بازنشانی کلمه عبور اعضاء محترم هیئت علمی در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی

7000034
بازنشانی کلمه عبور اعضاء محترم هیئت علمی در سامانه علم سنجی
بدینوسیله به استحضار میرساند کلیه اعضای محترم هیات علمی با ورود به آدرس سامانه علم سنجی وزارت بهداشت و دریافت کلمه عبور با وارد کردن کد ملی ، می توانند پروفایل خود را در سامانه علم سنجی ویرایش نمایند.
http://vcr.arakmu.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=01fa9e3f-26b8-47a1-aa96-5765a41a4e83&LayoutID=bb8b1f33-7e4e-4607-adc5-6de7060a1e8b&CategoryID=97b79ee2-d7cf-4be1-90a6-b57ef4ed8568&SearchKey=
1395/02/08
11.10

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
elmsanji.jpg38K1395/02/08   10:15:50328391دانلود