوترکیب CagA و VacA هلیکوباکتر پیلوری در موش.837خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییناظر1391/09/011391/09/221393/06/12
5تعیین زمان لانه گزینی پروتواسکولکس های کیست هیداتید حفره شکم به دنبال پرفوراسیون در رت.858خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1391/11/011393/01/27
6بررسی اثر حفاظتی عصاره ی گیاه آنیسون (pimpinella anisum)بر نفروتوکسیسیتی ناشی از جنتامایسین.957خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1392/05/301392/07/081393/11/01
7تاثیر فنی توئین موضعی در پیشگیری از تشکیل سروما در لنفادنکتومی اینگوینال .1185خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1393/07/151394/08/10

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1Oral Administration of the Aqueous Extract of Rosmarinus Officinalis in Rats Before Renal Reperfusion Injury2998ISIIRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES1392مجلات داخلی1.05
2anti-cd20 antibody is effective in the patient with refractory amegakaryocytic thrombocytopenia 25 months follow up3056PubMed.International Journal of Hematology- Oncology and Stem Cell Research1393مجلات داخلی
3Hydatidosis: The Time Required for Protoscolices Implantation in the Peritoneal Cavity of Rats2902ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
4گزارش یک موردعفونت منتشر پوستی هرپس سیمپلکس.1282isc کنگره داخل کشور
5The Study of the Effects of Post Treatment with Rosmarinus Officinalis Aqueous Extract the First 48 Hours after Renal Ischemia/Reperfusion in Rats2288Chemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences مجلات داخلی
6Hydatidosis: The Time Required for Protoscolices Implantation in the Peritoneal Cavity0 of Rats2884ایندکس نشدهJOURNAL OF IRANIAN CLINICAL RESEARCH1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
7The study of 24 h post treatment effects of the aqueous extract of rosmarinus officinalis after renal ischemia/ reperfusion in rat1922Chemical Abstractjournal of physiology and pathopysiology مجلات خارجی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1تعیین زمان لانه گزینی پروتواسکولکس های کیست هیداتید حفره شکم به دنبال پرفوراسیون در رت.3858 دوم
2تاثیر فنی توئین موضعی در پیشگیری از تشکیل سروما در لنفادنکتومی اینگوینال .4185 دوم
3بررسی اثرات پیش و پس درمانی خوراکی عصاره ی آبی گیاه رزماری(Rosmarinus Officinalis) بر نارسایی حاد کلیوی در رت.1319خاتمه یافته است1389/09/17دوماستاد مشاورمرضیه ظهرابی. 1390/11/12
4بررسی تاثیر پتدین درتغییرات معاینه بالینی در بیماران مشکوک به آپاندیست حاد .631 1387/07/03جهارماستاد مشاورصادق خدام.
5بررسی اثرات پیش و پس درمانی خوراکی عصاره آبی گیاه رزماری بر نارسایی حاد کلیوی رت.672 اولاستاد مشاورمرضیه ظهرابی.
6بررسی اثر درمان با فشار منفی در کاهش عفونت و ترمیم زخم بیماران کوله سیستیت حاد عمل شده به روش جراحی باز.1347خاتمه یافته است1390/05/26دوماستاد مشاورمحسن نوروز علیایی.1390/06/141391/05/12
7تعیین زمان لانه گزینی پروتواسکولکس های کیست هیداتید حفره شکم به دنبال پرفوراسیون در رت.1409خاتمه یافته است1391/10/13اولاستاد مشاورابوالفضل محترمی.

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان