اعظم  ملک حسینی

 فعالیت های پژوهشی

 

اعظم ملک حسینی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : اعظم ملک حسینی مقطع تخصصی : کارشناس ارشد
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : azam malek hoseini رشته تخصصی : پرستاری
وضعیت استخدام : پیمانی مرتبه علمی : مربی
: Scopus ID 56318800100 دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پزشکی خمین
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1تاثیر ارتعاش درمانی اندام تحتانی بر درد نروپاتی در بیماران دیابتی.671خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1390/07/131390/10/071391/09/15
2مقایسه اثرژل آلوئه ورا وکرم سیلورسولفادیازین1% بربهبودی ودرد سوختگی درجه دو مقایسه اثرژل آلوئه ورا وکرم سیلورسولفادیازین1% بربهبودی ودرد سوختگی درجه دو763خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1390/12/241391/04/041392/04/04
3تاثیر مصرف جینکو بر میزان استرس پرستاران778خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1391/04/071391/04/261393/04/26
4تاثیر مصرف جینکو بر میزان استرس پرستاران778خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1391/04/071391/04/261393/04/26
5اپیدمیولوژی بیماران سوخته بستری در بخش سوختگی بیمارستان ولیعصر(عج) (1391).1217خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1391/05/111391/06/211393/11/29
6تاثیر شیرین بیان ( قرص د - رگلیس ) بر افسردگی پرستاران.974خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/05/301392/07/281393/07/28
7بررسی تاثیر ژل آلوئه ورا بر شدت خارش بیماران تحت همودیالیز1358خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/02/181393/03/091397/09/07
8تاثیر پماد گیاهی ترکیبی( فلفل ، رزماری، نعنا فلفلی) بر کمرد درد بیماران یعد از آنژیوگرافی2383خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1394/08/271394/09/141397/03/22
9بررسی تأثیر جویدن آدامس بر بهبود حرکات روده ای در بیماران دچار سوختگی2999دست اجرامجری اصلی 1396/11/041397/02/09

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1تاثیر مصرف جینکو بر میزان استرس پرستاران2506scopusفصلنامه گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی1393مجلات داخلی
2مقایسه اثر پانسمان اکتی کوت و پانسمان معمول بردرد هنگام تعویض پانسمان بیماران با سوختگی درجه دو و سه2815iscمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1393مجلات داخلی
3تأثیر شیرین بیان (د-رگلیس) بر میزان افسردگی پرستاران3451iscطب مکمل1395مجلات داخلی0.0
4The effect of Ginkgo on stress level of nurses3854 Journal of Medicinal Plants
5مقایسه ا ثر ژل آلوئه ورا و کرم سولفادیازین نقره 1% بر بهبودی زخم سوختگی درجه دو2289iscفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل1392مجلات داخلی
6تأثیر ارتعاش درمانی اندام تحتانی بر درد نوروپاتی در بیماران دیابتی2458iscطب مکمل1392مجلات داخلی0.0

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1مقایسه اثر پانسمان نانو کریستالین نقره (اکتی کوت) و کرم سولفودیازین نقره یک درصد بر میزان بهبودی زخم سوختگی و درد در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سوختگی بیمارستان ولی عصر شهر اراک 1389- 90606دومین کنگره نانودانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازسخنرانی1390

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان