مریم  سعیدی

 فعالیت های پژوهشی

 

مریم سعیدی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : مریم سعیدی مقطع تخصصی : کارشناس ارشد
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : maryam saeedi رشته تخصصی :
وضعیت استخدام : طرحی مرتبه علمی : کارشناسی ارشد
: Scopus ID دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری
نحوه همکاری: پروژه‌ای خاتمه همکاری : اتمام طرح
: H-index

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی تاثیر کارگاه آموزش سنجش درد بردانش ،نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان ولیعصر(عج )در سال 1390.610خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/03/251390/05/101391/06/01
2بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز.669خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/05/261390/09/241391/06/08
3تاثیر ارتعاش درمانی اندام تحتانی بر درد نروپاتی در بیماران دیابتی.671خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/07/131390/10/071391/09/15
4بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اعتقادات دارویی.686خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/10/071390/11/081392/11/02
5بررسی ارتباط کفایت دیالیز با کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز771خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/04/071391/04/261392/01/26
6تاثیر مصرف جینکو بر میزان استرس پرستاران778خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/04/071391/04/261393/04/26
7تبیین تجارب خواب در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کیفی781خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/04/071391/05/171391/11/17
8بررسی تاثیر آموزش کنترل افسردگی (با تاکید بر خطاهای شناختی) به شیوه پیام کوتاه بر افسردگی دانشجویان پرستاری787خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/04/071391/06/181392/06/18
9مقایسه اضطراب زنان نابارور شاغل و خانه دار شهرستان اراک880خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/12/021392/01/281392/12/21
10بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با سندرم پاهای بی قرار در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بیمارستان ولیعصر اراک در سال 1392.1353ادغام به طرح دیگر .مجری1393/12/201392/05/091393/02/07
11بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن در مادران و پدران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر.938خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/04/191392/05/131393/07/13
12تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر شادکامی دانشجویان پرستاری.949خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/04/191392/06/131393/03/13
13بررسی تاثیر ژل آلوئه ورا بر شدت خارش بیماران تحت همودیالیز1358خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/02/181393/03/091397/09/07
14بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بیمارستان ولیعصر (عج ) اراک در سال 1392 .1146خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/08/011393/06/301393/11/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1بررسی تاثیر کارگاه آموزش سنجش درد بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان ولی‌عصر(عج) اراک2397iscمجله 'مراقبت های نوین' دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند مجلات داخلی
2آگاهی، مهارت، دسترسی و میزان استفاده از رایانه، اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی توسط دانشجویان پرستاری و برخی از عوامل مرتبط2487iscنشریه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مجلات داخلی
3تاثیر آرام سازی پیش رونده عضلانی بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز1932iscمجله پرستاری مراقبت ویژه مجلات داخلی
4بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر شدت بی خوابی بیماران تحت همودیالیز2042iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل مجلات داخلی
5بررسی موارد خشونت نسبت به پرستاران در بخش های اورژانس بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران2051iscنشریه علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی مجلات داخلی
6تأثیر ارتعاش درمانی اندام تحتانی بر درد نوروپاتی در بیماران دیابتی2458iscطب مکمل1392مجلات داخلی0.0
7Sleep Hygiene Training Program for Patients on Hemodialysis3020ISIIranian Journal of Kidney Diseases1392مجلات داخلی0.917

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1بررسی تاثیر الگوی تغذیه ای بر توانایی انجام فعالیت زندگی روزمره و خستگی بیماران مبتلا به ام اس عضو انجمن ام اس ایران44تازه های پژوهش در سلامتدانشگاه علوم پزشکی اراک
2بررسی تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی سال1389-138838همایش ملی مداخلات بومیاراکسخنرانی
3تغذیه در بیماران ام اس37کنگره بین المللی ام استهرانسخنرانی
4تاثیر ارتعاش درمانی اندام تحتانی بر درد نروپاتی در بیماران دیابتی36تازه های پژوهش در سلامتاراک
5مشکلات روانی در بیماران تحت همودیالیز35همایش موارد استفاده و طریقه کاربرد دستگاه همودیالیزاراک
6طب مکمل در کودکان: چشم انداز حقوقی34تازه های پژوهش در سلامتاراکپوستر
7کاربرد آروماتراپی در آلزایمر639اولین کنگره سراسری تازه های پژوهشی در سلامت پوستر

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک
1طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار در آنها.95 مریم سعیدی--9786006971872

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان