صفحه نخست

How to Reference an using The Vancouver Style7000063
How to Reference an using The Vancouver Style
در مرجع نویسی به سبک ونکوور (Vancouver Style) مراجع مورد استفاده در متن مقاله به وسیله یک عدد درون پرانتز مشخص می شوند. از این رویه هم برای مراجع درون متن و هم برای مراجعی که در جداول یا تصاویر مورد اشاره قرار می گیرند، استفاده می شود. و .......
http://school-nurse.arakmu.ac.ir/Portal/home/?news/81248/146210/195400/%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
1395/10/29
10.50
نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دفعات دانلود دانلود
Guide Vancouver.pdf1395/10/29320876127دانلود
Guide Vancouver Persian.pdf1395/10/291262047294دانلود