صفحه نخست

چگونه استنادات بیشتری دریافت کنیم؟7000037
چگونه استنادات بیشتری دریافت کنیم؟
مروزه یکی از مهمترین شاخصهای علم سنجی، شاخص هیرش یا H- index میباشد که نشان دهنده کیفیت بهره وری علمی واقعی از انتشارات یک پژوهشگر است که معادل عامل تأثیر یا Impact Factor برای پژوهشگران به شمار میآید.
http://isid.research.ac.ir/
1395/03/04
12.50
نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دفعات دانلود دانلود
High h index.pdf1395/03/04267023114دانلود