صفحه نخست

ورود دانشگاه علوم پزشکی اراک برای اولین بار در نظام رتبه بندی Essential Science Indicators7000078
ورود دانشگاه علوم پزشکی اراک برای اولین بار در نظام رتبه بندی Essential Science Indicators
به گزارش ایسنا، دکتر محمد ارجمندزادگان گفت: نظام رتبه بندی Essential Science Indicators (ESI) یکی از نظام های رتبه بندی در پایگاه ISI می باشد. وی ادامه داد: موسسه اطلاعات علمی ISI (Institute for Scientific Information) با نام جدید CLARIVATE ANALYTICS یکی از اولین و معتبرترین موسساتی است که شامل اطلاعات مختلفی بر پایه نمایه‌سازی استنادی منابع علمی است که در طی 55 سال گذشته توسط موسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز در اختیار عموم علاقه مندان در سراسر جهان قرار گرفته است که امکان بررسی کمی تولیدات علمی در هر حوزه، شامل میزان رشد تولیدات علمی در سال‌های مختلف، شناسایی کشورهای برتر در هر حوزه، دانشگاه‌های پرکار در هر حوزه را فراهم می نماید.
https://vcr.arakmu.ac.ir/Portal/home/?news/156020/156111/252004/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8CEssential-Science-Indicators
1396/09/21
13.10
نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دفعات دانلود دانلود