دستورالعمل جدید بررسی و کددهی کلیه طرح های تحقیقاتی در کمیته های اخلاق در پژوهش

اطلاعات کلی

7000006
دستورالعمل جدید بررسی و کددهی کلیه طرح های تحقیقاتی در کمیته های اخلاق در پژوهش
در پی اعتبارسنجی کمیته های اخلاق در پژوهش کشور و صدور اعتبارنامه و کد اختصاصی برای تمامی کمیته های تایید شده توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش، دستورالعمل جدید صادر شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ساب پورتال مدیریت تحقیقات و فناوری مراجعه نمایید. www.arakmu.ac.ir
http://vcr.arakmu.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=b92f07e7-b8b3-4748-8b17-5b1ce445e57c&LayoutID=27496010-5662-4129-9e95-1c379c920a7b&CategoryID=97b79ee2-d7cf-4be1-90a6-b57ef4ed8568&SearchKey=
1394/08/12
14.30

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
6.jpg71K1394/11/21   9:46:34808101دانلود