بازنگری مجدد راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

اطلاعات کلی

7000033
بازنگری مجدد راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
این راهنما توسط دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی مورد بازنگری قرار گرفته است. جهت دریافت جدیدترین فایل از راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی، به پورتال معاونت تحقیقات مراجعه نمایید.
http://hbi.ir/part6/Default.aspx?hbsId=377&categor
1395/02/01
13

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
ethics.JPG19K1395/02/01   12:06:26350481دانلود