افزایش حق التشویق مقالات

اطلاعات کلی

7000021
افزایش حق التشویق مقالات
پیرو درخواست معاون محترم تحقیقات و فناوری، در جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 27/10/94 با افزایش حق التشویق مقالات چاپ شده با آدرس دهی دو مرکز تحقیقاتی غدد و متابولیسم و طب سنتی و مکمل به میزان 1/1 موافقت بعمل آمد.
http://vcr.arakmu.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?
1394/11/17
10.50

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
Image 20 (1).jpg71K1394/12/09   14:44:52395661دانلود