ابراهیم  عبداله پور

 فعاليت هاي پژوهشي

 

ابراهیم عبداله پور

در دانشگاه علوم پزشکي اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي اراک
علوم پزشکي اراک
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : ابراهیم عبداله پور مقطع تخصصي : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Ibrahim Abdollahpour رشته تخصصي : اپیدمیولوژی
پست الکترونيک، آکادميک : i.abdollahpour@arakmu.ac.ir مرتبه علمي : دکتری تخصصی/Ph.D
پپست الکترونيک : ebrahemen@gmail.com دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
وضعيت استخدام : مشمولین (هیئت علمی) قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نحوه همکاري: تمام وقت
: Scopus ID 36997151900 خاتمه همکاري : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 3

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق تحقيقاتي
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگي موسسه سمت محل اصلي اجرا/ ارائه محل اصلي اجرا/ارائه

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري وضعيت طرح سمت تاريخ تصويب شوراي پژوهشي تاريخ شروع تاريخ خاتمه مصوب شورا
1بررسی نقش فاکتورهای سبک زندگی در ابتلا به ام اس: یک مطالعه ی مورد – شاهد مبتنی بر جمعیت در تهران-سال 1393.747خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1396/03/101396/05/23

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري نمايه نام نشريه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضريب تاثير
1Emotional Intelligence: A Comparison between Medical and Non-Medical Students3290ISIIranian Journal of Public Health1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.498
2Waterpipe smoking associated with multiple sclerosis: A population-based incident case–control study3616ISIMultiple Sclerosis1395مجلات خارجی4.67
3Impact of IgE-mediated Food Allergy on Parental Quality of Life in Iranian Patients3655ISIIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)1.117
4Comparing epidemiology and baseline characteristic of multiple sclerosis and neuromyelitis optica: A case-control study3763ISIMultiple Sclerosis and Related Disorders1395مجلات خارجی1.15
5Positive Aspects of Caregiving Questionnaire: A Validation Study in Caregivers of Patients With Dementia3794ISIJournal of Geriatric Psychiatry and Neurology1395مجلات خارجی2.127
6Risk Factors of Multiple Sclerosis and Neuromyelitis Optica3804ISIMultiple Sclerosis1396مجلات خارجی4.671
7Positive Aspects of Caregiving and Caregiver Burden: A Study of Caregivers of Patients With Dementia4160ISIJournal of Geriatric Psychiatry and Neurology1396مجلات خارجی2.109
8Parental ethnicity associated with risk for multiple sclerosis: A population- based incident case–control study in Iran4248ISIMultiple Sclerosis and Related Disorders1396مجلات خارجی2.349
9Uncovering the link between reproductive factors and multiple sclerosis: A case-control study on Iranian females.4258ISIMultiple Sclerosis and Related Disorders1396مجلات خارجی2.35
10Environmental risk factors in neuromyelitis optica spectrum disorder: a case–control study4275ISIActa Neurologica Belgica1396مجلات خارجی2.072
11Developing an adherence in hypertension questionnaire short version: MUAH-16—statistical and methodological issues4291ISIThe Journal of Clinical Hypertension1397مجلات خارجی3.242
12Lifestyle factors and multiple sclerosis: A population-based incident case-control study4299ISIMultiple Sclerosis and Related Disorders1397مجلات خارجی3.199
13Dietary patterns and the risk of coronary heart disease among Jordanians: A case-control study. Statistical and methodological issue4303ISINutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases1397مجلات خارجی3.679
14Estimation of the marginal effect of regular drug use on multiple sclerosis in the Iranian population4314ISIPLOS ONE1397مجلات خارجی2.806
15Estimating the Marginal Causal Effect of Fish Consumption during Adolescence on Multiple Sclerosis: A Population-Based Incident Case-Control Study4321ISINeuroepidemiology1397مجلات خارجی3.697
16Caregiver Burden: The Strongest Predictor of Self-Rated Health in Caregivers of Patients With Dementia2649ISIJOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY AND NEUROLOGY1393مجلات خارجی2.242
17Migraine and Quality of Life in High School Students: A Population-Based Study in Boukan, Iran2805ISIJournal of Child Neurology1393مجلات خارجی1.717
18Which variable is the strongest adjusted predictor of quality of life in caregivers of patients with dementia3032ISIPsychogeriatrics1393مجلات خارجی1.219

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show
excel

رديف عنوان مقاله کد رهگيري نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري سال چاپ نويسنده اصلي مترجم شابک

پايان نامه ها
hide/show
excel

رديف عنوان کد رهگيري وضعيت پايان نامه تاريخ تصويب شوراي پژوهشي نوع همکاري سمت همکار پايان نامه نام دانشجو
1بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارپیشگیرانه بیماری وبا در سفیران سلامت مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان کارون2889در حال اجرا است1396/11/04دوماستاد مشاورمعصومه اصغریان

اختراعات
hide/show
excel

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان