مختار  محمودی

 فعالیت های پژوهشی

 

مختار محمودی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : مختار محمودی مقطع تخصصی : کارشناس ارشد
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : mokhtar mahmoudi رشته تخصصی : پرستاری
وضعیت استخدام : مشمولین ماده یک قانون نحوه تامین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاهها مرتبه علمی : کارشناسی ارشد
: Scopus ID دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : اتمام طرح
: H-index

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پرستاریکارشناس ارشد 1392

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1مقایسه تاثیر دو روش آموزش بر عملکرد پرستاران بخش های داخلی و جراحی در استفاده از ونتیلاتور.2760دست اجرامجری
2بررسی مقایسه ای تاثیر گوش بند و موسیقی بی کلام بر خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلب2566دست اجراهمکار
3بررسی ورزش های تنفسی و اسپیرومتری تشویقی قبل از عمل جراحی بر عملکرد ریوی بیماران کاندید عمل جراحی قلب.2710دست اجراهمکار
4بررسی تاثیر افزایش زمان ملاقات بر شاخص های فیریولوژیک، درد و سطح هوشیاری بیماران بستری در بخش آی سی یو.1154خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1392/12/211393/06/111393/10/17
5بررسی تاثیر پروتکل SBT در روند جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی در مقایسه با روش های رایج در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک .1161خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/03/211393/06/171393/10/17
6مقایسه تاثیر سه روش آموزشی بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک1176خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1393/06/121393/06/301394/01/26
7تاثیر ترکیبی سرکه سیب و عسل بر چربی های خون.1274خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1392/11/021393/11/171394/09/25
8طراحی و ساخت کاتتر وریدی با چسب مخصوص.2075خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1393/11/011393/12/091394/01/26
9بررسی تاثیر آموزش براساس دستورالعمل ایمنی و بهداشت شغلی بر آگاهی از اختلالات اسکلتی عضلانی وابسته به کار در کارکنان بخشهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی اراک.2066خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/10/171393/12/091394/02/16
10تاثیر پوزیشن خوابیده و نشسته حین رگ گیری بر درد و اضطراب ناشی از آن.2105خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/11/291394/01/161394/08/27
11طراحی و ساخت ماسک جدید اکسیژن بیماران دارای سوند بینی معده ای .2130خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1393/12/201394/01/231394/02/16
12بررسی تاثیر کرفس کوهی بر میزان بهبودی بیماران مبتلا به زخم های گوارشی.2205خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1394/03/061394/04/071394/08/27
13بررسی تاثیر موسیقی بر سطح سلول های خونی( گلبول های قرمز و سفید) بیماران مبتلا به لوسمی حاد تحت شیمی درمانی در بیمارستان آیت ا...خوانساری شهر اراک2285دست اجرامجری1394/05/281394/06/311395/04/28
14مقایسه ی تاثیر فیزیوتراپی اندامها و قفسه ی سینه بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه .2334خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/06/181394/08/251394/11/14
15 بررسی شیوع سندرم یاسگی مردان 45 تا 65 سال شهر اراک سال 13952506دست اجرامجری اصلی 1395/02/041395/11/29
16بررسی مقایسه روش های آموزشی حل مسئله و مشارکتی بر یادگیری بالینی، اضطراب و رضایت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک2523خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1395/02/011395/03/081396/03/07

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1بررسی تاثیر گیاه شیرین بیان بر کیفیت زندگی زنان یائسه2924iscطب مکمل1394مجلات داخلی0.0
2تاثیر افزایش زمان ملاقات بر شاخصهای درد و سطح هوشیاری بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه3172Chemical Abstractافق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1394مجلات داخلی0.0
3تاثیر افزایش زمان ملاقات بر شاخصهای درد و سطح هوشیاری بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه03241Chemical Abstractافق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1394مجلات داخلی0.0
4مقایسه تاثیر دو روش جداسازی "تلاش بیمار برای تداوم تنفس" و "تهویه اجباری متناوب همزمان" بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران تحت تهویه مکانیکی3294Cinahlفصلنامه پرستاری داخلی جراحی1394مجلات داخلی0.0
5The Effect of Increasing Meeting Time on the Physiological Indices of Patients Admitted to the Intensive Care Unit3405iscJundishapur Journal of Chronic Disease Care1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
6بررسی تاثیر کرفس کوهی بر میزان بهبودی بیماران مبتلا به زخم های پپتیک3418iscطب مکمل1395مجلات داخلی0.0
7مقایسه تأثیر سه روش آموزشی )کاوشگری، بر بالین بیمار و رویکرد رایج آموزش بالینی( بر یادگیری بالینی مراقبت های ویژه دانشجویان پرستاری3478iscstrides in development of medical education1395مجلات داخلی0.0
8تأثیر ترکیبی سرکه‌ی سیب و عسل بر چربی‌های خون3540iscطب مکمل1395مجلات داخلی0.0
9بررسی تاثیر آموزش به شیوه کاوشگری بر مهارت های عملکردی دانشجویان پرستاری در محیط های بالین3630iscآموزش و اخلاق در پرستاری1394مجلات داخلی0.0
10مقایسه درد و اضطراب ناشی از رگ گیری در وضعیتهای خوابیده و نشسته3685Chemical Abstractافق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1395مجلات داخلی0.0
11تأثیر آموزش ایمنی شغلی بر آگاهی و بهبود عملکرد کارکنان بخشهای مراقبت ویژه حین جابهجایی بیماران3729scopusIran Occupational Health1395مجلات داخلی0.0

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1بررسی تاثیر آموزش(خانواده محور وبیمار محور) از طریق نرم افزار چند رسانه ای بر تغییرات نوار قلب بیماران مبتلا به سکته قلبی3246چهارمین کنگره آموزش خودمراقبتی و آموزش بیمارتهرانپوستر1394
2بررسی تاثیر آموزش (خانواده محور و بیمار محور) از طریق نرم افزار چند رسانه ای بر تغییرات نوار قلب بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد3382چهارمین کنگره و جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمارتهرانپوستر1394

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1ساخت سوند (کاتتر) با چسب مخصوص همراه جهت ثابت کردن آن بر روی پوست در مواقع اورژانس1395/12/1797 الف 001811 مختار محمودی , سلیمان زند , امین اسدی , حسین بیات