صفحه نخست

طراحی وب سایت اداره کتب و انتشارات7000090
طراحی وب سایت اداره کتب و انتشارات
پیرو نامه شماره 914/704 مورخ 13/9/97 وزارت متبوع مبنی بر ایجاد آدرس ایمیل حقوقی با شناسه pub@arakmu.ac.ir جهت اداره کتب و انتشارات دانشگاه ، طراحی وب سایت مربوطه با هدف وحدت رویه و درج تنظیمات یکپارچه در سامانه مداد و این وب سایت ، انجام و بزودی درج اطلاعات و راه اندازی آن صورت خواهد گرفت.
https://www.arakmu.ac.ir/pub/fa
1397/10/15
12.15
نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دفعات دانلود دانلود