چگونه استنادات بیشتری دریافت کنیم؟

اطلاعات کلی

7000037
چگونه استنادات بیشتری دریافت کنیم؟
مروزه یکی از مهمترین شاخصهای علم سنجی، شاخص هیرش یا H- index میباشد که نشان دهنده کیفیت بهره وری علمی واقعی از انتشارات یک پژوهشگر است که معادل عامل تأثیر یا Impact Factor برای پژوهشگران به شمار میآید.
http://isid.research.ac.ir/
1395/03/04
12.50

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
h index22.jpg29K1395/03/04   12:06:25782711دانلود