ضرورت و الزام اخذ کد اخلاق از وب سایت کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

اطلاعات کلی

7000027
ضرورت و الزام اخذ کد اخلاق از وب سایت کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
بر اساس مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های پزشکی، از ابتدای سال 1395 شروع انجام هرگونه تحقیق اعم از طرح پژوهشی یا پایان نامه منوط به اخذ تاییدیه اخلاقی قبل از شروع بوده و آغاز مطالعه قبل از اخذ مصوبه کمیته های اخلاق در پژوهش معتبر، تخلف پژوهشی محسوب و طبق دستورالعمل تخلفات پژوهشی با آن برخورد خواهد شد. لذا خواهشمند است کلیه اعضاء محترم هیات علمی و سایر پژوهشگران و علاقمندان ، جهت پیشگیری از بروز هر گونه مشکل از ابتدای سال 1395 طرح پژوهشی یا پایان نامه را با توجه به دستورالعمل فوق آغاز نمایند، و در زمان باقی مانده تا پایان سال جاری موارد احتمالی قابل رسیدگی را پیگیری نمایند. لیست کمیته های اخلاق در پژوهش معتبر، در وب سایت کمیته ملی اخلاق به آدرس و لینک www.hbi.ir موجود است.
http://hbi.ir/part6/Default.aspx?hbsId=377&categor
1394/11/25

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
Deputy Research (1).jpg136K1394/12/09   13:16:54411061دانلود