سحر  شمسی

 فعالیت های پژوهشی

 

سحر شمسی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : سحر شمسی مقطع تخصصی : دکتری حرفه ای
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : رشته تخصصی : پزشکی عمومی
وضعیت استخدام : مرتبه علمی : دکتری حرفه ای
: Scopus ID دانشکده/محل خدمت :
نحوه همکاری: دانشجو خاتمه همکاری : فارغ التحصیل
: H-index

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1ارزیابی مقایسه ای آگاهی و عملکرد پرستاران در مورد ترانسفوزیون خون در بیمارستانهای آموزشی تامین اجتماعی و خصوصی در سال 1388 .486خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1389/07/051390/07/06
2بررسی رفتارهای ارتقاء سلامت ورفتارهای پر خطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389.557خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/12/051390/01/221391/04/07
3بررسی نظرات دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک نسبت به عوامل موثر بر یادگیری داروشناسی در آموزش بالینی و ارائه الگوی پیشنهادی در سال 1389.584خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1389/12/251390/02/261390/09/02

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1ارزیابی عملکرد رهبری سرپرستاران بیمارستانهای آموزشی اراک در سال 13891657iscدانشور پزشکی مجلات داخلی
2عوامل موثر بر یادگیری مراقبت دارویی در آموزش بالینی: نظرات دانشجویان پرستاری اراک.2014iscمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی مجلات داخلی
3آگاهی و عملکرد پرستاران بیمارستان های اراک در مورد انتقال خون در سال 13892082iscفصلنامه پژوهشی خون مجلات داخلی
4بررسی تأثیر آموزش برنامه شیوه زندگی سالم بر ارتقای فعالیت‌های جسمانی سالمندان شهر اراک1942iscدانشور پزشکی مجلات داخلی
5بررسی تاثیر برنامه آموزش شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان شهر اراک2291iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک مجلات داخلی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1Healthy lifestyle programme on elderly people health Arak, Iran635

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان