صفحه نخست

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی7000080
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
در حال حاضر راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی پس از دو سال تلاش و کوشش مستمر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و بهره گیری از نظرات متخصصین و صاحبنظران کشور، به روز رسانی و نهایتا به توشیح وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسید. از این پس، مفاد این راهنما معیار عمل و رسیدگی به اختلافات و شکایات احتمالی در خصوص انتشار نتایج پژوهش های انجام شده می باشد. لذا ضروری است دانشگاه‌ها، دانشکده ها و کلیه موسسات علمی و پژوهشی کشور نسبت به اطلاع رسانی، برنامه ریزی و آموزش مناسب و نظارت بر اجرای این راهنما اقدامات شایسته را مبذول دارند.
https://vcr.arakmu.ac.ir/Portal/home/?news/156020/156111/258502/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
1397/03/29
11.15
نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دفعات دانلود دانلود
ethics guide.pdf1397/03/2936153630دانلود