علی  گنجی

 فعالیت های پژوهشی

 

علی گنجی

در دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : علی گنجی مقطع تخصصی : دکتری تخصصی /Ph.D
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Ali Ganji رشته تخصصی : ایمونولوژی
وضعیت استخدام : هیئت علمی پیمانی تمام وقت جغرافیایی مرتبه علمی : استادیار
: Scopus ID 56501871500 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
نحوه همکاری: تمام وقت خاتمه همکاری : در حال حاضر فعال هستند.
: H-index 3

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ایمونولوژیکارشناس ارشد 1388دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ایمونولوژی دکتری تخصصی /Ph.D1394دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مدرسدانشگاه آزاد اسلامی اراک1388/11/011389/12/01

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نحوه ارئه نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل اصلی اجرا/ارائه

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی
پژوهشگر برتر1396/10/02دومدانشگاه علوم پزشکی اراک
پژوهشگر برتر1397/10/03سوممعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت طرح سمت تاریخ تصویب شورای پژوهشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1تولید نوترکیب رشد اندوتلیال عروقی(VEGF= Vascular Endothelial G rowth factor) و ارزیابی فعالیت آن در شرایط برون تنی و حیوان آزمایشگاهی2356خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییاستاد مشاور 1394/07/221394/08/161396/08/05
2بررسی و مقایسه میزان بیان ژن و غلظت سطح سرمی اینترلوکین-11 و کموکاین CCL27 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس2517دست اجرامجری اصلی 1394/12/121395/02/011396/07/20
3بررسی اثر پروتئین هایE6- E7 در مقایسه با DNA واکسن حامل توالی ژن های E6-E7 در درمان ویروس پاپیلومای انسانی تایپ 16 در موش2591خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1395/03/191395/04/121395/11/06
4بررسی اثر روغن گردو (Juglans regia L.) در درمان بیماری مالتیپل اسکلروزیس در مدل موشی C57BL/62610خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1395/03/191395/04/221395/10/08
5کاربرد درمانی اگزوزم ها در ایمنوتراپی کانسر2628دست اجرامجری 1395/06/091396/06/08
6بررسی سلولهای T تنظیمی در بیماران مبتلا به بروسلوز مزمن.2658خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1395/04/231395/07/101395/12/18
7بررسی اینترلوکین 27 به عنوان یک عامل بازدارنده و یا تشدید کننده در بیماری های خود ایمنی .2682خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری اصلی 1395/05/201395/08/231395/11/06
8بررسی اثر هم افزایی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نوترکیب و ویروس های انکولیتیک جهت مهاررشد تومر سخت در مدل حیوانی.2703دست اجرامجری اصلی 1395/06/241395/08/241396/10/18
9بررسی ارزش تشخیصی فاکتور HMGB-1 قبل و بعد از عمل جراحی در بیماران آپاندیسیت حاد و پرفوره در مقایسه با بیماران مبتلا به دردهای شکمی غیر آپاندیسیت .2736خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1395/10/081395/11/091396/02/20
10بررسی و مقایسه اثر سیلی مارین بر سلول های سرطانی کبد در مدل حیوانی موش سوری Balb/c مبتلا به سرطان کبد با دارو استاندارد.363خاتمه یافته با ارائه گزارش نهاییمجری1395/12/181395/12/251397/04/20
11ارزیابی فنوتیپی لنفوسیت های خون محیطی و بیان ژن های سلول های توموری در گردش (CTC) در بیماران مبتلا به سرطان سینه .321دست اجرامجری اصلی 1396/02/201398/02/10
12بررسی نقش میکرو آر ان ای های هدف گیرنده mRNA ژن های TAC1 و BAFF در مسیر پاتوژنز B-CLL.540دست اجرامجری 1396/02/201397/08/10
13بررسی اثر رزوراترول بر روی پروتواسکولکس ها و دیواره کیست هیداتیک در محیط برون و درون تنی به روش های ایمنوهیستوشیمی، بافت شناسی و میکروسکوپی.366دست اجراهمکار1395/12/181396/04/191397/10/11
14ارزیابی اثرات میدانهای الکترو مغناطیس کم فرکانس با شدت پایین بر بیان ژنهای آپوپتوزی و فاکتورهای رشد مغزی درمدل EAE.703دست اجرامجری1395/12/181396/04/191397/05/13
15تاثیر داروهای مورد استفاده در درمان بیماری مالتیپل اسکلروزیز بر شبکه سایتوکاینی2864دست اجرامجری1396/05/041396/05/231397/05/23
16بررسی ارتباط آنتی بادی ضد سیترولین( anti-CCP ) با فاکتور های التهابی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید2865دست اجرامجری1396/05/041396/05/231397/05/23
17بررسی میزان بیان مولکول های Sema7A، Sema3A، β1-integrin، NP-1 وPlexin-C1 در نمونه ی خون بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در گروه های درمانی متفاوت2862دست اجرامجری اصلی 1396/05/251396/07/30
18بررسی مولکول نترین-1 در التهاب عصبی3128دست اجرامجری1397/03/091397/03/20
19مروری بر پپتیدهای ضد میکروبی به عنوان عوامل ضد سرطان3185دست اجرامجری اصلی 1397/06/071397/07/151397/12/15
20بررس پلی مورفیسم ژن P53 در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوئیدی مزمن در استان مرکزی3233دست اجراهمکار1397/07/251397/11/02
21بررسی بیان ماتریکس متالوپروتئینازهای 2 (MMP-2) و9 (MMP-9) و مهار کننده بافتی متالوپروتئینازهای 1 (TIMP-1) و 2 (TIMP-2) در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد2980دست اجرامجری1397/05/101397/11/09

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه نام نشریه سال چاپ محل انتشار/ارائه ضریب تاثیر
1Cell-SELEX-based selection and characterization of a G-quadruplex DNA aptamer against mouse dendritic cells3400ISIInternational Immunopharmacology1395مجلات خارجی2.551
2تعیین فراوانی گونه های اوره آ پلاسما و مایکوپلاسما ژنیتالیوم در خانمهای دارای عفونتهای واژینال با روش سنجش Real- time PCR3774iscمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1395مجلات داخلی0.0
3Evaluation of Regulatory T Cells in Patients with Acute and Chronic Brucellosis3829PubMed.Reports of biochemistry & molecular biology.1396مجلات خارجی0.0
4Evaluating the Proliferation of Human Peripheral Blood Mononuclear Cells Using MTT Assay4002iscInt J Basic Sci Med1396مجلات داخلی (به زبان انگلیسی)
5Diagnostic Value of High-Mobility Group Box 1 (HMGB1) Protein in Acute and Perforated Appendicitis.4023ISIJournal of Investigative Surgery1395مجلات خارجی1.532
6IL-27: Friend or Foe in the Autoimmune Diseases .4075scopusCurrent Immunology Reviews1396مجلات خارجی0.0
7Therapeutic effects of walnut oil on the animal model of multiple sclerosis4097ISINutritional Neuroscience1396مجلات خارجی3.76
8Mesenchymal Stem Cells Differentiate to Endothelial Cells Using Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor –A4109ISIReports of Biochemistry & Molecular Biology1396مجلات داخلی
9Computer Simulation and Additive-Based Refolding Process of Cysteine-Rich Proteins: VEGF-A as a Model4150ISIInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics1396مجلات خارجی1.132
10Artemisinin therapeutic efficacy in the experimental model of multiple sclerosis4152ISIImmunopharmacology and Immunotoxicology1396مجلات خارجی1.47
11Characterization of Regulatory T-Cells in Multiple Sclerosis Patients Treated with Interferon Beta-1a4353ISICNS Neurol Disord Drug Targets1397مجلات خارجی2.084
12Adipokine Omentin-1: A Diagnostic Tool in Breast Cancer4569iscInternational Journal of the Classical Tradition1397مجلات داخلی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show
excel

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال
1Cell-selex-based selection and characterization of a G-quadruplex DNA aptamer againts mouse dendritic cells3522کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایرانتبریزسخنرانی1395
2Evaluation of the regulatory T cells in the brucellosis infection3523کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایرانتبریزسخنرانی1395
3بررسی تاثیر روغن گردو در درمان مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس40738th European Immunology Conferenceمادریدسخنرانی1396

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری سال چاپ نویسنده اصلی مترجم شابک

پایان نامه ها
hide/show
excel

ردیف عنوان کد رهگیری وضعیت پایان نامه تاریخ تصویب شورای پژوهشی نوع همکاری سمت همکار پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1تولید نوترکیب رشد اندوتلیال عروقی(VEGF= Vascular Endothelial G rowth factor) و ارزیابی فعالیت آن در شرایط برون تنی و حیوان آزمایشگاهی5356 دوم
2بررسی خواص ضد سرطانی ترکیبی از عصاره های الکلی رزماری Rosmarinus officinalis) ) و زردچوبه ((Curcuma longaدر شرایط کشت سلولی و مدل موشی سرطان کلورکتال3195در حال اجرا است1397/11/13دوماستاد راهنماشیما مکارمی1397/12/05
3بررسی اثرات ایمونومدولاتوری عصاره رازیانه و شیرین بیان در مدل موشی سندرم تخمدان پلی کیستیک3175در حال اجرا است1397/09/28دوماستاد راهنماانسیه سیف امیرحسینی1397/11/09
4بررسی پلاریزاسیون ماکروفاژی، توسط مخلوطی از عصاره های سیاه دانه و خارمریم در شرایط درون تنی و برون تنی3196در حال اجرا است1397/11/13اولاستاد مشاورمریم بهرامی1397/12/05
5سنجش خواص ضد سرطانی ترکیبی از عصاره های هیدروالکلی انار(( Punica granatum و مریم گلی( (salvia officinalis در شرایط کشت سلولی و مدل موشی سرطان کلورکتال3207در حال اجرا است1397/12/01اولاستاد مشاورفاطمه دهقانی1397/12/05
6بررسی اثرات تنظیم کنندگی ایمنی و ضد التهابی مخلوطی از عصاره های بابونه گاوی و مرزه کوهی در شرایط برون تنی و درون تنی5880در حال اجرا است1397/12/15اولاستاد مشاورزهرا بهرام نژاد1397/12/15
7کلون، بیان و تخلیص پروتئین ureD اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم و بررسی توانایی اتصال آن با آنتی بادی سرم بیماران.2684کد اخلاق دریافت کرد.1395/09/16دوماستاد مشاورفالح درویشی.1395/09/221396/09/22
8بررسی خواص ضد سرطانی ترکیبی از عصاره های الکلی زنجبیل (Zingiber Officinale)و ریشه شیرین بیان(Glycyrrhiza Glabra) در شرایط کشت سلولی و مدل موشی سرطان کلورکتال3170در حال اجرا است1397/09/28اولاستاد راهنما اول/ اصلیامیرمحمد سعیدی فر1397/11/09

اختراعات
hide/show
excel

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان