محمد  گلی طالب

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد گلی طالب

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : محمد گلی طالب مقطع تخصصی : کارشناس ارشد
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mohamad Golitaleb رشته تخصصی : پرستاری
وضعیت استخدام : پیمانی مرتبه علمی : مربی
: Scopus ID 57195319683 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 0

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پرستاریکارشناسی0دانشگاه علوم پزشکی شیراز
پرستاری مراقبت های ویژهکارشناس ارشد 0دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1بررسی ورزش های تنفسی و اسپیرومتری تشویقی قبل از عمل جراحی بر عملکرد ریوی بیماران کاندید عمل جراحی قلب.2710دست اجرامجری
2مقایسه تاثیر دو روش آموزش بر عملکرد پرستاران بخش های داخلی و جراحی در استفاده از ونتیلاتور.2760دست اجرامجری
3بررسی اپیدمیولوژی و نحوه برخورد با بیماران مبتلا به سرگیجه در اورژانس بیمارستان ولیعصر اراک از فروردین 92 تا فروردین2200خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1394/03/061394/04/071395/09/16
4بررسی تاثیر موسیقی بر سطح سلول های خونی( گلبول های قرمز و سفید) بیماران مبتلا به لوسمی حاد تحت شیمی درمانی در بیمارستان آیت ا...خوانساری شهر اراک2285دست اجراهمکار1394/05/281394/06/311395/04/28
5مقایسه تاثیر دود اسفند و نوکواسپری بر بار میکروبی بخش های بیمارستان ولی عصر(عج).2354خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1394/07/221394/11/071395/03/19
6 بررسی شیوع سندرم یاسگی مردان 45 تا 65 سال شهر اراک سال 13952506دست اجرامجری 1395/02/041395/11/29
7بررسی میزان رعایت اخلاق حرفه ای توسط تکنسین فوریت های پزشکی از دیدگاه بیماران وکارکنان عملیاتی شاغل در مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی شهر اراک2473خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1394/11/141395/02/051397/09/14
8بررسی تاثیر آموزش مراقبت استادارد از راه هوایی در بیماران ICU بر میزان خستگی و تنش اخلاقی پرستاران شاغل در این بخشها .2789خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1398/02/111395/12/091398/03/04
9مقایسه تاثیر آموزش مدیریت درد به روش کارگاهی و آموزش مجازی بر دانش و نگرش پرستاران2850خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییهمکار1396/07/191396/09/011397/10/11
10بررسی مقایسه ای میزان شیوع ریفلاکس در پرستاران بخش های مختلف بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اراک2834دست اجرامجری1396/07/191396/09/011397/01/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1A clinical study of the effect of Glycyrrhiza glabra plant and exercise on the quality of life of menopausal women3446iscChronic Diseases Journal1394مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
2بررسی تاثیر آموزش به شیوه کاوشگری بر مهارت های عملکردی دانشجویان پرستاری در محیط های بالین3630iscآموزش و اخلاق در پرستاری1394مجلات داخلی0.0
3Effect of Glycyrrhiza glabra extract and aerobic exercise on the attitude of postmenopausal women to menopause3668iscJournal of Basic Research in Medical Sciences1395مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)0.0
4بررسی تاثیر آموزش برنامه ای بر عملکرد و میزان خطای خونگیری وریدی قبل از ارسال نمونه به آزمایشگاه در بیمارستان های منتخب شهر ایلام در سال13943809ISIInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1395مجلات خارجی0.0
5بررسی عوامل مستعدکننده خشونت شغلی علیه کارکنان درمانی شاغل در اورژانس بیمارستانهای آموزشی شهر اراک4003iscفصلنامه اخلاق در پزشکی1396مجلات داخلی
6هایپربیلی روبینمی بعد ازجراحی قلب باز4041scopusIranian Heart Journal1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
7Changes in Liver Enzymes in the Patients Undergoing Open Cardiac Surgery and Related Factors4082ISIInternational journal of advanced biotechnology and research1396مجلات خارجی0.0
8مقایسه اثر ضد میکروبی اسپند و پراکسید هیدروژن بر روی میکروب های بیمارستانی4107جستجوی ایندکسطب مکمل1396مجلات داخلی
9میزان رعایت حریم بیماران بستری شده در بخش اورژانس بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، یک مطالعه مقطعی4145iscمجله طب اورژانس ایران-1396مجلات داخلی
10Comparative study of the prevalence of metabolic syndrome in intensive care unit(ICU) nurses and administrative staff of Arak University of Medical Sciences in 20164147ISIIndia : Bio IT Journals1396مجلات خارجی0.0
11تأثیر آموزش خانواده‌محور بر شاخص‌های آزمایشگاهی بیماران پس ‌ازآنفارکتوس حاد میوکارد4148iscفصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1396مجلات داخلی
12Antimicrobial effects of harmel smoke on microbial load of hospital wards4297ISIJournal of Clinical and Analytical Medicine1396مجلات خارجی
13مقایسه اثربخشی در بهبود عملکرد احیاء قلبی ریوی بین آموزش تصویری و روش استاندارد4525PubMed.Journal of Tehran University Heart Center1397مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
14Impact of stylet angle on success rate and time of difficult intubation by intensive care nurses4528ISIJournal of Emergency Medicine1397مجلات خارجی0.0
15تاثیر زاویه خم استایلت بر عملکرد پرستاران تیم واکنش اضطراری در لوله گذاری دهانی نای: یک شبیه سازی تصادفی شده4673ISIACAD EMERG MED1397مجلات خارجی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1Application of Relaxation (Progressive Muscle Relaxation) in Chronic Diseases4231international congress on psychosomatic medicineاصفهانپوستر1396
2نحوه برخورد با بیماران مبتلا به سرگیجه در اورژانس: یک مطالعه ممیزی بالینی4233همایش طب اورژانستهرانمقاله1396
3The effect of Relaxation and Music On Reduce Pain Following Intestinal Surgery4234Scientific Journal of the lranian Association of Gastroenterology and Hepatologyتهرانمقاله1396

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان