ناصر  شرفخانی

 فعالیت های پژوهشی

 

ناصر شرفخانی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : ناصر شرفخانی مقطع تخصصی : کارشناس ارشد
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : naser sharafkhani رشته تخصصی : آموزش بهداشت
وضعیت استخدام : دانشجو مرتبه علمی : کارشناسی ارشد
: Scopus ID دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
نحوه همکاری: دانشجو خاتمه همکاری : فارغ التحصیل
: H-index

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتار های پیشگیری کننده از کمر درد در پرستاران .854خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری 1391/12/151393/09/05

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1Low Back Pain Preventive Behaviors Among Nurses Based on the Health Belief Model Constructs2693scopusSAGE Open مجلات خارجی
2low back pain preventive behaviors among nurses, based on the health belief model constructs2814scopusSAGE Open1393مجلات خارجی
3Knowledge, self-efficacy, and practice among nurses for prevention of chronic low back pain in Arak, Iran, in 201402217iscمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
4Knowledge, self-efficacy, and practice among nurses for prevention of chronic low back pain in Arak, Iran, in 20142992iscمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
5The effect of an educational intervention program on the adoption of low back pain preventive behaviors in urses: an application of the health belief model2925PubMed.Global spine journal1394مجلات خارجی0.0
6The Effect of an Educational Intervention Program on the Adoption of Low Back Pain Preventive Behaviors in Nurses: An Application of the Health Belief Model2791PubMed.Global spine journal1393مجلات خارجی
7Prevalence of preterm labor in Iran: A systematic review and meta-analysis3235ISIInternational Journal of Reproductive BioMedicine1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
8بررسی تاثیر برنامه آموزشی مدرسه کمر در قالب مولتی‌مدیا در بهبود رعایت رفتار و اصول ارگونومی پیشگیری‌کننده از کمردرد مزمن در پرستاران3419iscطب کار1395مجلات داخلی0.0

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتار های پیشگیری کننده از کمر درد در پرستاران .3854 سوم
2بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتار های پیشگیری کننده از کمر درد در پرستاران.1408خاتمه یافته است1391/11/18اولنویسنده پایان نامه ناصر شرفخانی.

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان