صفحه نخست

آیین نامه هسته های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک7000047
آیین نامه هسته های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک
این آیین نامه در جهت اجرای سیاست های چشم انداز 20 ساله دانشگاه مبنی بر پژوهش محور بودن فعالیت ها و تحقق برنامه راهبردی دانشگاه در تولید و توسعه علم و به منظور ایجاد و تقویت هسته های پژوهشی در گروه های آموزشی مستعد و واجد شرایط تنظیم و به اجرا گذاشته می شود.
http://arakmu.ac.ir/portal/home/?news/156020/15611
1395/05/02
11.10
نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دفعات دانلود دانلود
Core research.pdf1395/05/02182432276دانلود