صفحه نخست

انتخاب پژوهشگر جوان "Choosing a young researcher"7000088
انتخاب پژوهشگر جوان "Choosing a young researcher"
نظر به مصوبه ستاد برگزاری هفته پژوهش مورخ 7 / 8 / 97 ، مسئولیت کمیته علمی " انتخاب پژوهشگر جوان" استان را جهاد دانشگاهی استان مرکزی به عهده دارد. مدارک و مستندات افراد واجد شرایط حداکثر تا تاریخ 03 /8 / 1397 به نهادجهاد دانشگاهی ارسال گردد. در ارسال مدارک شرایط ذیل لحاظ گردد. -- فعالیت های پژوهشی 3 ساله افراد از تاریخ سپتامبر 2015 تا سپتامبر 2018 برای فعالیت های پژوهشی خارجی -- فعالیت های پژوهشی داخلی به زبان فارسی: اول مهر ماه 1394 تا 31 شهریور 1397 -- به مستندات دریافتی بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد. -- واجدین شرایط فقط در یک کمیته علمی می توانند شرکت نمایند. -- حداکثر سن برای متقاضیان 30 سال تمام است.
1397/08/26
9.50
نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دفعات دانلود دانلود
young researcher.docx1397/08/263014718دانلود